Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

30.08.2018 10:37

MMR vyslyšelo potřebu starostů na prodloužení realizace projektů v IROPu

 

Města a obce v současné době řeší problémy s realizací svých projektů způsobené mimo jiné prodlužováním administrativních lhůt při schvalování dotací na straně řídícího orgánu (ŘO). V případě, že se k tomu přidá nevydařené výběrové řízení, problém je na světě. O to hůře se s úředním šimlem bojuje, pokud se jedná o investiční projekty do základních škol, jejichž realizace je omezena na letní prázdniny. „Administrativní zpoždění ze stany ŘO u nás trvalo 120 pracovních dní. Poté, co jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj neúnosnou situaci mnoha měst a obcí v České republice důsledně probrali, nám bylo přislíbeno prodloužení našeho harmonogramu realizace projektu“, říká Zdeněk Pištora, starosta města Postoloprty. V případě, že žadatel podá změnu v programu MS2014+ a řádně ji po konzultaci s Centrem pro regionální rozvoj odůvodní, bude jeho harmonogram přeetapizován. „Apelovali jsme na dodržování pravidel pro žadatele a příjemce. Tento krok považujeme za zájem ministerstva o zdárnou realizaci a dokončení naplánovaných projektů. Investice do základních škol je jedním ze základních potřeb našich obcí a potřebujeme tedy dobré podmínky pro jejich provedení. Problém s nedostatkem firem ve výběrových řízeních ale považuji za obrovský současný a hlavně budoucí problém, dodává Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a ředitel Svazu měst a obcí. „Ministerstvo pro místní rozvoj uznalo své pochybení a vyšlo nám vstříc. Tento postoj velmi kvitujeme a doufám, že i dalším obcím možnost prodloužení realizace projektu pomůže a školu ve své obci včas opraví“, dodává Zdeněk Pištora.

ŘO IROP informoval žadatele a příjemce, že mohou podat žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. Toto prodloužení může být schváleno pouze v případě nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektů ze strany Řídicího orgánu IROP, zprostředkujících subjektů IROP nebo Místních akčních skupin. Jedná se o konkrétní případy, kdy realizace projektu nebude moci být dokončena v termínu, nedodržení harmonogramu realizace projektu prokazatelně nezpůsobil příjemce a žádost o změnu je podána až po vydání prvního právního aktu (s výjimkou projektů aktuálně zařazených na seznamu náhradních projektů). V žádosti o změnu je třeba popsat, jakým způsobem prodleva ovlivňuje realizaci daného projektu a navrhnout délku prodloužení realizace projektu, a to maximálně o počet pracovních dnů, o který byla prodloužena administrace žádosti z důvodu nedodržení lhůt ze strany ŘO IROP. Změny doporučujeme vždy před jejich podáním řádně konzultovat.[1]

 

Mgr. Kateřina Kapková, sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů[1]IROP: Možnost prodloužení realizace projektu i za nejzazší datum ukončení realizace projektu, Centrum pro regionální rozvoj. (online) <Dostupné na www: http://www.crr.cz/cs/crr/novinky?id=4891> k 7.8.2018

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje