Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 116
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen „Charta“) je dokument vytvořený Radou evropských měst a regionů (CEMR) v roce 2006 za podpory Evropské komise. Charta je adresována přímo místním a regionálním samosprávám Evropy. Podpisem Charty se samosprávy veřejně formálně zaváží k principům rovnosti žen a mužů a k implementaci závazků nastavených v rámci Charty v rozsahu svého území. Charta povzbuzuje samosprávy k pozitivní činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů na svém území a není právně závazná.

Kdo se zasadil o vytvoření Evropské charty?

Chartu vytvořila Rada evropských samospráv a regionů (CEMR), což je největší sdružení místních a regionálních samospráv, které sdružuje 150 000 místních samospráv ze 41 států Evropy. CEMR sepsal Chartu ve spolupráci s 21 evropskými partnery, jedním z nich byl i Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR).

Jak Evropská charta vznikla a jaký byl další vývoj?

V roce 2005 probíhal v CEMRu projekt „Město pro rovnost“, jehož cílem bylo shromáždění případů nejlepších praktik genderové rovnosti v evropských místních samosprávách. Tento projekt získal i podporu Evropské komise. V rámci projektu byla sestavena metodologie pro pomoc místním představitelům a představitelkám v dosažení skutečné rovnosti v jejich obcích. Na konci projektu vytvořen návrh Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

V roce 2006 byla Charta zveřejněna na valném shromáždění CEMR v Innsbrucku. V letech 2006 – 2008 probíhal projekt, v rámci nějž byla Charta přeložena do všech evropských jazyků. V těchto letech byla nově vzniklá Charta představována municipalitám. V roce 2009 došlo k vytvoření nástrojů pro pomoc signatářům s implementací Charty v jejich samosprávách. V roce 2011 vznikla Observatoř, jejímž úkolem je pomáhat samosprávám dosáhnout cílů definovaných Chartou a vytvořit tak místní politiku rovných příležitostí žen a mužů.

Co je obsahem Charty?

Charta se skládá ze tří částí.

První část předkládá šest základních principů rovných příležitostí žen a mužů. Prvně je zde stanoveno, že rovnost žen a mužů představuje základní právo. Dále upozorňuje na nezbytnost postavit se kolektivní diskriminaci a znevýhodňování. Třetím principem je uznání vyrovnaného zapojení žen a mužů v rozhodování jako předpoklad demokratické společnosti. Čtvrtým principem je nutnost potírat a odstraňovat genderové stereotypy. Za páté apeluje na nezbytnost integrovat genderová hlediska do všech činností místní a regionální samosprávy. Šestým principem je osvojení a rozvíjení řádně financovaných akčních plánů a programů jako nutných nástrojů k prosazování rovnosti žen a mužů

Druhá část popisuje specifické kroky, k jejichž provedení se signatáři zavazují. Prvním z těchto kroků je informování CEMRu o podepsání Charty. Následně signatáři pracují na přijetí a uskutečňování vlastního Akčního plánu rovnosti, v rámci nějž mají být specifikovány cíle, priority a opatření, dále zdroje financování a termíny. Dalším krokem je diskuze a šíření Akčního plánu na svém území. Signatáři musejí také revidovat Akční plán dle potřeb.

Třetí část předkládá články Charty, které odpovídají hlavním oblastem zodpovědnosti místních a regionálních samospráv v Evropě. Celkem se jedná o 30 článků, z nichž každý je doplněn o konkrétní příklady akce, kterou lze provést v dané oblasti. Akční plán rovnosti v dané obci však nemusí obsahovat všechny tyto články. Každý signatář si sám určí vlastní priority a časový harmonogram pro jejich dosažení.

Kdo jsou signatáři Charty v Evropě a v České republice?

Chartu již podepsalo celkem 1486 samospráv ze 32 států Evropy. V České republice Chartu podepsaly zatím pouze čtyři z celkem 6 253 obcí. Signatářskými obcemi v České republice zatím jsou: Milotice, Staňkovice, Záluží u Berouna a Praha 18.

Jak může být Charta pro Vaši obec přínosná?

Řada obcí v České republice již většinu principů obsažených v Chartě uskutečňuje. Přistoupení k Chartě vyjadřuje oficiální souhlas obce s představenými principy a uznání jejich významu.

Prakticky signatářská obec může pouze získat. Podpisem Charty obec získá pozitivní publicitu, protože vzhledem k nízkému počtu signatářských obcí v České republice je každá další obec ve středu velkého zájmu a je jí věnována pozornost. Dále obec získá odbornou podporu a velkou inspiraci ze strany CEMRu při vytváření Akčního plánu rovnosti. Podporu má obec i od národního koordinátora Charty, jímž je Svaz měst a obcí ČR, na který je možné se obracet s jakoukoliv žádostí o pomoc. V neposlední řadě může obec počítat i s podporou neziskových organizací, které se této oblasti věnují, a které také poskytnou pomoc, podporu a inspiraci pro práci v obci.

Na koho se obrátit, máte-li zájem o bližší informace k Chartě?

Plný text Charty v českém jazyce naleznete na webových stránkách Svazu měst a obcí České republiky (Oblasti činnosti – Rovné příležitosti).

V případě Vašeho zájmu o jakékoliv bližší informace k Chartě či Vašeho zájmu o podpis Charty neváhejte kontaktovat Mgr. Gabrielu Hůlkovou z Kanceláře Svazu: hulkova@smocr.cz, 234 709 724.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

 
Soubory ke stažení
Text Charty ČJ (242 kB)
 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje