Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 170
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

30.04.2010 11:53

Informatika a eGovernment ve městech a obcích – jedno z témat dubnové konference ISSS 2010 v Hradci Králové

Ve dnech 12. - 13. dubna se konferenční centrum Aldis v Hradci Králové již po třinácté zcela zaplnilo odborníky na uplatňování informačních technologií ve veřejné správě a představiteli státních institucí, krajů i měst a obcí. Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě, ISSS 2010, byla opět příležitostí nejen bilancovat, co se povedlo, co se daří méně a jak dál s eGovernmentem. Samozřejmě také příležitostí k zamyšlení, co mohou samosprávy očekávat od státu, jak jsou naplňována očekávání a jak se můžeme inspirovat u jiných.

 Skutečnost, že jde o téma hýbající veřejnou správou, potvrdila tradiční účast více než 2 tisíc lidí. Při plenárním zahájení se všem z úst čelných představitelů politických stran i ministerstev dostalo ujištění, že jde o téma významné a relativně nekonfliktní pro všechny politické strany, zakomponované do volebních programů. Dále že souvisí s efektivností, znalostní ekonomikou i transparentností při veřejných zakázkách. Samozřejmě vše v zájmu občana. Všeobecné pochvaly si zasloužil projekt Czech POINT, který je na mnoha obcích uveden do praxe. Diskuse proběhla k datovým schránkám. Tzv. základní registry se staly mottem pro rok 2010. Na zahájení vystoupil i předseda Svazu Oldřich Vlasák, který mj. uvedl: „Zhruba 70 procent legislativy je implementováno prostřednictvím radnic obcí a měst. Jejich propojení s kraji a úřady státu není dosud optimální. Je to nesmírně důležité téma. Vzájemné kompatibilitě systémů bychom se měli více věnovat. Zároveň musí docházet k větší efektivitě využití prostředků“. Dále zmínil význam Integrovaných plánů rozvoje měst a inovační kroky domovského města Hradec Králové.
 
Vlastní program zahrnoval širokou škálu témat ve vztahu k informačním technologiím ve veřejné správě. Od záměrů státu a aktuálních otázek eGovernmentu z pohledu MV ČR, datové schránky a základní registry. Dále přes komunikační infrastrukturu, bezpečnost systémů, elektronické spisové služby a archivaci dokumentů, vzdělávání, zdravotnictví, dopravu, životní prostředí, turismus, geoinformace a strukturální fondy. Až po témata určená především samosprávám, tedy informatizace samospráv a technologická centra. Nechyběla zahraniční dimenze zaměřená na partnery z Visegradské čtyřky. Zájemci naleznou veškeré prezentace a audiozáznamy hlavních vystoupení na webových stránkách konference www.isss.cz.
 
Na slavnostním večeru konference tradičně došlo i na oceňování příkladů dobré praxe v rámci soutěží webových stránek měst a obcí Zlatý erb, EuroCrest, ale také dalších soutěží jako Český zavináč, JuniorErb, a Biblioweb. O tom, které z obcí byly letos ve Zlatém erbu úspěšné a obdržely ocenění mj. z rukou Dana Jiránka, primátora Kladna a člena předsednictva Svazu, se dočtete v samostatném příspěvku na str. xx.
 
Komise pro informatiku Svazu (KISMO) iniciovala setkání s poslanci PSP ČR, které se uskutečnilo na sklonku prvního konferenčního dne. Jednání se zúčastnili Tom Zajíček, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Ing. Jaroslav Krupka, předseda podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy, a RNDr. Vladimír Koníček, předseda Kontrolního výboru. Na schůzku se dostavili rovněž představitelé MV ČR v čele s Ing. Jaroslavem Chýlkem, náměstkem ministra vnitra a členové Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatizaci veřejné správy. V diskusi řízené členem KISMO Ing. Cyrilem Čapkou zazněly otázky k dalšímu institucionálnímu zakotvení problematiky eGovernmentu v příští vládě po květnových volbách a očekávanému dopadu na obce, problémům s kofinancováním a udržitelností projektů podaných na základě centrálně připravených výzev v IOP, pohledu samospráv na eGovernment při správě a rozvoji území i námětům pro přípravu a úpravy zákonů k diskutované problematice v novém složení sněmovny. Zástupci ministerstva vnitra si vyslechli kritiku nedostatečné komunikace se samosprávami při přípravě koncepcí i výzev a přislíbili zajistit opatření ke zlepšení.
 
KISMO spolupracovalo rovněž se zástupci města Kladno na úterním programovém bloku věnovaném technologickým centrům obcí s rozšířenou působností, tedy tématu aktuálnímu díky výzvě č. 06 IOP. Mgr. Hynek Steska, předseda KISMO, měl možnost velmi krátce představit činnost Komise, vznik Memoranda pro rozvoj eGovernmentu v území a vyzval další města a obce ke spolupráci. Kromě Kladna prezentoval své zkušenosti i Děčín, obě města aktivní v KISMO. V bloku vystoupili zástupci ministerstva vnitra odpovědní za IOP. Problém nedostatku informací shora a komunikace se samosprávami byl opět terčem všeobecné kritiky ze strany přítomných zástupců měst a obcí. Na přetřes se dostala i příprava do té doby pro města a obce tajuplné výzvy č. 09 určené pouze statutárním městům (pozn. aut.: výzva oficiálně zveřejněna po konferenci, 15. 4. 2010, viz http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/iop). Jan Havránek, ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR, přislíbil účast na příštím květnovém jednání KISMO k širší diskusi nad otevřenými otázkami.
Zástupci KISMO měli také možnost představit stanovisko Svazu k problematice geoinformatiky a digitálních dat o území. Stalo se tak v úterním tematickém bloku pro geoinformační politiku státu, který se nesl ve znamení připravovaného projektu MV ČR Digitální mapa veřejné správy a Registru územní identifikace, adres a nemovitostí v gesci ČÚZK.
 
Co říci závěrem? V supervolebním roce, který je zároveň ve znamení všeobecného nedostatku financí, se obtížně plánuje cokoliv, tedy i další rozvoj eGovernmentu. Nicméně, určitá shoda v politickém spektru dává naději. Neměli bychom bez důkladného uvážení čerpat dotace z fondů EU na věci, které jsou nalinkovány shora, bez důkladné diskuse, analýzy skutečných potřeb samospráv a bez aktualizované koncepce pro implementaci eGovernmentu v území. Jde i o závazky pro budoucí rozpočty samospráv. Řadu věcí lze jistě dělat lépe, zejména pokud jde o vstřícnost, komunikaci a uplatňování principu partnerství v praxi. Věřme, že snaha o znovuvzkříšení Rady vlády pro informační společnost se zastoupením Svazu, spolu s konferenčními přísliby zástupců státu a respektováním Memoranda Svazu pro rozvoj eGovernmentu v území, bude pro města a obce účinným krokem správným směrem.
 
Jaroslav Šolc
člen Komise pro informatiku
 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje