Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

23.05.2018 13:56

Seznam dokumentů ke GDPR, které je vhodné postupně připravit

Zpracovali jsme pro vás shrnutí či seznam dokumentů, které budou muset obce mít postupně připraveny a zpracovány podle nároků vyplývajících z účinného obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR).

Seznam dokumentů a povinností, které je vhodné postupně připravit:

 • Systémová příručka k IS – poptat u svého IT dodavatele, individuální
   
 • Revize stávajících souhlasů – souhlasy získané v minulosti – prověřit, zda splňují podmínky obecného nařízení – a pokud nesplňují, lze použít souhlas vzorový, níže:
   
 • Informovaný souhlas dle obecného nařízení
  Odka zhttp://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/gdpr/vzor-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju.aspx
   
 • Dodatky ke smlouvám s dodavateli software a zpracovateli osobních údajů – stanovení požadavků ze strany správce (mlčenlivost, zavázání dalšího zpracovatele, odpovědnost zpracovatele, stanovení sankcí za porušení povinností atp.)
   
 • Dohoda o mlčenlivosti s externími pracovníky -  pro obce v mnoha oblastech pracují externisté. Obec by měla uzavřít dohodu o mlčenlivosti např. s externím pracovníkem IS (IT správce), externí účetní, externí mzdovou účetní atd. Jelikož jde o věc velice individuální, Svaz takový vzor neposkytuje.
   
 • Evidence – vytvoření evidence kódů elektronického zabezpečovacího zařízení (EZS), evidence razítek, evidence klíčů (komu byly přiděleny), evidence souhlasů, evidence všech přenosných paměťových médií (flash disk, CD, externí disk atp.), evidence výpočetní techniky, úložišť dat a programového vybavení používaných ke zpracování osobních údajů. U přenosné výpočetní techniky a úložišť dat se eviduje též osoba odpovědná za využívání přenosného zařízení a za jeho ochranu před neoprávněným přístupem.
  Odkaz: http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/gdpr/evidence-razitek-klicu-pristupu-do-zakladnich-registru-a-kodu-ezs-v-ramci-uradu.aspx
   
 • Seznam osob s přístupem k základním registrům, k osobním datům ze základních registrů a k Czech Pointu.
   
 • Analýza (revize) osobních údajů, rizik a procesů – dobrovolná, ale velmi užitečná. Z analýzy se vychází při zpracování dokumentace k prokázání souladu s GDPR, např. záznamů o činnostech zpracování.
   
 • Záznamy o činnosti zpracování – povinné pro prokázání souladu s GDPR, dle čl. 30 obecného nařízení.
   
 • Technicko - organizační opatření – obec vede evidenci opatření k zabezpečení osobních údajů. Pokud existuje vnitřní předpis upravující ochranu osobních údajů (např. pro komunikaci s bezpečnostní službou, odchodu z kanceláře, vytváření a úschovy kopií dat atp.) - provést jeho revizi a doplnit či změnit, každá obec má své opatření, proto Svaz nedává vzor, aby nevznikly zbytečné zmatky.
   
 • Řízení přístupů – udělování oprávnění pracovníkům a jejich poučení o ochraně osobních údajů. Vést např. na kartě „Pověření k přidělení přístupových práv pracovníka k jednotlivým SW aplikacím v rámci informačního systému obce“. Každá obec takové řízení přístupů má trošku jinak, tedy SMO ČR neposkytuje vzorový dokument.
   
 • Popis a definice postupu při narušení zabezpečení osobních údajů – pravidla pro oznamování  bezpečnostního incidentu ÚOOÚ, určení osoby odpovědné za ohlášení BI.
  Vzor ohlášení neexistuje, nicméně pro informaci Ohlášení porušení Úřadu musí přinejmenším obsahovat popis povahy případu porušení, jméno a kontaktní údaje pověřence nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace, popis pravděpodobných důsledků porušení a popis opatření, která správce přijal nebo navrhl s cílem vyřešit a minimalizovat důsledky porušení (s důrazem na opatření, která by měl provést subjekt údajů, jako je změna přístupových údajů, zablokovaní platebních prostředků, pokud jsou nezbytná apod.). Správce musí oznámení učinit pokud možno do 72 hodin (případně po částech, pokud není možné poskytnout veškeré informace současně). Pokud není možné ohlášení učinit do 72 hodin, měl by správce uvést důvody zpoždění.
   
 • Ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů (včetně smluvního vztahu), zveřejnění kontaktních údajů pověřence. Vzor také neexistuje, nařízení žádný nepředepisuje, jak sdělit v odkazu.
  Odkaz: https://www.uoou.cz/poverenec-pro-nbsp-ochranu-osobnich-udaju/d-27307/p1=3938 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje