Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

07.02.2013 16:11

Strategie eGovernmentu 2014+ prizmatem samosprávy

Cílem pasportizace je odstranění činností vykonávaných bez zákonného zmocnění či aktuální celospolečenské potřeby. Následně by mělo dojít k odstranění duplicit, přesahů či nejasností v působnostech jednotlivých OVM. V druhé etapě má dojít k vytvoření standardů.

Navazující tématická oblast již zasahuje územní samosprávy. Prioritou této sféry je zavedení procesního modelování agend veřejné správy, které umožňuje jednoznačnou a komplexní identifikaci procesního a nákladového modelu, včetně finančních, personálních či organizačních aspektů výkonu konkrétní agendy. Dalším cílem navrhované Strategie je snížení počtu kategorií obcí dle rozsahu přenesené působnosti a odstranění problémů s členěním statutárních měst. Důraz bude kladen na posílení samosprávných působností obcí základního typu a takového rozsahu decentralizace, který zaručuje vytvoření nezbytných ekonomických, personálních, technických a dalších podmínek pro výkon státní správy. V další etapě, po zavedení výkonových standardů, dojde ke změně financování přeneseného výkonu státní správy.

Druhou oblastí je eGovernment, který Strategie definuje jako kontinuální proces modernizace veřejné správy s využitím vhodných legislativních či nelegislativních opatření, mezi nimiž vévodí postupná elektronizace procesů ve veřejné správě a posílení elektronické komunikace OVM se svými klienty i mezi sebou samými. Dále Strategie uvádí, že nejvýznamnější úspěšně dokončené projekty jako Základní registry, Informační systém datových schránek nebo Czech POINT vytvořily ověřený základ pro následující etapu modernizace veřejné správy, zaměřenou na další zvýšení efektivity, transparentnosti a účelnosti procesů. Nicméně, rovněž uvádí, že revize stávajících projektů je nezbytná, zejména z hlediska nedostatečného zajištění vazeb mezi systémy a zajištění udržitelnosti.      

Jak na Strategii eGovernmentu 2014+ pohlížejí samosprávy

Strategie 2014+ je zaměřena na veřejnou správu jako celek. Nerespektuje dostatečně smíšený model veřejné správy v území, výkon přenesené a samostatné působnosti. Upřednostňuje převážně výkon státní správy a pomíjí potřeby modernizace samosprávných činností prostřednictvím ICT. Vytváří tak převážně podmínky pro plánování státních finančních prostředků i případných dotací ze strukturálních fondů EU v období let 2014 až 2020, na modernizaci státní správy, nikoliv však územní samosprávy.

Budoucí rozvoj eGovernmentu se opírá o revizi založenou na naplňování Registru práv a povinností, který je součástí Základních registrů. Územní samosprávy se však jako orgán veřejné moci přihlašují pouze k působnosti v agendách, které jsou ústředními orgány zaregistrovány (a nezrušeny) a k přihlášení působnosti jsou vázány Ministerstvem vnitra. V případě změn kompetencí na úrovni ústředních orgánů a avizované dezintegraci územní veřejné správy resp. změny v rozsahu přenesené působnosti lze jen obtížně zároveň zafixovat náplň Registru práv a povinností a realizovat plánované změny. Lze tak vyslovit pochybnost o tom, zda bude možné v dohledné době touto cestou dojít k efektivnímu nastavení systému financování výkonu přenesené působnosti. V současné době i díky novým zákonným povinnostem v oblasti eGovernmentu územní samosprávy nesou značnou tíži nákladů ze svých rozpočtů. Potřebnost opatření pro zajištění výkonu státní správy je nezpochybnitelná. Avšak by měla být státem nejen plánována, ale i kompletně financována. Při respektování principu subsidiarity by stát měl pro modernizaci samosprávy vytvářet vhodné podmínky, nikoliv nařizovat pokrok zákonem a pak umožnit samosprávám žádat o dotace ze strukturálních fondů EU s tím, že tak pomůže s financováním implementace, avšak závazek pětileté udržitelnosti dopadá na obecné rozpočty.

Svaz navrhuje, aby byla provedena analýza do jaké míry přinesla regulace a implementace klíčových projektů v minulém období očekávané přínosy z hlediska efektivity a úspor nákladů na výkon veřejné správy jako celku. Budoucí projekty eGovernmentu by měly být rozšířeny o model financování. Ze strany územních samospráv je totiž reálná obava, že modernizace státní správy opět vyvolá nároky na financování z rozpočtů územních samospráv.

 

Mgr. Miroslava Sobková
odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje