Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 211
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 45
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

22.10.2010 14:25

Knihovna roku 2010

Knihovny navštěvujeme, abychom uhasili svoji potřebu vzdělávání a poznání, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí a dozvěděli se více o všem, co toužíme znát. Knihovny jsou kulturními institucemi, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, nabízí možnosti kvalitně využít volný čas a poskytují rozsáhlé spektrum jinde nedostupných informací. Malé knihovny v obcích pak mnohdy také představují skutečné centrum kulturního života dané obce.

Poslední zářijový den v tomto roce byly na Ministerstvu kultury ČR uděleny ceny v soutěži Knihovna roku 2010. Jednalo se již o osmý ročník této soutěže, která oceňuje především dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádné přínosy k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu uděluje ministr kultury, a to v kategoriích „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Kategorie „základní knihovna“ je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí mnohdy i pouze dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci. V druhé kategorii pak jsou hodnoceny počiny jednotlivců či provozovatelů knihoven typu zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace výjimečných odborných akcí apod.

Smyslem tohoto titulu je především ocenit nejen práci knihoven a knihovníků, ale i obcí, které usilují o rozvoj knihovnictví a hlavně čtenářství v obci. S vybraným zástupcem každé knihovny se tedy předávání cen zúčastnili také starostové z nominovaných obcí.

Vítězná knihovna

Titulem Knihovna roku 2010 se v kategorii „Základní knihovna“ může pyšnit Obecní knihovna v obci Petrůvky, která leží jihovýchodně od Třebíče. V rámci obce Petrůvky je obecní knihovna nejenom službou veřejnosti v oblasti čtenářství, ale především jakýmsi hybatelem jak kulturního, tak společenského života celé obce. Knihovna také výborně spolupracuje s místními spolky a pořádá velkou řadu kulturních akcí, nejenom pro děti, ale i dospělé, a výrazně tak přispívá k soudržnosti celé obce. Obec Petrůvky má pouze necelou stovku obyvatel, většina z nich je však registrovanými členy knihovny.

Zvláštní cenou, udělovanou letos poprvé, byla cena v kategorii Městská knihovna roku 2010. Soutěž vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, ve spolupráci se společností Skanska, a. s. Cílem této soutěže bylo ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány a zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Hodnoceny byly knihovny zejména z hlediska společenského a komunitního působení pro obyvatele měst a také dle úrovně prostředí knihovny. Městskou knihovnou roku 2010 se stala Knihovna města Ostravy a jako vítěz obdržela od společnosti Skanska, a. s. odměnu ve výši 70 000 Kč.

Významný počin

V druhé kategorii, za významný počin, obdržel cenu ministra kultury Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny. Cenu získal za realizaci výjimečného projektu Národní technické knihovny, na jehož realizaci pracoval již od roku 1997, od prvních idejí a konceptů přes architektonickou soutěž až po hledání financí, posuzování veřejných zakázek a vlastní realizaci projektu.

Národní technická knihovna je největší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu knih, která byla otevřena 9. září 2009 v Praze 6 – Dejvicích. Nabízí referenční, konzultační a meziknihovní výpůjční služby, badatelnu, archiv historického fondu, studovny odborných časopisů, norem a konferenční sál s 230 místy s moderní audiovizuální technikou, režií a tlumočnickými kabinami. V budově Národní technické knihovny je 29 individuálních studoven (z toho 2 pro tělesně handicapované a 2 individuální multimediální studovny využitelné např. zrakově postiženými), 18 týmových studoven a noční studovna s provozem v době, kdy je knihovna jinak zavřena. Knihovna má více než 500 relaxačních míst, wi-fi signál v celém objektu a mnoho dalších uživatelských předností.

Závěrem

Jak by měly vypadat veřejné knihovny na prahu třetího tisíciletí, dokonce stanovila v roce 2004 směrnice UNESCO. V této směrnici se doslova píše, že „veřejná knihovna je místní brána do světa vědomostí“. Přes rozdílné podmínky v různých zemích by měly mít knihovny hlavní znaky společné. Tedy sídlit poblíž dalších veřejných budov, obchodů a kulturních středisek a mít dobrou dopravní dostupnost, nejlépe pěšky. Zároveň by knihovny měly fungovat tak, aby na jejich návštěvu nebyl nikdo ani příliš mladý, ani příliš starý.

Věřme, že pokud budeme dodržovat výše zmíněné zásady, stanou se knihovny něčím víc, než jen zdrojem užitečných informací. Možná se stanou místem setkávání, místem, kde rádi trávíme volný čas, místem, které nás inspiruje.

 

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje