Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 201
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Jak jsou principy rovných příležitostí uplatňovány na Slovensku?

Na konci května se uskutečnila studijní cesta do Bratislavy na Slovensko, které se zúčastnilo 10 zástupců obcí a 2 zástupci Kanceláře Svazu. Cesta proběhla v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze a jejím cílem bylo získat informace o tom, jak jsou rovné příležitosti mužů a žen v obcích uplatňovány u našich sousedů, na Slovensku.

Členové delegace nejprve navštívili Bratislavský samosprávný kraj, kde s nimi jednali paní Gabriella Németh, místopředsedkyně kraje (obdoba náměstkyně hejtmana), paní Michaela Šopová, ředitelka odboru sociálních věcí kraje a pan István Pomichal, zastupitel Bratislavského samosprávného kraje. Na tomto dopoledním jednání zástupci české a slovenské strany porovnávali úroveň legislativy a možnosti, které oba státy nabízejí pro uplatňování rovných příležitostí. Z jednání vyplynulo, že některé oblasti jsou lépe ošetřeny v České republice a jiné na Slovensku. Rozhodně však každý ze států může u toho druhého hledat inspiraci.

Co je tedy v oblasti rovných příležitostí na Slovensku jinak?

Slovensko nemá na rozdíl od ČR (antidiskriminační zákon) žádný samostatný právní předpis k rovnosti pohlaví, přesněji k „rodovej rovnosti“, což je pojem užívaný na Slovensku pro oblast rovných příležitostí. Slovensko nemá ani žádného ministra, který by se problematice rovných příležitostí věnoval. V České republice má toto téma v gesci Jiří Dienstbier, který je ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Data z oblasti rovných příležitostí sbírá na Slovensku Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Mají tak k dispozici větší počet oficiálně sbíraných dat, než jsou sbírány v České republice.

Rodiče dětí do 3 let mohou na Slovensku od letošního roku využívat legislativní novinku, která jim velmi usnadní návrat do zaměstnání. Rodič na Slovensku může čerpat rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte. Nově je zavedeno, že pokud nastoupí do zaměstnání dříve, než ve 3 letech věku dítěte, může od státu dostávat finanční podporu na hlídání dítěte. Tyto peníze může rodič dle vlastní volby využít buď na úhradu nákladů na pobyt dítěte v soukromé školce, nebo na hlídání dítěte prarodiči. Od roku 2016 by na Slovensku měl začít platit nově přijatý „sociální balíček“, rámci nějž dojde k navýšení příspěvku pro matky na mateřské dovolené ze 60 % výše jejich platu na 75 % výše jejich platu. Dále dojde i k navýšení částek rodičovského příspěvku. Na Slovensku mají rodiče nárok také na příspěvek na úhradu jeslí.

Co dělá v oblasti „rodovej rovnosti“ Bratislavský samosprávný kraj?

Kraj umožňuje svým zaměstnancům různé způsoby slaďování pracovního a rodinného života. Vůči občanům se zaměřují především na pomoc ženám vystaveným domácímu násilí. Pro ženy vystavené domácímu násilí a jejich děti kraj s podporou z Norských fondů buduje speciální tzv. „bezpečné domy“. Kraj také finančně podporuje vznik nových míst ve školách, ačkoliv to nepatří mezi jejich povinnosti.

Diskuse o rovných příležitostech na půdě ZMOS

Odpoledne byli delegáti přijati u partnerské organizace Združenie miest a obcí Slovenska, kde se diskutovalo o praktické implementaci principů rovných příležitostí na Slovensku. Na úvod vystoupil pan Milan Muška, výkonný ředitel ZMOS, který zdůraznil význam tématu rovných příležitostí a konstatoval, že mu dosud na Slovensku ani v České republice není věnována dostatečná pozornost. Dále vystoupila Rudolfina Voleská, odborná garantka oblasti rovných příležitostí v Kanceláří SMO CŘ, která představila projekt Ženy a muži v rovnováze a situaci v rovném zastoupení žen a mužů na místní úrovni na úrovni obcí a měst v České republice.

Další příspěvek měl pan Bruno Konečný, vedoucí legislativní sekce Kanceláře ZMOS. Ten uvedl, že gender mainstreaming není na ZMOS prioritním tématem. Nicméně na celostátní úrovni je na Slovensku schválena strategie a akční plán pro oblast rovných příležitostí. Mezi hlavní podporovaná témata zde patří zvyšování kapacit mateřských škol a slaďování pracovního a rodinného života.

Následně vystoupila paní Viera Petrášová z Vidiecky parlamentu na Slovensku (VIPA), která se zaměřuje na odstraňování stereotypů na slovenském venkově. Na Slovensku žije na venkově více než 50 % obyvatel, a to často v odlehlých horských oblastech. Samospráva zde nahrazuje i sociální práci, která zde pro obyvatele není dostupná. Snaží se proto bourat stereotypy a aktivizovat muže k práci v „ženských“ profesích, jako je například ošetřovatelství a sociální práce, které jsou zde potřebné. Dále pomáhá ženám z hor se získáním zaměstnání, což je zde obtížné. Zároveň poskytují podporu ženám zažívajícím domácí násilí a pomáhají jim řešit situaci, kdy jsou vystavovány násilí. V řešení situace jim mnohdy brání stereotypy a tradice přetrvávající v těchto komunitách. V dalším příspěvku vystoupila paní Viera Petruchová, která představila, jak se snaží na Slovensku bojovat proti domácímu násilí a násilí páchanému na ženách.

Olga Gyarfasova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislavě a expertka pro oblast rovných příležitostí pro Institut pro veřejné otázky přestavila situaci žen ve slovenské politice. V samosprávách na Slovensku jsou ženy zastoupeny pouze z 19 %, není zde ani jedna hejtmanka kraje. Vyrovnanější zastoupení má Slovensko pouze v Evropském parlamentu, kde ženy tvoří 38 %. Žádná politická strana na Slovensku nemá vnitrostranické kvóty pro sestavování kandidátek. Také na Slovensku není žádná nezisková organizace, jejíž hlavní náplní by byly právě vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice (v ČR je tato oblast hlavním tématem organizace Fórum 50 %). Agenda lidských práv je na Slovensku bezprizorná, nespadá pod žádné ministerstvo a není tak politickou prioritou.

Další příspěvek patřil Alexandře Ostertagové z neziskové organizace Aspekt, která představila jejich aktivity a projekty. Mají vlastní knižní edici, v rámci níž představují témata z oblasti rovných příležitostí, o kterých se ve společnosti diskutuje. Mají tak publikace například o ženách v politických funkcních, o tom, jak volební systém státu ovlivňuje zastoupení žen v politice a další.

Paní Anna Klimáčková z Narodneho centra pre rovnost prilezitosti představila, jak na Slovensku funguje gender mainstreaming ve vztahu k trhu práce a jaké projekty realizuje Narodne centra pre rovnost prilezitosti ve spolupráci s místními samosprávami. Mezi tři jejich klíčová témata patří domácí násilí, rovnost příležitostí a trh práce, rodina a společnost. Spolupracují s obcemi na konkrétních projektech a soustředí se především na venkovské oblastti, které jsou vzdálenější od všeho dění, které jsou nejvíce opomíjeny a kde leží největší nevyužitý potenciál obyvatel.

Rudolfina Voleská

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje