Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 168
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

13.11.2017 10:48

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu

V rámci projektu účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2017, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností, příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky a rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích, mikroregionech, ale i ve spolku pro obnovu venkova, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské buňce).

Obce vyplňují do tabulky seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, část I: přehled účetních jednotek všechny účetní jednotky, ve kterých mají jakýkoliv podíl a to i nevýznamný. 

Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) menší než 5 %, vyplňují obce pouze tyto sloupce tabulky:

Sloupec C1 a C2 - hodnota přímého vlivu, hodnota nepřímého vlivu, sloupec D  - významnost podílu a sloupce J1 a J2 hodnota přímého podílu, hodnota nepřímého podílu. Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I) se v tomto případě neuvádějí, jelikož vliv na řízení a ovládání je minimální (menší než 5 %)

 

Podíl ve Svazu měst a obcí ČR:

Svaz sdružuje 2 695 obcí. Podíl jedné členské obce ve Svazu dle požadavků konsolidační vyhlášky činí 0,04 %.
Výpočet: 1:2 695 x 100 = 0,037, zaokrouhleno 0,04 %.

Do sloupce C 1 obec uvede hodnotu 0,04 %

Do sloupce C 2 obec uvede hodnotu 0,00 %
Do sloupce D obec uvede hodnotu 4

Dále vyplňuje až sloupec J1, J2. Kritéria (sloupec E – I) nevyplňuje, jelikož podíl vlivu je menší než 5 %.

Do sloupce J 1 obec uvede hodnotu 0,04 %

Do sloupce J 2 obec uvede hodnotu 0,00 %

Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) větší nebo roven 5 %, vyplňují obce i sloupce tabulky: Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I). Uvedení hladiny významnosti (sloupce K a L) je nepovinné.

Obec musí vyplnit i část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v části I, a to pouze pokud bude uvádět ostatní významné spoluvlastníky v obchodní společnosti nebo zahraničním subjektu, kdy vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) v této společnosti je větší nebo roven 5 % a spoluvlastníci drží vliv ve výši minimálně 10 %.

Formulář (výkaz) k seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (konsolidační tabulka) je přílohou č. 3b vyhlášky č.383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

Zde naleznete odkaz na podobu výkazu seznam v Excelu ve formátu .xls (dokumenty ke stažení, 3 odrážka): http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/pokyny-a-sdeleni/2015/ucetni-konsolidace-statu-materialy-ze-se-23154

Nicméně výkaz je nutné zaslat v požadovaném formátu podle technické vyhlášky - .xml do Centrálního systému účetních informací státu. Stejně tak, jak jsou zasílány v současné době účetní výkazy. Technické uspořádání, v jakém musí být výkaz zaslán, je k nalezení zde (tzv. balíček xsd schémat): http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

V případě dalších dotazů kontaktujte:

Ministerstvo financí ČR
odbor 54 Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu
tel.: + 420 257 044 124
E-mail: konsolidace@mfcr.cz

 

Postup k určování vlivu a podílu v dobrovolném svazku obcí

Vyplnění sloupců C a I výkazu seznam spravující jednotkou obec v případě dobrovolného svazku obcí:

  • V případě vyplňování sloupce Vliv se uvede procentní vyjádření vlivu na řízení a ovládání uváděného dobrovolného svazku obcí, a  to v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování, mohou upravovat například stanovy a jiné dokumenty (například podle počtu obyvatel, podle členského příspěvku nebo může být uvedeno, že každý člen má jeden hlas).

             Příklad: Osm členů dobrovolného svazku obcí, přičemž každý člen disponuje právě

             jedním  hlasem. Výpočet vlivu každé obce: 1/8*100 = 12,5 %.

  • V případě vyplňování sloupce Podíl na základním kapitálu se uvede procentní podíl na rozdělení zisku či úhradě ztráty (rozdělení výsledku hospodaření) dobrovolného svazku obcí za posuzované období. Způsob určení podílu na rozdělení výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí může být například upraven ve stanovách dobrovolného svazku obcí nebo v případě, že je ve stanovách uvedeno, že o rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada, pak v tomto případě použije spravující jednotka jako kritérium rozhodnutí valné hromady o vypořádání hospodářského výsledku (například dle počtu obyvatel).

Příklad: Rozdělení výsledku hospodaření se provádí na základě rozhodnutí valné hromady, a to na základě počtu obyvatel jednotlivých obcí tvořících daný dobrovolný svazek obcí. Celkový počet obyvatel všech obcí tvořících dobrovolný svazek obcí: 5870 obyvatel-

Počet obyvatel obce XY: 836

             Výpočet procentního podílu obce XY na rozdělení výsledku hospodaření (podíl na  základním kapitálu v %): 836/5870*100 = 14,24 %.

Případně může dojít k výpočtu podílu na základním kapitálu jako poměru vloženého majetku člena do DSO k celkovému vloženému majetku všech členů do DSO (za vložený majetek se pro tyto účely považují i členské příspěvky).

Může dojít i k situaci, že hodnoty v procentním vyjádření mohou být v obou sloupcích totožné (například stanovena stejná kritéria pro řízení a ovládání a pro rozdělení hospodářského výsledku).

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje