Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Nebojte se rovných příležitostí!

Jak souvisí obecní samospráva a téma rovných příležitostí?

Na konferenci vystoupilo mnoho významných českých i zahraničních hostů a ze všech příspěvků jasně vyplynulo, že uplatňování rovných příležitostí v obcích je nezbytné nejen jako jedna ze základních součástí moderní samosprávy 21. století, ale je pro obce především výhodné. Plánování obce, při němž jsou zohledňovány potřeby všech skupin obyvatel, je efektivnější. Obci zaručuje, že její zásadní rozhodnutí budou v souladu s představami většiny občanů a tedy že přinesou jejich větší spokojenost. A co jiného by mělo být zájmem vedení obce, jehož práce má být službou veřejnosti?

 Co je to gender mainstreaming?

Uplatňování rovných příležitostí, tedy zohledňování potřeb všech skupin obyvatel, se shrnuje pod termín „gender mainstreaming“. Uplatňování gender mainstreamingu v obci znamená, že zástupci obce (jak politici, tak úředníci) by měli plánovat budoucnost obce a vytvářet všechny předpisy se zohledněním dopadů zvlášť pro muže a ženy. Dodržování pravidel gender mainstreamingu by také mělo zajistit rovný přístup mužů a žen ke zdrojům obce.

Respektuje-li obec pravidla gender mainstreamingu, měla by rovné příležitosti žen a mužů reflektovat jak ve své činnosti směrem k občanům, tak i směrem dovnitř, k zaměstnancům obecního úřadu.

V rámci činnosti směrem dovnitř úřadu by obec měla zaměřit svou pozornost na témata jako slaďování pracovního a rodinného života, rovné odměňování, vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích či vyrovnané zastoupení v jednotlivých tematických oblastech (finance, doprava, sociální oblast, školství, sport, kultura,…).

Směrem k veřejnosti může obec uplatňovat rovné příležitosti především v oblasti plánování služeb a veřejného prostoru. Všechny služby v obci (zdravotní, sociální, školní, veřejná doprava a další) by měly být plánovány tak, aby byly zajištěny ve stejné kvalitě pro všechny – proto je potřeba zohledňovat vždy umístění, časovou dostupnost, návaznost, propojenost, bezpečnost, kapacitu či bezbariérovost. V oblasti veřejného prostoru by měly být zohledněny potřeby využívání daného prostoru jednotlivými skupinami obyvatel. Cílem je, aby mohli z veřejného prostoru těžit všichni – proto je třeba brát v úvahu především dostupnost, bezbariérovost, bezpečnost, umístění a využití veřejného prostoru.

Evropská podpora

Evropská unie velmi podporuje uplatňování strategie gender mainstreamingu v obcích členských států. Významnou úlohu v rozšiřování principů gender mainstreamingu hraje Evropská charta rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen Charta). Podpisem Charty obec deklaruje vůli prosazovat genderovou rovnost. Charta formuluje základní práva a principy, ke kterým se mohou obce formálně přihlásit, a nabízí i konkrétní metody, kterými mohou daná práva naplnit. K Chartě se již přihlásilo téměř 1500 obcí z 32 zemí Evropy, včetně měst jako Brusel, Paříž, Vídeň či Helsinky. V České republice Chartu podepsaly dosud pouze čtyři obce – Milotice, Staňkovice, Záluží a Praha 18 – Letňany.

Pokud se i Vy snažíte se svou obec spravovat, jak nejlépe dokážete, a záleží Vám na spokojenosti všech skupin Vašich obyvatel, pak jistě řadu principů gender mainstreamingu již uplatňujete, aniž byste si to uvědomovali. Zvažte přistoupení k Evropské chartě rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích jako k deklaraci správného vedení Vaší obce!

Co na konferenci zaznělo?

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, považuje rovné příležitosti v samosprávě za zásadní proto, aby mohly být spravedlivě uspokojovány potřeby všech občanů. Zdůraznil klíčovou roli médií pro zlepšení povědomí veřejnosti o obsahu tématu rovných příležitostí. Důležitá je podle něj také práce s mládeží, u které by se měl již během studia povzbuzovat zájem o věci veřejné.

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, upozornila, že poptávka po více ženách v politice je. To dokazují i průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že většina veřejnosti se domnívá, že větší počet žen v politice by ji proměnil k lepšímu. Ve vstupu do politiky podle ní ženám brání především nepřehledné sestavování kandidátních listin. Závěr svého příspěvku shrnula slovy Václava Havla: „Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice – cit pro konkrétní situaci, pro konkrétního člověka.“

Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovní příležitosti a legislativu, vyjádřila potěšení nad tím, že spolupráce Svazu a Úřadu vlády ČR se rozšiřuje o další téma – o téma rovných příležitostí. Rovněž vyjádřila zklamání z toho, že nebyl přijat zipový zákon, ačkoliv v programovém prohlášení se k jeho přijetí vláda zavázala.

Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v České republice upozornila, že téma této konference je velice aktuální nejen u nás, ale i v Norsku. Téma rovných příležitostí je průřezové a týká se všech oblastí politiky. Že je Norsko v uplatňování rovných příležitostí napřed dokázala na několika příkladech: 3 ze 6 největších politických stran v Norsku vedou ženy, Norsko uplatňuje 40 % kvótu pro ženy ve vedení firem a zákonem je zde upraven nárok na místo ve školce pro všechny děti od 1 roku věku.

Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra České republiky, považuje téma rovných příležitostí v ČR stále za velmi problematické, a to i přes značné úsilí mnoha lidí. Uvedla, že má osobní zkušenosti se zesměšňováním z důvodu pohlaví ze strany veřejnosti, úředníků i politiků. Muži podle ní stále ženy nepovažují za rovnocenné partnery a ženy musí být odolné, tvrdé a průbojné, aby se prosadily. Ministerstvo vnitra považuje prosazování rovných příležitostí ve svém resortu za klíčové, protože ve veřejné správě pracuje 100 000 úředníků, z toho 70 000 úředníků na obecních úřadech – a právě zde je potřeba bojovat proti předsudkům, protože tito úředníci jsou nejblíže k občanům.

Monika Ladmanová z Generální ředitelství pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví Evropské komise upozornila na nerovné odměňování mužů a žen v Evropské unii, kdy průměr EU je 16 % a v ČR tento rozdíl činí 24 %. Naopak Česká republika vyniká v počtu starostek, protože průměr EU je 15 %. EU nemůže zavádět opatření pro vyrovnání zastoupení ve veřejné správě, to řeší jednotlivé státy samostatně, ale EU může zasahovat do soukromého sektoru, kde Evropská komise předložila návrh na zavedení kvót ve vedení firem.

Lucia Zachariášová, vedoucí oddělení pro rovnost žen a mužů Úřadu vlády ČR, představila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Vláda doporučuje uplatňování této strategie i samosprávám (nemá možnost jim dodržování přikázat). Uvedla, že Strategie může být pro obce inspirativní. Jako další inspiraci doporučila Evropskou chartu rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

Veronika Šprincová, analytička, Fórum 50% a Rudolfína Voleská, garantka oblasti rovných příležitostí, SMO ČR, představily výstupy z analýzy zastoupení žen a mužů ve vedení obcí a měst ČR.  V zastupitelstvech měst a obcí je 27 % žen, v radách statutárních měst je 20 % žen a na postech starostek a primátorek je aktuálně 23 % žen. V obcích jsou rovné příležitosti na politické úrovni prosazovány v naprosté většině obcí starostou a v rámci úřadu je nejčastěji prosazuje tajemník. Obce rovné příležitosti příliš nezohledňují v interních dokumentech úřadu ani ve strategických dokumentech obce (méně než polovina obcí). O vyrovnané zastoupení na úřadech většina obcí nijak neusiluje. Obce však mají na svých úřadech řadu dobrých opatření pro klienty se specifickými potřebami (nejčastěji bezbariérové vstupy, dětské koutky či přebalovací pulty). Pro lepší prosazování rovných příležitostí by obce potřebovaly především politickou podporu, příklady dobré praxe a finance.

Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR prezentovala výsledky výzkumu zjišťujícího postoje české veřejnosti k působení žen v politice. Z výzkumu vyplynulo, že čím vyšší je úroveň politiky, tím palčivěji je veřejností vnímán nedostatek žen. 95 % dotázaných se také domnívá, že při vyšším zastoupení žen by se politika nezměnila k horšímu. Od vyššího zastoupení žen v politice si většina respondentů slibuje především zvýšení slušnosti a kultivovanosti v politice, větší vstřícnost k lidem a lepší zaměření na sociální politiku a školství.

Marit Tovsen z Norské asociace měst, obcí a regionů (KS) hovořila o tématech, na které se nyní zaměřuje KS. V Norsku je zaručeno místo ve školce pro každé dítě od 1 roku věku. Polovina zaměstnanců obcí v Norsku pracuje na částečný úvazek (nejvíce na 60 % úvazek). Právě rozšíření částečných úvazků v minulosti přivedlo značný počet žen na trh práce. V KS vytvořili projekt na síťování a podporu ženských kandidátek, aby se více dostali na vrcholné politické pozice, díky čemuž se dozvěděli více o bariérách, které ženám brání či vadí dostat se na vrcholné pozice.                                               

Monika McGarrell Klimentová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy přiblížila gender mainsteraming a jeho využití na místní úrovni. Aktuálním trendem je prosazování modelu „města krátkých vzdáleností“ – města by veřejné služby měla plánovat tak, aby byly vzájemně dostupné a aby občané mohli své aktivity dobře kombinovat. Města si musí uvědomit, že s využitím tohoto modelu mají velkou moc eliminovat genderové nerovnosti.

Květa Halanová, členka Předsednictva Svazu, předsedkyně Pracovní skupiny Svazu pro rovné příležitosti a starostka Jílového u Prahy představila Evropskou Chartu pro rovnost žen a mužů na místní úrovni (podrobněji v INS 07/2015).

Helene H. Knudsen, radní města Kristiansand (Norsko), prezentovala projekty města v oblasti gender mainstreamingu. Například  kde se snaží zapojit chlapce ze škol do práce v mateřských školách, aby měly děti mužský vzor. Také bojují proti dělání rozdílů mezi chlapci a děvčaty ve školkách, aby dětem nevštěpovali genderové stereotypy. Usilují také o získání více mužů do pečujících profesí.

Milota Sidorová, konzultantka pro urbánní projekty, která absolvovala stáž ve Vídni a na konferenci představila, jak ve Vídni uplatňují principy gender mainstreamingu při plánování veřejného prostoru města, ale i při tvorbě pravidel pro výstavbu tak, aby vše odpovídalo potřebám všech generací.

Anna Klimáčková, Národné centrum pre rovnost príležitostí (Slovensko) představila jejich projekty zaměřené na rovnost pohlaví a trh práce, které byly realizovány ve spolupráci s místními samosprávami.

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, Petr Halada, starosta obce Kamýk n. Vltavou a Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18 jsou zástupci samospráv oceněných v letošním ročníku soutěže Úřad roku – Půl na půl. Na konferenci představili své zkušenosti s uplatňováním rovných příležitostí, které mohou být pro ostatní obce příkladem dobré praxe.

Petra Dobiášová z Fórum 50 % a Šárka Slavíková-Klímová, radní obce Mníšek pod Brdy, představily své zkušenosti s přípravou projektu na participaci veřejnosti, který je jednou z aktivit projektu Ženy a muži v rovnováze. Do projektu se zapojily tři obce (Mníšek pod Brdy, Praha – Zbraslav, Odolena Voda).

 

Rudolfína Voleská

 

Konference je jednou z aktivit Svazu v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 
Nebojte se rovných příležitostí!  

Nebojte se rovných příležitostí!  

Nebojte se rovných příležitostí!  

Nebojte se rovných příležitostí!  

Nebojte se rovných příležitostí!  

 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje