Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 5
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 2
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 2
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 2
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 0
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 0

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

22.09.2017 15:57

Knihovna jinak 2016 – vyhlášení výsledků

Po roce se dostáváme k vyhlášení vítězů soutěže Knihovna jinak 2016 . Minulý ročník, který byl první, byl nebývale úspěšný, a proto není divu, že se do druhého ročníku se přihlásilo 36 měst a obcí, které se mohou pyšnit tím, že mají knihovnu, která dělá něco jinak. Chod knihovny závisí hlavně na knihovnici či knihovníkovi, který dokáže přesvědčit vedení obce, aby chod knihovny podpořili a také musí umět namotivovat občany, aby do knihovny zašli. Knihovny už dávno nejsou tmavým místem s těžkým vzduchem, kde se šeptá a kde je stísněná atmosféra. Naopak opravdu funkční knihovna se stává kulturním a komunitním centrem, které nabízí škálu aktivit, které mnohdy s výpůjčkami ani nesouvisí. Tento ročník Knihovny jinak 2016 byl opět velmi zajímavý a vyhlášení vítězů bylo posunuto na podzim roku 2017 z mnoha důvodů. Tím nejhlavnějším bylo přidružení vyhlašování vítěze ke slavnostnímu vyhlášení Knihovna roku a také Městská knihovna, jež proběhne za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana v Zrcadlové kapli v Klementinu, které je sídlem Národní knihovny.
Pro nás, jako pro organizátory facebookové soutěže Knihovna jinak a také spoluvyhlašovatele soutěže Městská knihovna bylo zařazení vyhlášení výsledků do programu ceremonie Knihovna roku obrovskou poctou. Prostory Zrcadlové kaple jsou ovšem omezené, a s ohledem na celorepublikovou soutěž Knihovna roku, kde bude vyhlášeno jen první místo, jsme se rozhodli zůstat u konceptu Semináře, na kterém předáme ceny všem třem vítězům (první, druhé a třetí místo), dáme prostor pro předání zkušeností formou přednášek a workshopu a v přátelské atmosféře se seznámíme s novinkami, které představí předseda SKIPu Roman Giebisch. To, že vítezství v naší soutěži není jen o tom, jak dělat v knihovně něco „jinak“, ale také o tom jaké jsou znalosti a užívání sociálních sítí knihovníka a čtenářů, a proto bude pro účastníky semináře také připravena přednáška na téma „Facebook pro knihovny - jinak“.

A kdo tedy získal nejvíce hlasů, neboli kliků?
Na prvním místě se umístila knihovna v Dobříši, s 359 kliky. V této knihovně se evidentně děje jedna akce za druhou, a proto bylo těžké vybrat jednu fotku, která by vystihla atmosféru a náboj, jež knihovnice a knihovníci dokáží ve svém svatostánku vytvořit. Volba nakonec padla na Fantasy víkendy a Book con, který inspiroval další knihovny v ČR, a proto zřejmě pro Dobříš hlasovalo tolik lidí.

 

 

 

Druhé místo obsadila knihovna v Jílovém u Prahy, která v minulém roce skončila na bramborovém, tedy čtvrtém místě. Po zkušenostech z minulých let vsadili v Jílovém u Prahy na propagaci širokého servisu: „Ať už jste čert nebo obyčejný smrtelník, v naší knihovně vám vždy nabídneme plný servis!“, a tak v Jílovém u Prahy kromě knih půjčují i brýle. Jílové u Prahy obdrželo celkem 350 kliků, což bylo jen o 9 kliků méně, než Městská knihovna Dobříš.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomyslná stříbrná medaile poputuje do Třince, který za své literární večery a přístup ke čtenáři – paradoxně na koláži není jediná kniha – získal 196 kliků. V Třinecké knihovně je na prvním místě totiž čtenář. Knihovna bez lidí, není knihovna, což je trend, ke kterému většina knihoven v zahraničí a nově i v Čechách, směřuje. A čtenáři jsou za to rádi. 

 

 

 

 

Velice všem děkujeme za to, že se přihlásili do soutěže Knihovna jinak a především bychom rádi poděkovali za "jiný" přístup ve vedení knihovny. Seminář, který se uskuteční po vyhlášení vítězů Knihovna roku a Městská knihovna, bude určen primárně soutěžícím z tohoto a minulého roku a také zástupcům měst, ve kterých se unikátní knihovny nacházejí. Pokud byste měli zájem o účast na semináři, kontaktujte, prosím, garanta soutěže (tuzilova@smocr.cz) nebo se staňte účastníky soutěže: Další kolo soutěže pro rok 2017 bude vyhlášeno 30.10. 2017, zde na webových stránkách Svazu.

 

Seminář Knihovna jinak 2016 – vyhlášení vítězů
Kdy: 5.10.2017 od 14:00 – 17:00
Kde: Klementinum – učebna č. 145

Facebookový odkaz, kde si budete moci prohlédnout všechny soutěžící:
2016 : https://www.facebook.com/pg/smocr1/photos/?tab=album&album_id=1820199541532572

2015: https://www.facebook.com/pg/smocr1/photos/?tab=album&album_id=1693648907520970

Rozhovor s knihovnicí z Hejné: smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-architektura/knihovna-jinak-rozhovor-s-uradujici-viteznou-knihovnou.aspx

Zpráva z minulého semináře: smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-architektura/seminar-k-soutezi-knihovna-jinak.aspx


Harmonogram Knihovny JINAK 2018
19. února – 9. března 2018 – přihlašování knihoven (zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A4 o tom, co knihovna dělá a ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz) 
15. března - 5. dubna 2018 – hlasování veřejnosti na facebooku (na adrese: www.facebook.com/smocr1)
květen/červen – seminář Knihovna jinak v sídle Svazu – setkání soutěžících
podzim 2018 – slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Klementinu

 

 

 

 Mgr. Jindra Tužilová,
garantka rubriky Kultura a architektura

 

 
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

Konference „Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“

Hradec Králové
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
1. června 2018 10:00

Setkání k vyhlášené výzvě Digitalizace a modernizace kin

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje