Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

06.04.2010 14:17

Memorandum k rozvoji eGovernmentu v území

Zavádění eGovernmentu jako nástroje pro modernizaci veřejné správy s využitím informačních a komunikačních technologií je v posledních letech významnou aktivitou, při níž je spolupráce státu a samospráv klíčovým předpokladem.

Stát vytváří legislativní podmínky a stanovuje základní strategii (tzv. Smart Administration, resp. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, dále Strategie rozvoje služeb pro informační společnost). V současném období 2007-2013 rovněž obhospodařuje příslušné dotační tituly ze strukturálních fondů EU - Integrovaný operační program (IOP) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Koordinace je zajišťována Ministerstvem vnitra ČR, resp. jeho různými útvary. Strategie pro veřejnou správu byla vytvářena z centrálního pohledu. Aktivita samospráv se předpokládala především v zajištění součinnosti při realizaci záměrů státu. Roli akčního plánu pro samosprávy měl dokument ministerstva vnitra „Strategie implementace eGovernmentu v území“ z konce r. 2008. Ten je však již zastaralý a jeho aktualizace není současnou prioritou. V současné době se objevují nejasnosti z hlediska vypisování dalších výzev pro samosprávy, nejednotné informace ze strany odpovědných orgánů, případně termínové nesoulady pro řešení na úrovni krajů a obcí, resp. obcí s rozšířenou působností (Výzvy č. 06 a č. 08 IOP). V souvislosti se zaváděním datových schránek a terminálů CZECH Point se opakovaně projevily dlouhodobě neřešené problémy nekompatibility systémů agend některých resortů (MPSV, MPO) s elektronickými spisovými službami obcí s rozšířenou působností.
 
Města a obce(ale i kraje) považují priority státu v řešení problémů na centrální úrovni v oblasti eGovernmentu a informační společnosti za důležité, neboť vytvářejí nezbytný rámec pro efektivní administrativu. Nicméně, samosprávy vykonávají řadu dalších činností, u nichž je namístě využití ICT, např. správa a rozvoj území, doprava, životní prostředí, vzdělávání, sociální a zdravotní péče. Samosprávy jsou zároveň v každodenním přímém styku s občany, a to nejenom při vyřizování úředních záležitostí (eParticipace, eDemokracie). Usilují proto o širší pohled na danou problematiku a podporu státu při jejím řešení. Další kroky by se neměly obejít bez důkladnější analýzy potřeb samospráv, pojaté v obecnějším kontextu, než projektů v rámci IOP a OPLZZ limitované svými pravidly i objemem financí. Je žádoucí, aby samosprávy nenesly finanční spoluúčast na řešení funkčních agend státu. Naopak, je třeba usilovat o využití prostředků z rozpočtu státu i fondů EU také pro individuální aktivity a projekty měst a obcí. Stejně tak je žádoucí větší iniciativa a podpora při propagaci příkladů dobré praxe (best practices) a výměně zkušeností s městy a obcemi, jak v ČR, tak v jiných zemích EU. Samozřejmostí by mělo být respektování principů subsidiarity a partnerství, strategické plánování na základě analýz, jasné určení odpovědností a průběžná otevřená komunikace. Modely dobrovolné, efektivní a funkční spolupráce mezi státem a samosprávami by pak měly být aplikovány i mezi různými úrovněmi samospráv (kraje, obce III., II., a I. typu) – např. při tvorbě technologických center, tvorbě vzdáleně spravovaných aplikací a služeb (tzv. hosting), zajišťování vzniku a správy dat apod.
 
Uvedenými otázkami eGovernmentu a informační společnosti se intenzivně zabývá Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále KISMO). Usiluje o komunikaci s příslušnými centrálními orgány, zejména prostřednictvím korespondence s MV ČR a účasti zástupců MV ČR na jednání komise. Připomínkuje rovněž návrhy zákonů, koncepcí a výzev IOP a OPLZZ. Zároveň sleduje praktické dopady a zkušenosti na úrovni měst a obcí, zajišťuje přenos informací v rámci ČR i EU. Úzce spolupracuje s obdobnou odbornou komisí Asociace krajů ČR a Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. Na mezinárodní úrovni pak především s Pracovní skupinou pro eGovernment a informační společnost Rady evropských municipalit a regionů (CEMR). V těchto činnostech je žádoucí dále pokračovat, a to v úzké součinnosti s dalšími orgány Svazu.
Aktuální cíle Svazu v dané oblasti jsou:
 

·        Posílení role Svazu při jednání se státem v předmětné oblasti. Ustavení (obnova) řídících i odborných, průběžně fungujících, pracovních platforem. Zajištění efektivní podpory pro řídící (politickou) platformu ze strany odborného zázemí Svazu (KISMO či další externí konzultace).

·        Fixování principů rozvoje informační společnosti a eGovernmentu v účinné spolupráci státu a samospráv. Zvýšení podpory (metodické i finanční) ze strany státu pro koncepty rozvoje informační společnosti na úrovni samospráv, a to i s ohledem na celou šíři otázek územní samosprávy. Na základě širší analýzy pak stanovit strategii a plán dalšího postupu.

·        Nalezení dalších možných zdrojů financování i pro individuální projekty měst a obcí. Včasné rozpoznání a eliminace rizik z hlediska dopadů některých aktivit státu na samosprávy a jejich rozpočty (pětiletá udržitelnost provozu projektů podpořených ze strukturálních fondů).

·        Posílit přenos informací a zkušeností zahraničních samospráv a jejich asociací v dané problematice, zejména v rámci EU. Včetně inspirativních námětů, modelů spolupráce se státem, financování apod. (např. Rakousko, Nizozemsko, skandinávské země apod.). Využít koncepty uplatňované ve městech a obcích (Digital Local Agenda, Smart Cities, Intelligent Communities).

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje