Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 167
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

17.12.2010 11:11

Spory o výši nájemného bude řešit soud aneb Konec regulace nájmů v Čechách

 Od 1. ledna 2011 nastane ve většině měst podstatná změna v nájemním bydlení. Na většině území České republiky končí jednostranné zvyšování nájemného. Co to bude pro nájemníky a pronajímatele znamenat? Jaké změny s sebou přinese novela občanského zákoníku, která je momentálně projednávána Poslaneckou sněmovnou?

Posledním dnem letošního roku končí regulace nájemného pro přibližně 400 000 bytů v České republice mimo některých krajských měst, velkých měst Středočeského kraje a Prahu, kde bude jednostranné zvyšování nájemného ukončeno až k 31. prosinci 2012. Je třeba upozornit, že i nadále je více než polovina z tohoto množství bytů ve vlastnictví měst a obcí. Tato situace, související s pozbytím platnosti některých ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění pozdějších předpisů, přináší jednoznačné posílení pozice nájemníků. Bez jejich souhlasu již nebude možné nájemné zvyšovat. Pokud se s pronajímatelem nedohodnou, budou se moci obrátit s řešením sporu na soud.

V souvislosti s nadcházejícími změnami v nájemním bydlení se objevili některé poplašné zprávy o hrozícím zahlcení soudů žalobami o výši nájemného po skončení regulace. Ministerstvo pro místní rozvoj však tyto obavy nesdílí, neboť nemá žádné signály o tom, že by se vlastníci ve větší míře uchylovali k soudnímu řešení případných sporů o výši nájmu. Ministerstvo se naopak snaží předcházet problémům a zprostředkovat dialog všech zúčastněných stran. Dle slov ministra Janovského je nájemní vztah smlouvou mezi rovnocennými partnery, kteří mají svá práva a povinnosti. Ministerstvo dokonce ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR zřídilo bezplatné linky pro konzultace nájemníků, kteří mají jakékoliv dotazy týkající se této problematiky.

Ministr pro místní rozvoj, Ing. Kamil Janovský, také uvedl, že i když mluvíme o volném trhu s nájemním bydlením, je potřeba garantovat určitý sociální rozměr. Byt není auto nebo reklamní plocha, u kterých zrušení nájemní smlouvy nebo její výrazná změna ještě nemusí znamenat ohrožení základních existenčních jistot jednotlivce. Byt je pro mnoho lidí jedním ze základních pilířů životních jistot.

Připravovaná novela občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení

Nájemní bydlení má také zásadně ovlivnit změna zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, která je momentálně projednávána Poslaneckou sněmovnou. Návrh této změny občanského zákoníku prošel zatím prvním čtením a momentálně ho projednávají Ústavněprávní výbor a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.

Cílem této novely je posílit smluvní volnost pronajímatelů bytů při nakládání s jejich vlastním majetkem. Důraz je však také kladen na zachování nezbytné ochrany nájemníků. Z dřívějšího jednostranného aktu určení regulovaného nájemného se tak stane oboustranná dohoda mezi nájemníkem a pronajímatelem. Návrh této novely také jasně řeší situaci, kdy se obě strany smluvního vztahu nedojdou ke shodě.  Podle nové úpravy by měly mít obě strany možnost se obrátit na soud s žádostí o stanovení výše nájemného v místě a čase obvyklém. V souvislosti s tím připravuje ministerstvo pro místní rozvoj vydání cenových map nájemného, které by posoužily jako vodítko při hledání dohody o výši nájemného. Cenové mapy by měly být hotovy začátkem roku 2011.

Co dalšího přinese změna občanského zákoníku:

· striktnější režim pro ohlašování změn v počtu osob nahlášených v bytě, a to se lhůtou dvou měsíců od vzniku této změny; pokud se tedy pobyt určité osoby/návštěvy v bytě bude blížit k hranici dvou měsíců, bude třeba takovou změnu nahlásit

· návrh novely také ruší pojem tzv. „služebních bytů“ - nově bude občanský zákoník zavádět možnost kromě nájmu na dobu určitou a na dobu neurčitou sjednat také nájem na dobu výkonu práce pro pronajímatele;

· pronajímatel bude mít m ožnout vyhradit si v nájemní smlouvě poskytnutí souhlasu s přijetím další osoby do bytu, což ale neplatí pro nejbližší příbuzné a další případy zvláštního zřetele vhodné

· v případě přechodu nájemného na dědice po smrti nájemníka omezuje návrh trvání takto převedeného nájmu na dva roky, během této doby musí nový zájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou nebo změnou bydlení; sociální klauzule bude vyjímat z tohoto omezení osoby starší 75 let a nezletilé

· do návrhu novely občanského zákoníku byla na poslední chvíli včleněna i klauzule chránící pozůstalé po zaměstnancích vybraných profesí, jako jsou policisté a hasiči, kteří zahynou při výkonu povolání

Účinnost této novely občanského zákoníku je plánovaná do šesti měsíců ode dne vydání ve Sbírce zákonů. Závěrem bychom rádi dodali, že Svaz především prostřednictvím Bytové komise Předsednictva vždy podporoval tuto novelu občanského zákoníku, směřující k posílení smluvní volnosti pronajímatelů bytů a k větší rovnoprávnosti obou stran v nájemním bydlení.

 

Mgr. Iva Vejmelková,

legislativně – právní odd. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje