Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1007
NE NE 163
NEVÍM NEVÍM 165

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

10.03.2017 07:49

Zřídit pozici městského dendrologa byl správný krok

ÚSTÍ NAD LABEM (Ústecký kraj) Město se dlouhodobě potýká, stejně jako ostatní, s problémem jak efektivně a koncepčně udržovat zeleň a to především jak zajistit kvalitní péči o stromy.

Většina výsadeb na veřejných prostranstvích byla založena buď na přelomu 19. a 20. století (uliční stromořadí, parky), nebo zároveň se sídlišti. Některé výsadby byly sice navrženy zahradním architektem, ale nebyly udržovány podle žádného plánu péče, jiné výsadby byly prováděny v tzv. akcích Z, bez koncepce a zohlednění prostorových parametrů a růstových podmínek dřevin. Léta nebyl tento problém koncepčně řešen a došlo pouze na jednotlivosti - většinou podle požadavků občanů.

Tuto, již dále neudržitelnou situaci, se město Ústí nad Labem rozhodlo změnit a jako první krok schválilo zpracování pasportu zeleně. Jedná se o dokument, který by měl být základem pro koncepční a racionální údržbu zeleně. Nastal ale problém, jaký způsob zpracování pasportu zvolit. Většina měst si jej nechala zpracovat dodavatelsky. Z jejich zkušeností víme, že zajistit úroveň kvality zpracování tak, aby přesně odpovídal požadavkům města, je problematické, dále ekonomicky náročné a pokud nejsou data pravidelně a plně aktualizována, stává se časem z pasportu zeleně sice krásný, ale neupotřebitelný dokument.

Město se po zvážení všech pro a proti tedy rozhodlo jít jinou cestou. Zřídilo místo dendroložky. Po jejím téměř ročním fungování lze říci, že toto řešení se ukázalo jako správné a efektivní.

Dendroložka má v první řadě za úkol zpracovat pasport zeleně. Jeho zpracování pro tak velké město, jakým Ústí nad Labem je, bude trvat několik let, a proto bylo rozděleno na několik etap podle důležitosti jednotlivých prvků zeleně. V tuto chvíli již je zpasportizována a zinventarizována první část, kterou jsou aleje a uliční stromořadí. Zároveň byla zpracována koncepce péče o ně. Velkou výhodou je, že z pasportu se tak stává živý dokument, se kterým mohou jednotliví správci pracovat již v počáteční fázi, a tak již před dokončením pasportizace mohly být řešeny nejproblematičtější úseky a provedeny stabilizační zásahy, případně naplánována rekonstrukce některých uličních stromořadí.

Městský dendrolog zároveň v případě nutnosti posuzuje zdravotní stav dřevin i mimo pořadí pasportizace, navrhuje jejich ošetření a stabilizační zásahy. Město tak již ušetřilo nemalé prostředky vynaložené v minulosti na dendrologické posudky a návrhy ošetření. Pro další možnosti posouzení zdravotního stavu esteticky a biologicky hodnotných stromů jsou v rozpočtu schváleny i prostředky na nákupu ultrazvukového detektoru trhlin a dutin.

V rámci své činnosti také shromažďuje a vyhodnocuje podněty od občanů týkajících se péče o stromy, s jednotlivými správci a udržovateli městské zeleně pak konzultuje možnosti řešení a lepší péče o dřeviny, vyhledává a navrhuje vhodné prostory pro náhradní výsadby, účastní se jednání s občany a je tady i jakýmsi poradním orgánem nejen pro správce zeleně, ale i pro občany města Ústí nad Labem.

Lze tedy říci, že rozhodnutí města o zřízení funkce městského dendrologa bylo správné. A i když nás čeká ještě dlouhá cesta k zlepšení péče o dřeviny v našem městě, již v tuto chvíli jsou vidět první výsledky.

VĚRA NECHYBOVÁ, primátorka Ústí nad Labem, nezařazená

VĚRA NECHYBOVÁ, primátorka Ústí nad Labem, nezařazená

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
13. - 14. června 2019

Bezpečnostní komise

Ostrava
 
13. - 14. června 2019

společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Praha
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje