Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

14.02.2017 16:23

Rozpočtová odpovědnost - odpovědi MF na některé otázky starostů

Zveřejňujeme zatím jenom několik odpovědí na dotazy starostů obcí, které zaslali k vyjádření na Ministerstvo financí. Otázky se týkají zejména zveřejňovacích povinností příspěvkových organizací územně samosprávných celků (ÚSC) a výpočtu dluhového pravidla.

Jak je to s povinností u příspěvkových organizací (např. škol) zřizovaných ÚSC. Odkdy pro ně platí střednědobý rozpočtový výhled a schvalování rozpočtů u zřizovatele? Platí to až od roku 2018 nebo i pro rok 2017? Je nutné schválit rozpočet a rozpočtový výhled, když dosud tato povinnost nebyla?

První rozpočtový výhled budou příspěvkové organizace (PO) zpracovávat při přípravě svých rozpočtů na rok 2018, tj. do 31/12/2017. Rozpočet PO se sestavuje v návaznosti na její rozpočtový výhled. Z toho plyne, že při přípravě rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2018, připraví PO i návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2020 (případně delší). Zřizovatel bude tudíž schvalovat rozpočet 2018 a rozpočtový výhled 2019-20 (případně delší).

Pochopil jsem dobře, že do 30-ti dnů od schválení v zastupitelstvu je nutné zveřejnit na internetu  u školy a zřizovatele rozpočtový výhled příspěvkové organizace včetně schválení rozpočtu?

Roli zřizovatele plní Rada obce, tudíž ta bude schvalovat rozpočet a výhled PO. Pokud není rada zřízena, může zastupitelstvo pověřit starostu k plnění role zřizovatele. Pak by dokumenty PO schvaloval on. PO má alternativní možnost zveřejňování dokumentů: buď na svém webu, nebo na webu zřizovatele, nebo v místě obvyklém (např. nástěnka školy). Z toho plyne, že tyto dokumenty nemusejí být zveřejněny elektronicky, záleží na rozhodnutí, resp. dohodě PO a zřizovatele. Musí být vybrán alespoň jeden z uvedených způsobů. Zveřejnění je do 30 dnů od schválení dokumentů zřizovatelem.

A také, že do 30-ti dnů od schválení rozpočtového opatření je nutné zveřejnit toto na internetu?

PO rozpočtová opatření nezveřejňují. Tato povinnost se týká pouze obcí a krajů, DSO a regionálních rad. Rozpočtová opatření se zveřejňují na internetu do 30 dnů od jejich schválení. Na stacionární úřední desce postačí informace o tom, že bylo schváleno RO, které je zveřejněno na internetu.

A pokud se obec zadluží o více jak 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky a další rok nesníží zadlužení aspoň o 5 %, tak přijde o část daňových příjmů?

Tento výklad není správný. Za prvé, ÚSC má povinnost snížit v následujícím roce svůj dluh z předchozího roku alespoň o 5 % z rozdílu mezi výši dluhu a průměrem celkových příjmů za poslední 4 roky. Není tudíž nutné snižovat dluh o 5 %. Za druhé, rovněž neplatí, že pokud dluh není snížen o zákonné minimum, obec přijde o část daňových příjmů – nic takového zákon nestanoví. Pokud obec nesplatí část minulých dluhů, pak bude Finanční správa vést tuto část na zvláštním účtu obce a prostředky uvolní pouze na splacení předchozího dluhu obce.

Znamená to, že když máme roční příjem 6 milionů, vezmeme si třeba 20 milionů úvěr na kanalizaci, tak můžeme být kráceni na sdílených daních, pokud nesplatíme aspoň 5 % úvěru v daném roce?

Viz odpověď na předchozí otázku. Za prvé, pravidlo říká, že je třeba snižovat předchozí dluh o 5 % z rozdílu. Pokud má tedy např. obec celkové průměrné příjmy 8 mil. Kč a dluh 1 mil. Kč, pak je hodnota fiskálního pravidla 12,5 % (1/8). Pokud by si obec vzala v r. 2017 úvěr na 20 mil. Kč, pak by hodnota dluhu byla např. 21 mil. a hodnota pravidla k 31/12/2017 by dosáhla hodnoty (při stejném průměrném příjmu) 263 %. Obec by pak musela do 31/12/2018 snížit svůj dluh min. o 810 tis. Kč. (60 % z příjmů je 4,8 mil. Kč; rozdíl je pak 21 mil. – 4,8 mil. Kč a z toho 5 % je 810 tis. Kč). Pokud by obec dluh z roku 2017 nesnížila o 810 tis. Kč, teprve pak by ji byla tato částka dočasně zadržena. Pro úplnost dodávám, že v r. 2018 by si mohla obec klidně vzít další úvěr, pokud by ho v roce 2019 opět snížila o povinné minimum.

Je vůbec možné, aby zákon vyšel ve Sbírce dne 6.2. a platil od 1.1., když povinnost zveřejňování některých věcí je 30 dnů od účinnosti zákona?

To možné opravdu není. Zákon nabývá účinnosti 15 dnů po zveřejnění ve Sbírce, tj. 21/02/2017, přičemž fiskální pravidlo má odloženou účinnost k 1/1/2018.

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje