Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 116
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

27.06.2012 13:19

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“

Svaz  zorganizoval ve spolupráci se Senátem PČR  v Jednacím sále Senátu 22. června úspěšnou konferenci s názvem Starosti starostů s evropskými fondy. Posluchači, mezi kterými byli nejen představitelé měst a obcí, ale i zástupci krajů, ministerstev a dalších institucí, se sjeli ze všech koutů České republiky, aby debatovali o příštím programovacím období 2014-2020 pro čerpání z evropských fondů, a to zejména se zaměřením na pozici českých samospráv. Cílem konference byla snaha odpovědět na řadu otázek. Co Evropská unie myslí pod pojmy městská a územní dimenze politiky soudržnosti 2014+? Jaké nástroje na podporu samospráv Evropská unie chystá? Budou budoucí politika soudržnosti řešit skutečné potřeby českých samospráv? A jaké jsou skutečné potřeby venkovských obcí? Jak je na tyto výzvy připravena Česká republika?

Na tyto otázky se pokusili odpověď osoby více než způsobilé k tomuto úkolu. Za Svaz vystoupili místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák, pod jehož záštitou celá akce proběhla, předseda Svazu Ing. Dan Jiránek a předseda Komory obcí a místopředseda Svazu Josef Bezdíček, kteří prezentovali pohled českých měst a obcí.

Po úvodním slovu senátora MUDr. Luďka Sefziga vystoupil Ing. Oldřich Vlasák, který auditorium seznámil s evropským rozměrem politiky soudržnosti a se stavem vyjednávání na úrovni centrálních institucí Evropské unie. Zdůraznil přitom několik základních bodů, které Svaz prosazuje. Především je třeba zjednodušit a sjednotit veškerá pravidla a snížit počet operačních programů. Dále je nutné navýšit objemy alokací na projekty měst a na jimi definované potřeby, které se v současné době nacházejí v oblastech, jako je např. modernizace městské správy, dopravní infrastruktura, zlepšení životního prostředí, úspory energií a snižování nezaměstnanosti. Důležité je i to, aby město v rámci integrovaných řešení implementovaných v městském prostoru mělo více pravomocí.

Jedna z nejdůležitějších prezentací zazněla z úst Josefa Bezdíčka, který přítomné seznámil s dlouho očekávanou Analýzou potřeb venkova (ke stažení v rubrice Publikace). Publikace se přidala do řady dalších, díky kterým Svaz poskytuje informace centrálním úřadům, ale i široké veřejnosti o skutečných potřebách a problémech, kterým musí čelit české samosprávy při čerpání evropských prostředků. Potřeby venkova se stále nacházejí v oblasti infrastruktury (pozemní komunikace, kanalizace, ČOV), ale také ve tvorbě pracovních míst na venkově. Evropská unie se však v příštím programovacím období chce ubírat spíše směrem, který vyhovuje starým členským státům, chce se např. zaměřit na investice do moderních technologií a ve větší míře také na „měkké projekty“. Analýza mimo jiné také přináší doporučení pro zefektivnění systému implementace evropských fondů v budoucím programovacím období.

Neméně důležitým byl výstup Ing. Dana Jiránka, který představil základní pozici Svazu k tzv. urbánní (městské) a územní (menší obce a venkov) dimenzi příští politiky soudržnosti, která odráží velmi diferencované zájmy českých samospráv ve vztahu k reálným možnostem vycházejícím z návrhů nařízení Evropské komise.

Pohled ústředních orgánů reprezentovali 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MA, a vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova ministerstva zemědělství Ing. Pavel Sekáč. Daniel Braun se věnoval pojmům urbánní a územní dimenze z pohledu ministerstva pro místní rozvoj. Zdůrazňoval nutnost kategorizace území obsažené ve Strategii regionálního rozvoje a využívání integrovaných nástrojů pro rozvoj území. Dále mluvil zejména o zkušenostech ze současného programovacího období, ze kterých by se mělo v příštím období vycházet. Za zásadních nedostatky identifikoval nepropojenost jednotlivých aktivit a jejich velký počet, který vychází ze širokého vymezení strategií, složitý implementační systém a velice obtížné hodnocení dopadů jednotlivých intervencí. Mimo jiné české zástupce samospráv ubezpečil, že zcela jistě dojde ke zjednodušení pravidel a administrace projektů. Složitost administrace projektů je jednou z hlavních výtek českých samospráv a také jeden z důvodů, který snižují atraktivitu evropských fondů, a to zejména u nejmenších obcí.

Ing. Pavel Sekáč kvitoval začlenění Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (u nás realizovaný prostřednictvím Programu rozvoje venkova) pod Společný strategický rámec spolu se strukturálními fondy, čímž bude zajištěno společné působení napříč fondy. Upozornil, že Program rozvoje venkova bude v příštím programovacím období zaměřen na projekty malého rozsahu – na drobnou infrastrukturu, zaměstnanost a podporu podnikání. Zdůraznil nutnost stanovení splnitelných cílů, které je Program rozvoje venkova schopen financovat a zejména nutnost spolupráce s ostatními resorty, která by měla vytvořit jasné hranice mezi jednotlivými operačními programy. Potvrdil, že ministerstvo zemědělství chápe stejně jako Svaz potřebu spolupráce mezi samosprávami a podnikateli, jelikož bez této spolupráce není rozvoj venkova reálný.

Postavení krajů v budoucím programovacím období z hlediska Moravskoslezského kraje se věnoval Ing. David Sventek, MBA, ředitel Regionální rady Moravskoslezsko. Ve svém vystoupení se zaměřil zejména na integrované nástroje příští politiky soudržnosti – ITI (obdoba IPRM) a LEADER. Vyzdvihl připravenost Moravskoslezského kraje pro implementaci ITI a pokrytí celého kraje místními akčními skupinami. Věnoval se i finančnímu nástroji JESSICA, v jehož používání je Moravskoslezský kraj průkopníkem.

O akci byl velký zájem, a proto nebyl překvapením zcela zaplněný sál. Účastníci se shodli na tom, že je nutné především prosadit, aby na definované potřeby českých měst a obcí směřoval dostatečný objem finančních prostředků. Je také potřeba, aby na národní úrovni došlo ke snížení počtu operačních programů, ke zjednodušení a sladění podmínek všech budoucích operačních programů a zjednodušení administrativní náročnosti při předkládání projektů. Po skončení přednáškové části se přítomní přesunuli do přilehlých historických prostor na malé občerstvení, kde proběhla zajímavá neformální diskuse nad prezentovanými tématy. Věříme, že Svazem zorganizovaná akce bude mít reálný vliv na přípravu příštího programovacího období a že hlas samospráv bude skutečně vyslyšen.

Prezentace jednotlivých řečníků jsou ke stažení níže.

Mgr. Tomáš Lysák

Odd. vnějších vztahů

 
Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje