Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

17.09.2014 11:20

Výzva č. 22 – příklad dobré praxe

Úspěšná realizace výzvy č. 22 potvrdila zájem obcí o čerpání dotací na smysluplné projekty pokrývající skutečné potřeby obcí. K identifikaci potřeb v území přispěly obce samotné.

Vznik výzvy

Odbor řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabídl Svazu prostřednictvím Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále jen „KISMO“), možnost vypsání jedné z posledních výzev z Integračního operačního programu v oblasti podpory informačních technologií a služeb pro města a obce v současném programovacím období. Podmínkou ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) také bylo, že výzva bude vypsána v případě, bude-li mezi městy a obcemi o ni dostatečný zájem.

Členové KISMO dospěli k názoru, že se začalo blýskat na lepší časy a bude připravována výzva, která umožní částečně řešit i problémy samospráv. Doposud totiž stát přirozeně řešil svoje potřeby, případně přenesený výkon státní správy, který vykonávají obce. V této souvislosti členy komise požádal zástupce MMR o informaci které činnosti jsou požadovány, jejich četnost a v jakém finančním objemu by jednotlivé projekty mohli být. Tyto údaje pak byly zhodnoceny na MMR z hlediska financování z integrovaného operačního programu.

K přípravě znění výzvy a její následné realizaci svoji činorodostí přispěl zejména Radek Brázda, člen KISMO. Inspirací pro něj byla nejen vypsaná výzva pro kraje, ale i nekonečné debaty s informatiky z jiných měst. Postupně si tak utvořil představu o aktivitách, které by měla výzva obsahovat, aby zahrnula potřeby co nejvíce obcí. Tak začala vznikat oficiální forma výzvy, jejímž cílem byla inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT v prostředí samosprávy. V souladu s uvedeným cílem byly určeny  předpokládané oblasti podpory:

  • oblast konsolidace ICT služeb
  • virtualizace IT technologií a služeb
  • bezpečnost ICT

Současně s přípravou znění výzvy proběhl sběr dat uskutečněný prostřednictvím Svazu a ve spolupráci se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. Z předběžně projeveného zájmu ze strany obcí vyplynulo, že řada obcí má zpracováno mnoho individuálních projektů, které navazují na státní projekty. Byl čas vyhodnotit informace a sdělit zájemcům z celé České republiky, co bude následovat. Zda bude výzva vypsána a prezentovat její základní parametry.

Realizace výzvy

Výzva byla vypsána  dne 14. února 2014 s objemem finančních prostředků 250 mil. Kč.  Následně pro velký zájem ze strany obcí  dne 18. 6. 2014 došlo k navýšení alokace finanční podpory z ERDF z 250 mil. Kč na 400 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že MMR avizovalo, že nebude pořádat semináře pro příjemce dotací, zpracoval Radek Brázda tzv. „Rádce“, který měl napomoci obcím k úspěšnému dosažení na evropské finance. Vznikl Rádce č.1, který vysvětloval aktivity výzvy a snažil se zmapovat co lze a co již nelze v rámci výzvy pořídit. Následně na základě dotazů žadatelů na MMR vznikl oficiální seznam aktivit, které lze v rámci výzvy realizovat. Tento seznam byl téměř shodný s informacemi obsaženými v Rádci. Byly připraveny i další pokračování „Rádce“ (informace z oblasti legislativy, typové projekty  a technologie), avšak z časových a kapacitních důvodů MMR a centra pro regionální rozvoj již nebyly další části distribuovány mezi potencionální žadatele. Svou roli určitě sehrála i šíře témat a možných technických a technologických řešení, což vzhledem k omezeným finančním možnostem výzvy mohlo lehce sklouznout k neefektivní lidové tvořivosti.

Na přání některých obcí s rozšířenou působností proto Radek Brázda zvolil návštěvu kraje Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Jihočeského a Plzeňského, kdy vždy za podpory informatiků kraje se konalo jednání obcí s rozšířenou působností, v rámci kterého se řešily i problémy s výzvou.     

Závěrem lze zkonstatovat, že byla realizována první výzva, kterou žadatelé mohli přizpůsobit svým potřebám. Finanční prostředky z evropského fondu investované do projektů v této výzvě byly využity efektivně a ke spokojenosti obcí a jejich občanů. A to vzhledem nejen k relativně krátkému časovému období, ve kterém přišla na svět, ale také v počtu podaných žádostí, jejichž počet dosáhl čísla 215. Tato výzva může být příkladem pro další ústřední orgány v tom jak úspěšně a efektivně lze vyhlašovat výzvy. 

Mgr. Miroslava Sobková, legislativně-právní od. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje