Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

16.02.2010 12:43

Doporučení Komise pro informatiku obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území

„Doporučení obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území“ připravila Komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Ke vzniku dokumentu Komisi vedly praktické poznatky získané v procesu připomínkování výzev vyhlašovaných ministerstvem vnitra ČR v rámci specifických operačních programů strukturálních fondů EU, určených k naplňování vládní koncepce Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Smart Administration).

Aktuální je například výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu (IOP) na Technologická centra obcí s rozšířenou působností, která je otevřená do 31.5.2010. Komise pro informatiku se v loňském roce angažovala v procesu přípravy a připomínkování této výzvy, jejíž podstata je založena na spolupráci obcí s rozšířenou působností a obcí I. a II. typu v příslušném správním území. Řada obcí s rozšířenou působností učinila kroky směřující k využití finanční podpory v rámci této výzvy.
 
Dokument zpracovaný Komisí pro informatiku je určen představitelům a pracovníkům obcí s rozšířenou působností, které se na využití výzvy č. 06 připravují, nebo o této možnosti vážně uvažují, tedy primátorům, starostům, příslušným odpovědným radním, pracovníkům v problematice strukturálních fondů a informatikům. Nicméně text dokumentu je zformulován tak, že je použitelný i pro další úvahy o spolupráci obcí nad rámec zmíněné výzvy IOP.
 
Doporučené zásady

Úvod
Koncept, podle něhož stát za účelem implementace eGovernmentu v území podporuje specifickou úlohu obcí s rozšířenou působností (ORP) a nabízí za tímto účelem možnost využití finanční podpory ze strukturálních fondů EU (Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost), přináší nové situace ve vztahu ORP, a obcí, které se nacházejí v jejich správním území. Stát, kraje i obce společně usilují o modernizaci veřejné správy a respektují možnosti sdílení technologií a služeb. V praxi je třeba se vypořádat se skutečnostmi, které přinášejí pravidla příslušných operačních programů i pravidla stanovená pro jednotlivé výzvy, způsob financování a finanční spoluúčast příjemců dotace.
 
Zároveň je však nezbytné respektovat autonomní samosprávnou roli jednotlivých obcí, principy subsidiarity, vůli k dobrovolné a vzájemně výhodné spolupráci, stejně jako efektivitu, ochranu dosavadních investic, transparentnost a otevřenost veškerých postupů.
 
Na základě zkušenosti z reálných situací jsou formulovány následující doporučení, resp. zásady, jejichž uplatňování zajistí potřebnou efektivitu, transparentnost a budoucí spokojenost obcí při vzájemné spolupráci ORP a obcí I. a II. typu spadajících do příslušného správního území.
 
1.      Dobrovolná spolupráce – Obce spolupracují dobrovolně, na základě svobodné vůle a za předem definovaných, vzájemně výhodných podmínek (nikoliv na základě jednostranného rozhodování, nařizování či nátlaku, nebo za nejasných podmínek budoucího financování provozu systémů).
 
2.      Znalost situace v území – ORP připravují záměry a žádosti projektů s dopady na další obce na základě seriózního průzkumu a znalosti typu informačních systémů užívaných obcemi v příslušném území (tedy nikoliv na základě neúplných a neověřených informací, odhadů či se záměrem preferovat systémy užívané na ORP).
 
3.      Průběžné informování a komunikace – Obce si vzájemně poskytují veškeré potřebné informace. ORP aktivně komunikují se všemi obcemi ve svém správním území a předávají jim potřebné informace získané od centrálních orgánů a zprostředkujících subjektů pro poskytování dotace (nelze účinně spolupracovat na základě nepřesných, neúplných a neověřených informací, a to tím spíše, pokud je komplikované jejich získání i od centrálních orgánů).
 
4.      Výběr dodavatelů a transparentnost – ORP se při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. Aplikují se postupy transparentního a otevřeného výběru i v případech, kdy celkové finanční objemy zakázky jsou pod zákonným limitem 2 mil. Kč (např. již na zakázky v objemu nad 100 tis. Kč se uplatní postup zaslání výzvy 3 dodavatelům a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem).
 
5.      Rovné zacházení a nediskriminace – ORPberou v potaz zájmy všech obcí, které mají vůli spolupracovat, zohledňují při výběrových řízeních veškerá existující řešení a možnosti. Např. při výběrovém řízení osloví poptávkou veškeré dodavatele systémů používaných příslušnými obcemi (např. není etické zveřejnit poptávku pouze na webových stránkách ORP bez aktivního informování dotčených obcí a jejich dodavatelů)
 
 
6.      Serióznost – Neprosazování vlastních zájmů a technických řešení ORP na úkor obcí I. a II. typu (nevyužívat dotační prostředky určené obcím I. a II. typu pro řešení přínosná převážně pro potřeby ORP).
 
 
7.      Udržitelné financování – Při přípravě projektů a podmínek spolupráce obcí je důsledně zvažována udržitelnost projektu nejméně na dobu 5 let (dle pravidel pro poskytování dotace) s tím, že je nutno řešit model financování provozu (tedy z rozpočtů zúčastněných samospráv, bez dalších prostředků z fondů EU, které jsou poskytovány pouze na investiční fázi projektu).
 
 
8.      Reálnost cen – Nastavení cenové politiky ORP vůči obcím I. a II. typu adekvátně poskytovaným službám (je nutné finančně zainteresovat obce na provozu systémů – ORP není charitativní organizace a je z hlediska nakládání s finančními prostředky odpovědná hlavně občanům svého města).
 
9.      Efektivní podpora – Pro poskytování školení a technické podporyk systémům užívaným obcemi zváží ORP možnost využití efektivní formy jejího zajištění prostřednictvím dodavatelů těchto systémů, a to v součinnosti s příslušnými obcemi (není nutné tuto podporu zbytečně suplovat vlastními kapacitami ORP, zejména, pokud ORP nedisponují potřebnými a vyváženými informacemi o všech systémech používaných obcemi).
 
10. Technologická neutralita – Vzájemné provázanosti a součinnosti mezi systémy (interoperabilita) je dosahováno za pomoci standardů, jejichž závazné definování ORP požadují od státu. Je na trhu, tedy na dodavatelích, aby své systémy těmto standardům přizpůsobili (je nepřípustné řešit integraci formou prosazování jednoho či omezené množiny systémů od pouze několika dodavatelů s narušením ochrany soutěže a předchozích investic na straně obcí).
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje