Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

27.06.2012 13:19

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“

Svaz  zorganizoval ve spolupráci se Senátem PČR  v Jednacím sále Senátu 22. června úspěšnou konferenci s názvem Starosti starostů s evropskými fondy. Posluchači, mezi kterými byli nejen představitelé měst a obcí, ale i zástupci krajů, ministerstev a dalších institucí, se sjeli ze všech koutů České republiky, aby debatovali o příštím programovacím období 2014-2020 pro čerpání z evropských fondů, a to zejména se zaměřením na pozici českých samospráv. Cílem konference byla snaha odpovědět na řadu otázek. Co Evropská unie myslí pod pojmy městská a územní dimenze politiky soudržnosti 2014+? Jaké nástroje na podporu samospráv Evropská unie chystá? Budou budoucí politika soudržnosti řešit skutečné potřeby českých samospráv? A jaké jsou skutečné potřeby venkovských obcí? Jak je na tyto výzvy připravena Česká republika?

Na tyto otázky se pokusili odpověď osoby více než způsobilé k tomuto úkolu. Za Svaz vystoupili místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák, pod jehož záštitou celá akce proběhla, předseda Svazu Ing. Dan Jiránek a předseda Komory obcí a místopředseda Svazu Josef Bezdíček, kteří prezentovali pohled českých měst a obcí.

Po úvodním slovu senátora MUDr. Luďka Sefziga vystoupil Ing. Oldřich Vlasák, který auditorium seznámil s evropským rozměrem politiky soudržnosti a se stavem vyjednávání na úrovni centrálních institucí Evropské unie. Zdůraznil přitom několik základních bodů, které Svaz prosazuje. Především je třeba zjednodušit a sjednotit veškerá pravidla a snížit počet operačních programů. Dále je nutné navýšit objemy alokací na projekty měst a na jimi definované potřeby, které se v současné době nacházejí v oblastech, jako je např. modernizace městské správy, dopravní infrastruktura, zlepšení životního prostředí, úspory energií a snižování nezaměstnanosti. Důležité je i to, aby město v rámci integrovaných řešení implementovaných v městském prostoru mělo více pravomocí.

Jedna z nejdůležitějších prezentací zazněla z úst Josefa Bezdíčka, který přítomné seznámil s dlouho očekávanou Analýzou potřeb venkova (ke stažení v rubrice Publikace). Publikace se přidala do řady dalších, díky kterým Svaz poskytuje informace centrálním úřadům, ale i široké veřejnosti o skutečných potřebách a problémech, kterým musí čelit české samosprávy při čerpání evropských prostředků. Potřeby venkova se stále nacházejí v oblasti infrastruktury (pozemní komunikace, kanalizace, ČOV), ale také ve tvorbě pracovních míst na venkově. Evropská unie se však v příštím programovacím období chce ubírat spíše směrem, který vyhovuje starým členským státům, chce se např. zaměřit na investice do moderních technologií a ve větší míře také na „měkké projekty“. Analýza mimo jiné také přináší doporučení pro zefektivnění systému implementace evropských fondů v budoucím programovacím období.

Neméně důležitým byl výstup Ing. Dana Jiránka, který představil základní pozici Svazu k tzv. urbánní (městské) a územní (menší obce a venkov) dimenzi příští politiky soudržnosti, která odráží velmi diferencované zájmy českých samospráv ve vztahu k reálným možnostem vycházejícím z návrhů nařízení Evropské komise.

Pohled ústředních orgánů reprezentovali 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MA, a vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova ministerstva zemědělství Ing. Pavel Sekáč. Daniel Braun se věnoval pojmům urbánní a územní dimenze z pohledu ministerstva pro místní rozvoj. Zdůrazňoval nutnost kategorizace území obsažené ve Strategii regionálního rozvoje a využívání integrovaných nástrojů pro rozvoj území. Dále mluvil zejména o zkušenostech ze současného programovacího období, ze kterých by se mělo v příštím období vycházet. Za zásadních nedostatky identifikoval nepropojenost jednotlivých aktivit a jejich velký počet, který vychází ze širokého vymezení strategií, složitý implementační systém a velice obtížné hodnocení dopadů jednotlivých intervencí. Mimo jiné české zástupce samospráv ubezpečil, že zcela jistě dojde ke zjednodušení pravidel a administrace projektů. Složitost administrace projektů je jednou z hlavních výtek českých samospráv a také jeden z důvodů, který snižují atraktivitu evropských fondů, a to zejména u nejmenších obcí.

Ing. Pavel Sekáč kvitoval začlenění Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (u nás realizovaný prostřednictvím Programu rozvoje venkova) pod Společný strategický rámec spolu se strukturálními fondy, čímž bude zajištěno společné působení napříč fondy. Upozornil, že Program rozvoje venkova bude v příštím programovacím období zaměřen na projekty malého rozsahu – na drobnou infrastrukturu, zaměstnanost a podporu podnikání. Zdůraznil nutnost stanovení splnitelných cílů, které je Program rozvoje venkova schopen financovat a zejména nutnost spolupráce s ostatními resorty, která by měla vytvořit jasné hranice mezi jednotlivými operačními programy. Potvrdil, že ministerstvo zemědělství chápe stejně jako Svaz potřebu spolupráce mezi samosprávami a podnikateli, jelikož bez této spolupráce není rozvoj venkova reálný.

Postavení krajů v budoucím programovacím období z hlediska Moravskoslezského kraje se věnoval Ing. David Sventek, MBA, ředitel Regionální rady Moravskoslezsko. Ve svém vystoupení se zaměřil zejména na integrované nástroje příští politiky soudržnosti – ITI (obdoba IPRM) a LEADER. Vyzdvihl připravenost Moravskoslezského kraje pro implementaci ITI a pokrytí celého kraje místními akčními skupinami. Věnoval se i finančnímu nástroji JESSICA, v jehož používání je Moravskoslezský kraj průkopníkem.

O akci byl velký zájem, a proto nebyl překvapením zcela zaplněný sál. Účastníci se shodli na tom, že je nutné především prosadit, aby na definované potřeby českých měst a obcí směřoval dostatečný objem finančních prostředků. Je také potřeba, aby na národní úrovni došlo ke snížení počtu operačních programů, ke zjednodušení a sladění podmínek všech budoucích operačních programů a zjednodušení administrativní náročnosti při předkládání projektů. Po skončení přednáškové části se přítomní přesunuli do přilehlých historických prostor na malé občerstvení, kde proběhla zajímavá neformální diskuse nad prezentovanými tématy. Věříme, že Svazem zorganizovaná akce bude mít reálný vliv na přípravu příštího programovacího období a že hlas samospráv bude skutečně vyslyšen.

Prezentace jednotlivých řečníků jsou ke stažení níže.

Mgr. Tomáš Lysák

Odd. vnějších vztahů

 
Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje