Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetika

07.04.2010 16:00

Energetické projekty města Jeseník mohou získat podporu z Evropské investiční banky. Mimo jiné i díky Paktu starostů a primátorů.

Na našich stránkách jsme vás před časem informovali o Paktu Starostů a primátorů, iniciativě Evropské unie na podporu energetických projektů měst. Pakt si klade za cíl sdružit představitele měst EU a společně přispět ke snížení energetického zatížení Země. Prakticky znamená snahu pomoci městům dosáhnout a přesáhnout požadavky vyplývajících ze směrnice o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC), tj. splnit onen často skloňovaný cíl snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20 % a zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů nejméně o 20 %. Přestože tento úkol padá na členské státy, jde o pro stát nesplnitelnou úlohu, pokud jej nebudou řešit města.

 Na konci loňského roku v paktu nefigurovalo jediné české město. Dnes je tomu již jinak. První signatářskou obcí se stal Jeseník. Proč se město rozhodlo k Paktu připojit a jaké projekty město realizuje, nám přiblížil místostarosta Jeseníka a člen Regionální komise Svazu Ing. Vladimír Cupal. 

1)      Jakými projekty se zaměřením na úspory energií se v současné době město Jeseník zabývá? Proč jsou pro vás důležité?
Město Jeseník se už tradičně zajímá o nové trendy ve výrobě a úsporách tepla. Předchozí vedení města začalo budovat malé zdroje na vytápění biomasou, kde se potvrdilo, že u komplexně a kvalitně zpracovaného projektu dochází při využívání biomasy k výrazným úsporám při vytápění. Ve spolupráci s provozovatelem CZT Jeseník je významná část výroby tepla vyráběna pomocí plynové kogenerace na zařízeních společnosti Tedom. V současném plánovacím období (strukturálních fondů, pozn. red.) připravujeme důležitý  projekt „Centrální kotelna na vytápění biomasou Jeseník“ . Tato investice zahrnuje výstavbu kotelny o výkonu 10 MW a nových páteřních rozvodů tepla z předizolovaného potrubí. Hlavním cílem tohoto projektu je snížení ceny tepla pro koncového uživatele, vytvoření nových pracovních míst a snížení ztrát tepla.
 
2)      Jak se chystáte tyto plány financovat?
Věříme, že jedním z podstatných zdrojů financování tohoto projektu bude podpora z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory  3.1., kde jsou zahrnuty projekty na výstavbu a rekonstrukci zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla. V současné době pracujeme na žádosti o dotaci . Dalším zdrojem financování budou prostředky získané od  soukromého investora. Podíl města spočívá ve vložení stávající infrastruktury CZT a poskytnutí pozemků a budov pro výstavbu nové kotelny.
 
3)      Proč si myslíte, že je pro vaše město důležité připojit se k Paktu starostů a primátorů? Co tím získáte?
V našem městě mají aktivity spojené s ochranou životního prostředí, úsporami energií, snižováním znečišťování životního prostředí a péčí o naše dědictví velkou tradici. Máme zde  například sídlo hnutí Brontosaurus, které je ukázkovým příkladem uvedených aktivit. Péče o kvalitu ovzduší a prostředí souvisí také s tím, že jsou v Jeseníku Priessnitzovy léčebné lázně, které také čerpají z tradičního využívání síly vody a ve svém léčebném procesu využívají kvalitní životní prostředí. V roce 2009 jsme zahájili diskusi, jak koncepčně pokračovat v dalších krocích při zlepšování životního prostředí a snižování spotřeby energií. Když jsme se seznámili s iniciativou Evropské komise s názvem Pakt starostů a primátorů, zjistili jsme, že cíle této iniciativy se významně shodují s našimi záměry. Další kroky města tak dostávají rámec a tím bude „Energetický akční plán“, který zpracujeme do jednoho roku od přistoupení k paktu.
 
4)      Jaké náklady jsou spojeny se zapojením se do iniciativy Evropské komise Pakt starostů a primátorů v oblasti energetiky?
Vlastní proces přistoupení k Paktu starostů a primátorů je poměrně jednoduchý. Města a obce, které mají jasnou strategii a chtějí se angažovat významně v ochraně životního prostředí musí přistoupení k paktu schválit v zastupitelstvu města. Vlastní přihlášení se k paktu se realizuje elektronicky a nevyžaduje žádné náklady. Je však nutno počítat v průběhu jednoho roku s náklady na zpracování „Energetického akčního plánu“. Výše nákladů však závisí na podílu vlastní práce a práce externích specialistů. Další náklady členství souvisí s hloubkou zapojení města do této iniciativy. Jedná se například o zapojení do pracovních skupin a o účast na akcích pořádaných členy paktu.
 
5)      Jaké výhody toto zapojení přináší obecně a jak konkrétně jich hodlá využít město Jeseník? Jak probíhal proces kolem přihlášení se k závazkům požadovaným v Paktu Starostů a primátorů?
Evropská komise vyjádřila svoji  podporu Paktu starostů a primátorů tím, že umožnila vznik Kanceláře Paktu starostů a primátorů, která poskytuje technickou a propagační podporu, vytváří prostor pro sdílení know-how mezi členy paktu a když se podíváte  na seznam signatářů, tak nelze než konstatovat, že to je velmi dobrá společnost. Dále Evropská komise zřídila program Intelligent Energy Europe (financovaný prostřednictvím Evropské investiční banky, pozn. red.), jehož prostřednictvím mohou města získat prostředky na realizaci programů z Energetických akčních plánů. Město Jeseník přistoupilo k paktu na počátku března 2010 a jsme prozatím jediným městem z České republiky, které k paktu přistoupilo.
 
6)      Na posledním jednání Regionální komise Předsednictva Svazu v pátek 19. 3. 2010 zaznělo, že Jeseník předkládá projekty k financování i do programů EU INTERREG IV. Na jaké konkrétní aktivity tento program využíváte?
Město Jeseník je pohraniční město a máme zkušenosti s tzv. příhraniční spoluprácí jak v rámci SROP tak i v rámci ROP. Během tohoto plánovacího období jsme dále hledali partnery pro další formy spolupráce v rámci celé Evropy. Velmi zajímavým projektem se stal projekt „Digital cities“, který realizujeme ve spolupráci s partnery z Řecka, Portugalska, Anglie, Holandska a Rumunska. Projekt řeší formy komunikace samospráv s občany a partnery. Přenos dobrých praxí je jako součást tohoto projektu velmi zajímavý. Dále pracujeme na projektu „ WaterWizard“, který bude řešit ochranu vodních zdrojů, což je také jedna z našich velkých priorit. Naším přínosem jsou zkušenosti s budováním naučných stezek, kde obnovujeme staré prameny a pracujeme s malými vodními zdroji. Oproti jiným zemím jsme také výrazně dále v krizovém managementu a v tvorbě povodňových plánů. Vedoucím partnerem tohoto projektu je Savonia University z Finska.
 
7)      Proč si myslíte, že je důležité nezapomínat na podobné programy?
Budoucí vývoj politik EU směřuje k podpoře spolupráce a přenosu dobrých praxí napříč Evropou. Nezbývá než tuto skutečnost akceptovat a učit se spolupracovat. Vytvářet týmy, které budou odborně a jazykově vybaveny na realizaci této spolupráce. A jak to chcete dokázat bez praktických zkušeností se spoluprácí na konkrétních projektech?
 
8)      Na jednání stejné komise bylo zmíněno, že už letos je dobré se začít připravovat na změny, které přijdou v čerpání prostředků EU, zejména strukturálních fondů, po roce 2013. V čem spočívá zmíněná „příprava“? A jak se připravuje Jeseník?
Když se trochu ohlédneme a podíváme se na SROP, na strategické dokumenty ROP a první informace o přípravě dalšího plánovacího období, je z toho patrné, že další plánovací období   po roce 2013 se bude výrazně lišit. Lišit se bude v tom, že finančních prostředků bude méně a alokace těchto prostředků jak teritoriálně, tak programově bude také jiná. Z evropských fondů budou podporovány hlavně projekty, které budou zaměřeny na spolupráci partnerů v rámci regionální spolupráce. Podíl prostředků na budování infrastruktury v projektech bude významně klesat. Právě spolupráce na projektech v INTERREG IV umožní našemu městu získat zkušenosti a ucházet se v dalším plánovacím období o projekty, kde naše město bude vedoucím partnerem, který může mít výrazně větší podíl na alokaci prostředků.
 
Děkuji za rozhovor.

Eva Srnová
 
 
 
 

 
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.Ing. Vladimír Cupal Ing. Vladimír Cupal
Ing. Vladimír Cupal
Ing. Vladimír Cupal působí od roku 2006 jako místostarosta Jeseníka. V samosprávě působí dlouhodobě. Od roku 2007 je členem Regionální komise Svazu, v letech 2007 – 2009 byl zástupcem Svazu v Monitorovacím výboru Společného regionálního operačního programu.
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje