Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 116
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetika

07.04.2010 16:00

Energetické projekty města Jeseník mohou získat podporu z Evropské investiční banky. Mimo jiné i díky Paktu starostů a primátorů.

Na našich stránkách jsme vás před časem informovali o Paktu Starostů a primátorů, iniciativě Evropské unie na podporu energetických projektů měst. Pakt si klade za cíl sdružit představitele měst EU a společně přispět ke snížení energetického zatížení Země. Prakticky znamená snahu pomoci městům dosáhnout a přesáhnout požadavky vyplývajících ze směrnice o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC), tj. splnit onen často skloňovaný cíl snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20 % a zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů nejméně o 20 %. Přestože tento úkol padá na členské státy, jde o pro stát nesplnitelnou úlohu, pokud jej nebudou řešit města.

 Na konci loňského roku v paktu nefigurovalo jediné české město. Dnes je tomu již jinak. První signatářskou obcí se stal Jeseník. Proč se město rozhodlo k Paktu připojit a jaké projekty město realizuje, nám přiblížil místostarosta Jeseníka a člen Regionální komise Svazu Ing. Vladimír Cupal. 

1)      Jakými projekty se zaměřením na úspory energií se v současné době město Jeseník zabývá? Proč jsou pro vás důležité?
Město Jeseník se už tradičně zajímá o nové trendy ve výrobě a úsporách tepla. Předchozí vedení města začalo budovat malé zdroje na vytápění biomasou, kde se potvrdilo, že u komplexně a kvalitně zpracovaného projektu dochází při využívání biomasy k výrazným úsporám při vytápění. Ve spolupráci s provozovatelem CZT Jeseník je významná část výroby tepla vyráběna pomocí plynové kogenerace na zařízeních společnosti Tedom. V současném plánovacím období (strukturálních fondů, pozn. red.) připravujeme důležitý  projekt „Centrální kotelna na vytápění biomasou Jeseník“ . Tato investice zahrnuje výstavbu kotelny o výkonu 10 MW a nových páteřních rozvodů tepla z předizolovaného potrubí. Hlavním cílem tohoto projektu je snížení ceny tepla pro koncového uživatele, vytvoření nových pracovních míst a snížení ztrát tepla.
 
2)      Jak se chystáte tyto plány financovat?
Věříme, že jedním z podstatných zdrojů financování tohoto projektu bude podpora z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory  3.1., kde jsou zahrnuty projekty na výstavbu a rekonstrukci zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla. V současné době pracujeme na žádosti o dotaci . Dalším zdrojem financování budou prostředky získané od  soukromého investora. Podíl města spočívá ve vložení stávající infrastruktury CZT a poskytnutí pozemků a budov pro výstavbu nové kotelny.
 
3)      Proč si myslíte, že je pro vaše město důležité připojit se k Paktu starostů a primátorů? Co tím získáte?
V našem městě mají aktivity spojené s ochranou životního prostředí, úsporami energií, snižováním znečišťování životního prostředí a péčí o naše dědictví velkou tradici. Máme zde  například sídlo hnutí Brontosaurus, které je ukázkovým příkladem uvedených aktivit. Péče o kvalitu ovzduší a prostředí souvisí také s tím, že jsou v Jeseníku Priessnitzovy léčebné lázně, které také čerpají z tradičního využívání síly vody a ve svém léčebném procesu využívají kvalitní životní prostředí. V roce 2009 jsme zahájili diskusi, jak koncepčně pokračovat v dalších krocích při zlepšování životního prostředí a snižování spotřeby energií. Když jsme se seznámili s iniciativou Evropské komise s názvem Pakt starostů a primátorů, zjistili jsme, že cíle této iniciativy se významně shodují s našimi záměry. Další kroky města tak dostávají rámec a tím bude „Energetický akční plán“, který zpracujeme do jednoho roku od přistoupení k paktu.
 
4)      Jaké náklady jsou spojeny se zapojením se do iniciativy Evropské komise Pakt starostů a primátorů v oblasti energetiky?
Vlastní proces přistoupení k Paktu starostů a primátorů je poměrně jednoduchý. Města a obce, které mají jasnou strategii a chtějí se angažovat významně v ochraně životního prostředí musí přistoupení k paktu schválit v zastupitelstvu města. Vlastní přihlášení se k paktu se realizuje elektronicky a nevyžaduje žádné náklady. Je však nutno počítat v průběhu jednoho roku s náklady na zpracování „Energetického akčního plánu“. Výše nákladů však závisí na podílu vlastní práce a práce externích specialistů. Další náklady členství souvisí s hloubkou zapojení města do této iniciativy. Jedná se například o zapojení do pracovních skupin a o účast na akcích pořádaných členy paktu.
 
5)      Jaké výhody toto zapojení přináší obecně a jak konkrétně jich hodlá využít město Jeseník? Jak probíhal proces kolem přihlášení se k závazkům požadovaným v Paktu Starostů a primátorů?
Evropská komise vyjádřila svoji  podporu Paktu starostů a primátorů tím, že umožnila vznik Kanceláře Paktu starostů a primátorů, která poskytuje technickou a propagační podporu, vytváří prostor pro sdílení know-how mezi členy paktu a když se podíváte  na seznam signatářů, tak nelze než konstatovat, že to je velmi dobrá společnost. Dále Evropská komise zřídila program Intelligent Energy Europe (financovaný prostřednictvím Evropské investiční banky, pozn. red.), jehož prostřednictvím mohou města získat prostředky na realizaci programů z Energetických akčních plánů. Město Jeseník přistoupilo k paktu na počátku března 2010 a jsme prozatím jediným městem z České republiky, které k paktu přistoupilo.
 
6)      Na posledním jednání Regionální komise Předsednictva Svazu v pátek 19. 3. 2010 zaznělo, že Jeseník předkládá projekty k financování i do programů EU INTERREG IV. Na jaké konkrétní aktivity tento program využíváte?
Město Jeseník je pohraniční město a máme zkušenosti s tzv. příhraniční spoluprácí jak v rámci SROP tak i v rámci ROP. Během tohoto plánovacího období jsme dále hledali partnery pro další formy spolupráce v rámci celé Evropy. Velmi zajímavým projektem se stal projekt „Digital cities“, který realizujeme ve spolupráci s partnery z Řecka, Portugalska, Anglie, Holandska a Rumunska. Projekt řeší formy komunikace samospráv s občany a partnery. Přenos dobrých praxí je jako součást tohoto projektu velmi zajímavý. Dále pracujeme na projektu „ WaterWizard“, který bude řešit ochranu vodních zdrojů, což je také jedna z našich velkých priorit. Naším přínosem jsou zkušenosti s budováním naučných stezek, kde obnovujeme staré prameny a pracujeme s malými vodními zdroji. Oproti jiným zemím jsme také výrazně dále v krizovém managementu a v tvorbě povodňových plánů. Vedoucím partnerem tohoto projektu je Savonia University z Finska.
 
7)      Proč si myslíte, že je důležité nezapomínat na podobné programy?
Budoucí vývoj politik EU směřuje k podpoře spolupráce a přenosu dobrých praxí napříč Evropou. Nezbývá než tuto skutečnost akceptovat a učit se spolupracovat. Vytvářet týmy, které budou odborně a jazykově vybaveny na realizaci této spolupráce. A jak to chcete dokázat bez praktických zkušeností se spoluprácí na konkrétních projektech?
 
8)      Na jednání stejné komise bylo zmíněno, že už letos je dobré se začít připravovat na změny, které přijdou v čerpání prostředků EU, zejména strukturálních fondů, po roce 2013. V čem spočívá zmíněná „příprava“? A jak se připravuje Jeseník?
Když se trochu ohlédneme a podíváme se na SROP, na strategické dokumenty ROP a první informace o přípravě dalšího plánovacího období, je z toho patrné, že další plánovací období   po roce 2013 se bude výrazně lišit. Lišit se bude v tom, že finančních prostředků bude méně a alokace těchto prostředků jak teritoriálně, tak programově bude také jiná. Z evropských fondů budou podporovány hlavně projekty, které budou zaměřeny na spolupráci partnerů v rámci regionální spolupráce. Podíl prostředků na budování infrastruktury v projektech bude významně klesat. Právě spolupráce na projektech v INTERREG IV umožní našemu městu získat zkušenosti a ucházet se v dalším plánovacím období o projekty, kde naše město bude vedoucím partnerem, který může mít výrazně větší podíl na alokaci prostředků.
 
Děkuji za rozhovor.

Eva Srnová
 
 
 
 

 
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.Ing. Vladimír Cupal Ing. Vladimír Cupal
Ing. Vladimír Cupal
Ing. Vladimír Cupal působí od roku 2006 jako místostarosta Jeseníka. V samosprávě působí dlouhodobě. Od roku 2007 je členem Regionální komise Svazu, v letech 2007 – 2009 byl zástupcem Svazu v Monitorovacím výboru Společného regionálního operačního programu.
 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje