Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

20.12.2016 11:40

Hodnocení Finanční konference opět v pozitivním duchu

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se v prostorách Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech uskutečnil XIX. ročník tradiční akce pořádané Svazem měst a obcí ČR – celostátní finanční konference. Pro pořadatele je velice cenné získání zpětné vazby od účastníků, jelikož na základě získaných informací mohou upravit následující ročník tak, aby konference splnila svůj účel a aby účastníci odjížděli spokojeni co do získaných informací i samotné organizace.

Proto byli účastníci opětovně osloveni dotazníkovým šetřením, které pro jednoduchost probíhalo on-line formou. Celkově se vrátilo zpět 65 dotazníků od zástupců obcí a měst. Největší zastoupení měly „středně“ velké obce či města ve velikostní kategorii od 1 001 do 10 000 obyvatel. Tvořily téměř polovinu ze všech došlých dotazníků. Čtvrtinu zaujímaly dotazníky z obcí v rozmezí 501 až 1 000 obyvatel. A zbylou čtvrtinu si rovnoměrně podělily nejmenší obce (do 500 obyvatel) a největší města (nad 10 000 obyvatel). Z hlediska územního, z každého kraje ČR přišel organizátorům alespoň jeden vyplněný dotazník. Nejvíce se jich shromáždilo z Moravskoslezského kraje.

Z konkrétních výsledků dotazníkového průzkumu vyplynulo, že účastníci konference se na ni rádi vrací. 71 % účastníků lze označit slovem „tradiční“, protože již zavítali na tuto akci po několikáté. Po druhé zde byla pětina respondentů a pouhých 8 % bylo na konferenci po prvé. Pro organizátory jednou z klíčových otázek je ta, jak účastníci hodnotí tento ročník oproti minulému. V této otázce se respondenti rozdělili na dvě shodné skupiny. Polovina hodnotila tento ročník jako lepší než minulý, podle druhé poloviny byl srovnatelný. Pouhý jeden účastník hodnotil tento ročník jako horší. 

Tak jako v minulém ročníku se většina respondentů domnívá, že je účelnější vést program ve dvou paralelních blocích. Takto smýšlí 60 % z nich oproti 40 %, kteří by upřednostnili jeden běh. V otázce týkající se diskuze, zda by měla probíhat po každé přednášce či až na konci tematického bloku, je poměr respondentů velice vyrovnaný. Pro zachování současného stavu, tedy vedení diskuze po konci celého bloku, se vyjádřilo 48 %, zatímco 52 % by bylo pro uskutečnění diskuze po každém příspěvku. Pro většinu odpověděvších (68 %) je konference z hlediska odbornosti vyvážená, pouze pětina by přivítala více odborných příspěvků. Jediný respondent se vyjádřil, že odborných příspěvků bylo nadbytek. Co se týče budoucího ročníku a volby témat, respondenti by upřednostnili aktuální témata. Uvítali by také příspěvky o dotačních titulech, legislativních změnách, které mají dopad na obce, a RUD.

V otázce, jakou změnu či úpravu programu by preferovali oproti letošnímu ročníku, se polovina respondentů vyjádřila pro větší účast poslanců a senátorů, třetina by přivítala odbornější a specifičtější zaměření na vybrané téma a 15 % by bylo pro delší příspěvky než současně stanovených 15 minut na příspěvek přednášejícího.

Účastníci se velmi pochvalně vyjádřili na adresu organizátorů, což je i patrné na jednotlivých komentářích. S občerstvením byla dle respondentů 100 % spokojenost, společenský večer byl rovněž vnímán velice pozitivně. 85 % z nich by na koncepci společenského večera nic neměnilo.

Co se týče jednotlivých příspěvků, největší podíl kladných hlasů bez žádných negativních ohlasů si vysloužil příspěvek výkonného ředitele Svazu měst a obcí Dana Jiránka, který představil činnost Svazu. Účastníky dále značně zaujal příspěvek Miroslava Mateje z Ministerstva financí, který se týkal vývoje daňových příjmů ÚSC, jejich prognóze či novinek v RUD. Vysoce bylo oceňováno i vystoupení senátora a starosty Bohumína Petra Víchy o aktuálních postojích Senátu k projednávaným zákonům a mimo jiné respondenti označili za vysoce přínosný příspěvek Zuzany Matuškové z MŠMT o změnách ve financování školství a Tomáše Vyhnánka z MF k přezkumu hospodaření ÚSC. Z programu druhého dne se účastníkům zdál nejzajímavější příspěvek zástupců Ministerstva vnitra Marie Kostruhové o úkolech finančních a kontrolních výborů zastupitelstva obce a Davida Slámy o financování veřejného opatrovnictví, hned za nimi se líbilo vystoupení Zdeňky Jiráskové z Ministerstva financí k místním daním a informace o nových projektech Svazu měst a obcí ČR od Dany Bekové.

Zpracoval: Jakub Cach, analytický pracovník Svazu.

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje