Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

25.05.2015 12:51

Už nejsme noclehárnou

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

DOLNÍ BŘEŽANY Dolní Břežany leží na jižním okraji Prahy. Do konce 20. století to byla normální středočeská vesnice, ve které žila asi tisícovka obyvatel. Pak přišla 90. léta minulého století. Přeměna orné půdy na stavení parcely a následně stavebních parcel na peníze byla v celém okolí Prahy velmi lákavá. V Dolních Břežanech to znamenalo znásobení zastavitelných ploch, divokou suburbanizaci a neřízený rozvoj.

Stavělo se na orné půdě za obcí, historické jádro obce bylo ve velmi špatném stavu. Počet obyvatel prudce rostl, ale špatná infrastruktura, nedostatek služeb, nedostatečná kapacita školky, školy, to vše vedlo k nespokojenosti s životem v obci. Proto se občané pro roce 2000 rozhodli pro radikální změnu v přístupu k dalšímu rozvoji. Zvolili si cestu koncepčního rozvoje s dlouhodobým cílem přeměnit Dolní Břežany na atraktivní, čistou a upravenou obec, která poskytne svým obyvatelům vše potřebné v místě bydliště. Cílem bylo přesměrovat vývoj od noclehárny (všechny služby jsou v Praze, v místě bydliště pouze spím) k plnohodnotnému sídlu (většina každodeních služeb je v místě bydliště).

Prostředkem k přeměně obce měla být realizace projektu výstavby nového centra s náměstím, obchodními prostorami a parkem na místě, kde se nacházela skládka zeminy, revitalizace rozsáhlého zemědělského brownfieldu, revitalizace zámku a jeho okolí a investice do zvýšení kvality veřejných prostranství, veřejné zeleně a chybějící infrastruktury. Podstatným prvkem byla pěší dostupnost, vytvoření prostoru, kde se mohou obyvatelé potkávat, nakupovat, trávit volný čas. Že to nebude jednoduché ukázala finanční inventura. V obci bylo potřeba vybudovat infrastrukturu v celkové částce za jednu miliardu Kč a dalších několik miliard bylo potřeba na přeměnu rozsáhlých zdevastovaných území v centru. Dnes můžeme konstatovat, že jsme za polovinou cesty k cíli.

Obec z odhadované miliardy proinvestovala více než polovinu, zejména díky evropským fondům. Za tyto peníze se podařilo zlepšit vzhled veřejných prostranství, dobudovat vodohospodářskou infrastrukturu, zvýšit kapacitu a pozvednout kvalitu školských zařízení, rozšířit nabídku volnočasových aktivit ve formě dětských hřišť, sportovišť, cyklostezek apod. Existují dobré předpoklady pro to, že se obci podaří v příštích letech proinvestovat i druhá chybějící polovina. Dnes se na místě nevzhledné, střed obce hyzdící skládky nachází náměstí a park, na místě zemědělského brownfieldu jsou vybudovány nové ústavy laserové fyziky, arcibiskubský zámek se přestavuje na čtyřhvězdičkový hotel. Tyto investice představují další téměř 2,5 miliardy ze soukromých zdrojů, které výrazně změnily tvář Dolních Břežan.

Významným prvkem v přesměrování vývoje byla odvaha začít územní rozvoj regulovat, a to jak prostorově, tak zejména v čase. Obec schválila třicetiletou etapizaci využití ploch určených k zastavění. Tím došlo ke zpomalení nárůstu počtu obyvatel. Občané referendem sebrali zastupitelstvu možnost rozhodovat o dalším rozšiřování zastavitelných území. Díky těmto opatřením dnes nemají Dolní Břežany osm tisíc obyvatel jako sousední Jesenice, ale žije zde něco přes čtyři tisíce obyvatel přihlášených k trvalému pobytu a přibližně dalších pět set se v obci trvale zdržuje. Díky těmto opatřením se vedení obce mohlo namísto řešení problémů spojených s developmentem více věnovat zvelebování obce, péči o veřejnou zeleň a kvalitu veřejného prostoru. Díky obchodním plochám v centru obce se významně rozšířila nabídka služeb v místě bydliště. To vše vede k tomu, že občané jsou v Dolních Břežanech spokojeni. Odráží se to v tom, že Dolní Břežany mají dvojnásobnou rezidenční stabilitu oproti srovnatelným obcím postiženým suburbanizací. A také to vede k jejich další aktivitě, rozšiřování počtu různých kulturních a sportovních akcí, vzniku nových spolků a zájmových sdružení. Ostatně příliv nových obyvatel znamená dramatickou demografickou změnu, snížení věkového průměru, zvýšení počtu středoškoláků a vysokoškoláků.

Násobné zvýšení počtu obyvatel malé obce je rizikem i příležitostí. Dolní Břežany ukazují, že strategicky řízená suburbanizace může vést ke spokojeným občanům a příjemnému místu pro život.

Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan, STAN

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje