Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

22.09.2017 15:57

Knihovna jinak 2016 – vyhlášení výsledků

Po roce se dostáváme k vyhlášení vítězů soutěže Knihovna jinak 2016 . Minulý ročník, který byl první, byl nebývale úspěšný, a proto není divu, že se do druhého ročníku se přihlásilo 36 měst a obcí, které se mohou pyšnit tím, že mají knihovnu, která dělá něco jinak. Chod knihovny závisí hlavně na knihovnici či knihovníkovi, který dokáže přesvědčit vedení obce, aby chod knihovny podpořili a také musí umět namotivovat občany, aby do knihovny zašli. Knihovny už dávno nejsou tmavým místem s těžkým vzduchem, kde se šeptá a kde je stísněná atmosféra. Naopak opravdu funkční knihovna se stává kulturním a komunitním centrem, které nabízí škálu aktivit, které mnohdy s výpůjčkami ani nesouvisí. Tento ročník Knihovny jinak 2016 byl opět velmi zajímavý a vyhlášení vítězů bylo posunuto na podzim roku 2017 z mnoha důvodů. Tím nejhlavnějším bylo přidružení vyhlašování vítěze ke slavnostnímu vyhlášení Knihovna roku a také Městská knihovna, jež proběhne za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana v Zrcadlové kapli v Klementinu, které je sídlem Národní knihovny.
Pro nás, jako pro organizátory facebookové soutěže Knihovna jinak a také spoluvyhlašovatele soutěže Městská knihovna bylo zařazení vyhlášení výsledků do programu ceremonie Knihovna roku obrovskou poctou. Prostory Zrcadlové kaple jsou ovšem omezené, a s ohledem na celorepublikovou soutěž Knihovna roku, kde bude vyhlášeno jen první místo, jsme se rozhodli zůstat u konceptu Semináře, na kterém předáme ceny všem třem vítězům (první, druhé a třetí místo), dáme prostor pro předání zkušeností formou přednášek a workshopu a v přátelské atmosféře se seznámíme s novinkami, které představí předseda SKIPu Roman Giebisch. To, že vítezství v naší soutěži není jen o tom, jak dělat v knihovně něco „jinak“, ale také o tom jaké jsou znalosti a užívání sociálních sítí knihovníka a čtenářů, a proto bude pro účastníky semináře také připravena přednáška na téma „Facebook pro knihovny - jinak“.

A kdo tedy získal nejvíce hlasů, neboli kliků?
Na prvním místě se umístila knihovna v Dobříši, s 359 kliky. V této knihovně se evidentně děje jedna akce za druhou, a proto bylo těžké vybrat jednu fotku, která by vystihla atmosféru a náboj, jež knihovnice a knihovníci dokáží ve svém svatostánku vytvořit. Volba nakonec padla na Fantasy víkendy a Book con, který inspiroval další knihovny v ČR, a proto zřejmě pro Dobříš hlasovalo tolik lidí.

 

 

 

Druhé místo obsadila knihovna v Jílovém u Prahy, která v minulém roce skončila na bramborovém, tedy čtvrtém místě. Po zkušenostech z minulých let vsadili v Jílovém u Prahy na propagaci širokého servisu: „Ať už jste čert nebo obyčejný smrtelník, v naší knihovně vám vždy nabídneme plný servis!“, a tak v Jílovém u Prahy kromě knih půjčují i brýle. Jílové u Prahy obdrželo celkem 350 kliků, což bylo jen o 9 kliků méně, než Městská knihovna Dobříš.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomyslná stříbrná medaile poputuje do Třince, který za své literární večery a přístup ke čtenáři – paradoxně na koláži není jediná kniha – získal 196 kliků. V Třinecké knihovně je na prvním místě totiž čtenář. Knihovna bez lidí, není knihovna, což je trend, ke kterému většina knihoven v zahraničí a nově i v Čechách, směřuje. A čtenáři jsou za to rádi. 

 

 

 

 

Velice všem děkujeme za to, že se přihlásili do soutěže Knihovna jinak a především bychom rádi poděkovali za "jiný" přístup ve vedení knihovny. Seminář, který se uskuteční po vyhlášení vítězů Knihovna roku a Městská knihovna, bude určen primárně soutěžícím z tohoto a minulého roku a také zástupcům měst, ve kterých se unikátní knihovny nacházejí. Pokud byste měli zájem o účast na semináři, kontaktujte, prosím, garanta soutěže (tuzilova@smocr.cz) nebo se staňte účastníky soutěže: Další kolo soutěže pro rok 2017 bude vyhlášeno 30.10. 2017, zde na webových stránkách Svazu.

 

Seminář Knihovna jinak 2016 – vyhlášení vítězů
Kdy: 5.10.2017 od 14:00 – 17:00
Kde: Klementinum – učebna č. 145

Facebookový odkaz, kde si budete moci prohlédnout všechny soutěžící:
2016 : https://www.facebook.com/pg/smocr1/photos/?tab=album&album_id=1820199541532572

2015: https://www.facebook.com/pg/smocr1/photos/?tab=album&album_id=1693648907520970

Rozhovor s knihovnicí z Hejné: smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-architektura/knihovna-jinak-rozhovor-s-uradujici-viteznou-knihovnou.aspx

Zpráva z minulého semináře: smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-architektura/seminar-k-soutezi-knihovna-jinak.aspx


Harmonogram Knihovny JINAK 2018
19. února – 9. března 2018 – přihlašování knihoven (zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A4 o tom, co knihovna dělá a ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz) 
15. března - 5. dubna 2018 – hlasování veřejnosti na facebooku (na adrese: www.facebook.com/smocr1)
květen/červen – seminář Knihovna jinak v sídle Svazu – setkání soutěžících
podzim 2018 – slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Klementinu

 

 

 

 Mgr. Jindra Tužilová,
garantka rubriky Kultura a architektura

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje