Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 44
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 9
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 13
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 7

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

27.06.2012 13:19

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“

Svaz  zorganizoval ve spolupráci se Senátem PČR  v Jednacím sále Senátu 22. června úspěšnou konferenci s názvem Starosti starostů s evropskými fondy. Posluchači, mezi kterými byli nejen představitelé měst a obcí, ale i zástupci krajů, ministerstev a dalších institucí, se sjeli ze všech koutů České republiky, aby debatovali o příštím programovacím období 2014-2020 pro čerpání z evropských fondů, a to zejména se zaměřením na pozici českých samospráv. Cílem konference byla snaha odpovědět na řadu otázek. Co Evropská unie myslí pod pojmy městská a územní dimenze politiky soudržnosti 2014+? Jaké nástroje na podporu samospráv Evropská unie chystá? Budou budoucí politika soudržnosti řešit skutečné potřeby českých samospráv? A jaké jsou skutečné potřeby venkovských obcí? Jak je na tyto výzvy připravena Česká republika?

Na tyto otázky se pokusili odpověď osoby více než způsobilé k tomuto úkolu. Za Svaz vystoupili místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák, pod jehož záštitou celá akce proběhla, předseda Svazu Ing. Dan Jiránek a předseda Komory obcí a místopředseda Svazu Josef Bezdíček, kteří prezentovali pohled českých měst a obcí.

Po úvodním slovu senátora MUDr. Luďka Sefziga vystoupil Ing. Oldřich Vlasák, který auditorium seznámil s evropským rozměrem politiky soudržnosti a se stavem vyjednávání na úrovni centrálních institucí Evropské unie. Zdůraznil přitom několik základních bodů, které Svaz prosazuje. Především je třeba zjednodušit a sjednotit veškerá pravidla a snížit počet operačních programů. Dále je nutné navýšit objemy alokací na projekty měst a na jimi definované potřeby, které se v současné době nacházejí v oblastech, jako je např. modernizace městské správy, dopravní infrastruktura, zlepšení životního prostředí, úspory energií a snižování nezaměstnanosti. Důležité je i to, aby město v rámci integrovaných řešení implementovaných v městském prostoru mělo více pravomocí.

Jedna z nejdůležitějších prezentací zazněla z úst Josefa Bezdíčka, který přítomné seznámil s dlouho očekávanou Analýzou potřeb venkova (ke stažení v rubrice Publikace). Publikace se přidala do řady dalších, díky kterým Svaz poskytuje informace centrálním úřadům, ale i široké veřejnosti o skutečných potřebách a problémech, kterým musí čelit české samosprávy při čerpání evropských prostředků. Potřeby venkova se stále nacházejí v oblasti infrastruktury (pozemní komunikace, kanalizace, ČOV), ale také ve tvorbě pracovních míst na venkově. Evropská unie se však v příštím programovacím období chce ubírat spíše směrem, který vyhovuje starým členským státům, chce se např. zaměřit na investice do moderních technologií a ve větší míře také na „měkké projekty“. Analýza mimo jiné také přináší doporučení pro zefektivnění systému implementace evropských fondů v budoucím programovacím období.

Neméně důležitým byl výstup Ing. Dana Jiránka, který představil základní pozici Svazu k tzv. urbánní (městské) a územní (menší obce a venkov) dimenzi příští politiky soudržnosti, která odráží velmi diferencované zájmy českých samospráv ve vztahu k reálným možnostem vycházejícím z návrhů nařízení Evropské komise.

Pohled ústředních orgánů reprezentovali 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MA, a vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova ministerstva zemědělství Ing. Pavel Sekáč. Daniel Braun se věnoval pojmům urbánní a územní dimenze z pohledu ministerstva pro místní rozvoj. Zdůrazňoval nutnost kategorizace území obsažené ve Strategii regionálního rozvoje a využívání integrovaných nástrojů pro rozvoj území. Dále mluvil zejména o zkušenostech ze současného programovacího období, ze kterých by se mělo v příštím období vycházet. Za zásadních nedostatky identifikoval nepropojenost jednotlivých aktivit a jejich velký počet, který vychází ze širokého vymezení strategií, složitý implementační systém a velice obtížné hodnocení dopadů jednotlivých intervencí. Mimo jiné české zástupce samospráv ubezpečil, že zcela jistě dojde ke zjednodušení pravidel a administrace projektů. Složitost administrace projektů je jednou z hlavních výtek českých samospráv a také jeden z důvodů, který snižují atraktivitu evropských fondů, a to zejména u nejmenších obcí.

Ing. Pavel Sekáč kvitoval začlenění Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (u nás realizovaný prostřednictvím Programu rozvoje venkova) pod Společný strategický rámec spolu se strukturálními fondy, čímž bude zajištěno společné působení napříč fondy. Upozornil, že Program rozvoje venkova bude v příštím programovacím období zaměřen na projekty malého rozsahu – na drobnou infrastrukturu, zaměstnanost a podporu podnikání. Zdůraznil nutnost stanovení splnitelných cílů, které je Program rozvoje venkova schopen financovat a zejména nutnost spolupráce s ostatními resorty, která by měla vytvořit jasné hranice mezi jednotlivými operačními programy. Potvrdil, že ministerstvo zemědělství chápe stejně jako Svaz potřebu spolupráce mezi samosprávami a podnikateli, jelikož bez této spolupráce není rozvoj venkova reálný.

Postavení krajů v budoucím programovacím období z hlediska Moravskoslezského kraje se věnoval Ing. David Sventek, MBA, ředitel Regionální rady Moravskoslezsko. Ve svém vystoupení se zaměřil zejména na integrované nástroje příští politiky soudržnosti – ITI (obdoba IPRM) a LEADER. Vyzdvihl připravenost Moravskoslezského kraje pro implementaci ITI a pokrytí celého kraje místními akčními skupinami. Věnoval se i finančnímu nástroji JESSICA, v jehož používání je Moravskoslezský kraj průkopníkem.

O akci byl velký zájem, a proto nebyl překvapením zcela zaplněný sál. Účastníci se shodli na tom, že je nutné především prosadit, aby na definované potřeby českých měst a obcí směřoval dostatečný objem finančních prostředků. Je také potřeba, aby na národní úrovni došlo ke snížení počtu operačních programů, ke zjednodušení a sladění podmínek všech budoucích operačních programů a zjednodušení administrativní náročnosti při předkládání projektů. Po skončení přednáškové části se přítomní přesunuli do přilehlých historických prostor na malé občerstvení, kde proběhla zajímavá neformální diskuse nad prezentovanými tématy. Věříme, že Svazem zorganizovaná akce bude mít reálný vliv na přípravu příštího programovacího období a že hlas samospráv bude skutečně vyslyšen.

Prezentace jednotlivých řečníků jsou ke stažení níže.

Mgr. Tomáš Lysák

Odd. vnějších vztahů

 
Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“  

 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

19. června 2018

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

Praha
20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje