Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

27.05.2019 14:31

Prostředky na sociální služby rostou. Obce se musí obracet na MPSV

 Ministerstvo financí v reakci na výzvy k navýšení rozpočtu na sociální služby upozorňuje, že rezort MPSV obdržel v roce 2019 na dotace pro poskytovatele sociálních služeb  rekordních 15,73 mld. Kč. To je o 800 mil. Kč více než v roce předešlém. Dotace státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb přitom ještě v roce 2015 představovaly 8,57 mld. Kč, za poslední 4 roky se tak zvýšily o více než 7 mld. Kč. Podíl dotací ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb zároveň jen mezi roky 2015 a 2017 vzrostl z 26,7% na 29,7 %.

Ministerstvo financí zaznamenalo, že samosprávy v letošním roce vyzvaly MPSV k jednání o možnostech dalšího navyšování prostředků na sociální služby jak v letošním roce, tak v jejich dlouhodobější perspektivě. Také z toho důvodu se Ministerstvo financí 6. května obrátilo na ministryni práce Janu Maláčovou, aby předložila podklad o tom, na co byla částka pro letošní rok využita a v jakých oblastech je nedostatek prostředků. Vzhledem k tomu, že sociální služby jsou a mají být financovány z více zdrojů - z územních rozpočtů, úhrad za stravu a pobytové služby v zařízeních, příspěvku na péči - nelze očekávat, že všechny potřeby bude sanovat pouze státní rozpočet. Proto Ministerstvo financí požádalo také o přípravu změny, která zajistí podílově vyvážené a předvídatelné financování sociálních služeb s tím, že je připraveno na mezirezortní spolupráci.

„Aktivní kroky směřující k uklidnění situace primárně očekávám od Ministerstva práce a sociálních věcí. Chtěla bych jasně deklarovat, že pro příští rok se s žádným krácení prostředků na sociální služby nepočítá,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí se zároveň ohrazuje proti snaze o přehazování zodpovědnosti  za financování sociální práce. Sociální práce je činnost vykonávaná v přenesené působnosti a jako taková je financována z příspěvku na výkon státní správy. Tento příspěvek neklesá, ale naopak roste - v roce 2017 o 9 %, v roce 2018 o 5 % a v roce 2019 o 10 %. V rozpočtovém výhledu pak počítáme s jeho dalším růstem o 5 % v letech 2020 i 2021.

MPSV má také zřízen dotační titul na podporu vybraných činností podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci hmotné nouzi , které mohou být finančně podpořeny. Tento titul není nárokový a částka, která je na něj určena, záleží plně na MPSV a odráží míru jeho priorit. V nynější fázi přípravy státního rozpočtu se připravují rozpočtové rámce jednotlivých rozpočtových kapitol a záleží plně na MPSV, jak bude v rámci stanovených výdajových limitů naplňovat svoje priority. V aktuální fázi přípravy státního rozpočtu nebyl ani v minulých letech tento dotační titul rozpočtován. Prostředky na něj byly vyčleněny v pozdějších fázích sestavování rozpočtu v rámci stanovených limitů případně z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Jejich aktuální výše u MPSV činí cca 6 mld Kč.

„Neexistuje žádný důvod, proč by v příštím roce Ministerstvo práce a sociálních věcí nemělo dotace na sociální práci vyplácet, pokud se tak nerozhodne samo v rámci své vlastní plné zodpovědnosti. Na straně Ministerstva financí jsou čísla a ta hovoří jasně,“ říká k financování sociální práce ministryně financí Alena Schillerová.  

Ministerstvo financí v této souvislosti připomíná také nezastupitelnou roli a odpovědnost MPSV, aby neodkládalo rozhodnutí o novele předmětné vyhlášky spočívající v aktualizaci úhradových limitů. Za důvod aktuální situace považujeme skutečnost, že rezort MPSV nebyl schopen od roku 2014 upravit úhradovou vyhlášku a zásadním způsobem tak aktualizací úhradových limitů pomoci provozovatelům sociálních služeb, a také jeho selhávání v naplnění celospolečenského požadavku na důslednou revizi systému sociálních dávek tak, aby sloužil skutečně potřebným

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje