Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

16.04.2019 08:36

Dobrovolné zveřejňování faktur a anonymizace osobních údajů

Některé obce a města se rozhodly, v rámci vyšší míry transparentnosti a veřejné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, pro dobrovolné zveřejňování nejen smluv (zákonnou povinnost mají jen některé obce), ale i faktur. Občan tak může po pár kliknutích na webu zjistit, za co obec utrácela. Při zveřejňování smluv a faktur, je třeba myslet na ochranu osobních údajů, které se v nich nacházejí. Smlouvám jsme se již věnovali v článkuZveřejňování smluv v souladu s požadavky GDPR“, ale jak je to se zveřejňováním faktur? 

Účet za provedenou práci - faktura

Účet za provedenou práci či dodané zboží nebo-li „faktura“, obsahuje údaje o firmě, sídle, místě podnikání, identifikačním čísle, čísle bankovního účtu, kontaktní údaje (telefon, e-mail), jména, příjmení a podpisy ředitelů, jednatelů, fakturantů, účetních atd. Tedy mnoho osobních údajů, které je správce povinen chránit, a pokud se rozhodne pro zveřejňování těchto dokumentů, musí nastavit takový mechanismus anonymizace, který zaručí ochranu soukromí fyzických osob v souladu s obecným nařízením a platným zákonem o ochraně osobních údajů. Obecné nařízení GDPR se týká fyzických osob a nedopadá tak na osoby právnické. Ve vztahu k nim není nutné anonymizovat jejich identifikační údaje jako je název, IČO, bankovní spojení apod. Ale faktura vystavená právnickou osobou může obsahovat, a většinou také obsahuje, osobní údaje fyzických osob. Proto je třeba posuzovat každý konkrétní případ vždy samostatně, zjistit jaké osobní údaje jsou na faktuře uvedeny a komu patří a podívat se také na předmět plnění. U některých služeb, například za právní zastoupení, můžou být v předmětu plnění uvedeny osobní údaje druhé strany sporu a obdobně u faktur, které jsou vystavovány poskytovatelem služeb např. v souvislosti s čerpáním prostředků z fondu zaměstnavatele, může předmět obsahovat identifikaci konkrétního zaměstnance, který tento „benefit“ od zaměstnavatele využil. Pokud se rozhodnete přesto faktury zveřejňovat, máme pro vás praktickou pomůcku - návod, pro správnou anonymizaci osobních údajů. Příklady anonymizace osobních údajů obsažených ve fakturách jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaj

Subjekt

Anonymizace

ANO/NE

Komentář

Obchodní firma (název podnikajícího subjektu)

PO

NE

Není osobním údajem. Slouží k identifikaci smluvní strany.

FOP

NE

Je-li název podnikajícího subjektu tvořen jménem a příjmení, není nutné údaje anonymizovat.

Sídlo firmy

PO

NE

Není osobním údajem.

Sídlo podnikatele

FOP

ANO

Sídlo podnikatele se doporučuje anonymizovat. Pro ztotožnění subjektu, kterému byla faktura uhrazena, je dostačující jeho identifikace názvem a identifikačním číslem. Vedle toho, podnikající fyzické osoby mají často místo podnikání v místě svého (soukromého) bydliště, a v takovém případě by pak docházelo k nadbytečnému zásahu do jejich soukromí.

IČO

PO

NE

Není osobním údajem. Slouží k identifikaci smluvní strany.

FOP

NE

Není nutné anonymizovat. Slouží k identifikaci smluvní strany.

DIČ

PO

NE

Není osobním údajem.

FOP

ANO

Vzhledem k tomu, že DIČ fyzických osob je tvořeno identifikátorem „CZ“ a rodným číslem takové osoby, doporučuje se DIČ anonymizovat, a to i přesto, že DIČ lze vyhledat (podobně jako jiné údaje) např. v rejstříku živnostenských podnikatelů. Neplatí totiž, že je-li osobní údaj již někde zveřejněn (byť v souladu se zákonem), lze s ním nadále libovolně nakládat.

Číslo bankovního účtu

PO

NE

Není osobním údajem.

FOP

ANO

Anonymizovat, jelikož se jedná o osobní údaj.

Osoba oprávněná za podnikatelský subjekt jednat (ve věcech smluvních/technických)

PO

ANO

Tato kategorie osob se vyskytuje převážně u faktur vystavených právnickou osobou. Označení takové osoby se doporučuje anonymizovat. Stejně tak se doporučuje anonymizovat i vlastnoruční podpis.

Osoba, která fakturu vystavila

PO/FOP

ANO

Na faktuře bývá často uvedeno jméno, příjmení, popř. kontakt osoby, která fakturu vystavila (např. účetní). Tyto údaje se doporučuje anonymizovat.

Telefon

PO/FOP

ANO

Anonymizovat. Tyto údaje se nezveřejňují, jelikož může dojít k poškození práv osob (stalking atp). Čísla mobilních telefonů jsou zpravidla neveřejná.

Email

PO/FOP

ANO

Anonymizovat. Tyto údaje se nezveřejňují, jelikož může dojít k poškození práv osob (spamming atp). Emaily jsou zpravidla neveřejné.

Identifikátor datové schránky

PO

 

Není osobním údajem.

FO, FOP

 

Jedná se o otevřená data dle NV č. 425/2016 Sb.

Vysvětlení zkratek: PO – právnická osoba, FO – fyzická osoba, FOP – fyzická osoba podnikající

 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje