Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 211
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 45
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

16.12.2016 14:29

Informace k problematice zvýšení mezd řidičů autobusů

Nová vládní nařízení (NV) upravující mzdy řidičů v autobusové dopravě začnou platit od 1. ledna 2017. Svaz nesouhlasí s jejich zavedením bez finanční kompenzace jejich dopadů na rozpočty měst a obcí. Navíc nové úpravy nenastavují rovné podmínky a mnozí dopravci proto nyní požadují dorovnání po městech, aby zabránili odlivu řidičů.

Požádali jsme statutární města a předsednictvo Komory měst, aby se města ke zvýšení mezd řidičů v autobusové dopravě nařízeními vlády vyjádřila. Mezi nejdůležitější zjištění dopadů nových vládních nařízení, která se linou většinou odpovědí jako „červená nit“, jsou zejména tyto názory na danou problematiku:

1.     NV se řidičů městské hromadné dopravy (MHD) sice skutečně netýkají, avšak 90 % měst finanční prostředky dopravcům dorovnávat bude. Nejčastěji z obavy odlivu těchto řidičů, kterých je už nyní nedostatek.

2.     Pro všechny by měly být stanoveny rovné podmínky. Dodržování principu: za stejnou práci náleží stejná odměna.

3.   Požadovat po vládě ČR rozšíření platnosti těchto nařízení a následnou finanční kompenzaci i pro segment městské hromadné dopravy.

Nařízení vlády č. 336/2016 a č. 337/2016 se řidičů MHD skutečně netýkají, u nich žádná změna není. Týkají se pouze řidičů vnitrostátních autobusových linek (také označovaných jako příměstských linek). Na druhou stranu je třeba říct, že v této oblasti je situace velmi různorodá. Rozdíly jsou dány již tím, zda je dopravní podnik vlastněn městem či se jedná o soukromého dopravce, zda se jedná o přímé zadání veřejné zakázky anebo na základě veřejné soutěže. Dále záleží také na tom, jestli existuje kolektivní smlouva či ne. Hlavním pojítkem je, že by měly být stanoveny rovné podmínky pro všechny, tzn. dodržení principu, že za stejnou práci by měla náležet stejná odměna. Neměly by být rozdíly mezi jednotlivými skupinami řidičů -  mezi řidiči MHD a vnitrostátních linek. Vzhledem k tomu, že i odměňování řidičů MHD a řidičů vnitrostátních linek je rozdílné, lze jednotně stanovit pouze výši základní mzdy. Výši základní mzdy tzv. „speciální minimální mzdu“ stanovila vláda svým nařízením pouze pro řidiče vnitrostátních linek a tím odstartovala vlnu dalších požadavků. Nyní ze strany řidičů MHD, resp. dopravců, kteří chtějí rovné podmínky, a snaží se o to prostřednictvím nároků na obce. 

Města se obávají, že kvůli nařízením vlády budou mít nedostatek řidičů MHD. Již nyní se potýkají s jejich nedostatkem. Očekává se, že tento trend bude pokračovat s lepšící se ekonomickou situací v ČR, kdy je možné si vybírat lépe placenu práci. NV tyto problémy dále prohloubí. Řidiči pravděpodobně přejdou pracovat tam, kde dostanou vyšší mzdu. Nebo, v případě, kdy se ekonomice daří, přesedají na kamion, kde získají lukrativnější výdělek. Dopravci proto požadují peníze po městech, aby nedocházelo k odlivu jejich řidičů, protože za ně neseženou náhradu. Ti, co na zvýšení mezd od měst nedostanou, tak na to budou reagovat zřejmě tak, že prostředky, které dnes vypláceli formou odměn (motivační nenároková složka mzdy) převedou do povinné vyšší tarifní mzdy. Celkový objem takto upravených mezd řidičů pak ale nemusí být pro řidiče vyšší. Navíc toto řešení nevyřeší odliv řidičů, spíš naopak. Dále je třeba upozornit, že se na provozu podílejí i další zaměstnanci (dispečeři, mechanici atp.), ale pro ně žádné NV nevzniklo. Problém s nedostatkem řidičů ještě prohloubila transpozice evropské právní normy. Podle ní řidič autobusu, který má oprávnění skupiny D, může řídit autobus s kapacitou nad 16 míst až od 24 let (do listopadu 2014 to bylo 21 let). Čímž se věková hranice pro řízení „velkých“ vozidel  posunula o 3 roky směrem nahoru. Znemožnila tak vznik učebního oboru „řidič“.

K výše uvedené problematice vydalo stanovisko Sdružení dopravních podniků ČR (usnesení odborné skupiny Personalistika při SDP), které říká: „Nařízení vlády je diskriminační z důvodu upřednostnění jednoho segmentu zaměstnanců v dopravě, a to řidičů linkové autobusové dopravy.  Toto opatření bude ve svém důsledku znamenat nerovnost v konkurenčním prostředí v oblasti veřejné dopravy a zvýšenou fluktuaci řidičů MHD, která následně může ohrozit zajištění základní dopravní obslužnosti měst a obcí. Vláda ČR by měla zvážit rozšíření platnosti tohoto nařízení a následnou finanční kompenzaci i pro segment městské hromadné dopravy.“

Téměř 90 % měst, která odpověděla na dotazy Svazu, uvádí, že NV vyvolá zvýšené výdaje města. Dopravní podniky již o prostředky na navýšení mezd řidičů MHD požádaly. Obávají se odlivu řidičů MHD. Nárůst nákladů se projeví zhruba ve výši 3 – 3,40 Kč na 1 km a v průměru města zvyšují mzdy řidičů MHD o 5 %. Všechny obce a města uvádí, že největší problém je již zmiňovaný nedostatek řidičů (odchody do starobního důchodu, silná konkurence , kdy lepší nabídky způsobující odchod řidičů). Města dále uvádějí, že stejný vliv má i zvýšení minimální mzdy.  Vyvolá nárůst mezd u vybraných kategorií zaměstnanců, což poté vede k růstu cen nakupovaných služeb (úklid, ostraha).

V této věci proto předseda Svazu František Lukl na konci listopadu zaslal dopis premiérovi. Informoval ho o nesouhlasu Svazu se zásahem vlády do mezd zaměstnanců v autobusové dopravě a požádal o finanční kompenzaci městům a obcím za navýšení mezd zaměstnanců v autobusové dopravě. Pan premiér odpověděl, že kompenzace nebudou prozatím poskytnuty ani krajům, jelikož Ministerstvo financí kompenzování nákladů na mzdy řidičů nepředpokládá. Obce vzhledem k tomu, že zajišťují dopravní obslužnost v rámci své samostatné působnosti, tak mají tyto zvýšené výdaje hradit ze svých rozpočtů. Především z daňových příjmů, které v roce  2017 dle predikce vzrostou o 4,3 %.

Svaz přesto nadále trvá na svých argumentech. Proto František Lukl napsal panu premiérovi druhý dopis s informací o dopadech tohoto rozhodnutí na města a obce a se žádostí o schůzku. Celé znění dopisů si můžete přečíst níže.

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje