Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 113
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 26
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 7
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Nebojte se rovných příležitostí!

Jak souvisí obecní samospráva a téma rovných příležitostí?

Na konferenci vystoupilo mnoho významných českých i zahraničních hostů a ze všech příspěvků jasně vyplynulo, že uplatňování rovných příležitostí v obcích je nezbytné nejen jako jedna ze základních součástí moderní samosprávy 21. století, ale je pro obce především výhodné. Plánování obce, při němž jsou zohledňovány potřeby všech skupin obyvatel, je efektivnější. Obci zaručuje, že její zásadní rozhodnutí budou v souladu s představami většiny občanů a tedy že přinesou jejich větší spokojenost. A co jiného by mělo být zájmem vedení obce, jehož práce má být službou veřejnosti?

 Co je to gender mainstreaming?

Uplatňování rovných příležitostí, tedy zohledňování potřeb všech skupin obyvatel, se shrnuje pod termín „gender mainstreaming“. Uplatňování gender mainstreamingu v obci znamená, že zástupci obce (jak politici, tak úředníci) by měli plánovat budoucnost obce a vytvářet všechny předpisy se zohledněním dopadů zvlášť pro muže a ženy. Dodržování pravidel gender mainstreamingu by také mělo zajistit rovný přístup mužů a žen ke zdrojům obce.

Respektuje-li obec pravidla gender mainstreamingu, měla by rovné příležitosti žen a mužů reflektovat jak ve své činnosti směrem k občanům, tak i směrem dovnitř, k zaměstnancům obecního úřadu.

V rámci činnosti směrem dovnitř úřadu by obec měla zaměřit svou pozornost na témata jako slaďování pracovního a rodinného života, rovné odměňování, vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích či vyrovnané zastoupení v jednotlivých tematických oblastech (finance, doprava, sociální oblast, školství, sport, kultura,…).

Směrem k veřejnosti může obec uplatňovat rovné příležitosti především v oblasti plánování služeb a veřejného prostoru. Všechny služby v obci (zdravotní, sociální, školní, veřejná doprava a další) by měly být plánovány tak, aby byly zajištěny ve stejné kvalitě pro všechny – proto je potřeba zohledňovat vždy umístění, časovou dostupnost, návaznost, propojenost, bezpečnost, kapacitu či bezbariérovost. V oblasti veřejného prostoru by měly být zohledněny potřeby využívání daného prostoru jednotlivými skupinami obyvatel. Cílem je, aby mohli z veřejného prostoru těžit všichni – proto je třeba brát v úvahu především dostupnost, bezbariérovost, bezpečnost, umístění a využití veřejného prostoru.

Evropská podpora

Evropská unie velmi podporuje uplatňování strategie gender mainstreamingu v obcích členských států. Významnou úlohu v rozšiřování principů gender mainstreamingu hraje Evropská charta rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen Charta). Podpisem Charty obec deklaruje vůli prosazovat genderovou rovnost. Charta formuluje základní práva a principy, ke kterým se mohou obce formálně přihlásit, a nabízí i konkrétní metody, kterými mohou daná práva naplnit. K Chartě se již přihlásilo téměř 1500 obcí z 32 zemí Evropy, včetně měst jako Brusel, Paříž, Vídeň či Helsinky. V České republice Chartu podepsaly dosud pouze čtyři obce – Milotice, Staňkovice, Záluží a Praha 18 – Letňany.

Pokud se i Vy snažíte se svou obec spravovat, jak nejlépe dokážete, a záleží Vám na spokojenosti všech skupin Vašich obyvatel, pak jistě řadu principů gender mainstreamingu již uplatňujete, aniž byste si to uvědomovali. Zvažte přistoupení k Evropské chartě rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích jako k deklaraci správného vedení Vaší obce!

Co na konferenci zaznělo?

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, považuje rovné příležitosti v samosprávě za zásadní proto, aby mohly být spravedlivě uspokojovány potřeby všech občanů. Zdůraznil klíčovou roli médií pro zlepšení povědomí veřejnosti o obsahu tématu rovných příležitostí. Důležitá je podle něj také práce s mládeží, u které by se měl již během studia povzbuzovat zájem o věci veřejné.

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, upozornila, že poptávka po více ženách v politice je. To dokazují i průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že většina veřejnosti se domnívá, že větší počet žen v politice by ji proměnil k lepšímu. Ve vstupu do politiky podle ní ženám brání především nepřehledné sestavování kandidátních listin. Závěr svého příspěvku shrnula slovy Václava Havla: „Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice – cit pro konkrétní situaci, pro konkrétního člověka.“

Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovní příležitosti a legislativu, vyjádřila potěšení nad tím, že spolupráce Svazu a Úřadu vlády ČR se rozšiřuje o další téma – o téma rovných příležitostí. Rovněž vyjádřila zklamání z toho, že nebyl přijat zipový zákon, ačkoliv v programovém prohlášení se k jeho přijetí vláda zavázala.

Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v České republice upozornila, že téma této konference je velice aktuální nejen u nás, ale i v Norsku. Téma rovných příležitostí je průřezové a týká se všech oblastí politiky. Že je Norsko v uplatňování rovných příležitostí napřed dokázala na několika příkladech: 3 ze 6 největších politických stran v Norsku vedou ženy, Norsko uplatňuje 40 % kvótu pro ženy ve vedení firem a zákonem je zde upraven nárok na místo ve školce pro všechny děti od 1 roku věku.

Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra České republiky, považuje téma rovných příležitostí v ČR stále za velmi problematické, a to i přes značné úsilí mnoha lidí. Uvedla, že má osobní zkušenosti se zesměšňováním z důvodu pohlaví ze strany veřejnosti, úředníků i politiků. Muži podle ní stále ženy nepovažují za rovnocenné partnery a ženy musí být odolné, tvrdé a průbojné, aby se prosadily. Ministerstvo vnitra považuje prosazování rovných příležitostí ve svém resortu za klíčové, protože ve veřejné správě pracuje 100 000 úředníků, z toho 70 000 úředníků na obecních úřadech – a právě zde je potřeba bojovat proti předsudkům, protože tito úředníci jsou nejblíže k občanům.

Monika Ladmanová z Generální ředitelství pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví Evropské komise upozornila na nerovné odměňování mužů a žen v Evropské unii, kdy průměr EU je 16 % a v ČR tento rozdíl činí 24 %. Naopak Česká republika vyniká v počtu starostek, protože průměr EU je 15 %. EU nemůže zavádět opatření pro vyrovnání zastoupení ve veřejné správě, to řeší jednotlivé státy samostatně, ale EU může zasahovat do soukromého sektoru, kde Evropská komise předložila návrh na zavedení kvót ve vedení firem.

Lucia Zachariášová, vedoucí oddělení pro rovnost žen a mužů Úřadu vlády ČR, představila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Vláda doporučuje uplatňování této strategie i samosprávám (nemá možnost jim dodržování přikázat). Uvedla, že Strategie může být pro obce inspirativní. Jako další inspiraci doporučila Evropskou chartu rovnosti žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

Veronika Šprincová, analytička, Fórum 50% a Rudolfína Voleská, garantka oblasti rovných příležitostí, SMO ČR, představily výstupy z analýzy zastoupení žen a mužů ve vedení obcí a měst ČR.  V zastupitelstvech měst a obcí je 27 % žen, v radách statutárních měst je 20 % žen a na postech starostek a primátorek je aktuálně 23 % žen. V obcích jsou rovné příležitosti na politické úrovni prosazovány v naprosté většině obcí starostou a v rámci úřadu je nejčastěji prosazuje tajemník. Obce rovné příležitosti příliš nezohledňují v interních dokumentech úřadu ani ve strategických dokumentech obce (méně než polovina obcí). O vyrovnané zastoupení na úřadech většina obcí nijak neusiluje. Obce však mají na svých úřadech řadu dobrých opatření pro klienty se specifickými potřebami (nejčastěji bezbariérové vstupy, dětské koutky či přebalovací pulty). Pro lepší prosazování rovných příležitostí by obce potřebovaly především politickou podporu, příklady dobré praxe a finance.

Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR prezentovala výsledky výzkumu zjišťujícího postoje české veřejnosti k působení žen v politice. Z výzkumu vyplynulo, že čím vyšší je úroveň politiky, tím palčivěji je veřejností vnímán nedostatek žen. 95 % dotázaných se také domnívá, že při vyšším zastoupení žen by se politika nezměnila k horšímu. Od vyššího zastoupení žen v politice si většina respondentů slibuje především zvýšení slušnosti a kultivovanosti v politice, větší vstřícnost k lidem a lepší zaměření na sociální politiku a školství.

Marit Tovsen z Norské asociace měst, obcí a regionů (KS) hovořila o tématech, na které se nyní zaměřuje KS. V Norsku je zaručeno místo ve školce pro každé dítě od 1 roku věku. Polovina zaměstnanců obcí v Norsku pracuje na částečný úvazek (nejvíce na 60 % úvazek). Právě rozšíření částečných úvazků v minulosti přivedlo značný počet žen na trh práce. V KS vytvořili projekt na síťování a podporu ženských kandidátek, aby se více dostali na vrcholné politické pozice, díky čemuž se dozvěděli více o bariérách, které ženám brání či vadí dostat se na vrcholné pozice.                                               

Monika McGarrell Klimentová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy přiblížila gender mainsteraming a jeho využití na místní úrovni. Aktuálním trendem je prosazování modelu „města krátkých vzdáleností“ – města by veřejné služby měla plánovat tak, aby byly vzájemně dostupné a aby občané mohli své aktivity dobře kombinovat. Města si musí uvědomit, že s využitím tohoto modelu mají velkou moc eliminovat genderové nerovnosti.

Květa Halanová, členka Předsednictva Svazu, předsedkyně Pracovní skupiny Svazu pro rovné příležitosti a starostka Jílového u Prahy představila Evropskou Chartu pro rovnost žen a mužů na místní úrovni (podrobněji v INS 07/2015).

Helene H. Knudsen, radní města Kristiansand (Norsko), prezentovala projekty města v oblasti gender mainstreamingu. Například  kde se snaží zapojit chlapce ze škol do práce v mateřských školách, aby měly děti mužský vzor. Také bojují proti dělání rozdílů mezi chlapci a děvčaty ve školkách, aby dětem nevštěpovali genderové stereotypy. Usilují také o získání více mužů do pečujících profesí.

Milota Sidorová, konzultantka pro urbánní projekty, která absolvovala stáž ve Vídni a na konferenci představila, jak ve Vídni uplatňují principy gender mainstreamingu při plánování veřejného prostoru města, ale i při tvorbě pravidel pro výstavbu tak, aby vše odpovídalo potřebám všech generací.

Anna Klimáčková, Národné centrum pre rovnost príležitostí (Slovensko) představila jejich projekty zaměřené na rovnost pohlaví a trh práce, které byly realizovány ve spolupráci s místními samosprávami.

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, Petr Halada, starosta obce Kamýk n. Vltavou a Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18 jsou zástupci samospráv oceněných v letošním ročníku soutěže Úřad roku – Půl na půl. Na konferenci představili své zkušenosti s uplatňováním rovných příležitostí, které mohou být pro ostatní obce příkladem dobré praxe.

Petra Dobiášová z Fórum 50 % a Šárka Slavíková-Klímová, radní obce Mníšek pod Brdy, představily své zkušenosti s přípravou projektu na participaci veřejnosti, který je jednou z aktivit projektu Ženy a muži v rovnováze. Do projektu se zapojily tři obce (Mníšek pod Brdy, Praha – Zbraslav, Odolena Voda).

 

Rudolfína Voleská

 

Konference je jednou z aktivit Svazu v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 
Nebojte se rovných příležitostí!  

Nebojte se rovných příležitostí!  

Nebojte se rovných příležitostí!  

Nebojte se rovných příležitostí!  

Nebojte se rovných příležitostí!  

 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje