Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1007
NE NE 163
NEVÍM NEVÍM 165

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

22.11.2016 17:48

Knihovna jinak - rozhovor s úřadující vítěznou knihovnou

Před rokem, v tuto dobu, vyhrála knihovna v Hejné celorepublikovou soutěž "Knihovna jinak". Jednalo se o první historický ročník, který spočíval v představení činnosti, kterou knihovna dělá "jinak". Na začátku soutěže by si nikdo na knihovnu v Hejné jako na vítěze opravdu nevsadil!

Hejná, obec se svými 157 obyvateli, minulý rok nečekaně porazila například Městskou knihovnu ve Znojmě nebo Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Na facebooku totiž více než kde jinde platí, že „jo to o lidech“. O lidech, kteří pro vás klikají a hlasují.
A tak první ročník "Knihovny jinak" vyhrála malá knihovna v Šumavském podhůří, kterou vede mladá milá knihovnice Hanka Hrabáková, kterou jsme se pro vás rozhodli vyzpovídat.

Hanko, budete se hlásit do "Knihovny jinak" tento rok?
Do soutěže se v letošním roce hlásit nebudeme. Myslím si, že jsme během roku neudělali nic výjimečného, a hlavně něco "jinak", než ostatní knihovny. Proto letos dáme šanci novým knihovnám a moc rádi "tu jinačí" podpoříme.

Jak vás ovlivnilo vítězství? 
Neřekla bych, že nás vítězství nějak výrazně ovlivnilo. Přišlo nějaké zviditelnění přes média, ale na chod knihovny to nemělo žádný dopad. Spíš měla výhra větší vliv na mě a to tak, abych si nadále stála za svými sny a plány, které s knihovnou mám. Je důležité neusnout na vavřínech a všeho nenechat po jednom vítězství. 

Jak se změnila knihovna u vás?
K výrazným změnám od soutěže nedošlo. Zvýšil se počet čtenářů. Momentálně je v knihovně 60 registrovaných. Počet se může zdát malý, ale vzhledem k počtu obyvatel, do knihovny dochází více než jedna třetina. Během roku jsme vyřadili mnoho knih, které byly buď zastaralé, rozpadlé nebo to byly dary, které v knihovně nevyužijeme.

Nevěřím, že se nic nezměnilo!
(Smích) Vlastně, nově je připravena knihobudka, která bude umístěna na návsi, ovšem až na jaře příštího roku. Získali jsme také dotaci na nákup knih, která pro nás představuje mnoho. Na tak malou obec máme dostatečný knihovní fond, bohužel není natolik kvalitní. Vychází mnoho novinek a z finančního rozpočtu si nemůžu dovolit nakoupit tituly, o které je zájem. Do dalšího roku už jsou naplánované nějaké kulturní a společenské akce. Hodláme zakoupit i notebook pro občany.

To je skvělé, jaké další plány máte s knihovnou?
Momentálně je mým plánem doplnit a zkvalitnit knihovní fond. Do dvou let bych ráda od obce získala nové prostory a tím tak knihovnu zvětšila. Především o počet míst. Dále bych z nových prostor vytvořila i lepší kulturní a setkávací prostor, hlavně pro děti. Právě pro ně mám v plánu přikoupit lepší deskové hry, neboť během roku se o ně projevil velký zájem. Také chci pořídit audioknihy, protože mi dochází do knihovny i čtenáři, kteří mají zrakové problémy.

Jaké jsou podle vás nejčastější problémy knihoven, kromě nedostatku místa, na který si snad stěžuje každá knihovnice a knihovník?
Podle mého názoru je nejčastějším problémem přilákat děti ke čtení. Neříkám, že nechodí do knihoven žádné, ale alespoň půlka přichází jen kvůli povinné školní četbě. Ovšem díky šikovným knihovnicím a knihovníkům, kteří vymýšlejí skvělé akce, dochází děti pravidelně a přicházejí i nové. Asi už nejznámější a nejnavštěvovanější akcí je Noc s Andersenem, dále soutěž Lovci perel, kteří opravdu "nutí" děti pravidelně číst. Mnohé knihovny pořádají akce pro školky a školy a tím ukazují dětem veškerá pozitiva knihoven, což je skvělé.

Pro malé knihovny je častým problémem nedostatek financí. I na vesnici se žije, tak proč nevytvořit kulturní a společenské prostředí i tam. Právě knihovna je vždy tímto místem setkávání a nedostatek finančních prostředků nám v tom mírně brání.

A co konkrétně trápí vás?
V mém případě je nejčastějším problémem čas. Skloubit vysokoškolské studium, práci v Praze a pravidelné dojíždění do Hejné je občas vážně náročné. Ale naše malá knihovna je pro mě jako dítě, kterého se nechci vzdát a chci ji ještě více zlepšit.

Doporučila byste soutěž ostatním knihovnám?
Samozřejmě. Sice během klikacího boje budou mít chvilkové srdeční potíže, ale stojí to za to. Pozvánku do soutěže jsem odeslala i ostatním knihovnám v našem regionu, protože jsou mnohé knihovnice velmi šikovné. Ty jsou tedy po celé republice, neboť každou chvíli zaznamenám nějakou skvělou akci, která by mě zajímala, ovšem dělí nás velká vzdálenost. Takže je mnoho „jiných“ knihoven. Vzhůru do soutěže!

Hance děkujeme za rozhovor a za inspiraci a těšíme se na setkání při předávání pomyslné knihovnické korunky novému vítězi, kterého budeme znát 13.12. 2016. Pokud se chcete do soutěže přihlásit, zde jsou stručné informace:

Přihláška: jedna fotka + krátký popis
Adresa: tuzilova@smocr.cz
Sběr přihlášek: do 28.11.2016
Zveřejnění přihlášek, možnost získávat kliky: 29.11.2016
Krutý klikací boj, který bude ukončen: o půlnoci z 12.12. 2016 na 13.12. 2016
Slavnostní vyhlášení vítězů na odborném semináři Knihovna jinak 2016: únor/březen 2017


(Pozn.: Fotky byly pořízeny během "inspekce" spojené s dovolenou na Šumavě. Kam pošlete zaměstnance Svazu na inspekci  tentokrát?)

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
13. - 14. června 2019

Bezpečnostní komise

Ostrava
 
13. - 14. června 2019

společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Praha
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje