Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

07.07.2016 09:37

Výsledky průzkumu – zájem obcí II. typu provádět agendu SSÚ.

V tomto článku se dočtete další podrobnější informace k již zveřejněnému článku ze dne 22. června 2016 s názvem „Změna zákona o pozemních komunikacích je ve Sněmovně - ST 838“.

Dne 14. června 2016 byl ve Sněmovně podán poslanecký návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk č. 838. Navrhovatel navrhl Sněmovně projednávání návrhu zákona ve zkrácené lhůtě tedy tak, aby s ním mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Svaz o otevření legislativního procesu dlouhodobě usiloval a spolu s Ministerstvem dopravy připravil návrh změny zákona o pozemních komunikacích, tak aby byly vyřešeny dva hlavní problémy, které novela účinná od 31. 12. 2016 obcím přinesla.

Od ledna 2016 není možné podélně umísťovat vedení technické infrastruktury, např. kanalizace v zastavěném a zastavitelném území do tělesa pozemních komunikací - dálnic a silnic I., II. a III. třídy, vyjma místních komunikací. To způsobuje obcím veliké problémy, jelikož mnohé již mají připravené projekty v řádu statisíců až milionů korun a stavební úřady jim nevydají povolení díky chybné formulaci v zákoně. Druhým problémem je převedení působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na všechny obce. Před novelou zákona tuto agendu vykonávaly „orpéčka“ - obce III. typu, od ledna ji vykonávají všechny obce bez rozdílu. Zejména obce I. typu nemají dostatečné odborné zázemí k výkonu této agendy a řeší ji většinou zřízením veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí. Za jednotlivé úkony však platí značné prostředky a proto agendu vykonávat nechtějí. Naproti tomu obce II. typu změnu přivítaly a některé z nich by byly rády, kdyby jim tato agenda zůstala. Aby Svaz zjistil zájem dvojkových obcí o vykonávání agendy speciálního stavebního úřadu a rovněž zjistil názor ostatních obcí (I a III. typu), rozeslal na konci května všem obcím dotazníky. Dotazníky byly rozděleny dle typu obce.

Na dotazník odpovědělo 20 % obcí I. typu, 47 % obcí II. typu a 45 % obcí III. typu. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obce I. a III. typu preferují spíše návrat pouze na obce III. typu, byť nelze zanedbat ani názor, že by to mohly dělat i „dvojky“ (cca ¼ respondentů, a to jak u odpovědí obcí I. tak i III. typu).

U obcí II. typu  převažuje požadavek na zachování agendy SSÚ - 64 % proti těm, které ji vykonávat nechtějí  - 36 %. To je ale z počtu těch obcí II. typu, které dotazník vyplnily.  Z obcí II. typu odpovědělo 85 z celkem 183 obcí (návratnost 47 %).  Pokud ale přepočítáme počet kladných odpovědí - 54 k celkovému počtu obcí II. typu, kterých je 183, tak nám vychází, že agendu SSÚ chce dělat 29,5 % obcí II. typu. Jen těžko lze odhadnout důvody, proč ostatní obce II. typu na dotazník neodpověděly. Návratnost 47 % u dotazníků je poměrně vysoká a lze předpokládat, že odpovídaly zejména ty obce, které o agendu SSÚ opravdu stojí anebo naopak ty obce, které jí skutečně dělat nechtějí. Vzhledem k celkovému počtu 183 dvojkových obcí je necelá jedna třetina obcí, které agendu dělat chtějí, výsledek spíše nepřesvědčivý.

Sněmovní tisk č. 838 navrhuje navrácení do stavu roku 2015, tzn. navrácení agendy SSÚ na obce III. typu. V současné době je tento materiál ve vládě, aby se k němu vyjádřila a poté by se měl vrátit zpátky do sněmovny. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy na přípravě návrhu změny zákona o pozemních komunikacích spolupracovalo, předpokládáme, že i vláda s návrhem vysloví souhlas.

Více informací k průběhu schvalování naleznete zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=838&CT1=0.

 

 

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje