Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

25.05.2015 12:39

Nejdůležitější je nepolevit a inspirovat se dobrými příklady

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

KYJOV Nejsložitějším úkolem je zajistit dostatek pracovních příležitostí, proto podporujeme zaměstnavatele.

Kyjov je jihomoravské město s dvanácti tisíci obyvateli, s úřadem vykonávající rozšířenou působnost pro 41 obcí a 55 tisíc lidí ve spádové oblasti. Ještě dva roky nazpět byl trend vývoje obyvatel záporný. V posledním období se nám daří tuto negativní skutečnost měnit. Proto, aby se obyvatelé cítili ve městě spokojeni, je nutné naplňovat několik předpokladů. Lidé musí mít kde bydlet, město nebo alespoň region do vzdálenosti 25 kilometrů musí skýtat pracovní příležitosti. Důležitým aspektem je také úroveň základních škol a pestrá nabídka volnočasových aktivit. Nezanedbatelnou skutečností, jak vyplývá z rozhovorů se spoluobčany, je také vstřícnost úřadu a možnost společenského vyžití. 

Nejsložitějším úkolem města je zajistit dostatek pracovních příležitostí. Přitáhnout nového velkého investora se podaří maximálně tak jednou za deset let. A ani to nezaručí, že mladí lidé, především vysokoškolsky vzdělaní, najdou uplatnění. Samostatnou kapitolou je pak systém vzdělávání a školství našeho státu, které chrlí mladé lidi s diplomy různých společensko-vědních oborů a dělá z nich ne nezaměstnané, ale nezaměstnatelné. Na jedno místo v administrativě se hlásí sto uchazečů, na pozici obsluhy CNC strojů nemáte z čeho vybírat. Proto se v Kyjově snažíme podporovat stávající zaměstnavatele v rozšiřování jejich podnikatelských aktivit. Vytvořili jsme Komisi pro podporu podnikání a zaměstnanosti, kde jsou zaměstnavatelé, veřejnost i zastupitelé. Z debaty pak vycházejí podněty k vhodným úpravám územního plánu, lepší koordinaci administrativy úřadu i státních institucí jako je třeba úřad práce. Doporučují se vhodné nákupy pozemků pro menší investory nebo se společné hledají noví nájemci opuštěných budov ve vlastnictví města pro živnostenské podnikání.

Velkým posunem v otázce možnosti bydlení se stal převod městského bytového fondu do vlastnictví nájemníků. Senioři, vlastnící, směňovali velké byty s mladými rodinami, které chtěly do většího. Nikdo z nich tak nemusel odcházet z Kyjova, neboť své bytové potřeby uspokojili těmito směnami. S krajem spolupracujeme na přestavbě opuštěného domova mládeže, kde by mohly vyrůst startovací byty. Intenzivně hledáme seriózního developera, se kterým bychom zrealizovali zónu pro individuální bydlení v lokalitě Bukovanská. V předchozích letech jsme zde vykoupením a převody scelili zónu pro možnou výstavbu padesáti rodinných domů. Prioritou ale zůstává starost o stávající obyvatele, aby neměli úvahy o opuštění našeho města. Z finančních prostředků prodeje bytů jsme zajistili revitalizaci našich sídlišť. Upravili parkovací plochy, vysadili novou zeleň, vyměnili veřejné osvětlení, zrekonstruovali chodníky a místní komunikace.

Má-li občan práci a kde bydlet, zajímá ho také volnočasové vyžití pro jeho samotného a především jeho děti. V minulém roce jsme převzali zřizovatelské kompetence domu dětí a mládeže, abychom lépe koordinovali s našimi školami odpolední vyžití dětí a nabídli pestrou škálu aktivit. Grantovým systémem, který má objem kolem 5 milionů korun, podporujeme spolky a organizace v oblasti sportu, sociálních záležitostí, kultury a společenského dění. Letos přibude v Kyjově umělá ledová plocha a chystáme rekonstrukci koupaliště. Možnost odpočinout si od práce a najít dětem vhodné aktivity k podpoře jejich talentu v mimoškolní dobu je velmi podstatná. A úroveň místních škol samozřejmě také. Výborní kantoři si zaslouží učit ve zrekonstruovaných budovách s adekvátním vybavením, kde se žáci cítí bezpečně a spokojeně. Ročně uvolňujeme na provoz škol kolem 15 milionu korun a investujeme také do sportovišť. Snažíme se, aby každý rok vyrostlo nové dětské hřiště nebo stávající prošlo generální opravou.

Úkolem radnice města je udržet stávající počet obyvatel. Pracovat na tom, aby Kyjov byl místem, kde se dobře žije. K tomu přispívá také samotný městský úřad. Otevřeli jsme proto v přízemí radnice nové informační centrum, kde si občan ověří podpis, zaplatí popelnice a dostane veškeré informace včetně tiskopisů. Zavedli jsme objednávání přes internet a mobilní aplikaci pro hlášení závad. Pořádáme pravidelné hovory s občany a také odpoledne se starostou. Je to nejlepší způsob, jak se dozvědět, co občanům chybí, jaké jsou jejich potřeby a přání.

Jsme na dlouhé cestě, jejímž cílem je město vstřícné pro své občany a otevřené novým obyvatelům. Nejdůležitější je nepolevit a inspirovat se dobrými příklady z jiných měst.

František Lukl, starosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje