Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 23

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

20.08.2018 08:59

Plnění rozpočtu ke konci června 2018

Celkové příjmy státního rozpočtu za první polovinu roku dosáhly 688,1 mld. Kč, celkové výdaje činily 694,0 mld. Kč a schodek hospodaření byl 5,9 mld. Kč).

Příjmy státního rozpočtu 

Celkové příjmy státního rozpočtu byly pozitivně ovlivněna zejména daňovými příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení a dosáhly 599,4 mld. Kč.

Inkaso DPH činilo za prvních šest měsíců roku 2018 131,5 mld. Kč, tj. o 4,9 % více než za  stejné období loňského roku. DO výběru DPH se negativně odrazil přesun tiskovin do druhé snížené sazby a změna režimu  DPH u provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kterým nově vznikl nárok na odpočet.

Inkaso daní z příjmů právnických osob ve sledovaném období meziročně pokleslo na 64,8 mld. Kč. Inkaso této daně ovlivnila úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.) a úhrada daně za rok 2017 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 2.7.). Část inkasa daně z podaných a zaplacených přiznání se tak projeví až v inkasu měsíce července.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci (dříve ze závislé činnosti) pozitivně ovlivnil trend pokračujícího růstu mezd ve veřejném i soukromém sektoru a zavedení elektronické evidence tržeb. Výše inkasa této daně dosáhlo při meziročním růstu o 7,9 mld. Kč 59,3 mld. Kč. Negativně výběr inkasa ovlivňují úpravy navyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, které se projevily zpětně při celoročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce. Předpokládaný celoroční negativní dopad na inkaso státního rozpočtu ve výši 1,1 mld. Kč má také nové zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě s účinností od 1. ledna 2018. Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (dříve z přiznání) znamenalo meziroční pokles o 0,5 mld. Kč z důvodu navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů. Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou meziročně rostl o 11,5 % na 5,6 mld. Kč.

Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za VI. 2017 a VI. 2018 (v mld. Kč) 

v mld. Kč

VI. 2017

VI. 2018

2018/2017 (%)

Daň z přidané hodnoty

125,33

131,48

104,90

Daň z příjmů právnických osob

65,57

64,83

98,90

Daň z příjmů fyzických osob

57,60

65,63

113,90

- vybíraná srážkou

5,01

5,59

111,50

- placená plátci

51,42

59,33

11,40

- placená poplatníky

1,17

0,72

61,30

Daň z nemovitých věcí

5,96

6,92

116,00

Ostatní nesdílené daně (spotřební, majetkové)

72,43

73,08

100,90

Daňové příjmy celostátně celkem

326,89

341,94

 

Zdroj: MF ČR 

 

Výdaje 

Celkové výdaje ve sledovaném období byly o 10,2 % nad úrovní stejného období roku 2017 a činily 694, 0 mld. Kč. Meziroční růst ovlivnily zejména dotace na přímé náklady základních a středních škol, výdaje na důchody a platy v ústředních orgánech státní správy vyšší, transfery obcím a krajům, příspěvkovým organizacím a podnikatelským subjektům. Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Rozpočtům ÚSC byly v rámci neinvestiční transferům učiněny výdaje ve výši101,6 mld. Kč, což je meziročně o 15,9 mld. Kč více. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství a nárůst platů nepedagogickým pracovníkům a navýšení tarifních platů pedagogickým pracovníkům o 15 % a znovu nepedagogickým pracovníkům o 10 %.

 

Ilona Masopustová na základě MF ČR 

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje