Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

14.02.2017 16:23

Rozpočtová odpovědnost - odpovědi MF na některé otázky starostů

Zveřejňujeme zatím jenom několik odpovědí na dotazy starostů obcí, které zaslali k vyjádření na Ministerstvo financí. Otázky se týkají zejména zveřejňovacích povinností příspěvkových organizací územně samosprávných celků (ÚSC) a výpočtu dluhového pravidla.

Jak je to s povinností u příspěvkových organizací (např. škol) zřizovaných ÚSC. Odkdy pro ně platí střednědobý rozpočtový výhled a schvalování rozpočtů u zřizovatele? Platí to až od roku 2018 nebo i pro rok 2017? Je nutné schválit rozpočet a rozpočtový výhled, když dosud tato povinnost nebyla?

První rozpočtový výhled budou příspěvkové organizace (PO) zpracovávat při přípravě svých rozpočtů na rok 2018, tj. do 31/12/2017. Rozpočet PO se sestavuje v návaznosti na její rozpočtový výhled. Z toho plyne, že při přípravě rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2018, připraví PO i návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2020 (případně delší). Zřizovatel bude tudíž schvalovat rozpočet 2018 a rozpočtový výhled 2019-20 (případně delší).

Pochopil jsem dobře, že do 30-ti dnů od schválení v zastupitelstvu je nutné zveřejnit na internetu  u školy a zřizovatele rozpočtový výhled příspěvkové organizace včetně schválení rozpočtu?

Roli zřizovatele plní Rada obce, tudíž ta bude schvalovat rozpočet a výhled PO. Pokud není rada zřízena, může zastupitelstvo pověřit starostu k plnění role zřizovatele. Pak by dokumenty PO schvaloval on. PO má alternativní možnost zveřejňování dokumentů: buď na svém webu, nebo na webu zřizovatele, nebo v místě obvyklém (např. nástěnka školy). Z toho plyne, že tyto dokumenty nemusejí být zveřejněny elektronicky, záleží na rozhodnutí, resp. dohodě PO a zřizovatele. Musí být vybrán alespoň jeden z uvedených způsobů. Zveřejnění je do 30 dnů od schválení dokumentů zřizovatelem.

A také, že do 30-ti dnů od schválení rozpočtového opatření je nutné zveřejnit toto na internetu?

PO rozpočtová opatření nezveřejňují. Tato povinnost se týká pouze obcí a krajů, DSO a regionálních rad. Rozpočtová opatření se zveřejňují na internetu do 30 dnů od jejich schválení. Na stacionární úřední desce postačí informace o tom, že bylo schváleno RO, které je zveřejněno na internetu.

A pokud se obec zadluží o více jak 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky a další rok nesníží zadlužení aspoň o 5 %, tak přijde o část daňových příjmů?

Tento výklad není správný. Za prvé, ÚSC má povinnost snížit v následujícím roce svůj dluh z předchozího roku alespoň o 5 % z rozdílu mezi výši dluhu a průměrem celkových příjmů za poslední 4 roky. Není tudíž nutné snižovat dluh o 5 %. Za druhé, rovněž neplatí, že pokud dluh není snížen o zákonné minimum, obec přijde o část daňových příjmů – nic takového zákon nestanoví. Pokud obec nesplatí část minulých dluhů, pak bude Finanční správa vést tuto část na zvláštním účtu obce a prostředky uvolní pouze na splacení předchozího dluhu obce.

Znamená to, že když máme roční příjem 6 milionů, vezmeme si třeba 20 milionů úvěr na kanalizaci, tak můžeme být kráceni na sdílených daních, pokud nesplatíme aspoň 5 % úvěru v daném roce?

Viz odpověď na předchozí otázku. Za prvé, pravidlo říká, že je třeba snižovat předchozí dluh o 5 % z rozdílu. Pokud má tedy např. obec celkové průměrné příjmy 8 mil. Kč a dluh 1 mil. Kč, pak je hodnota fiskálního pravidla 12,5 % (1/8). Pokud by si obec vzala v r. 2017 úvěr na 20 mil. Kč, pak by hodnota dluhu byla např. 21 mil. a hodnota pravidla k 31/12/2017 by dosáhla hodnoty (při stejném průměrném příjmu) 263 %. Obec by pak musela do 31/12/2018 snížit svůj dluh min. o 810 tis. Kč. (60 % z příjmů je 4,8 mil. Kč; rozdíl je pak 21 mil. – 4,8 mil. Kč a z toho 5 % je 810 tis. Kč). Pokud by obec dluh z roku 2017 nesnížila o 810 tis. Kč, teprve pak by ji byla tato částka dočasně zadržena. Pro úplnost dodávám, že v r. 2018 by si mohla obec klidně vzít další úvěr, pokud by ho v roce 2019 opět snížila o povinné minimum.

Je vůbec možné, aby zákon vyšel ve Sbírce dne 6.2. a platil od 1.1., když povinnost zveřejňování některých věcí je 30 dnů od účinnosti zákona?

To možné opravdu není. Zákon nabývá účinnosti 15 dnů po zveřejnění ve Sbírce, tj. 21/02/2017, přičemž fiskální pravidlo má odloženou účinnost k 1/1/2018.

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje