Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 320
NE NE 49
NEVÍM NEVÍM 42

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

13.12.2017 09:01

XX. celostátní finanční konference očima účastníků

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2017 se v prostorách Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech uskutečnil XX. ročník tradiční akce pořádané Svazem měst a obcí ČR – celostátní finanční konference. Pro pořadatele je velice cenné získání zpětné vazby od účastníků, jelikož na základě získaných informací mohou upravit následující ročník tak, aby konference splnila svůj účel a aby účastníci odjížděli spokojeni co do získaných informací i samotné organizace.

Po skončení konference proběhl průzkum mezi jejími účastníky prostřednictvím elektronických dotazníků a jejich výstupy vám zde nabízíme. Organizátory zajímalo nejen celkové hodnocení konference a hodnocení jejich dílčích částí, ale také, jaké oblasti považují účastníci za silné a slabé stránky, jaké aspekty by se měly zlepšit a s kterými jsou naopak spokojeni. Předmětem šetření byly i organizační záležitosti, především hodnocení spokojenosti účastníků s jednotlivými programovými částmi konference.

Celkově se do průzkumu zapojilo 63 respondentů, kteří zatupovali 12 krajů ČR. Nejvíce respondentů pocházelo z moravských a slezských krajů, zejména z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Všechny osoby, které se zúčastnily šetření, byly zástupci měst a obcí, a to převážně členských.

K výsledkům, více než dvě třetiny respondentů se celostátní finanční konference zúčastnily již poněkolikáté. Pouhá pětina navštívila konferenci poprvé a 11 % respondentů uvedlo, že jsou na konferenci podruhé, tedy jinými slovy konference se vyznačuje vysokou stálostí účastníků. Co se týče celkového hodnocení, pro více než tři čtvrtiny zúčastněných byl letošní ročník srovnatelný s minulými. 16 % uvedlo, že jubilejní XX. CFK byla lepší oproti minulým a pouhých 6 % ji vnímalo horší. Z hlediska organizačně-programových záležitostí, většina respondentů hodnotila odbornost příspěvků jako vyváženou, jedna pětina by uvítala odbornější příspěvky a pro 3 % respondentů byly příspěvky výrazně odborné. Dále by si většina odpověděvších účastníků přála diskuzi po každém příspěvku, nikoliv až na konci bloku, avšak účastníci by neměnili současné rozdělení programu do paralelních bloků.

V dotazníkovém šetření dostali účastníci možnost navrhnout změny Celostátní finanční konference. Polovina respondentů by si přála větší vtažení politiků (ministrů a poslanců) do programu konference. Třetina by si přála odbornější nebo specifičtěji zaměřený program a 12 % respondentů by uvítalo příspěvky delší než dosud stanovených 15 minut. Z ostatních organizačních částí bylo velmi kladně hodnoceno občerstvení na konferenci a také společenský večer.

Z hlediska jednotlivých příspěvků, nejlépe, bez jediného záporného hlasu, byly hodnoceny příspěvky „Aktuality o financování přeneseného výkonu státní správy v roce 2018 a další informace o rozvoji veřejné správy“ a „Analýza potřeb měst a obcí ČR“. První zmíněný příspěvek prezentoval David Sláma z Ministerstva vnitra a o analýze účastníky informoval Petr Kulhánek, primátor statutárního města Karlovy Vary. Dále byly výrazně kladně hodnoceny příspěvky náměstka ministra vnitra Petra Mlsny „Novinky ve veřejné správě“, Jany Hamanové ze společnosti SCaC „Populační kalkulačka – děti, senioři“ a zástupkyně Ministerstva vnitra Marie Kostruhové „Novinky v odměňování zastupitelů“. Vysoce pozitivní ohlas měly i příspěvky na jednotlivé operační programy z evropských fondů.

Zpracoval: Jakub Cach, analytický pracovník Svazu

 

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

6. - 8. 2. 2019

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

19. prosince 2018 10:00-13:00

Národní dotační programy na rok 2019 - seminář MMR

Praha
15. ledna 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
24. - 25. ledna 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka, okres Hodonín
 
6. - 8. února 2019

Právní konference

Hotel JEZERKA s.r.o. Seč - Ústupky 278
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje