Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 99
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 20
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

22.10.2010 14:25

Knihovna roku 2010

Knihovny navštěvujeme, abychom uhasili svoji potřebu vzdělávání a poznání, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí a dozvěděli se více o všem, co toužíme znát. Knihovny jsou kulturními institucemi, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, nabízí možnosti kvalitně využít volný čas a poskytují rozsáhlé spektrum jinde nedostupných informací. Malé knihovny v obcích pak mnohdy také představují skutečné centrum kulturního života dané obce.

Poslední zářijový den v tomto roce byly na Ministerstvu kultury ČR uděleny ceny v soutěži Knihovna roku 2010. Jednalo se již o osmý ročník této soutěže, která oceňuje především dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádné přínosy k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu uděluje ministr kultury, a to v kategoriích „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Kategorie „základní knihovna“ je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí mnohdy i pouze dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci. V druhé kategorii pak jsou hodnoceny počiny jednotlivců či provozovatelů knihoven typu zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace výjimečných odborných akcí apod.

Smyslem tohoto titulu je především ocenit nejen práci knihoven a knihovníků, ale i obcí, které usilují o rozvoj knihovnictví a hlavně čtenářství v obci. S vybraným zástupcem každé knihovny se tedy předávání cen zúčastnili také starostové z nominovaných obcí.

Vítězná knihovna

Titulem Knihovna roku 2010 se v kategorii „Základní knihovna“ může pyšnit Obecní knihovna v obci Petrůvky, která leží jihovýchodně od Třebíče. V rámci obce Petrůvky je obecní knihovna nejenom službou veřejnosti v oblasti čtenářství, ale především jakýmsi hybatelem jak kulturního, tak společenského života celé obce. Knihovna také výborně spolupracuje s místními spolky a pořádá velkou řadu kulturních akcí, nejenom pro děti, ale i dospělé, a výrazně tak přispívá k soudržnosti celé obce. Obec Petrůvky má pouze necelou stovku obyvatel, většina z nich je však registrovanými členy knihovny.

Zvláštní cenou, udělovanou letos poprvé, byla cena v kategorii Městská knihovna roku 2010. Soutěž vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, ve spolupráci se společností Skanska, a. s. Cílem této soutěže bylo ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány a zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Hodnoceny byly knihovny zejména z hlediska společenského a komunitního působení pro obyvatele měst a také dle úrovně prostředí knihovny. Městskou knihovnou roku 2010 se stala Knihovna města Ostravy a jako vítěz obdržela od společnosti Skanska, a. s. odměnu ve výši 70 000 Kč.

Významný počin

V druhé kategorii, za významný počin, obdržel cenu ministra kultury Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny. Cenu získal za realizaci výjimečného projektu Národní technické knihovny, na jehož realizaci pracoval již od roku 1997, od prvních idejí a konceptů přes architektonickou soutěž až po hledání financí, posuzování veřejných zakázek a vlastní realizaci projektu.

Národní technická knihovna je největší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu knih, která byla otevřena 9. září 2009 v Praze 6 – Dejvicích. Nabízí referenční, konzultační a meziknihovní výpůjční služby, badatelnu, archiv historického fondu, studovny odborných časopisů, norem a konferenční sál s 230 místy s moderní audiovizuální technikou, režií a tlumočnickými kabinami. V budově Národní technické knihovny je 29 individuálních studoven (z toho 2 pro tělesně handicapované a 2 individuální multimediální studovny využitelné např. zrakově postiženými), 18 týmových studoven a noční studovna s provozem v době, kdy je knihovna jinak zavřena. Knihovna má více než 500 relaxačních míst, wi-fi signál v celém objektu a mnoho dalších uživatelských předností.

Závěrem

Jak by měly vypadat veřejné knihovny na prahu třetího tisíciletí, dokonce stanovila v roce 2004 směrnice UNESCO. V této směrnici se doslova píše, že „veřejná knihovna je místní brána do světa vědomostí“. Přes rozdílné podmínky v různých zemích by měly mít knihovny hlavní znaky společné. Tedy sídlit poblíž dalších veřejných budov, obchodů a kulturních středisek a mít dobrou dopravní dostupnost, nejlépe pěšky. Zároveň by knihovny měly fungovat tak, aby na jejich návštěvu nebyl nikdo ani příliš mladý, ani příliš starý.

Věřme, že pokud budeme dodržovat výše zmíněné zásady, stanou se knihovny něčím víc, než jen zdrojem užitečných informací. Možná se stanou místem setkávání, místem, kde rádi trávíme volný čas, místem, které nás inspiruje.

 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje