Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

12.01.2017 16:14

Plnění rozpočtů za rok 2016

V roce 2016 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 1 281,6 mld. Kč, celkové výdaje 1 219,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 61,8 mld. Kč.

K přebytkovému hospodaření přispěly úspory na straně výdajů státního rozpočtu, které byly proti schválenému rozpočtu nižší o 31,0 mld. Kč. Na úspoře se podílely zejména běžné výdaje s čerpáním nižším o 37,2 mld. Kč. Díky přebytkovému hospodaření a nízkým úrokovým sazbám došlo k významné úspoře úrokových výdajů souvisejících s obsluhou státního dluhu oproti schválenému rozpočtu o 11,6 mld. Kč. Provozní výdaje státu byly proti schválenému rozpočtu nižší o 15,5 mld. Kč.

Na pozitivním výsledku se podílely i vyšší příjmy o 100,8 mld. Kč oproti příjmům původně plánovaným. Důvodem překročení bylo vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 28,8 mld. Kč, které bylo způsobené efektivnějším výběrem daní, pokračujícím ekonomickým růstem doprovázeným vysokou zaměstnaností a rostoucími platy v podnikatelském i veřejném sektoru. Další významný faktor dosaženého přebytku představovaly prostředky přijaté z EU. Ty převýšily rozpočtovanou výši o 64,8 mld. Kč.

Při srovnání skutečnosti roku 2016 oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 se zvýšily celkové rozpočtové příjmy o 47,1 mld. Kč. Na tom se podílely zejména daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 44,7 mld. Kč, tj. o 7,5 %.

Celostátní daňové příjmy

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou na úrovni veřejných rozpočtů vyšší o 68,96 mld. Kč. Ke konci roku 2016 činily 887,72 mld. Kč.

Celostátní inkaso DPH (na úrovni veřejných rozpočtů) bylo ke konci prosince 2016 ve výši 349,72 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 17,89 mld. Kč, tj. o 5,4 %. K růstu inkasa DPH v prosinci kromě růstu spotřeby přispělo dle Ministerstva financí i kontrolní hlášení. Zatímco plánovaný přínos kontrolního hlášení byl 9 mld. Kč, skutečný efekt podle analýz Ministerstva financí představoval 10-12 mld. Kč. 

Inkaso daně z příjmu fyzických osob dosáhlo 172,38 mld. Kč, což znamená oproti prosinci 2015 nárůst o 18,03 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, navýšením platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a dosažením nejvyšší úrovně zaměstnanosti od roku 1993. Naproti tomu negativně se na celoročním inkasu projevilo další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

Celostátní inkaso daní z příjmů právnických osob za 12 měsíců roku 2016 dosáhlo 164,72 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 17,21 mld. Kč, tj. o 11,7 %. Dosavadní vývoj odráží nejen pokračující dynamiku ekonomiky, ale také efektivnější výběr daní.

Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za I. - XII. 2015 a 2016 (v mld. Kč)

v mld. Kč

I – XII. 2015

I – XII. 2016

2016/2015

Daň z přidané hodnoty

331,84

349,72

105,4

Daň z příjmů právnických osob

147,51

164,72

111,7

Daň z příjmů fyzických osob

154,35

172,38

111,7

- vybírané srážkou

15,73

16,14

102,6

- závislá činnost

136,12

149,39

109,7

- z přiznání

2,50

6,85

-

Daň z nemovitých věcí

10,31

10,58

102,6

Ostatní nesdílené daně (spotřební, majetkové)

174,74

190,31

108,9

Daňové příjmy celostátně celkem

818,75

887,71

108,42

 

Výdaje

Celkové výdaje za rok 2016 dosáhly objemu 1 219,8 mld. Kč, což oproti skutečnosti roku 2015 představovalo meziroční pokles o 77,5 mld. Kč, tj. o 6,0 %.

Meziroční pokles celkových výdajů ovlivnily zejména výdaje na financování společných programů EU a ČR, které v roce 2016 dosáhly 54,3 mld. Kč, což bylo meziročně o 118,0 mld. Kč méně. Tato skutečnost, která měla dopad zejména na kapitálové výdaje, byla ovlivněna mimořádně vysokým čerpáním prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 v druhé polovině roku 2015.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ty dosáhly 513,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 6,8 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Meziroční růst byl dán z velké části růstem výdajů na důchody (o 3,8 mld. Kč, včetně únorového jednorázového příspěvku k důchodům ve výši 1 200 Kč). Podíl sociálních dávek na celkových výdajích činil 42,1 % (v roce 2015 to bylo 39,0 %).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 122,9 mld. Kč, meziročně vzrostly o 5,4 mld. Kč. Na jejich růstu se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 92,2 mld. Kč. Šlo o zálohy regionálnímu školství ve výši 87,7 mld. Kč (meziroční růst o 5,8 mld. Kč) a o zálohy soukromému školství ve výši 4,5 mld. Kč (meziroční růst o 0,3 mld. Kč). Uvedená částka již zahrnuje i vyplacení prostředků krajům určených na zvyšování platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 % od 1. září 2016.

 

Zdroj:

Na základě údajů z Ministerstva financí

Zpracoval:

Ing. Jana Chládková

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje