Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 99
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 20
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bezpečnost

22.08.2013 16:22

Sankce zákazu pobytu.

 Sankci zákazu pobytu lze uložit pachateli přestupku bez ohledu na jeho státní příslušnost, a to až na dobu tří měsíců na území celé obce nebo její části a to za splnění několika podmínek. První z nich je spáchání přestupku úmyslným jednáním, které významně narušuje místní záležitosti veřejného pořádku. Druhou podmínkou je, že uložení sankce je nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného pořádku na území obce. Třetí podmínkou je, že přestupek byl na území stejné obce spáchán opakovaně, resp. pachatel byl v posledních dvanácti měsících od spáchání pravomocně uznán vinným z přestupku za obdobné jednání.

 Sankci zákazu pobytu nelze uložit, v místě nebo obvodě, ve kterém má pachatel přestupku trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zákona č. 326/1999 Sb.,  o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mladistvému pachateli.

            Předpokladem uložení postihu zákazu pobytu je spáchání přestupku na úseku: 

-         ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

-         ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, v rámci nichž jde o porušení povinnosti stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné činnosti.

-         přestupky proti veřejnému pořádku

-         přestupky proti občanskému soužití

-         přestupky proti majetku     

  

Povolení ke vstupu na „zakázané území“

Po dobu trvání zákazu pobytu se osoba nesmí zdržovat na území obce nebo její části, vymezené v rozhodnutí, kterým byl zákaz pobytu uložen. V případě, že k tomu bude mít závažné osobní důvody, např. návštěva lékaře nebo orgánu veřejné moci, může požádat obecní úřad obce v místě svého pobytu o udělení povolení ke krátkodobému pobytu na území obce. Obecní úřad může povolení udělit pouze se souhlasem správního orgánu, který zákaz pobytu uložil. O této žádosti musí být rozhodnuto nejpozději do pěti pracovních dnů od zahájení řízení

Nedodržení sankce zákazu pobytu je trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který může být potrestán odnětím svobody až na dva roky. 

 

V souvislosti se zavedením sankce zákazu pobytu novela vymezuje pojem noční klid jako dobu od 22. do 6. hodiny. Zároveň ale umožňuje obci udělit pro dobu nočního klidu výjimku s ohledem na aktuální dění v obci, např. slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce.

 

Je sankce zákazu pobytu vymahatelná?

 

Sankce bude vymahatelná podobně, jako je vymahatelný zákaz činnosti nebo trest zákazu pobytu. Obecní i státní policie budou mít pro rychlejší a snadnější kontrolu k dispozici evidenci uložené sankce. Navíc strážníci často osoby páchající opakované přestupky poznají, protože disponují znalostí problémových lokalit na území dané obce. Sankce zákazu pobytu bude s ohledem na důsledky zákazu pobytu v místě využívána spíše v ojedinělých případech. Vůbec první sankci zákazu pobytu uložili na jaře letošního roku v Chomutově

 

 

 Mgr. Miroslava Sobková

odd. legislativně právní Kanceláře Svazu 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje