Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

22.11.2016 17:48

Knihovna jinak - rozhovor s úřadující vítěznou knihovnou

Před rokem, v tuto dobu, vyhrála knihovna v Hejné celorepublikovou soutěž "Knihovna jinak". Jednalo se o první historický ročník, který spočíval v představení činnosti, kterou knihovna dělá "jinak". Na začátku soutěže by si nikdo na knihovnu v Hejné jako na vítěze opravdu nevsadil!

Hejná, obec se svými 157 obyvateli, minulý rok nečekaně porazila například Městskou knihovnu ve Znojmě nebo Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Na facebooku totiž více než kde jinde platí, že „jo to o lidech“. O lidech, kteří pro vás klikají a hlasují.
A tak první ročník "Knihovny jinak" vyhrála malá knihovna v Šumavském podhůří, kterou vede mladá milá knihovnice Hanka Hrabáková, kterou jsme se pro vás rozhodli vyzpovídat.

Hanko, budete se hlásit do "Knihovny jinak" tento rok?
Do soutěže se v letošním roce hlásit nebudeme. Myslím si, že jsme během roku neudělali nic výjimečného, a hlavně něco "jinak", než ostatní knihovny. Proto letos dáme šanci novým knihovnám a moc rádi "tu jinačí" podpoříme.

Jak vás ovlivnilo vítězství? 
Neřekla bych, že nás vítězství nějak výrazně ovlivnilo. Přišlo nějaké zviditelnění přes média, ale na chod knihovny to nemělo žádný dopad. Spíš měla výhra větší vliv na mě a to tak, abych si nadále stála za svými sny a plány, které s knihovnou mám. Je důležité neusnout na vavřínech a všeho nenechat po jednom vítězství. 

Jak se změnila knihovna u vás?
K výrazným změnám od soutěže nedošlo. Zvýšil se počet čtenářů. Momentálně je v knihovně 60 registrovaných. Počet se může zdát malý, ale vzhledem k počtu obyvatel, do knihovny dochází více než jedna třetina. Během roku jsme vyřadili mnoho knih, které byly buď zastaralé, rozpadlé nebo to byly dary, které v knihovně nevyužijeme.

Nevěřím, že se nic nezměnilo!
(Smích) Vlastně, nově je připravena knihobudka, která bude umístěna na návsi, ovšem až na jaře příštího roku. Získali jsme také dotaci na nákup knih, která pro nás představuje mnoho. Na tak malou obec máme dostatečný knihovní fond, bohužel není natolik kvalitní. Vychází mnoho novinek a z finančního rozpočtu si nemůžu dovolit nakoupit tituly, o které je zájem. Do dalšího roku už jsou naplánované nějaké kulturní a společenské akce. Hodláme zakoupit i notebook pro občany.

To je skvělé, jaké další plány máte s knihovnou?
Momentálně je mým plánem doplnit a zkvalitnit knihovní fond. Do dvou let bych ráda od obce získala nové prostory a tím tak knihovnu zvětšila. Především o počet míst. Dále bych z nových prostor vytvořila i lepší kulturní a setkávací prostor, hlavně pro děti. Právě pro ně mám v plánu přikoupit lepší deskové hry, neboť během roku se o ně projevil velký zájem. Také chci pořídit audioknihy, protože mi dochází do knihovny i čtenáři, kteří mají zrakové problémy.

Jaké jsou podle vás nejčastější problémy knihoven, kromě nedostatku místa, na který si snad stěžuje každá knihovnice a knihovník?
Podle mého názoru je nejčastějším problémem přilákat děti ke čtení. Neříkám, že nechodí do knihoven žádné, ale alespoň půlka přichází jen kvůli povinné školní četbě. Ovšem díky šikovným knihovnicím a knihovníkům, kteří vymýšlejí skvělé akce, dochází děti pravidelně a přicházejí i nové. Asi už nejznámější a nejnavštěvovanější akcí je Noc s Andersenem, dále soutěž Lovci perel, kteří opravdu "nutí" děti pravidelně číst. Mnohé knihovny pořádají akce pro školky a školy a tím ukazují dětem veškerá pozitiva knihoven, což je skvělé.

Pro malé knihovny je častým problémem nedostatek financí. I na vesnici se žije, tak proč nevytvořit kulturní a společenské prostředí i tam. Právě knihovna je vždy tímto místem setkávání a nedostatek finančních prostředků nám v tom mírně brání.

A co konkrétně trápí vás?
V mém případě je nejčastějším problémem čas. Skloubit vysokoškolské studium, práci v Praze a pravidelné dojíždění do Hejné je občas vážně náročné. Ale naše malá knihovna je pro mě jako dítě, kterého se nechci vzdát a chci ji ještě více zlepšit.

Doporučila byste soutěž ostatním knihovnám?
Samozřejmě. Sice během klikacího boje budou mít chvilkové srdeční potíže, ale stojí to za to. Pozvánku do soutěže jsem odeslala i ostatním knihovnám v našem regionu, protože jsou mnohé knihovnice velmi šikovné. Ty jsou tedy po celé republice, neboť každou chvíli zaznamenám nějakou skvělou akci, která by mě zajímala, ovšem dělí nás velká vzdálenost. Takže je mnoho „jiných“ knihoven. Vzhůru do soutěže!

Hance děkujeme za rozhovor a za inspiraci a těšíme se na setkání při předávání pomyslné knihovnické korunky novému vítězi, kterého budeme znát 13.12. 2016. Pokud se chcete do soutěže přihlásit, zde jsou stručné informace:

Přihláška: jedna fotka + krátký popis
Adresa: tuzilova@smocr.cz
Sběr přihlášek: do 28.11.2016
Zveřejnění přihlášek, možnost získávat kliky: 29.11.2016
Krutý klikací boj, který bude ukončen: o půlnoci z 12.12. 2016 na 13.12. 2016
Slavnostní vyhlášení vítězů na odborném semináři Knihovna jinak 2016: únor/březen 2017


(Pozn.: Fotky byly pořízeny během "inspekce" spojené s dovolenou na Šumavě. Kam pošlete zaměstnance Svazu na inspekci  tentokrát?)

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje