Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 44
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

06.06.2016 14:44

Architekt obci - představení soutěžících

Rádi bychom vám představili soutěžící, kteří včas zaslali svou přihlášku do soutěže Architekt obci. Celkem jsme obdrželi 19 kompletních přihlášek, které si můžete prohlédnout níže. 

1. Město Litomyšl + Ing. arch Zdeňka Vydrová, městská architektka - Regulační plán Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice
Regulační plán Mariánské ulice, na němž se podílela Ing. Arch. Zdeňka Vydrová, doplňuje chybějící zástavbu v památkové rezervaci, která zde chyběla a přiměřeně ji zahušťuje. Zdeňka Vydrová svojí koncepcí také ovlivnila podobu autobusového nádraží, kde původní rozlehlá asfaltová a jen zčásti využívaná plocha byla zkoncentrována do funkčních celků - služby, plochy zeleně a plochy pro parkování. Na základě přání některých obyvatel se architektka zapojila do přípravy protipovodňových opatření na řece Loučné, z čehož vzešla samostatná koncepce úpravy Partyzánské ulice. Ten respektuje ochrany před vodou, ale zároveň mění území na pobytový prostor. 

Zdeňka Vydrová je městskou architektkou od roku 1991 a od té doby se podílí na přípravě městských projektů ve fázi koncepce, vydávala za město vyjádření k investičním záměrům z pozice územního plánování, vyjádření pro územní a stavební řízení a zajišťuje poradenskou činnost z pozice územního plánování ve vztahu k občanům a firmám. Díky ní se na radnici vybudoval investiční tým, který trendy moderní architektury začal prosazovat v širokém měřítku. Architektka Vydrová vychovala a kultivovala zodpovědné zástupce radnice natolik, že dnes jsou dříve stanovené limity a postupy naprosto běžně používány a není třeba na nich cokoliv měnit.

2. Obec Ratíškovice + Ing. arch. Tomáš Havlíček - Spolkový dům Ratíškovice
Jedná se o novostavbu kulturního domu, který je těsně připoután je stávající obecní restauraci; obsahuje dva víceúčelové sály, kuželnu a příslušenství; vstupní objekt je kombinované, zděné a železobetonové konstrukce; objekt hlavního sálu s kuželnou v zadním traktu je navržen jako dřevěná rámová konstrukce. Svou výškou i umístěním respektuje stavba kulturního domu okolní zástavbu. Do ulice se novostavba začlenila jak výškou, tak i tvarovým a materiálovým ztvárněním a nesnaží se vévodit celému okolí. Součástí projektu je i společensko - kulturní nádvoří s open-air scénou pro pořádání koncertů či veselic. 

Obec Ratíškovice spolupracuje s Ing. arch. Tomášem Havlíčkem  již od roku 2004, kdy vnikl návrh kulturního domu a širšího okolí kulturně sportovního areálu. Po 10 letech je  tento projekt realizován. V roce 2007 Tomáš  Havlíček  vypracoval  objemové a prostorové  řešení přestavby  bývalé školy  na  bytový dům se 14 byty  pro příjmově vymezené osoby. V roce 2012 pak navrhl předprostor farního kostela  s kamennou dlažbou a drobnou architekturou. V současné době  pracuje na projektu přístavby  odborných učeben základní školy a prováděcí dokumentaci konečných úprav okolí kulturního domu a sportovního areálu. 

3. Dolní Břežany + Ing. arch Zdeněk Sendler - Veřejný park
Jedná se o vytvoření nových veřejných prostranství/parků v obci Dolní Břežany na celkové ploše 10 hektarů. V centrální části obce byla skládka zeminy, stavebního a domovního odpadu. Část prostoru skládky byla využita ke stavbě nového náměstí, zbylých 6 ha bylo rekultivováno na parkově upravenou plochu se třemi vodními plochami, několika dětskými hřišti, skateparkem, streeballovým hřištěm a malým amfiteátrem. Dalším dílem je 4ha komponovaná krajina s novým hřbitovem. Jedná s o park s ústředním motivem dvojitého lipového stromořadí ve tvaru keltského kříže v jehož středu je samotný kruhový hřbitov vymezený kamennými zídkami a habrovými stěnami. 

Obec Dolní Břežany dlouhodobě spolupracuje s různými architekty, má zřízenou funkci architekta obce. S panem Sendlerem spolupracujeme od roku 2006. Příprava realizace centrálního parku probíhala několik let a byla velmi náročná, protože se v podstatě jednalo o brownfield. Fyzická realizace probíhala v letech 2009-2010. Park v centru obce se stal součástí její nové identity. V roce 2013 získal zvláštní cenu v mezinárodní soutěži Kvetoucí sídla Evropy a 3. místo v soutěži Park roku 2014. Nový břežanský hřbitov jako komponovaná krajina začal ideově vznikat v roce 2010, realizace probíhala v letech 2014-2016.

4. Obec Úsilné + re:architekti (www.rearchitekti.cz) - Architektonická koncepce obce (Hřiště, Komunitní - obecní - dům, Zastavovací studie - okolí hasičárny a sauna nad potokem, Nová hasičská zbrojnice, Sauna nad potokem, Bydleni - komunitní, sociální, startovací, pro seniory
Již někdy kolem roku 2010 jsme pocítili potřebu dosavadní rozvoj obce, do té doby jasně daný potřebami a především možnostmi dotačních titulů, nějak uspořádat a dát mu pevný řád a především zakomponovat další přání a potřeby občanů. Proto jsme pozvali zkušenou facilitátorku Ing. Olgu Škochovou – Bláhovou a připravili během podzimu 2011 komunitní projednání, respektive vytvoření „Programu rozvoje obce“ za účasti široké veřejnosti (pravidelně se na tvorbě a projednávání účastnilo kolem 45 sousedů, tedy více než 10% obyvatel obce). Vzniklý „Program rozvoje obce“ je podkladem pro veškeré další plánování a kromě jiného z něj vychází potřeba vytvoření jakési „architektonické koncepce obce“, resp. celého katastru. Průzkumem „trhu“ architektů, konzultacemi s obcemi s výraznými zkušenostmi v této sféře (např. Pacov, Vodňany…) a pohovory s několika architekty jsme dospěli k závěru, že pro realizaci našeho záměru – úspěšná a především realizovatelná architektonická koncepce - bude ideální skupina architektů s různými názory a pohledy, kde to při hledání řešení „jiskří“, než jeden zavedený, renomovaný architekt se zaběhnutou koncepcí a postupy. Proto jsme oslovili skupinu šesti mladých architektů (studio) re:architekti. 

V září roku 2012 se všech šest architektů nastěhovalo na týden do naší obce za účelem poznání života v obci a sbírání podkladů. Prochodili celý katastr, denně komunikovali s obyvateli a každý večer jsme společně v hospodě (zastupitelé, architekti a příchozí) konzultovali a hodnotili „sběr dat“. Asi měsíc pak trvalo zpracování základního dokumentu, který byl na podzim roku 2012 představen veřejnosti. Následně proběhla ještě dvě veřejná projednání a připomínky zastupitelů a sousedů byly postupně zapracovány – konečná podoba se datuje z poloviny roku 2013. (Finální podoba dokumentu je uložena jako 1. Architektonická koncepce – prezentace). Zastupitelstvo obce stanovilo priority a postup případné realizace . Ten však z velké části závisí na možnostech financování, tedy především na možnosti získání dotací.

5. Kadaň + UHLÍK architekti - Nábřeží Maxipsa Fíka, Revitalizace Löschnerova náměstí, Revitalizace parkánových cest
Pan architekt Petr Uhlík se svým týmem spolupracuje s městem Kadaň již od roku 2003, kde navázal na část vypracovaného konceptu Nábřeží Maxipsa Fíka, jejímž autorem byl zesnulý Vítek Branda. Projektový tým UHLÍK ARCHITEKTI a město zvolilo pro projektování veřejného prostoru postup, kterým se snaží brát ohled na všechny souvislosti projektovaného území, včetně sociálních a ekonomických parametrů konkrétních lokalit. Zatím došlo k propojení nábřeží řeky Ohře s městem a okolím, kdy nábřeží Maxipsa Fíka je mezičlánkem mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Vznikly zde cyklostezky, nábřežní promenáda, amfiteátr, půjčovna loděk a další atrakce pro návštěvníky. Dále bylo revitalizováno Löschnerovo náměstí, jako příklad úpravy veřejného prostranství přispívající ke zkvalitnění životního prostředí obyvatel. Byla zde zklidněna automobilová doprava, doplněna a zásadně zrekultivována zeleň. Projekt navázal na parkové úpravy z počátku 19. století, které ovšem byly zničeny po válce a nahrazeny novou zástavbou činžovních domů. Úpravy dle projektu MgA. Ing. arch. Petra Uhlíka navrátily tomuto opomíjenému veřejnému prostoru důstojnost a život. V současné době projednáváme projekt Revitalizace parkánových cest, kdy by mělo dojít k vytvoření ucelené soustavy vzájemně navazujících prostorů s parkovou úpravou podél trasy dochovaných městských hradeb obklopujících historické jádro města.

6. Obec Lužná + doc. Ing. arch. Václav Dvořák CSc., s kolektivem - Bydlení pro seniory Lužná
Domov pro seniory je situován do středu obce Lužná na Masarykově náměstí v centrálním ozeleněném prostoru. Má celkovou kapacitu 21 bytových jednotek, vždy pro 1 až 2 obyvatele, z toho dvě větší 2+kk, jinak 1+kk. V objektu je dále poměrně široké vybavení – přípravna jídel, jídelna, společenská místnost s možností odpočinku, kadeřnictví, pedikúra, altánek, sklady atd. Do všech jednotek se mohou dostat hendikepovaní občané na invalidním vozíčku, dvě jednotky jsou navrženy v přísném standardu pro tělesně hendikepované. Dům je navržen v ekologicky úsporném standardu.

Vznik dlouhodobé spolupráce se datuje od r. 2011, kdy zastupitelé obce zařadili do „Strategického plánu rozvoje obce“ výstavbu domu sociálních služeb se zaměřením na seniory. Obec oslovila Fakultu stavební ČVUT v Praze, Katedru architektury se žádostí o pomoc při určení vhodné lokality pro tuto stavbu. Po prvních konzultacích byly vytypovány 2 volné parcely v majetku obce. Z parcel byly odstraněny 2 rodinné domy, které byly ve špatném stavu, určené k demolici. Během této doby byla připravována soutěž studentů pod vedením Ing.arch. Václava Dvořáka. Během let 2014/2015 se do soutěže zapojilo celkem 15 studentů fakulty a zpracovali své návrhy.

Koncem r. 2015 byl znovu osloven Ing.arch. Václav Dvořák se žádostí o zpracování architektonické studie se zabudováním některých prvků z vítězného návrhu studentů. Ing.arch Dvořák se úkolu ujal a spolu se spolupracovníky z architektonické kanceláře DOMYJINAK – Doc.Ing.arch. Petrem Šikolou, Ing.arch. Janem Černochem a Ing.arch Hanou Klapalovou, vytvořili námi předloženou soutěžní studii.

7. Obec Rohov + Ing. arch. Karel Komárek - Obecní dům v Rohově
Jedná se o stavbu Obecního domu v Rohově. Multifunkční objekt se skládá z dvou částí (budov), spojených proskleným foyer. V jedné části komplexu jsou umístěny dvě kanceláře obecního úřadu, sociální zařízení, malá kuchyňka, zasedací místnost a garáž. Nad touto částí obecního domu je umístěn klimatizovaný společenský sál pro více jak 100 osob. V druhé budově je umístěno zázemí pro zaměstnance obce, sociální zařízení vč. šaten a dvě garáže pro obecní komunální techniku. Nad touto částí objektu je umístěna klubovna pro zájmové spolky vč. kuchyňky, knihovna s veřejně přístupným internetem a archiv obecního úřadu. Obě tyto budovy, jak již bylo zmíněno výše, spojuje prosklené foyer, ve kterém je umístěn výtah, tímto je do objektu zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a lidem s kočárky. Dominantou celé stavby je více jak 11 metrů vysoká část obecního domu, která slouží jako sklad. Součástí je rovněž vybavení interiéru audiovizuální, nazvučovací a IT technikou.

Plány nad výstavbou nového obecního domu, jako centrálního místa, poskytující služby veřejné správy, zázemí pro zaměstnance obce vč. technického dvora, ale i místo kulturně – společenského života, se zrodily již před rokem 1999, kdy tehdejší zastupitelstvo tento záměr zařadilo do územního plánu obce Rohov. Muselo však uplynout více jak 10 let, aby se obci naskytla šance vybudovat tuto finančně náročnou stavbu z evropských dotačních zdrojů - Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko.
Při výběru architekta byl kladen důraz na to, aby byl architekt odborně erudovaný, prokázal ve svých realizacích citlivý přístup k vesnickému prostředí a byl navíc ochotný spolupracovat na přípravě návrhu s místními lidmi.

Architekt ing.arch. Karel Komárek, jakožto rohovský rodák, byl vybrán pro zhotovení projektové dokumentace na základě dlouhodobé a plodné spolupráce s obcí. 

8. Hradec Králové + Ing. arch. Jaromír Chmelík - Rekonstrukce Bílé věže, Studie areálu Gayerových a Vrbenského kasáren, Studie Terminálu MHD 

  1. Rekonstrukce Bílé věže – centrální dominanta města - Bílá věž tvoří společně s kostelem Sv. Ducha hlavní panorama Hradce Králové. Realizace přinesla kompletní restaurátorskou opravu věže (plášť, zvonice, kopule) a zároveň novou vestavbu schodiště a podest, které umožnili pohodlnější přístup a instalaci doplňků pro zvýšení atraktivity návštěvy.
  2. Studie areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové - Řešení dopravy v historickém středu města. V rámci historického areálu probíhá příprava projektů tří subjektů: města, kraje a provozovatele parkovacího systému města. Studie přinesla nový náhled na využití veřejného prostoru i samotných budov.
  3. Dopravně – urbanistická a architektonická studie – Terminál MHD – BUS – ČD v Hradci Králové. V rámci této studie město realizovalo Terminál hromadné dopravy, Riegrovo náměstí jako přestupní uzel a součást THD (předpolí nádražní budovy dráhy) a křižovatku Koruna (ukončení Gočárovy třídy).

Město Hradec Králové přistupuje k řešení celku i jednotlivých lokalit systémově. Probíhá dlouhodobá příprava a spolupráce s kvalitními architekty. To se projevuje i četností architektonických soutěží, které OHA města Hradce Králové vypisuje. Velkou zásluhu na tom má především hlavní architekt města, Ing.arch. Petr Brůna, který na této pozici působí již téměř 15 let. Přínosem je pak spolupráce se špičkovými architekty. V mnohých případech se daří navázat i dlouhodobá spolupráce. Jedním z takových příkladů je spolupráce s arch. Jaromírem Chmelíkem, který je „Hradečákem“ a smysluplný rozvoj města je pro něho prioritou.

9. Postoloprty + doc.Ing.arch. Roman Koucký - Studie rekonstrukce Mírového náměstí v Postoloprtech
Jedná se o architektonickou studii možného budoucího vzhledu postoloprtského náměstí. Nikdo si zde neklade za cíl přesvědčovat okolí o své pravdě, nechceme nikomu vnucovat své názory. Chceme jen, abyste se na chvíli zastavili v každodenním shonu a otevřeli své vnímání myšlenkám, jak bychom mohli změnit současnou tvář města Postoloprty skrze jeho historické vnímání a jeho umístění v krásné krajině Poohří. Nepředkládáme žádný hotový projekt, jen ideu. A přijmeme-li ji za svou, můžeme případné technické nedostatky navrhované studie vyřešit i při zachování této bezesporu revoluční myšlenky, jejímž autorem je architektonická kancelář doc. Ing. arch. Romana Kouckého.

Se známým pražským architektem Romanem Kouckým jsme navázali spolupráci přibližně v první polovině roku 2015, kdy jsme ho oslovili s možností navrhnout rekonstrukci hlavního postoloprtského náměstí. Od té doby proběhlo nespočet jednání, jejichž výsledkem je zpracovaná první část studie, která již byla prezentována občanům města na veřejném setkání dne 7.10. 2015. Hostem této prezentace byl také jiný významný architekt, kterého známe spíše jako herce – pan David Vávra, který se se studií seznámil a protože ho velice zaujala, přijel se k nám také podílet na její prezentaci. Ohlasy a emoce byly a jsou obrovské. A nutno říci, že zcela převažují ty pozitivní, a to i ve stávajícím zastupitelstvu města.

10. Obec Psáry + CCEA MOBA (zakladatelé architekti:  Igor Kovačević + Yvette Vašourková) - Urbanistický a dopravní návrh Psáry a Dolní Jirčany
Obec Psáry byla vybrána do projektu Cluburb (Cultural Acupuncture Treatment for Suburb) hlavně z důvodu velkého zájmu starosty Milana Váchy o urbanismus a fenomén suburbie. Psáry navíc patří mezi obce, kterých se suburbanizace dotkla velmi výrazně – počet obyvatel se mezi lety 2000–2005 prakticky zdvojnásobil – nicméně kromě nutných technických úprav, jako bylo navýšení kapacity čištičky, daný boom nepřinesl žádné kvality pro rozvoj veřejného života, služeb, či úpravy návsi. V roce 2011 vstoupil projekt Culburb do své realizační části, kdy se postupně uskutečnilo pět různých intervencí: 50.000,– (Laboratory.cz, CZ), Pozvánka na dobrodružství (Anežka Tkáčiková a Martin Rusina, SK), Stezka odvahy (Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec, CZ), UFO urbánní farmářský objekt (Ursula Achternkamp & Niklas Nitzschke, DE) a Ideální satelit (MOBA, CZ). 

Projekt Culburb se zaměřil na veřejné prostory v satelitech středoevropských hlavních měst s minimálními prostředky skrze akupunkturní zásahy. Tyto drobné činnosti si kladly za cíl nastartovat komunikaci mezi místními obyvateli a aktivovat tak společenský život v těchto oblastech. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, ve kterém žijí, což je jedno z výrazných témat právě malých sídel v sousedství velkoměst, které jejich obyvatelé využívají hlavně pro přespávání a většinu času tráví v sousedním větším městě. Zásahy mají často charakter uměleckého díla, ať je to performance a aktivita nebo trvalý či dočasný exponát. Jejich smyslem je pozitivní narušení každodenního stereotypu obyvatel a proměna vnímání fyzického prostředí, ve kterém žijí.

11. Líbeznice + Atelier M1 architekti - Obecní úřad, Dům služeb, Zdravotní středisko - Tři věže
Jasnou vizí nově zvoleného zastupitelstva obce Líbeznice a zejména starosty Martina Kupky na podzim 2010 bylo vytvořit kvalitní územní plán, což samozřejmě není záležitostí jednoho roku, zejména nastavení jasné koncepce ve vazbě na všechny potřeby obce zabere mnoho času. Květen roku 2013 se stal zásadním milníkem v rozvoji obce – podle doporučení výběrové komise (se dvěma architekty v čele) na zhotovitele územního plánu byl radě obce doporučen jako vítěz Atelier M1 architekti.

Tento atelier přinesl ve svém návrhu zcela nový prvek, a to vytvoření zeleného pásu kolem obce. Jádro obce by se tak mělo stát tepajícím srdcem obce a nikoli skanzenem. A právě snaha vytvořit „Líbeznice přívětivé“ se stalo mottem budoucí spolupráce architekta Jana Hájka a obce Líbeznice.

V roce 2014 budovy obecního úřadu a domu služeb měly být díky dotaci SFŽP zatepleny včetně výměny oken a dveří. Vyhlášené výběrové řízení nebylo na klasický projekt zateplení, ale kritérium kvality návrhu v podobě skici úpravy fasády a výplní otvorů včetně zapojení konceptu do vztahu k návazným veřejným prostranstvím a koncepce předprostorů mělo skoro poloviční váhu jako nabízená cena díla. Obě kritéria splnil nejlépe atelier M1 architekta Jana Hájka. Jeho návrh vycházel ze starých fotografií těchto kdysi výstavních budov, jejichž fasády byly pěkně vypracované a domy působily harmonicky. Zateplením pod bedlivým dozorem architektů ze společnosti M1 architekti prošla ještě budova zdravotního střediska vystavěná v Akci Z a hlavní budova základní školy.

12. Ostrava - městský obvod Mariánské Hory a Hulváky + Ing. arch Iva Seitzová - Regenerace sídliště Ostrava - FIFEJDY I - sídliště, kde to žije
Po ukončené modernizaci obecních bytových domů byl v roce 2001 nastarován proces celkové regenerace veřejných prostor sídliště vypracováním komplexního plánu na jeho obnovu a znovuoživení. Návrh představuje cílový ideální stav urbanistického celku s více než 20ha ploch a podtrhuje jeho přímou návaznost na blízské historické jádro městské části a sousední sídliště Fifejdy II. Řešeí především prostorové, dopravní, funkční i estetická hlediska a vazby tak, aby se sídliště stalo opět atraktivním místem pro bydlení a odpočinek s promáchanou sociální strukturou jeho obyvatel. Z toho se odvíjí hlavní motivy návrhu  - "sídliště v zeleni" - sídliště pro pěší".

Úzká spolupráce samosprávy s autorkou projektu, ing. arch. Ivou Seitzovou se datuje již od roku 2001. Díky stálému vedení ( 26 let ) a odbornosti starostky je tento proces intenzivní, kontinuální a přináší obvodu velmi dobré výsledky. Autorka se specializuje na návrhy veřejných prostranství- zpracovala všechny projektové stupně regenerace sídliště Fifejdy I, do nejmenšího detailu dohlížela nad prováděním stavby. Autorka zpracovala i mnoho dalších akcí na území městského obvodu. Je zodpovědná, odborně na velmi vysoké úrovni, komunikativní a citlivá k potřebám městského obvodu. Zdařilá realizace obnovy celého sídlištního veřejného prostoru je opravdu příkladná, spokojenost obyvatel i uznání odborné veřejnosti jsou toho důkazem.

13. Chrudim + Ing. arch. MgA. Michal Fišer - Filištínská ulice, park Republiky, ulice Na Sádkách
Kompletní rekonstrukce parteru ulice Filištínská v centru historického města s uplatněním většiny typů městského mobiliáře včetně atypických kusů. Příklad komplexního a střídmého řešení provozu ulice v režimu obytné zóny. Tři typy kamenné dlažby střídáním odstínů s využitím repasovaných i atypických prvků rozlišují účel povrchů na pojížděnou část, parkovací stání, chodeckou část a tím nenásilně organizují celkový provoz.

První etapa regenerace parku Republika - nevelkého, ale významného veřejného prostranství na okraji historického jádra Chrudimi. Historická pěší osa získala nové vymezující punkty v podobě sochy TGM a masivní dřevěné paluby pro blíže nespecifikované všední i nevšední děje.
Kompletně rekonstruované povrchy ulice Na Sádkách umocňují jedinečných charakter lokality, jejímž základním motivem je vztah ulice a zachovalého mlýnského náhonu. Součástí stavby byla obnova sestupů k vodní hladině, pítko atd.

Spolupráce s architektem Michalem Fišerem probíhá od 2007, kdy připravil projekt rekonstrukce Filištínské ulice v historickém centru. Postupně připravil projekty rekonstrukce dalších čtyř ulic v centru města nebo jeho bezprostřední blízkosti, z nichž byly tři realizovány a čtvrtá je ve fázi stavebního povolení. Podílel se na návrhu studie rekonstrukce areálu Letního kina. Připravil projekt regenerace parku Republiky, jehož první etapa proběhla. Účastnil se Workshopu architektů k centru města s úkolem navrhnout zastupitelům návrh koncepčního řešení centra. Pracuje na projektu revitalizace panelového sídliště Husova, studie je projednávána s veřejností.

14. Praha 22 - Uhříněves, Pitkovice a Hájek + Ing. arch. Petr Starčevič - Velký městský park Uhříněves
Dlouhodobým záměrem městské části Praha 22 je proměnit bývalou rozsáhlou skládku ve "Velký městský park Uhříněves", který by se mohl stát svébytným prvkem nové identity Uhříněvsi a místem, kolem něhož je uspořádán nový život Uhříněvsi. Podle platného pražského územního plánu by se převážná část tohoto místa měla zalesnit. Od roku 2006 postupně vznikaly dílčí studie partií sousedících s prostorem skládky a jasně se ukazovalo, že těleso skládky je potřebné vnímat jako součást města. V letech 2009 až 2014 vznikala základní koncepce řešení, které se započaly přizpůsobovat okolní rozvojové záměry tak, aby idea parku byla v Uhříněvsi neustále přítomna. Park je koncipován jako městská krajina s vloženými pevnými prvky – body a liniemi. Vše ostatní je zachováno v dosavadní formě.

Hlavním civilizačním vstupem je pražská osa, vedlejším vstupem je na ni kolmá průhonická osa. Po obvodu tělesa skládky je v konstantní výšce vedena univerzální "magistrála" (vycházky, cyklisté, inlajnisté a tak dále) s výhledy do všech stran. Z okolí jsou sem vedeny nové přístupy a park vytváří svébytný uzel nových spojení, která dosud nebyla vyjádřena. 
Aby park plnil svou roli, je obklopen zástavbou. Kromě bydlení a základní vybavenosti jsou zde pracovní příležitosti a vědecko-výzkumná pracoviště, přímo nahoře při pražské ose je rozsáhlé multifunkční sportoviště. Městská část Praha 22 spolupracuje s architektem Petrem Starčevičem 20 let. Díky dlouhodobé spolupráci získala komplexní činnost při jejím udržování a rozvoji.

15. Litoměřice + doc. Ing. arch Jan Mužík, CSc. - městský architekt - Park Václava Havla, revitalizace autobusového nádraží 
Jedná se o úpravu části bývalého areálu litoměřického pivovaru na Park Václava Havla. V roce 1996 byla městským architektem, jako spoluautorem, vypracována studie první podoby parku. Z té se následně vycházelo při přípravě projektové dokumentace v roce 2006. Rozloha parku je 0,84ha, z toho 0,4 ha travnaté plochy a 740 m2 vodní plochy dvou jezírek. Zbytek tvoří chodníky, dlážděné plochy a parkoviště.

Dalším významným dílem je revitalizace autobusového nádraží v Litoměřicích - 10 nových a zastřešených autobusových stání pro cestující s digitálním informačním systémem, nové sociální zařízení, parkoviště a přechody pro chodce. 

16. Karviná + Ing. arch. Iva Seitzová - Projekt regenerace sídliště Karviná - Ráj, Revitalizace veřejných ploch v Karviné - Novém Městě, Revitalizace veřejného prostranství v centru města v Karviné a Workout Karviná
Jedná se o studie a projektové dokumentace k několika stavbám na území města Karviné, týkajících se úprav veřejných prostranství. Studie z roku 2008 - Projekt regenerace sídliště Karviná - ráj, jejímž hlavním cílem bylo zajištění komplexního řešení pro všestranné zlepšení obytného prostředí městské části Ráj. Studie je zpracovaná na 20 etap, z nichž dosud byly realizovány 2 etapy (8. a 13.). Dále je zde projektová dokumentace z let 2012-2014 pro realizaci akcí s názvy Revitalizace veřejných ploch v Karviné - Novém Městě, Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě, Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné a Workout Karviná. 

Město dlouhodobě spolupracuje s paní architektkou Seitzovou. Při zadávání studií  a projektových dokumentací je vždy kladen důraz na to, aby její práce odpovídala požadavkům města, zákonným požadavkům a v neposlední řadě požadavkům občanů. Spolupráce je založena na vzájemné důvěře, kdy ze strany architektky jsou plněny požadavky i mimo ty, které jsou vysloveně uvedeny v uzavřených smlouvách. 

17. Hulín + Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. - Soubor architektonických studií – částí města Hulín
Jedná se o Regenerace panelového sídliště - Višňovce I. a II. etapa, realizace rok 2008, 2009
Regenerace panelového sídliště – Sadová I. II. a III. etapa, realizace rok 2009, 2010, 2012
Regenerace panelového sídliště – Družba I. II. a III. etapa, realizace rok 2013,2014, 2015
Regenerace Náměstí Míru - realizace 2014/2015
Urbanistická studie - Park Záhlinice – návrh rok 2015
Urbanistická studie - prostranství před kostelem sv. Václava – návrh rok 2015
Urbanistické studie – Park Mezivodí – návrh rok 2016

Při regeneracích sídlišť byly rekonstruovány komunikace a chodníky, vybudována parkovací stání, osazen městský mobiliář, zřízena víceúčelová hřiště, umístěny hrací prvky pro děti a provedeny sadové úpravy. Přínosem jsou i podzemní kontejnery na domovní odpad. Regenerací náměstí vznikl nadstandartní shromažďovací prostor pro občany města, který je oživen novými lavičkami, vodní fontánou a nechybí zde podium sloužící pro veřejná vystupování. V rámci regenerace bylo upraveno parkování a byla vysazena nová oživující zeleň. V parku Mezivodí je provedena prozatím pouze studie úpravy celého prostranství, včetně mobiliáře, zpevněných ploch a zeleně.

Spolupráce města Hulína s architektkou Vraníkovou trvá už 10 let. První společná práce začala v roce 2006 při přípravě návrhů Regenerace sídliště Višňovce. Kvůli záměru změnit sídliště byla ustavena pracovní skupina, která se zabývala konkrétními tématy: komunikace, využití veřejných prostranství, občanská vybavenost, služby, trávení volného času, architektura, zeleň, prevence kriminality, veřejný pořádek, životní prostředí. Podobně postupovala spolupráce architektky a pracovní skupiny při všech regeneracích ve městě. Spolupráce s architektkou je přínosem a rádi bychom v ní i nadále pokračovali při dalších úpravách veřejných prostranství.

18. Obec Trojanovice + Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. - revitalizace v území Horečky v Trojanovicích 
Architekt Kamil Mrva spolupracuje se starostou obce Trojanovice více než 8 let. Díky spolupráci se podařila realizovat spousta projektů. Přihlášeným projektem je revitalizace v území Horečky v Trojanovicích, kdy záměrem bylo navrátit rekreační život do území. Konkrétně jde o Zvoničku na Horečkách z roku 2010, rekonstrukci amfiteátru na Horečkách, která probíhala v roce 2013-2015 a rekonstrukce restaurace Rekovice, kterou obec začne provozovat v květnu tohoto roku. 

Lokalita Horečky se nachází na pomezí katastru Trojanovice a Frenštátu pod Radhoštěm. Především v období mezi světovými válkami se jednalo o oblíbený cíl rekreantů, sportovců a výletníků. Nachází se zde zajímavá přírodní místa, dva hotelové komplexy, restaurace či známý skokanský areál.

Horečky mají potenciál k tomu, aby se sem opět vydávali lidé z širokého okolí za sportem, rekreací či kulturou. Proto byl architekt Mrva v roce 2008 vyzván obcí Trojanovice a městem Frenštát pod Radhoštěm k vyhodnocení aktuálního stavu celého území a zpracování studie revitalizace a dalšího rozvoje lokality v následujících letech.

19. Obec Hovorčovice + Ing.arch. Ondřej Tuček - rekonstrukce a dostavba základní školy
Spolupráce obce s architektem začala projektem rekonstrukce a dostavby budovy pro první stupeň základní školy. Stavba byla zahájena v říjnu 2014 a v září 2015 přivítala první žáky. Další vzájemnou spoluprací bylo zpracování soutěžní studie na stavbu Obecního domu na návsi, ve vazbě na kostel sv. Jana Křtitele na jaře roku 2015. Tato stavba byla bohužel kvůli nedostatku financí odložena. Aktuálním společným projektem je příprava stavby budovy pro 2. stupeň ZŠ. Nejdříve obec uspořádala vyzvanou soutěž, ve které opět uspěl architekt Ondřej Tuček. Ve spolupráci se zastupiteli vytvořil územní studii na přilehlý nevyužívaný areál, včetně etapizace výstavby přesně podle odhadu demografického vývoje v obci. Následně se stal autorem architektonického návrhu nové budovy.

Ondřej Tuček v minulosti navrhoval rekonstrukce dvou bytů v domě na Staré návsi pro soukromé stavebníky. Zájem o projekty pro obec tak pramenil ze znalosti místního prostředí i z faktu, že sám bydlí nedaleko v pražských Kobylisích. Obě spolupracující strany vnímají vzájemný vztah od začátku roku 2014 jako partnerský, jehož hlavním cílem je vytvoření kvalitního návrhu pro plánované investice. Na straně obce je hlavním hybatelem a garantem starosta Jiří Novák, díky němu se jednotlivé akce daří dotáhnout až k realizaci. Neopominutelnou roli hrají i další zastupitelé – Jana Dubnová, Milan Kotva, Oldřich Lopata, Hana Mufová a další – kteří se silně osobně angažují a i díkyjejich konstruktivnímu přístupu bývá proces projektování pozitivně ovlivněn.

Přihláška obce Hovorčovice byla doručena vyhlašovatelům v termínu, nicméně s ohledem na technické problémy, které nás poslední dobou provázejí, došlo k jejímu zveřejnění až 7. června 2016, tedy o den později, než u ostatních děl. Z toho důvodu bude pouze v prvním kole, kdy veřejnost vybírá "klikaře", tomuto soutěžnímu dílu připočteno 10 kliků pro zmírnění handicapu. 

První kolo se uskuteční na facebooku, hlasovat pro váš oblíbený projekt můžete zde:
https://www.facebook.com/smocr1/photos/?tab=album&album_id=1760545504164643
 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje