Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 23

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

28.12.2018 20:31

Dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019

Dne 19. 12. 2018 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj seminář o programech podpory a možnostech obcí (a nejen jich) žádat o dotace v roce 2019. Přinášíme vám stručné shrnutí oblastí, které budou ze strany ministerstva v roce 2019 podporovány.

Pro podrobnější informace o programech rozklikněte aktivní odkazy níže v textu.

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech bude podporován jak rozvoj infrastruktury, tak i marketingové aktivity. Žádosti do tohoto programu je možné podávat do 15. 2. 2019.

Program Podpora rozvoje regionů 2019+ je členěn na tři základní podoblasti a u všech je možné podat žádosti do 28. 2. 2019:
1) Podpora obnovy a rozvoje venkova – obce do 3 000 obyvatel mohou žádat např. na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury, obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury, podporu vítězů soutěže Vesnice roku, rekonstrukci veřejných budov v majetku obce, opravy drobných sakrálních staveb a hřbitovů, obnovu a budování míst aktivního a pasivního odpočinku, podporu dostupnosti služeb (pro obce do 1 000 obyvatel), podporu venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.
2) Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli – obnova místních komunikací, sportovní infrastruktury
3) Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli – obnova místních komunikací. Oprávněnými žadateli nejsou statutární města a obce, zahrnuté v řešení ITI a IPRÚ.

Podpora odstraňování bariér v budovách – rovněž v tomto programu lze žádosti podávat do 28. 2. 2019. Podporováno bude odstraňování bariér v budovách obecních a městských úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležejících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. Program EUROKLÍČ 2019 podporuje lepší přístup osob se sníženou schopností pohybu k veřejným sociálním a technickým kompenzačním zařízením (výtahy, plošiny, atd.) pomocí tzv. euroklíče.

Obnova krajského a obecního majetku poškozeného živelními pohromami– žádosti možno podávat do 28. 2. 2019.

Podpora revitalizace území 2019 - program je zaměřen na tyto oblasti:
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – žádosti lze podávat do 31. 5. 2019.
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – žádosti lze podávat do 28. 2. 2019.

Podpora územně plánovacích činností obcí – žádosti do 31. 1. 2019; cílem programu je podpora koncepčního územního rozvoje prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů obcí
Architektonické a urbanistické soutěže – žádosti jsou přijímány do 15. 2. 2019; z dotace lze pokrýt část nákladů na ceny a odměny v soutěži, kterou pořádá obec.

Podpora bydlení – 3 podprogramy:
1) Technická infrastruktura – žádosti lze podávat do 5. 2. 2019; cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků určených pro výstavbu rodinných či bytových domů.
2) Podporované byty – vznik pečovatelských bytů či komunitních domů pro seniory; žádosti lze podávat do 1. 2. 2019.
3) Bytové domy bez bariér – žádosti lze podávat do 5. 2. 2019.

Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou - žádosti možno podávat do 7. 2. 2019. Podporována bude jak výstavba bytů, tak technické infrastruktury.

Další prostředky bude možné získat rovněž prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydleníProgram regenerace sídlišť (výzva bude vyhlášena v dubnu 2019); Program Panel 2013+ (revitalizace bytového fondu; žádosti přijímány kontinuálně). Dle informací SFRB byly z důvodu malého využití uzavřeny programy Pro obce a Živel. Do programu Výstavby v současné době nelze podávat žádosti; v budoucnu by to ale mělo být možné.

Dotazy ke konkrétním oblastem podpory je možné zasílat na mailovou adresu: info@mmr.cz 

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje