Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 80
ne ne 24

Zajímavosti ze Svazu

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,69 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

05.01.2015 10:31

Evropské fondy byly, jsou a budou

V rámci Celostátní finanční konference se konal také doprovodný seminář zaměřený na problematiku evropských fondů. O tom, že toto téma starosty zajímají, svědčí zaplněný sál, kam bylo nutné i v průběhu akce přidávat další židle k sezení. Pod vedením bývalého místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka, vystoupila na semináři jak náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, tak zástupci resortů, kteří mají na starosti přípravu klíčových operačních programů. V navazující diskusi se starostové nejvíce ptali na změny oproti současnosti, na to, zda se skutečně podaří snížit administrativu a zda po nás Brusel nechce něco, co není smysluplné. 

Seminář zahájil místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, který shrnul dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, a nastínil hlavní potřeby a priority do budoucna.

Na úvod své přednášky místopředseda Vlasák zhodnotil dosavadní možnosti obcí čerpat evropské fondy a upozornil na skutečnost, že je stále prostor pro projekty obcí a měst v rámci dobíhajícího období 2007 až 2013. Obce a města byly přitom aktivní, z celkové alokace ve výši 704 miliard Kč tvoří projekty obcí a měst 16 %, z celkového počtu 60 903 projektů místní samosprávy realizují 31 %. Existují však velké rozdíly, celkem 1191 obcí nerealizuje žádný projekt z evropských strukturálních fondů, naopak 14 obcí realizuje více než 50 projektů. Nejvíce obce podávají projekty do Operačního programu Životní prostředí (kde realizují 8 631 projektů s EU dotací 52 miliard Kč), a v rámci tzv. ROPů (3 124 projektů s dotací 46 miliard Kč). V drtivé většině (98%) přitom obce realizují „tvrdé“ projekty z Kohezního fondu a Evropského regionálního rozvojového fondu, měkké projekty z Evropského sociálního fondu jsou spíše výjimečné.

 Problémem České republiky je podle Oldřicha Vlasáka čerpání; i přes snahu jednotlivých ministerstev je zjevné, že koncem roku bude Česká republika patřit opět mezi ty státy, které na některé prostředky z Bruselu nedosáhnou. Aktualizované predikce řídících orgánů hovoří o tom, že nedosáhneme na 19,5 miliard Kč (nejvíce pesimistické odhady MMR pak o částce 33,1 mld. Kč). Připomněl také, že Svaz již na jednání s vládou v říjnu letošního roku nabídl spolupráci při hledání smysluplných projektů obcí a měst, které jsou připravené k realizaci a mohly by být realizovány do konce programového období (tj. de facto vyúčtovány do června 2015) a které by pomohly v definovaných oblastech zajistit kvalitní a současně rychlou absorpci. Bohužel tato nabídka Svazu je stále bez odezvy.

 Oldřich Vlasák dále uvedl, že Svaz byl po celou dobu aktivní i při přípravě nového období 2014 až 2020. Svaz prosazoval posílení role měst a obcí, požadoval jednoduchý a efektivní implementační systém (včetně jednoho kontaktního místa a omezení duplicitních kontrol) a dostatečné alokace na obecní potřeby. Na tzv. územní dimenzi se podařilo vyjednat 200 miliard Kč, vybrané samosprávy budou moci realizovat projekty prostřednictvím integrovaných přístupů (ITI, IPRÚ a MAS), všechny pak prostřednictvím individuálních projektů. Svaz má také své zástupce v Regionálních stálých konferencích, které by měly definovat požadavky a přinášet poznatky z jednotlivých území tak, aby nové programové období nebylo pouze o intervencích tzv. "ze shora dolů".

 Jako druhá na semináři vystoupila první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která popsala rámec nového období a upozornila na hlavní změny včetně jednotného metodického prostředí. Ministerstvo prostřednictvím vlády nově stanovuje základní rámec pravidel, který bude pro všechny řídící orgány a fondy EU stejný a závazný a obcím by se tak již nemělo stát, že po nich budou různé instituce požadovat různé věci. Bude se používat jednotná terminologie, proběhne masivní elektronizace dat, dokumentů, procesů v rámci jednotného monitorovacího systému MS2014+.

 Jako příklady zjednodušení systému implementace Klára Dostálová uvedla sjednocení požadavků na zpracování dokumentace určené žadatelům a příjemcům, větší důraz na propojení řízení výzev na hodnocení, koordinaci vyhlašování výzev, vymezení povinných hodnotících kritérií, větší důraz na dvoukolové hodnocení, informování žadatele o výsledku a možnost odvolání či vytvoření společné databáze hodnotitelů, jejich automatizovaný výběr, hodnocení a kontrola. Nově bude také ve fázi příjmu a hodnocení žádostí nastavena maximální lhůta, do kdy musí být ukončen schvalovací proces. Zjednodušení se připravuje i pro etapu realizace projektů a jejich kontroly spočívající mimo jiné v sjednocení struktury a obsahu zpráv o realizaci projektu, zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání, stanovení bagatelní hranice pro vymáhání nesrovnalostí, redukce počtu log povinné publicity apod.

 Následovaly prezentace jednotlivých operačních programů, které obce a města nejvíce zajímají. Jako další panelista proto vystoupil ředitel odboru řízení operačních programů  MMR Rostislav Mazal, který má na starosti Integrovaný regionální operační program. Tento program se zaměří především na dopravu v regionech, zkvalitnění veřejných služeb a rozvoj veřejné správy. Za hlavní rozdíl oproti stávajícímu období lze považovat to, že namísto jednotlivých ROPů bude existovat jeden centrální program. Z hlediska věcného bude nově kladen důraz na podporu terénních a komunitních přístupů v sociální integraci a rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální začleňování – sociální bydlení, sociální podnikání. Obce víceméně mohou zapomenout na opravy místních komunikací, dochází k posunu v zacílení na prioritní tahy tedy na síť TEN-T a související napojení silniční infrastruktury. Předmětem debaty s komisí je také problematika územního plánování a ochrany kulturního dědictví, obecně je trendem prostředky koncentrovat a realizovat pouze větší investice národního a evropského významu.

 Podrobnou prezentaci následně přednesla vedoucí oddělení přípravy nového programového období sekce fondů EU MŽP Barbora Holková, která má na starosti Operační program Životní prostředí. Tento program je pro obce a města zásadní a vztahovalo se k němu proto nejvíce dotazů. Hlavní zaměření bude do budoucna na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochranu a péči o přírodu a krajinu a energetické úspory. Hlavním rozdílem oproti stávajícímu období bude, že čističky odpadních vod bude možné financovat i v menších obcích (pod 2000 ekvivalentních obyvatel), větší zaměření bude na konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, u nakládání s odpady pak bude kladen větší důraz na prevenci. Prioritní kategorií budou i nadále protipovodňová opatření.

 Velmi rychle představila svůj program také ředitelka odboru podpory projektů ESF MPSV Lenka Kaucká, která má na starosti evropské fondy a zaměstnanost. Hlavním cílem tohoto programu je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. Za hlavní rozdíl oproti stávajícím možnostem lze považovat větší důraz na integrovaná řešení, zaměření na propojení dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce a podporu transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče. Paní ředitelka Kaucká současně uvedla, že se na ni mohou starostové obracet s žádostmi a dotazy, které je trápí a že je ministerstvo připravené obcím v dané oblasti pomoci.

 V navazující diskusi se starostové kromě praktických otázek k jednotlivým projektům ptali, kdy mohou čekat na nové výzvy, protože jak vyplývá z označení programového období, čerpání již mělo začít od roku 2014. Zástupci státu upozornili na skutečnost, že vina za zpoždění není primárně na naší straně, protože Brusel schválí pozdě příslušnou legislativu. Vláda však připravila scénář, jak umožnit vyhlašování výzev ještě v době, kdy nebudou finálně schváleny programy. Na první výzvy si však starostové ještě budou muset počkat, první se očekávají v polovině příštího roku. Diskutovali se také připomínky Evropské komise a informace ze zákulisí. Velkým tématem v tomto ohledu byl požadavek Bruselu na specifickou podporu začleňování romské komunity. Seminář uzavřel místopředseda Svazu Oldřich Vlasák, který obcí a městům přislíbil, že Svaz v prvním pololetí vydá informační publikace k novým možnostem čerpání evropských fondů tak, obce a města přesně věděla, co mohou očekávat a na co se připravit.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

28. listopadu 2017

Konference "Výhledy Ekonomiky"

Praha
29. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Legislativní komise

Kancelář Svazu
 
1. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Praha, Kancelář Svazu
5. prosince 2017

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Praha
5. prosince 2017 09:30

„Analýza potřeb měst a obcí ČR a budoucnost českých samospráv v novém programovém období 2020+“

Praha, Kongresové centrum, vstup vchodem č. 5

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje