Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 33

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

25.05.2015 12:39

Nejdůležitější je nepolevit a inspirovat se dobrými příklady

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

KYJOV Nejsložitějším úkolem je zajistit dostatek pracovních příležitostí, proto podporujeme zaměstnavatele.

Kyjov je jihomoravské město s dvanácti tisíci obyvateli, s úřadem vykonávající rozšířenou působnost pro 41 obcí a 55 tisíc lidí ve spádové oblasti. Ještě dva roky nazpět byl trend vývoje obyvatel záporný. V posledním období se nám daří tuto negativní skutečnost měnit. Proto, aby se obyvatelé cítili ve městě spokojeni, je nutné naplňovat několik předpokladů. Lidé musí mít kde bydlet, město nebo alespoň region do vzdálenosti 25 kilometrů musí skýtat pracovní příležitosti. Důležitým aspektem je také úroveň základních škol a pestrá nabídka volnočasových aktivit. Nezanedbatelnou skutečností, jak vyplývá z rozhovorů se spoluobčany, je také vstřícnost úřadu a možnost společenského vyžití. 

Nejsložitějším úkolem města je zajistit dostatek pracovních příležitostí. Přitáhnout nového velkého investora se podaří maximálně tak jednou za deset let. A ani to nezaručí, že mladí lidé, především vysokoškolsky vzdělaní, najdou uplatnění. Samostatnou kapitolou je pak systém vzdělávání a školství našeho státu, které chrlí mladé lidi s diplomy různých společensko-vědních oborů a dělá z nich ne nezaměstnané, ale nezaměstnatelné. Na jedno místo v administrativě se hlásí sto uchazečů, na pozici obsluhy CNC strojů nemáte z čeho vybírat. Proto se v Kyjově snažíme podporovat stávající zaměstnavatele v rozšiřování jejich podnikatelských aktivit. Vytvořili jsme Komisi pro podporu podnikání a zaměstnanosti, kde jsou zaměstnavatelé, veřejnost i zastupitelé. Z debaty pak vycházejí podněty k vhodným úpravám územního plánu, lepší koordinaci administrativy úřadu i státních institucí jako je třeba úřad práce. Doporučují se vhodné nákupy pozemků pro menší investory nebo se společné hledají noví nájemci opuštěných budov ve vlastnictví města pro živnostenské podnikání.

Velkým posunem v otázce možnosti bydlení se stal převod městského bytového fondu do vlastnictví nájemníků. Senioři, vlastnící, směňovali velké byty s mladými rodinami, které chtěly do většího. Nikdo z nich tak nemusel odcházet z Kyjova, neboť své bytové potřeby uspokojili těmito směnami. S krajem spolupracujeme na přestavbě opuštěného domova mládeže, kde by mohly vyrůst startovací byty. Intenzivně hledáme seriózního developera, se kterým bychom zrealizovali zónu pro individuální bydlení v lokalitě Bukovanská. V předchozích letech jsme zde vykoupením a převody scelili zónu pro možnou výstavbu padesáti rodinných domů. Prioritou ale zůstává starost o stávající obyvatele, aby neměli úvahy o opuštění našeho města. Z finančních prostředků prodeje bytů jsme zajistili revitalizaci našich sídlišť. Upravili parkovací plochy, vysadili novou zeleň, vyměnili veřejné osvětlení, zrekonstruovali chodníky a místní komunikace.

Má-li občan práci a kde bydlet, zajímá ho také volnočasové vyžití pro jeho samotného a především jeho děti. V minulém roce jsme převzali zřizovatelské kompetence domu dětí a mládeže, abychom lépe koordinovali s našimi školami odpolední vyžití dětí a nabídli pestrou škálu aktivit. Grantovým systémem, který má objem kolem 5 milionů korun, podporujeme spolky a organizace v oblasti sportu, sociálních záležitostí, kultury a společenského dění. Letos přibude v Kyjově umělá ledová plocha a chystáme rekonstrukci koupaliště. Možnost odpočinout si od práce a najít dětem vhodné aktivity k podpoře jejich talentu v mimoškolní dobu je velmi podstatná. A úroveň místních škol samozřejmě také. Výborní kantoři si zaslouží učit ve zrekonstruovaných budovách s adekvátním vybavením, kde se žáci cítí bezpečně a spokojeně. Ročně uvolňujeme na provoz škol kolem 15 milionu korun a investujeme také do sportovišť. Snažíme se, aby každý rok vyrostlo nové dětské hřiště nebo stávající prošlo generální opravou.

Úkolem radnice města je udržet stávající počet obyvatel. Pracovat na tom, aby Kyjov byl místem, kde se dobře žije. K tomu přispívá také samotný městský úřad. Otevřeli jsme proto v přízemí radnice nové informační centrum, kde si občan ověří podpis, zaplatí popelnice a dostane veškeré informace včetně tiskopisů. Zavedli jsme objednávání přes internet a mobilní aplikaci pro hlášení závad. Pořádáme pravidelné hovory s občany a také odpoledne se starostou. Je to nejlepší způsob, jak se dozvědět, co občanům chybí, jaké jsou jejich potřeby a přání.

Jsme na dlouhé cestě, jejímž cílem je město vstřícné pro své občany a otevřené novým obyvatelům. Nejdůležitější je nepolevit a inspirovat se dobrými příklady z jiných měst.

František Lukl, starosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

 

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje