Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 44
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

25.05.2015 12:51

Už nejsme noclehárnou

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

DOLNÍ BŘEŽANY Dolní Břežany leží na jižním okraji Prahy. Do konce 20. století to byla normální středočeská vesnice, ve které žila asi tisícovka obyvatel. Pak přišla 90. léta minulého století. Přeměna orné půdy na stavení parcely a následně stavebních parcel na peníze byla v celém okolí Prahy velmi lákavá. V Dolních Břežanech to znamenalo znásobení zastavitelných ploch, divokou suburbanizaci a neřízený rozvoj.

Stavělo se na orné půdě za obcí, historické jádro obce bylo ve velmi špatném stavu. Počet obyvatel prudce rostl, ale špatná infrastruktura, nedostatek služeb, nedostatečná kapacita školky, školy, to vše vedlo k nespokojenosti s životem v obci. Proto se občané pro roce 2000 rozhodli pro radikální změnu v přístupu k dalšímu rozvoji. Zvolili si cestu koncepčního rozvoje s dlouhodobým cílem přeměnit Dolní Břežany na atraktivní, čistou a upravenou obec, která poskytne svým obyvatelům vše potřebné v místě bydliště. Cílem bylo přesměrovat vývoj od noclehárny (všechny služby jsou v Praze, v místě bydliště pouze spím) k plnohodnotnému sídlu (většina každodeních služeb je v místě bydliště).

Prostředkem k přeměně obce měla být realizace projektu výstavby nového centra s náměstím, obchodními prostorami a parkem na místě, kde se nacházela skládka zeminy, revitalizace rozsáhlého zemědělského brownfieldu, revitalizace zámku a jeho okolí a investice do zvýšení kvality veřejných prostranství, veřejné zeleně a chybějící infrastruktury. Podstatným prvkem byla pěší dostupnost, vytvoření prostoru, kde se mohou obyvatelé potkávat, nakupovat, trávit volný čas. Že to nebude jednoduché ukázala finanční inventura. V obci bylo potřeba vybudovat infrastrukturu v celkové částce za jednu miliardu Kč a dalších několik miliard bylo potřeba na přeměnu rozsáhlých zdevastovaných území v centru. Dnes můžeme konstatovat, že jsme za polovinou cesty k cíli.

Obec z odhadované miliardy proinvestovala více než polovinu, zejména díky evropským fondům. Za tyto peníze se podařilo zlepšit vzhled veřejných prostranství, dobudovat vodohospodářskou infrastrukturu, zvýšit kapacitu a pozvednout kvalitu školských zařízení, rozšířit nabídku volnočasových aktivit ve formě dětských hřišť, sportovišť, cyklostezek apod. Existují dobré předpoklady pro to, že se obci podaří v příštích letech proinvestovat i druhá chybějící polovina. Dnes se na místě nevzhledné, střed obce hyzdící skládky nachází náměstí a park, na místě zemědělského brownfieldu jsou vybudovány nové ústavy laserové fyziky, arcibiskubský zámek se přestavuje na čtyřhvězdičkový hotel. Tyto investice představují další téměř 2,5 miliardy ze soukromých zdrojů, které výrazně změnily tvář Dolních Břežan.

Významným prvkem v přesměrování vývoje byla odvaha začít územní rozvoj regulovat, a to jak prostorově, tak zejména v čase. Obec schválila třicetiletou etapizaci využití ploch určených k zastavění. Tím došlo ke zpomalení nárůstu počtu obyvatel. Občané referendem sebrali zastupitelstvu možnost rozhodovat o dalším rozšiřování zastavitelných území. Díky těmto opatřením dnes nemají Dolní Břežany osm tisíc obyvatel jako sousední Jesenice, ale žije zde něco přes čtyři tisíce obyvatel přihlášených k trvalému pobytu a přibližně dalších pět set se v obci trvale zdržuje. Díky těmto opatřením se vedení obce mohlo namísto řešení problémů spojených s developmentem více věnovat zvelebování obce, péči o veřejnou zeleň a kvalitu veřejného prostoru. Díky obchodním plochám v centru obce se významně rozšířila nabídka služeb v místě bydliště. To vše vede k tomu, že občané jsou v Dolních Břežanech spokojeni. Odráží se to v tom, že Dolní Břežany mají dvojnásobnou rezidenční stabilitu oproti srovnatelným obcím postiženým suburbanizací. A také to vede k jejich další aktivitě, rozšiřování počtu různých kulturních a sportovních akcí, vzniku nových spolků a zájmových sdružení. Ostatně příliv nových obyvatel znamená dramatickou demografickou změnu, snížení věkového průměru, zvýšení počtu středoškoláků a vysokoškoláků.

Násobné zvýšení počtu obyvatel malé obce je rizikem i příležitostí. Dolní Břežany ukazují, že strategicky řízená suburbanizace může vést ke spokojeným občanům a příjemnému místu pro život.

Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan, STAN

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje