Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

25.05.2015 12:51

Už nejsme noclehárnou

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

DOLNÍ BŘEŽANY Dolní Břežany leží na jižním okraji Prahy. Do konce 20. století to byla normální středočeská vesnice, ve které žila asi tisícovka obyvatel. Pak přišla 90. léta minulého století. Přeměna orné půdy na stavení parcely a následně stavebních parcel na peníze byla v celém okolí Prahy velmi lákavá. V Dolních Břežanech to znamenalo znásobení zastavitelných ploch, divokou suburbanizaci a neřízený rozvoj.

Stavělo se na orné půdě za obcí, historické jádro obce bylo ve velmi špatném stavu. Počet obyvatel prudce rostl, ale špatná infrastruktura, nedostatek služeb, nedostatečná kapacita školky, školy, to vše vedlo k nespokojenosti s životem v obci. Proto se občané pro roce 2000 rozhodli pro radikální změnu v přístupu k dalšímu rozvoji. Zvolili si cestu koncepčního rozvoje s dlouhodobým cílem přeměnit Dolní Břežany na atraktivní, čistou a upravenou obec, která poskytne svým obyvatelům vše potřebné v místě bydliště. Cílem bylo přesměrovat vývoj od noclehárny (všechny služby jsou v Praze, v místě bydliště pouze spím) k plnohodnotnému sídlu (většina každodeních služeb je v místě bydliště).

Prostředkem k přeměně obce měla být realizace projektu výstavby nového centra s náměstím, obchodními prostorami a parkem na místě, kde se nacházela skládka zeminy, revitalizace rozsáhlého zemědělského brownfieldu, revitalizace zámku a jeho okolí a investice do zvýšení kvality veřejných prostranství, veřejné zeleně a chybějící infrastruktury. Podstatným prvkem byla pěší dostupnost, vytvoření prostoru, kde se mohou obyvatelé potkávat, nakupovat, trávit volný čas. Že to nebude jednoduché ukázala finanční inventura. V obci bylo potřeba vybudovat infrastrukturu v celkové částce za jednu miliardu Kč a dalších několik miliard bylo potřeba na přeměnu rozsáhlých zdevastovaných území v centru. Dnes můžeme konstatovat, že jsme za polovinou cesty k cíli.

Obec z odhadované miliardy proinvestovala více než polovinu, zejména díky evropským fondům. Za tyto peníze se podařilo zlepšit vzhled veřejných prostranství, dobudovat vodohospodářskou infrastrukturu, zvýšit kapacitu a pozvednout kvalitu školských zařízení, rozšířit nabídku volnočasových aktivit ve formě dětských hřišť, sportovišť, cyklostezek apod. Existují dobré předpoklady pro to, že se obci podaří v příštích letech proinvestovat i druhá chybějící polovina. Dnes se na místě nevzhledné, střed obce hyzdící skládky nachází náměstí a park, na místě zemědělského brownfieldu jsou vybudovány nové ústavy laserové fyziky, arcibiskubský zámek se přestavuje na čtyřhvězdičkový hotel. Tyto investice představují další téměř 2,5 miliardy ze soukromých zdrojů, které výrazně změnily tvář Dolních Břežan.

Významným prvkem v přesměrování vývoje byla odvaha začít územní rozvoj regulovat, a to jak prostorově, tak zejména v čase. Obec schválila třicetiletou etapizaci využití ploch určených k zastavění. Tím došlo ke zpomalení nárůstu počtu obyvatel. Občané referendem sebrali zastupitelstvu možnost rozhodovat o dalším rozšiřování zastavitelných území. Díky těmto opatřením dnes nemají Dolní Břežany osm tisíc obyvatel jako sousední Jesenice, ale žije zde něco přes čtyři tisíce obyvatel přihlášených k trvalému pobytu a přibližně dalších pět set se v obci trvale zdržuje. Díky těmto opatřením se vedení obce mohlo namísto řešení problémů spojených s developmentem více věnovat zvelebování obce, péči o veřejnou zeleň a kvalitu veřejného prostoru. Díky obchodním plochám v centru obce se významně rozšířila nabídka služeb v místě bydliště. To vše vede k tomu, že občané jsou v Dolních Břežanech spokojeni. Odráží se to v tom, že Dolní Břežany mají dvojnásobnou rezidenční stabilitu oproti srovnatelným obcím postiženým suburbanizací. A také to vede k jejich další aktivitě, rozšiřování počtu různých kulturních a sportovních akcí, vzniku nových spolků a zájmových sdružení. Ostatně příliv nových obyvatel znamená dramatickou demografickou změnu, snížení věkového průměru, zvýšení počtu středoškoláků a vysokoškoláků.

Násobné zvýšení počtu obyvatel malé obce je rizikem i příležitostí. Dolní Břežany ukazují, že strategicky řízená suburbanizace může vést ke spokojeným občanům a příjemnému místu pro život.

Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan, STAN

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje