Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

ženy a muži v rovnováze - pracovní skupina zahájila svoji činnost

V úvodu jednání se projednala náplň činnosti pracovní skupiny. Diskuse se soustředila na stanovení oblastí, kterým se PS bude ve své činnosti věnovat. Většina přítomných se shodla na tom, že se s nerovností, která má konkrétní důsledky pro fungování obcí/měst a jejich úřadů, příspěvkových organizací, škol, sociálních zařízení, kvalitu života všech skupin občanů, na služby poskytované obcemi apod., setkávají ve své praxi každý den a stává se problémem, který staví překážky v rozvoji a prosperitě obcí a celé společnosti. Politiky obcí by měly reflektovat potřeby jak žen a mužů, tak dětí, seniorů, lidí s handicapem, občanů ohrožených sociálním vyloučením, národnostních menšin apod.

Jak vyplynulo s diskuse, problematika rovných příležitostí se přirozeně prolíná s různými oblastmi, jako např. sociální oblast, školství, doprava, rozvoj města/obce, zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni, dobrá správa vědí veřejných apod. Podobně náplň činnosti PS pro rovné příležitosti má řadu styčných bodů s ostatními odbornými komisemi a pracovními skupinami Svazu. Úkolem PS pro rovné příležitosti a Svazu bude přenášet téma rovných příležitostí do činnosti ostatních pracovních struktur a orgánů Svazu, informovat o tématu obce/města ČR a překonávat stereotypy a zjednodušený pohled na tuto problematiku.

Návrhy konkrétních témat, kterým se chtějí členové pracovní skupiny věnovat

- podpora návratu do pracovního procesu po rodičovské dovolené – umožnění zkrácených úvazků, zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení
- zohlednění potřeb žen a mužů při plánování veřejného prostoru a investicích na místní úrovni – umístění zastávek, osvětlení, plánování chodníků, přechodů, parků, výstavba apod.
- malý zájem žen vstupovat do komunální politiky a jaké jsou důvodu tohoto stavu
- rozdílné potřeby ve využívání služeb na místní úrovni (např. hromadné dopravy) mezi ženami a muži, lidmi v produktivním věku, dětmi, seniory apod.
- zahrnutí principů rovných příležitostí do komunitního plánování a všech oblastí fungování obce
- rozdílné platové ohodnocení mezi muži a ženami pracujícími na stejné pozici
- přizpůsobení pracovních podmínek pro rodiče s malými dětmi, handicapované apod., aby společnost mohla plně využít jejich schopnosti a potenciál, čímž přinesou společnosti prospěch a zároveň úspory tím, že odlehčí sociálnímu systému
- bezbariérová přístupnost veřejných budov lidem s handicapem, rodiče s kočárky, seniory a lidi po úrazech
- překonávání stereotypů a zažitých představ o roli muže a ženy, ať z toho, či onoho pohledu
- problematika péče o nemohoucí členy v rodině – pečující osoba je znevýhodněna co se týče ohodnocení činnosti spojené s péčí o člena rodiny ve věci výše důchodu nebo možnosti pracovního uplatnění; týká se to většinou žen středního věku, pečujících např. o své rodiče; dochází ke ztrátě zaměstnání, tato práce není finančně státem ohodnocena, příspěvek na péči se často využije na pomůcky, léky a služby pro pečovanou osobu; práce a čas se nezapočítává do důchodu apod.

Pracovní skupina má 14 členů, zástupců/kyň obcí a měst a zástupců nevládních organizací. Jaká je jejich pro práci v pracovní skupině? 

Pavla Štrobachová, starostka města Smečno: „S nerovností se setkávám v praxi, což mě motivovalo k tomu se zapojit do práce v pracovní skupině. Kdyby má účast byla jen střípkem a pomohla něco změnit, budu ráda.“

Olga Jandová, tajemnice Praha 22: „Pro mě bylo toto téma dříve okrajové především z časových důvodů. Následně jsme však podstoupili genderový audit a zjistila jsem, že jsem nevědomky genderové principy již dávno uplatňovala. Rovné příležitosti uplatňuji i v praxi pv rámci práce uvnitř úřadu, například při návratu rodičů z rodičovské dovolené z praxe: návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené nebo v rámci komunitního plánování.“

Eva Hylmarová, zastupitelka obce Malé Svatoňovice: „Připadá mi směšné, že se rovné příležitosti zaměňují za feminismus nebo ženské lobby.“

Vladislav Gerhard, tajemník Praha 18: „Problematikou rovných příležitostí se na úřadu zabývám již 9 let, od té doby co jsem ve funkci tajemníka.“

Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy: „Půl lidstva jsou ženy a půl muži – je to praktická stránka života. Těším se na stav společnosti, až političky a politici nebudou posuzovány podle vzhledu, ale podle výsledků a schopností. Aby mohla obec či město dobře fungovat, je důležité, aby ve vedení byli ženy i muži.“

Václav Kejla, starosta obce Lužná: „Při sestavování kandidátky jsem měl problém získat ženy. Ženy se starají o rodinu, ale do politiky se nehrnou. Nevidím důvod, proč by muž měl brát vyšší plat, než žena na stejné pozici.“

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

                                                                                                                                 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje