Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 76
ne ne 24

Zajímavosti ze Svazu

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,69 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

23.11.2012 14:12

Jakou představu má Komise o směřování evropských fondů 2014+ v ČR?

Jednání mezi Evropskou komisí a ministerstvem pro místní rozvoj ohledně budoucího programového období pro čerpání evropských fondů byla oficiálně zahájena prezentací Pozičního dokumentu, který stanovuje rámec pro dialog mezi Komisí a Českou republikou při přípravě Dohody o partnerství a operačních programů. Materiál vytyčuje specifické problémy České republiky a ty jsou přímo navázány na představy (priority) Komise o tom, co by mělo být z evropských fondů financováno.

Nastavení nových operačních programů musí reflektovat priority strategie Evropa 2020, které jsou nastaveny značně prorůstově. Palčivé výzvy pro Českou republiku se vztahují k systému výzkumu a inovací a s tím související konkurenceschopnosti (priorita Inovace prospívající podnikatelskému prostředí). Česká republika je charakteristická nízkou úrovní financování výzkumu a inovací z veřejných, ale i soukromých zdrojů. Míra financování výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů byla v roce 2010 na úrovni 0,63 % HDP (cíl strategie Evropa 2020 je 3 %). České prostředí je tak charakteristické malým počtem nejkvalitnějších vědeckých výzkumníků a týmů, které by byly konkurenceschopné v mezinárodním prostředí. Podle výkonnosti v oblasti inovací se Česká republika nachází pod průměrem EU, a to na 17. místě mezi všemi členskými státy. Slabiny se týkají zejména spolupráce mezi soukromou, veřejnou a akademickou sférou.

Za další slabinu České republiky je považována zaostalá a kapacitně nedostačující dopravní infrastruktura, která je v souvislosti s geografickou polohou a vývozně orientovanou ekonomikou označena za značný problém pro konkurenceschopnost země (priorita Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost). Zde jsou však míněny pouze hlavní dopravní tepny v České republice – dálnice, rychlostní silnice a železniční tratě. Podpora silnic nižších tříd bude možná pouze, pokud budou přispívat k fyzické, hospodářské a sociální obnově znevýhodněných oblastí, nebo pokud poskytují potřebné propojení se sítí dálnic a rychlostních silnic, nebo tam, kde budou doplňovat chybějící přeshraniční spojení. Prioritu by měla mít také udržitelná doprava ve městech, která má významné dopady na hospodářskou činnost.

Podprůměrný vzdělávací systém a nedostatečně využívaný potenciál trhu práce jsou dalšími oblastmi ke zlepšení (priorita Růst založený na lidském kapitálu a zvýšená účast na trhu práce). Vzdělávací systém dosahuje nízkých kvalit v mezinárodním srovnání, zejména pak terciární vzdělávaní. Podíl 30-34 letých s vysokoškolským titulem stále zaostává jedním z nejnižších v EU. Panuje také značný nesoulad mezi vzdělávacím systémem a požadavkem vnitrostátního trhu práce. Aktivní politiky na trhu práce jsou nedostatečné financování, mají omezenou působnost a jsou neúčinné. Česká republika nedostatečně využívá svých lidských zdrojů, zejména pak matek s dětmi, mladých a starších pracovníků, nekvalifikované pracovní síly, dlouhodobě nezaměstnaných a Romů. Pro matky s dětmi je nedostatečně zařízená péče o děti a to spolu s nedostatkem flexibilních pracovních úvazků snižuje zaměstnatelnost žen. Pro venkovské oblasti je charakteristický nízký podíl populace v produktivním věku, což přímo souvisí s nedostatkem pracovních příležitostí na venkově.

Česká republika podle Evropské komise neefektivně využívá svoje zdroje (priorita Hospodářství příznivé pro životní prostředí a účinně využívající zdroje). České hospodářství je energeticky vysoce náročné a velká část této energie se vyrábí z uhlí, což souvisí i s jednou z nejvyšších úrovní skleníkových plynů v EU. Bez ohledu na neustálé zlepšování zůstává energetická náročnost, která mezi lety 1990 a 2008 poklesla v průměru o 2,5 %, výrazně nad průměrem OECD a EU. Česká republika má také neuspokojivý stav kvality povrchové a podzemní vody, schopnost krajiny zadržovat vodu neustále klesá, dochází k půdní erozi a k úbytku organických látek apod. V oblasti odpadového hospodářství je Česká republika silně závislá na skládkování a pouze velmi malá část odpadu je recyklována, a to ohrožuje udržitelnost rozvoje.

Za klíčový nedostatek České republiky je považováno prostředí v institucích a veřejná správa (priorita Moderní a profesionální správa). Panuje zde značná nedůvěra ve veřejnou správu způsobená korupcí, která negativně ovlivňuje ekonomický růst. Komise také vytýká přílišný politický vliv na státní úředníky, který vede k velké fluktuaci zaměstnanců. Složité právní prostředí České republiky také nenahrává podnikatelským aktivitám. Dalším problémem je oblast civilního soudnictví a vleklá soudní řízení.

A co se v příštím programovém období nebude financovat, pokud nedojde k doložení jasné návaznosti na plnění strategie Evropa 2020?

  • Podpora sportovní infrastruktury;
  • výstavba nových nebo rozšíření stávajících nemocnic;
  • zmíněné investice do místních silnic;
  • všeobecná vzdělávací infrastruktura;
  • komerční turistická zařízení.

Přehled plnění strategie Evropa 2020 na obrázku níže. 

 
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.Míra plnění strategie Evropa 2020 Míra plnění strategie Evropa 2020
Míra plnění strategie Evropa 2020
 

Naši partneři

 

Kalendář

23. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku

Kancelář Svazu
 
23. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Školské komise

Kamýk nad Vltavou
 
24. listopadu 2017 10:00-13:00

Seminář k zákonu o střetu zájmů

Praha
28. listopadu 2017

Konference "Výhledy Ekonomiky"

Praha
29. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Legislativní komise

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje