Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 113
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 26
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 7
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

16.12.2016 14:29

Informace k problematice zvýšení mezd řidičů autobusů

Nová vládní nařízení (NV) upravující mzdy řidičů v autobusové dopravě začnou platit od 1. ledna 2017. Svaz nesouhlasí s jejich zavedením bez finanční kompenzace jejich dopadů na rozpočty měst a obcí. Navíc nové úpravy nenastavují rovné podmínky a mnozí dopravci proto nyní požadují dorovnání po městech, aby zabránili odlivu řidičů.

Požádali jsme statutární města a předsednictvo Komory měst, aby se města ke zvýšení mezd řidičů v autobusové dopravě nařízeními vlády vyjádřila. Mezi nejdůležitější zjištění dopadů nových vládních nařízení, která se linou většinou odpovědí jako „červená nit“, jsou zejména tyto názory na danou problematiku:

1.     NV se řidičů městské hromadné dopravy (MHD) sice skutečně netýkají, avšak 90 % měst finanční prostředky dopravcům dorovnávat bude. Nejčastěji z obavy odlivu těchto řidičů, kterých je už nyní nedostatek.

2.     Pro všechny by měly být stanoveny rovné podmínky. Dodržování principu: za stejnou práci náleží stejná odměna.

3.   Požadovat po vládě ČR rozšíření platnosti těchto nařízení a následnou finanční kompenzaci i pro segment městské hromadné dopravy.

Nařízení vlády č. 336/2016 a č. 337/2016 se řidičů MHD skutečně netýkají, u nich žádná změna není. Týkají se pouze řidičů vnitrostátních autobusových linek (také označovaných jako příměstských linek). Na druhou stranu je třeba říct, že v této oblasti je situace velmi různorodá. Rozdíly jsou dány již tím, zda je dopravní podnik vlastněn městem či se jedná o soukromého dopravce, zda se jedná o přímé zadání veřejné zakázky anebo na základě veřejné soutěže. Dále záleží také na tom, jestli existuje kolektivní smlouva či ne. Hlavním pojítkem je, že by měly být stanoveny rovné podmínky pro všechny, tzn. dodržení principu, že za stejnou práci by měla náležet stejná odměna. Neměly by být rozdíly mezi jednotlivými skupinami řidičů -  mezi řidiči MHD a vnitrostátních linek. Vzhledem k tomu, že i odměňování řidičů MHD a řidičů vnitrostátních linek je rozdílné, lze jednotně stanovit pouze výši základní mzdy. Výši základní mzdy tzv. „speciální minimální mzdu“ stanovila vláda svým nařízením pouze pro řidiče vnitrostátních linek a tím odstartovala vlnu dalších požadavků. Nyní ze strany řidičů MHD, resp. dopravců, kteří chtějí rovné podmínky, a snaží se o to prostřednictvím nároků na obce. 

Města se obávají, že kvůli nařízením vlády budou mít nedostatek řidičů MHD. Již nyní se potýkají s jejich nedostatkem. Očekává se, že tento trend bude pokračovat s lepšící se ekonomickou situací v ČR, kdy je možné si vybírat lépe placenu práci. NV tyto problémy dále prohloubí. Řidiči pravděpodobně přejdou pracovat tam, kde dostanou vyšší mzdu. Nebo, v případě, kdy se ekonomice daří, přesedají na kamion, kde získají lukrativnější výdělek. Dopravci proto požadují peníze po městech, aby nedocházelo k odlivu jejich řidičů, protože za ně neseženou náhradu. Ti, co na zvýšení mezd od měst nedostanou, tak na to budou reagovat zřejmě tak, že prostředky, které dnes vypláceli formou odměn (motivační nenároková složka mzdy) převedou do povinné vyšší tarifní mzdy. Celkový objem takto upravených mezd řidičů pak ale nemusí být pro řidiče vyšší. Navíc toto řešení nevyřeší odliv řidičů, spíš naopak. Dále je třeba upozornit, že se na provozu podílejí i další zaměstnanci (dispečeři, mechanici atp.), ale pro ně žádné NV nevzniklo. Problém s nedostatkem řidičů ještě prohloubila transpozice evropské právní normy. Podle ní řidič autobusu, který má oprávnění skupiny D, může řídit autobus s kapacitou nad 16 míst až od 24 let (do listopadu 2014 to bylo 21 let). Čímž se věková hranice pro řízení „velkých“ vozidel  posunula o 3 roky směrem nahoru. Znemožnila tak vznik učebního oboru „řidič“.

K výše uvedené problematice vydalo stanovisko Sdružení dopravních podniků ČR (usnesení odborné skupiny Personalistika při SDP), které říká: „Nařízení vlády je diskriminační z důvodu upřednostnění jednoho segmentu zaměstnanců v dopravě, a to řidičů linkové autobusové dopravy.  Toto opatření bude ve svém důsledku znamenat nerovnost v konkurenčním prostředí v oblasti veřejné dopravy a zvýšenou fluktuaci řidičů MHD, která následně může ohrozit zajištění základní dopravní obslužnosti měst a obcí. Vláda ČR by měla zvážit rozšíření platnosti tohoto nařízení a následnou finanční kompenzaci i pro segment městské hromadné dopravy.“

Téměř 90 % měst, která odpověděla na dotazy Svazu, uvádí, že NV vyvolá zvýšené výdaje města. Dopravní podniky již o prostředky na navýšení mezd řidičů MHD požádaly. Obávají se odlivu řidičů MHD. Nárůst nákladů se projeví zhruba ve výši 3 – 3,40 Kč na 1 km a v průměru města zvyšují mzdy řidičů MHD o 5 %. Všechny obce a města uvádí, že největší problém je již zmiňovaný nedostatek řidičů (odchody do starobního důchodu, silná konkurence , kdy lepší nabídky způsobující odchod řidičů). Města dále uvádějí, že stejný vliv má i zvýšení minimální mzdy.  Vyvolá nárůst mezd u vybraných kategorií zaměstnanců, což poté vede k růstu cen nakupovaných služeb (úklid, ostraha).

V této věci proto předseda Svazu František Lukl na konci listopadu zaslal dopis premiérovi. Informoval ho o nesouhlasu Svazu se zásahem vlády do mezd zaměstnanců v autobusové dopravě a požádal o finanční kompenzaci městům a obcím za navýšení mezd zaměstnanců v autobusové dopravě. Pan premiér odpověděl, že kompenzace nebudou prozatím poskytnuty ani krajům, jelikož Ministerstvo financí kompenzování nákladů na mzdy řidičů nepředpokládá. Obce vzhledem k tomu, že zajišťují dopravní obslužnost v rámci své samostatné působnosti, tak mají tyto zvýšené výdaje hradit ze svých rozpočtů. Především z daňových příjmů, které v roce  2017 dle predikce vzrostou o 4,3 %.

Svaz přesto nadále trvá na svých argumentech. Proto František Lukl napsal panu premiérovi druhý dopis s informací o dopadech tohoto rozhodnutí na města a obce a se žádostí o schůzku. Celé znění dopisů si můžete přečíst níže.

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje