Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bezpečnost

07.02.2013 16:53

Návrh zákona o evidenci obyvatel

     I když zákon o evidenci obyvatel proklamuje, že údaj o místě trvalého pobytu je evidenčním údajem, jiné právní předpisy na tento údaj vážou práva a povinnosti, např. exekuční řízení, volební zákon. Naprosté většině občanů, kteří mají evidovaný trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny byl údaj o místě trvalého pobytu zrušen z důvodu předluženosti a na to navazujícího exekutorského řízení. Tito občané samozřejmě nejsou vlastníky žádné nemovitosti a místo trvalého pobytu by tak musela určit ohlašovna. V případě, že manžel, partner nebo dítě nevlastní žádnou nemovitost, protože bydlí na základě nájemních smluv a bez souhlasu vlastníka se nemohou přihlásit k trvalému pobytu, nastane situace, že ohlašovna šetřením žádnou adresu nezjistí a občan zůstane bez trvalého pobytu. Také v situaci, že vlastník nemovitosti zahájí správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a po uplynutí uvedených 12 měsíců se může stát, že občan nebude mít žádný trvalý pobyt. Z návrhu není také zcela jasné jakým způsobem bude rozhodnutí vykonatelné, zda postačí zapsání na přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zavedení údajů do informačního systému evidence obyvatel. Návrh ustanovení neřeší ani případy vymáhání povinnosti poplatníka obcemi, např. poplatky za svoz komunálního odpadu, když tito občané nebudou evidováni v celé ČR k trvalému pobytu. 

Ohlašovna také nemůže určit místo trvalého pobytu v objektu, jehož vlastníkem je manžel, partner rodič nebo dítě občana, ale který se nachází v jiné obci. Vzhledem k tomu, že se exekuce provádějí nejen podle místa ve kterém se dlužník zdržuje, ale především podle místa trvalého pobytu, budou vlastníci nemovitostí opětovně podávat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Tím dojde k razantnímu nárůstu administrativy a počtu správních řízení, které by nebylo možné zvládnout bez navýšení zaměstnanců a v konečném důsledku by ke snížení počtu občanů přihlášených na adrese sídla ohlašovny nedošlo.  

Sdělit ohlašovně adresu pro doručování bylo pouze možností občana, nově se navrhuje jako uložení povinnosti. Ze zkušeností je patrné, že většinou není známa adresa, kde se občan zdržuje, aby mu mohla být doručena výzva. Dle navrhované úpravy by měla být uložena pokuta za přestupek, možná i opakovaně. Bude v tomto případě uplatněna fikce doručení nebo opatrovník v řízení o přestupku, když se nemá kam doručovat ? Sankci bude vymáhat obec a v některých případech marně. Tyto náklady opět zatíží rozpočet obcí. 

Rovněž je více než jisté, že většina nahlášených adres bude smyšlená nebo neexistující a tedy možnost udělení sankce se jeví iluzorní.  Ještě početnější problémy vzniknou, pokud se bude tato povinnost vymáhat u občana, který ukončil trvalý pobyt na území České republiky. Většinou není známá adresa na které se občan v zahraničí zdržuje a pokud známá je, neexistuje možnost prokázání data doručení zásilky.    

 

Ministerstvo vnitra svůj návrh přehodnotilo.

 

Dne 3. ledna 2013 v rámci vypořádání připomínek Ministerstvo vnitra ustoupilo od následujících bodů navrhované právní úpravy :    

-         časové omezení evidence místa trvalého pobytu na adrese obecního úřadu na 12 měsíců

-         evidence na adrese objektu, jehož vlastníkem je manžel, partner, rodič nebo dítě občana, jemuž je rušen údaj o místu trvalého pobytu

-         povinnost ohlásit doručovací adresu v případě zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Tyto změny by neměl navrhovaný zákon nadále obsahovat.

 

 

 Mgr. Miroslava Sobková

odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje