Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

20.12.2016 11:40

Hodnocení Finanční konference opět v pozitivním duchu

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se v prostorách Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech uskutečnil XIX. ročník tradiční akce pořádané Svazem měst a obcí ČR – celostátní finanční konference. Pro pořadatele je velice cenné získání zpětné vazby od účastníků, jelikož na základě získaných informací mohou upravit následující ročník tak, aby konference splnila svůj účel a aby účastníci odjížděli spokojeni co do získaných informací i samotné organizace.

Proto byli účastníci opětovně osloveni dotazníkovým šetřením, které pro jednoduchost probíhalo on-line formou. Celkově se vrátilo zpět 65 dotazníků od zástupců obcí a měst. Největší zastoupení měly „středně“ velké obce či města ve velikostní kategorii od 1 001 do 10 000 obyvatel. Tvořily téměř polovinu ze všech došlých dotazníků. Čtvrtinu zaujímaly dotazníky z obcí v rozmezí 501 až 1 000 obyvatel. A zbylou čtvrtinu si rovnoměrně podělily nejmenší obce (do 500 obyvatel) a největší města (nad 10 000 obyvatel). Z hlediska územního, z každého kraje ČR přišel organizátorům alespoň jeden vyplněný dotazník. Nejvíce se jich shromáždilo z Moravskoslezského kraje.

Z konkrétních výsledků dotazníkového průzkumu vyplynulo, že účastníci konference se na ni rádi vrací. 71 % účastníků lze označit slovem „tradiční“, protože již zavítali na tuto akci po několikáté. Po druhé zde byla pětina respondentů a pouhých 8 % bylo na konferenci po prvé. Pro organizátory jednou z klíčových otázek je ta, jak účastníci hodnotí tento ročník oproti minulému. V této otázce se respondenti rozdělili na dvě shodné skupiny. Polovina hodnotila tento ročník jako lepší než minulý, podle druhé poloviny byl srovnatelný. Pouhý jeden účastník hodnotil tento ročník jako horší. 

Tak jako v minulém ročníku se většina respondentů domnívá, že je účelnější vést program ve dvou paralelních blocích. Takto smýšlí 60 % z nich oproti 40 %, kteří by upřednostnili jeden běh. V otázce týkající se diskuze, zda by měla probíhat po každé přednášce či až na konci tematického bloku, je poměr respondentů velice vyrovnaný. Pro zachování současného stavu, tedy vedení diskuze po konci celého bloku, se vyjádřilo 48 %, zatímco 52 % by bylo pro uskutečnění diskuze po každém příspěvku. Pro většinu odpověděvších (68 %) je konference z hlediska odbornosti vyvážená, pouze pětina by přivítala více odborných příspěvků. Jediný respondent se vyjádřil, že odborných příspěvků bylo nadbytek. Co se týče budoucího ročníku a volby témat, respondenti by upřednostnili aktuální témata. Uvítali by také příspěvky o dotačních titulech, legislativních změnách, které mají dopad na obce, a RUD.

V otázce, jakou změnu či úpravu programu by preferovali oproti letošnímu ročníku, se polovina respondentů vyjádřila pro větší účast poslanců a senátorů, třetina by přivítala odbornější a specifičtější zaměření na vybrané téma a 15 % by bylo pro delší příspěvky než současně stanovených 15 minut na příspěvek přednášejícího.

Účastníci se velmi pochvalně vyjádřili na adresu organizátorů, což je i patrné na jednotlivých komentářích. S občerstvením byla dle respondentů 100 % spokojenost, společenský večer byl rovněž vnímán velice pozitivně. 85 % z nich by na koncepci společenského večera nic neměnilo.

Co se týče jednotlivých příspěvků, největší podíl kladných hlasů bez žádných negativních ohlasů si vysloužil příspěvek výkonného ředitele Svazu měst a obcí Dana Jiránka, který představil činnost Svazu. Účastníky dále značně zaujal příspěvek Miroslava Mateje z Ministerstva financí, který se týkal vývoje daňových příjmů ÚSC, jejich prognóze či novinek v RUD. Vysoce bylo oceňováno i vystoupení senátora a starosty Bohumína Petra Víchy o aktuálních postojích Senátu k projednávaným zákonům a mimo jiné respondenti označili za vysoce přínosný příspěvek Zuzany Matuškové z MŠMT o změnách ve financování školství a Tomáše Vyhnánka z MF k přezkumu hospodaření ÚSC. Z programu druhého dne se účastníkům zdál nejzajímavější příspěvek zástupců Ministerstva vnitra Marie Kostruhové o úkolech finančních a kontrolních výborů zastupitelstva obce a Davida Slámy o financování veřejného opatrovnictví, hned za nimi se líbilo vystoupení Zdeňky Jiráskové z Ministerstva financí k místním daním a informace o nových projektech Svazu měst a obcí ČR od Dany Bekové.

Zpracoval: Jakub Cach, analytický pracovník Svazu.

 

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje