Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

22.10.2010 14:25

Knihovna roku 2010

Knihovny navštěvujeme, abychom uhasili svoji potřebu vzdělávání a poznání, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí a dozvěděli se více o všem, co toužíme znát. Knihovny jsou kulturními institucemi, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, nabízí možnosti kvalitně využít volný čas a poskytují rozsáhlé spektrum jinde nedostupných informací. Malé knihovny v obcích pak mnohdy také představují skutečné centrum kulturního života dané obce.

Poslední zářijový den v tomto roce byly na Ministerstvu kultury ČR uděleny ceny v soutěži Knihovna roku 2010. Jednalo se již o osmý ročník této soutěže, která oceňuje především dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádné přínosy k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu uděluje ministr kultury, a to v kategoriích „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Kategorie „základní knihovna“ je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí mnohdy i pouze dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci. V druhé kategorii pak jsou hodnoceny počiny jednotlivců či provozovatelů knihoven typu zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace výjimečných odborných akcí apod.

Smyslem tohoto titulu je především ocenit nejen práci knihoven a knihovníků, ale i obcí, které usilují o rozvoj knihovnictví a hlavně čtenářství v obci. S vybraným zástupcem každé knihovny se tedy předávání cen zúčastnili také starostové z nominovaných obcí.

Vítězná knihovna

Titulem Knihovna roku 2010 se v kategorii „Základní knihovna“ může pyšnit Obecní knihovna v obci Petrůvky, která leží jihovýchodně od Třebíče. V rámci obce Petrůvky je obecní knihovna nejenom službou veřejnosti v oblasti čtenářství, ale především jakýmsi hybatelem jak kulturního, tak společenského života celé obce. Knihovna také výborně spolupracuje s místními spolky a pořádá velkou řadu kulturních akcí, nejenom pro děti, ale i dospělé, a výrazně tak přispívá k soudržnosti celé obce. Obec Petrůvky má pouze necelou stovku obyvatel, většina z nich je však registrovanými členy knihovny.

Zvláštní cenou, udělovanou letos poprvé, byla cena v kategorii Městská knihovna roku 2010. Soutěž vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, ve spolupráci se společností Skanska, a. s. Cílem této soutěže bylo ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány a zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Hodnoceny byly knihovny zejména z hlediska společenského a komunitního působení pro obyvatele měst a také dle úrovně prostředí knihovny. Městskou knihovnou roku 2010 se stala Knihovna města Ostravy a jako vítěz obdržela od společnosti Skanska, a. s. odměnu ve výši 70 000 Kč.

Významný počin

V druhé kategorii, za významný počin, obdržel cenu ministra kultury Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny. Cenu získal za realizaci výjimečného projektu Národní technické knihovny, na jehož realizaci pracoval již od roku 1997, od prvních idejí a konceptů přes architektonickou soutěž až po hledání financí, posuzování veřejných zakázek a vlastní realizaci projektu.

Národní technická knihovna je největší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu knih, která byla otevřena 9. září 2009 v Praze 6 – Dejvicích. Nabízí referenční, konzultační a meziknihovní výpůjční služby, badatelnu, archiv historického fondu, studovny odborných časopisů, norem a konferenční sál s 230 místy s moderní audiovizuální technikou, režií a tlumočnickými kabinami. V budově Národní technické knihovny je 29 individuálních studoven (z toho 2 pro tělesně handicapované a 2 individuální multimediální studovny využitelné např. zrakově postiženými), 18 týmových studoven a noční studovna s provozem v době, kdy je knihovna jinak zavřena. Knihovna má více než 500 relaxačních míst, wi-fi signál v celém objektu a mnoho dalších uživatelských předností.

Závěrem

Jak by měly vypadat veřejné knihovny na prahu třetího tisíciletí, dokonce stanovila v roce 2004 směrnice UNESCO. V této směrnici se doslova píše, že „veřejná knihovna je místní brána do světa vědomostí“. Přes rozdílné podmínky v různých zemích by měly mít knihovny hlavní znaky společné. Tedy sídlit poblíž dalších veřejných budov, obchodů a kulturních středisek a mít dobrou dopravní dostupnost, nejlépe pěšky. Zároveň by knihovny měly fungovat tak, aby na jejich návštěvu nebyl nikdo ani příliš mladý, ani příliš starý.

Věřme, že pokud budeme dodržovat výše zmíněné zásady, stanou se knihovny něčím víc, než jen zdrojem užitečných informací. Možná se stanou místem setkávání, místem, kde rádi trávíme volný čas, místem, které nás inspiruje.

 

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje