Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

22.11.2016 17:48

Knihovna jinak - rozhovor s úřadující vítěznou knihovnou

Před rokem, v tuto dobu, vyhrála knihovna v Hejné celorepublikovou soutěž "Knihovna jinak". Jednalo se o první historický ročník, který spočíval v představení činnosti, kterou knihovna dělá "jinak". Na začátku soutěže by si nikdo na knihovnu v Hejné jako na vítěze opravdu nevsadil!

Hejná, obec se svými 157 obyvateli, minulý rok nečekaně porazila například Městskou knihovnu ve Znojmě nebo Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Na facebooku totiž více než kde jinde platí, že „jo to o lidech“. O lidech, kteří pro vás klikají a hlasují.
A tak první ročník "Knihovny jinak" vyhrála malá knihovna v Šumavském podhůří, kterou vede mladá milá knihovnice Hanka Hrabáková, kterou jsme se pro vás rozhodli vyzpovídat.

Hanko, budete se hlásit do "Knihovny jinak" tento rok?
Do soutěže se v letošním roce hlásit nebudeme. Myslím si, že jsme během roku neudělali nic výjimečného, a hlavně něco "jinak", než ostatní knihovny. Proto letos dáme šanci novým knihovnám a moc rádi "tu jinačí" podpoříme.

Jak vás ovlivnilo vítězství? 
Neřekla bych, že nás vítězství nějak výrazně ovlivnilo. Přišlo nějaké zviditelnění přes média, ale na chod knihovny to nemělo žádný dopad. Spíš měla výhra větší vliv na mě a to tak, abych si nadále stála za svými sny a plány, které s knihovnou mám. Je důležité neusnout na vavřínech a všeho nenechat po jednom vítězství. 

Jak se změnila knihovna u vás?
K výrazným změnám od soutěže nedošlo. Zvýšil se počet čtenářů. Momentálně je v knihovně 60 registrovaných. Počet se může zdát malý, ale vzhledem k počtu obyvatel, do knihovny dochází více než jedna třetina. Během roku jsme vyřadili mnoho knih, které byly buď zastaralé, rozpadlé nebo to byly dary, které v knihovně nevyužijeme.

Nevěřím, že se nic nezměnilo!
(Smích) Vlastně, nově je připravena knihobudka, která bude umístěna na návsi, ovšem až na jaře příštího roku. Získali jsme také dotaci na nákup knih, která pro nás představuje mnoho. Na tak malou obec máme dostatečný knihovní fond, bohužel není natolik kvalitní. Vychází mnoho novinek a z finančního rozpočtu si nemůžu dovolit nakoupit tituly, o které je zájem. Do dalšího roku už jsou naplánované nějaké kulturní a společenské akce. Hodláme zakoupit i notebook pro občany.

To je skvělé, jaké další plány máte s knihovnou?
Momentálně je mým plánem doplnit a zkvalitnit knihovní fond. Do dvou let bych ráda od obce získala nové prostory a tím tak knihovnu zvětšila. Především o počet míst. Dále bych z nových prostor vytvořila i lepší kulturní a setkávací prostor, hlavně pro děti. Právě pro ně mám v plánu přikoupit lepší deskové hry, neboť během roku se o ně projevil velký zájem. Také chci pořídit audioknihy, protože mi dochází do knihovny i čtenáři, kteří mají zrakové problémy.

Jaké jsou podle vás nejčastější problémy knihoven, kromě nedostatku místa, na který si snad stěžuje každá knihovnice a knihovník?
Podle mého názoru je nejčastějším problémem přilákat děti ke čtení. Neříkám, že nechodí do knihoven žádné, ale alespoň půlka přichází jen kvůli povinné školní četbě. Ovšem díky šikovným knihovnicím a knihovníkům, kteří vymýšlejí skvělé akce, dochází děti pravidelně a přicházejí i nové. Asi už nejznámější a nejnavštěvovanější akcí je Noc s Andersenem, dále soutěž Lovci perel, kteří opravdu "nutí" děti pravidelně číst. Mnohé knihovny pořádají akce pro školky a školy a tím ukazují dětem veškerá pozitiva knihoven, což je skvělé.

Pro malé knihovny je častým problémem nedostatek financí. I na vesnici se žije, tak proč nevytvořit kulturní a společenské prostředí i tam. Právě knihovna je vždy tímto místem setkávání a nedostatek finančních prostředků nám v tom mírně brání.

A co konkrétně trápí vás?
V mém případě je nejčastějším problémem čas. Skloubit vysokoškolské studium, práci v Praze a pravidelné dojíždění do Hejné je občas vážně náročné. Ale naše malá knihovna je pro mě jako dítě, kterého se nechci vzdát a chci ji ještě více zlepšit.

Doporučila byste soutěž ostatním knihovnám?
Samozřejmě. Sice během klikacího boje budou mít chvilkové srdeční potíže, ale stojí to za to. Pozvánku do soutěže jsem odeslala i ostatním knihovnám v našem regionu, protože jsou mnohé knihovnice velmi šikovné. Ty jsou tedy po celé republice, neboť každou chvíli zaznamenám nějakou skvělou akci, která by mě zajímala, ovšem dělí nás velká vzdálenost. Takže je mnoho „jiných“ knihoven. Vzhůru do soutěže!

Hance děkujeme za rozhovor a za inspiraci a těšíme se na setkání při předávání pomyslné knihovnické korunky novému vítězi, kterého budeme znát 13.12. 2016. Pokud se chcete do soutěže přihlásit, zde jsou stručné informace:

Přihláška: jedna fotka + krátký popis
Adresa: tuzilova@smocr.cz
Sběr přihlášek: do 28.11.2016
Zveřejnění přihlášek, možnost získávat kliky: 29.11.2016
Krutý klikací boj, který bude ukončen: o půlnoci z 12.12. 2016 na 13.12. 2016
Slavnostní vyhlášení vítězů na odborném semináři Knihovna jinak 2016: únor/březen 2017


(Pozn.: Fotky byly pořízeny během "inspekce" spojené s dovolenou na Šumavě. Kam pošlete zaměstnance Svazu na inspekci  tentokrát?)

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje