Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

24.02.2017 15:47

Pravidla rozpočtové odpovědnosti (Zprávy Ministerstva financí č. 2/2017)

Zprávy Ministerstva financí se věnují pravidlům rozpočtové odpovědnosti a změně zákonů. Jedná se zejména o změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanovuje pro obce 2 pravidla: 1. pravidlo dluhové brzdy, které platí jak pro obce, tak pro jejich příspěvkové organizace a DSO a 2. fiskální pravidlo, které platí pouze pro obce. Tento zákon zavedl novou povinnost pro příspěvkové organizace sestavovat střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet. Jedná se o plán výnosů a nákladů, který musí schválit zřizovatel. Případné změny rozpočtu a jejich schvalování zákon neřeší.

Číselné fiskální pravidlo bude ministerstvo prvně vyhodnocovat v roce 2018. Počítáno bude s dluhem obce k 31. 12. 2017 a průměrem příjmů za roky 2014 – 2017. Ministerstvo na jaře 2018 zveřejní na svém webu seznam obcí, které překročily výši dluhu 60 % průměru svých příjmů za roky 2014 – 2017 a bude informovat tyto obce o minimální částce, o kterou musí dluh snížit do 31. 12. 2018. Na jaře 2019 provede vyhodnocení těchto obcí, zda dluh snížily.

Zákon č. 24/2017 Sb., který mění zákon č. 250/2000 Sb., zavádí nové zveřejňovací povinnosti pro obce, jejich PO a DSO, které jsou uvedeny v přehledné tabulce. Nezveřejněním požadovaných dokumentů vzniká správní delikt. V zákoně jsou 2 chyby. V průběhu legislativního procesu byla z původního znění vypuštěna povinnost zveřejňovat návrhy rozpočtových opatření a návrhy pravidel rozpočtového provizoria, zůstal však správní delikt za nesplnění těchto povinností. Vzhledem k tomu, že neexistuje povinnost, tak nemůže existovat ani sankce. Tato ustanovení jsou neaplikovatelná a nikdo za nezveřejnění těchto návrhů nemůže dostat sankci.

Ve zprávách ministerstva se dále dočtete, že rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu PO schvaluje rada obce a tam, kde se rada nevolí, tak starosta. První SRV budou PO zpracovávat při přípravě svých rozpočtů na rok 2018, tzn. do 31. 12. 2017. Zřizovatel tak bude schvalovat rozpočet PO na rok 2018 a rovněž i SRV PO na léta 2019 – 2020, popř. delší období.

Přechodná ustanovení zákona říkají, že rozpočet na rok 2017 nebo střednědobý výhled rozpočtu na následující roky ÚSC a DSO, rozpočet nákladů a výnosů na rok 2017 nebo střednědobý výhled nákladů a výnosů na následující roky PO územního samosprávného celku nebo svazku obcí schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. před 21. únorem 2017, musí být zveřejněn do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. nejpozději do 23. března 2017. Pokud má obec dokument, který schválila před 21. 2. 2017 nazvaný ještě „rozpočtový výhled“, nemusí ho přejmenovávat.

Podrobné informace naleznete ve Zprávách Ministerstva financí č. 2/2017, které jsou níže ke stažení.

Stáhněte si níže také úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., ve znění po 21. únoru 2017.

Svaz požádal Ministerstvo financí o zpracování metodických materiálů a stanovisek v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Odpověď prozatím nemáme k dispozici. Dopis Svaz uje zde ke stažení.

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje