Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 53
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

17.09.2014 11:20

Výzva č. 22 – příklad dobré praxe

Úspěšná realizace výzvy č. 22 potvrdila zájem obcí o čerpání dotací na smysluplné projekty pokrývající skutečné potřeby obcí. K identifikaci potřeb v území přispěly obce samotné.

Vznik výzvy

Odbor řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabídl Svazu prostřednictvím Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále jen „KISMO“), možnost vypsání jedné z posledních výzev z Integračního operačního programu v oblasti podpory informačních technologií a služeb pro města a obce v současném programovacím období. Podmínkou ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) také bylo, že výzva bude vypsána v případě, bude-li mezi městy a obcemi o ni dostatečný zájem.

Členové KISMO dospěli k názoru, že se začalo blýskat na lepší časy a bude připravována výzva, která umožní částečně řešit i problémy samospráv. Doposud totiž stát přirozeně řešil svoje potřeby, případně přenesený výkon státní správy, který vykonávají obce. V této souvislosti členy komise požádal zástupce MMR o informaci které činnosti jsou požadovány, jejich četnost a v jakém finančním objemu by jednotlivé projekty mohli být. Tyto údaje pak byly zhodnoceny na MMR z hlediska financování z integrovaného operačního programu.

K přípravě znění výzvy a její následné realizaci svoji činorodostí přispěl zejména Radek Brázda, člen KISMO. Inspirací pro něj byla nejen vypsaná výzva pro kraje, ale i nekonečné debaty s informatiky z jiných měst. Postupně si tak utvořil představu o aktivitách, které by měla výzva obsahovat, aby zahrnula potřeby co nejvíce obcí. Tak začala vznikat oficiální forma výzvy, jejímž cílem byla inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT v prostředí samosprávy. V souladu s uvedeným cílem byly určeny  předpokládané oblasti podpory:

  • oblast konsolidace ICT služeb
  • virtualizace IT technologií a služeb
  • bezpečnost ICT

Současně s přípravou znění výzvy proběhl sběr dat uskutečněný prostřednictvím Svazu a ve spolupráci se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. Z předběžně projeveného zájmu ze strany obcí vyplynulo, že řada obcí má zpracováno mnoho individuálních projektů, které navazují na státní projekty. Byl čas vyhodnotit informace a sdělit zájemcům z celé České republiky, co bude následovat. Zda bude výzva vypsána a prezentovat její základní parametry.

Realizace výzvy

Výzva byla vypsána  dne 14. února 2014 s objemem finančních prostředků 250 mil. Kč.  Následně pro velký zájem ze strany obcí  dne 18. 6. 2014 došlo k navýšení alokace finanční podpory z ERDF z 250 mil. Kč na 400 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že MMR avizovalo, že nebude pořádat semináře pro příjemce dotací, zpracoval Radek Brázda tzv. „Rádce“, který měl napomoci obcím k úspěšnému dosažení na evropské finance. Vznikl Rádce č.1, který vysvětloval aktivity výzvy a snažil se zmapovat co lze a co již nelze v rámci výzvy pořídit. Následně na základě dotazů žadatelů na MMR vznikl oficiální seznam aktivit, které lze v rámci výzvy realizovat. Tento seznam byl téměř shodný s informacemi obsaženými v Rádci. Byly připraveny i další pokračování „Rádce“ (informace z oblasti legislativy, typové projekty  a technologie), avšak z časových a kapacitních důvodů MMR a centra pro regionální rozvoj již nebyly další části distribuovány mezi potencionální žadatele. Svou roli určitě sehrála i šíře témat a možných technických a technologických řešení, což vzhledem k omezeným finančním možnostem výzvy mohlo lehce sklouznout k neefektivní lidové tvořivosti.

Na přání některých obcí s rozšířenou působností proto Radek Brázda zvolil návštěvu kraje Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Jihočeského a Plzeňského, kdy vždy za podpory informatiků kraje se konalo jednání obcí s rozšířenou působností, v rámci kterého se řešily i problémy s výzvou.     

Závěrem lze zkonstatovat, že byla realizována první výzva, kterou žadatelé mohli přizpůsobit svým potřebám. Finanční prostředky z evropského fondu investované do projektů v této výzvě byly využity efektivně a ke spokojenosti obcí a jejich občanů. A to vzhledem nejen k relativně krátkému časovému období, ve kterém přišla na svět, ale také v počtu podaných žádostí, jejichž počet dosáhl čísla 215. Tato výzva může být příkladem pro další ústřední orgány v tom jak úspěšně a efektivně lze vyhlašovat výzvy. 

Mgr. Miroslava Sobková, legislativně-právní od. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje