Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

ženy a muži v rovnováze - pracovní skupina zahájila svoji činnost

V úvodu jednání se projednala náplň činnosti pracovní skupiny. Diskuse se soustředila na stanovení oblastí, kterým se PS bude ve své činnosti věnovat. Většina přítomných se shodla na tom, že se s nerovností, která má konkrétní důsledky pro fungování obcí/měst a jejich úřadů, příspěvkových organizací, škol, sociálních zařízení, kvalitu života všech skupin občanů, na služby poskytované obcemi apod., setkávají ve své praxi každý den a stává se problémem, který staví překážky v rozvoji a prosperitě obcí a celé společnosti. Politiky obcí by měly reflektovat potřeby jak žen a mužů, tak dětí, seniorů, lidí s handicapem, občanů ohrožených sociálním vyloučením, národnostních menšin apod.

Jak vyplynulo s diskuse, problematika rovných příležitostí se přirozeně prolíná s různými oblastmi, jako např. sociální oblast, školství, doprava, rozvoj města/obce, zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni, dobrá správa vědí veřejných apod. Podobně náplň činnosti PS pro rovné příležitosti má řadu styčných bodů s ostatními odbornými komisemi a pracovními skupinami Svazu. Úkolem PS pro rovné příležitosti a Svazu bude přenášet téma rovných příležitostí do činnosti ostatních pracovních struktur a orgánů Svazu, informovat o tématu obce/města ČR a překonávat stereotypy a zjednodušený pohled na tuto problematiku.

Návrhy konkrétních témat, kterým se chtějí členové pracovní skupiny věnovat

- podpora návratu do pracovního procesu po rodičovské dovolené – umožnění zkrácených úvazků, zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení
- zohlednění potřeb žen a mužů při plánování veřejného prostoru a investicích na místní úrovni – umístění zastávek, osvětlení, plánování chodníků, přechodů, parků, výstavba apod.
- malý zájem žen vstupovat do komunální politiky a jaké jsou důvodu tohoto stavu
- rozdílné potřeby ve využívání služeb na místní úrovni (např. hromadné dopravy) mezi ženami a muži, lidmi v produktivním věku, dětmi, seniory apod.
- zahrnutí principů rovných příležitostí do komunitního plánování a všech oblastí fungování obce
- rozdílné platové ohodnocení mezi muži a ženami pracujícími na stejné pozici
- přizpůsobení pracovních podmínek pro rodiče s malými dětmi, handicapované apod., aby společnost mohla plně využít jejich schopnosti a potenciál, čímž přinesou společnosti prospěch a zároveň úspory tím, že odlehčí sociálnímu systému
- bezbariérová přístupnost veřejných budov lidem s handicapem, rodiče s kočárky, seniory a lidi po úrazech
- překonávání stereotypů a zažitých představ o roli muže a ženy, ať z toho, či onoho pohledu
- problematika péče o nemohoucí členy v rodině – pečující osoba je znevýhodněna co se týče ohodnocení činnosti spojené s péčí o člena rodiny ve věci výše důchodu nebo možnosti pracovního uplatnění; týká se to většinou žen středního věku, pečujících např. o své rodiče; dochází ke ztrátě zaměstnání, tato práce není finančně státem ohodnocena, příspěvek na péči se často využije na pomůcky, léky a služby pro pečovanou osobu; práce a čas se nezapočítává do důchodu apod.

Pracovní skupina má 14 členů, zástupců/kyň obcí a měst a zástupců nevládních organizací. Jaká je jejich pro práci v pracovní skupině? 

Pavla Štrobachová, starostka města Smečno: „S nerovností se setkávám v praxi, což mě motivovalo k tomu se zapojit do práce v pracovní skupině. Kdyby má účast byla jen střípkem a pomohla něco změnit, budu ráda.“

Olga Jandová, tajemnice Praha 22: „Pro mě bylo toto téma dříve okrajové především z časových důvodů. Následně jsme však podstoupili genderový audit a zjistila jsem, že jsem nevědomky genderové principy již dávno uplatňovala. Rovné příležitosti uplatňuji i v praxi pv rámci práce uvnitř úřadu, například při návratu rodičů z rodičovské dovolené z praxe: návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené nebo v rámci komunitního plánování.“

Eva Hylmarová, zastupitelka obce Malé Svatoňovice: „Připadá mi směšné, že se rovné příležitosti zaměňují za feminismus nebo ženské lobby.“

Vladislav Gerhard, tajemník Praha 18: „Problematikou rovných příležitostí se na úřadu zabývám již 9 let, od té doby co jsem ve funkci tajemníka.“

Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy: „Půl lidstva jsou ženy a půl muži – je to praktická stránka života. Těším se na stav společnosti, až političky a politici nebudou posuzovány podle vzhledu, ale podle výsledků a schopností. Aby mohla obec či město dobře fungovat, je důležité, aby ve vedení byli ženy i muži.“

Václav Kejla, starosta obce Lužná: „Při sestavování kandidátky jsem měl problém získat ženy. Ženy se starají o rodinu, ale do politiky se nehrnou. Nevidím důvod, proč by muž měl brát vyšší plat, než žena na stejné pozici.“

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

                                                                                                                                 

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje