Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

16.12.2016 14:29

Informace k problematice zvýšení mezd řidičů autobusů

Nová vládní nařízení (NV) upravující mzdy řidičů v autobusové dopravě začnou platit od 1. ledna 2017. Svaz nesouhlasí s jejich zavedením bez finanční kompenzace jejich dopadů na rozpočty měst a obcí. Navíc nové úpravy nenastavují rovné podmínky a mnozí dopravci proto nyní požadují dorovnání po městech, aby zabránili odlivu řidičů.

Požádali jsme statutární města a předsednictvo Komory měst, aby se města ke zvýšení mezd řidičů v autobusové dopravě nařízeními vlády vyjádřila. Mezi nejdůležitější zjištění dopadů nových vládních nařízení, která se linou většinou odpovědí jako „červená nit“, jsou zejména tyto názory na danou problematiku:

1.     NV se řidičů městské hromadné dopravy (MHD) sice skutečně netýkají, avšak 90 % měst finanční prostředky dopravcům dorovnávat bude. Nejčastěji z obavy odlivu těchto řidičů, kterých je už nyní nedostatek.

2.     Pro všechny by měly být stanoveny rovné podmínky. Dodržování principu: za stejnou práci náleží stejná odměna.

3.   Požadovat po vládě ČR rozšíření platnosti těchto nařízení a následnou finanční kompenzaci i pro segment městské hromadné dopravy.

Nařízení vlády č. 336/2016 a č. 337/2016 se řidičů MHD skutečně netýkají, u nich žádná změna není. Týkají se pouze řidičů vnitrostátních autobusových linek (také označovaných jako příměstských linek). Na druhou stranu je třeba říct, že v této oblasti je situace velmi různorodá. Rozdíly jsou dány již tím, zda je dopravní podnik vlastněn městem či se jedná o soukromého dopravce, zda se jedná o přímé zadání veřejné zakázky anebo na základě veřejné soutěže. Dále záleží také na tom, jestli existuje kolektivní smlouva či ne. Hlavním pojítkem je, že by měly být stanoveny rovné podmínky pro všechny, tzn. dodržení principu, že za stejnou práci by měla náležet stejná odměna. Neměly by být rozdíly mezi jednotlivými skupinami řidičů -  mezi řidiči MHD a vnitrostátních linek. Vzhledem k tomu, že i odměňování řidičů MHD a řidičů vnitrostátních linek je rozdílné, lze jednotně stanovit pouze výši základní mzdy. Výši základní mzdy tzv. „speciální minimální mzdu“ stanovila vláda svým nařízením pouze pro řidiče vnitrostátních linek a tím odstartovala vlnu dalších požadavků. Nyní ze strany řidičů MHD, resp. dopravců, kteří chtějí rovné podmínky, a snaží se o to prostřednictvím nároků na obce. 

Města se obávají, že kvůli nařízením vlády budou mít nedostatek řidičů MHD. Již nyní se potýkají s jejich nedostatkem. Očekává se, že tento trend bude pokračovat s lepšící se ekonomickou situací v ČR, kdy je možné si vybírat lépe placenu práci. NV tyto problémy dále prohloubí. Řidiči pravděpodobně přejdou pracovat tam, kde dostanou vyšší mzdu. Nebo, v případě, kdy se ekonomice daří, přesedají na kamion, kde získají lukrativnější výdělek. Dopravci proto požadují peníze po městech, aby nedocházelo k odlivu jejich řidičů, protože za ně neseženou náhradu. Ti, co na zvýšení mezd od měst nedostanou, tak na to budou reagovat zřejmě tak, že prostředky, které dnes vypláceli formou odměn (motivační nenároková složka mzdy) převedou do povinné vyšší tarifní mzdy. Celkový objem takto upravených mezd řidičů pak ale nemusí být pro řidiče vyšší. Navíc toto řešení nevyřeší odliv řidičů, spíš naopak. Dále je třeba upozornit, že se na provozu podílejí i další zaměstnanci (dispečeři, mechanici atp.), ale pro ně žádné NV nevzniklo. Problém s nedostatkem řidičů ještě prohloubila transpozice evropské právní normy. Podle ní řidič autobusu, který má oprávnění skupiny D, může řídit autobus s kapacitou nad 16 míst až od 24 let (do listopadu 2014 to bylo 21 let). Čímž se věková hranice pro řízení „velkých“ vozidel  posunula o 3 roky směrem nahoru. Znemožnila tak vznik učebního oboru „řidič“.

K výše uvedené problematice vydalo stanovisko Sdružení dopravních podniků ČR (usnesení odborné skupiny Personalistika při SDP), které říká: „Nařízení vlády je diskriminační z důvodu upřednostnění jednoho segmentu zaměstnanců v dopravě, a to řidičů linkové autobusové dopravy.  Toto opatření bude ve svém důsledku znamenat nerovnost v konkurenčním prostředí v oblasti veřejné dopravy a zvýšenou fluktuaci řidičů MHD, která následně může ohrozit zajištění základní dopravní obslužnosti měst a obcí. Vláda ČR by měla zvážit rozšíření platnosti tohoto nařízení a následnou finanční kompenzaci i pro segment městské hromadné dopravy.“

Téměř 90 % měst, která odpověděla na dotazy Svazu, uvádí, že NV vyvolá zvýšené výdaje města. Dopravní podniky již o prostředky na navýšení mezd řidičů MHD požádaly. Obávají se odlivu řidičů MHD. Nárůst nákladů se projeví zhruba ve výši 3 – 3,40 Kč na 1 km a v průměru města zvyšují mzdy řidičů MHD o 5 %. Všechny obce a města uvádí, že největší problém je již zmiňovaný nedostatek řidičů (odchody do starobního důchodu, silná konkurence , kdy lepší nabídky způsobující odchod řidičů). Města dále uvádějí, že stejný vliv má i zvýšení minimální mzdy.  Vyvolá nárůst mezd u vybraných kategorií zaměstnanců, což poté vede k růstu cen nakupovaných služeb (úklid, ostraha).

V této věci proto předseda Svazu František Lukl na konci listopadu zaslal dopis premiérovi. Informoval ho o nesouhlasu Svazu se zásahem vlády do mezd zaměstnanců v autobusové dopravě a požádal o finanční kompenzaci městům a obcím za navýšení mezd zaměstnanců v autobusové dopravě. Pan premiér odpověděl, že kompenzace nebudou prozatím poskytnuty ani krajům, jelikož Ministerstvo financí kompenzování nákladů na mzdy řidičů nepředpokládá. Obce vzhledem k tomu, že zajišťují dopravní obslužnost v rámci své samostatné působnosti, tak mají tyto zvýšené výdaje hradit ze svých rozpočtů. Především z daňových příjmů, které v roce  2017 dle predikce vzrostou o 4,3 %.

Svaz přesto nadále trvá na svých argumentech. Proto František Lukl napsal panu premiérovi druhý dopis s informací o dopadech tohoto rozhodnutí na města a obce a se žádostí o schůzku. Celé znění dopisů si můžete přečíst níže.

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje