Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

25.05.2015 12:39

Nejdůležitější je nepolevit a inspirovat se dobrými příklady

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

KYJOV Nejsložitějším úkolem je zajistit dostatek pracovních příležitostí, proto podporujeme zaměstnavatele.

Kyjov je jihomoravské město s dvanácti tisíci obyvateli, s úřadem vykonávající rozšířenou působnost pro 41 obcí a 55 tisíc lidí ve spádové oblasti. Ještě dva roky nazpět byl trend vývoje obyvatel záporný. V posledním období se nám daří tuto negativní skutečnost měnit. Proto, aby se obyvatelé cítili ve městě spokojeni, je nutné naplňovat několik předpokladů. Lidé musí mít kde bydlet, město nebo alespoň region do vzdálenosti 25 kilometrů musí skýtat pracovní příležitosti. Důležitým aspektem je také úroveň základních škol a pestrá nabídka volnočasových aktivit. Nezanedbatelnou skutečností, jak vyplývá z rozhovorů se spoluobčany, je také vstřícnost úřadu a možnost společenského vyžití. 

Nejsložitějším úkolem města je zajistit dostatek pracovních příležitostí. Přitáhnout nového velkého investora se podaří maximálně tak jednou za deset let. A ani to nezaručí, že mladí lidé, především vysokoškolsky vzdělaní, najdou uplatnění. Samostatnou kapitolou je pak systém vzdělávání a školství našeho státu, které chrlí mladé lidi s diplomy různých společensko-vědních oborů a dělá z nich ne nezaměstnané, ale nezaměstnatelné. Na jedno místo v administrativě se hlásí sto uchazečů, na pozici obsluhy CNC strojů nemáte z čeho vybírat. Proto se v Kyjově snažíme podporovat stávající zaměstnavatele v rozšiřování jejich podnikatelských aktivit. Vytvořili jsme Komisi pro podporu podnikání a zaměstnanosti, kde jsou zaměstnavatelé, veřejnost i zastupitelé. Z debaty pak vycházejí podněty k vhodným úpravám územního plánu, lepší koordinaci administrativy úřadu i státních institucí jako je třeba úřad práce. Doporučují se vhodné nákupy pozemků pro menší investory nebo se společné hledají noví nájemci opuštěných budov ve vlastnictví města pro živnostenské podnikání.

Velkým posunem v otázce možnosti bydlení se stal převod městského bytového fondu do vlastnictví nájemníků. Senioři, vlastnící, směňovali velké byty s mladými rodinami, které chtěly do většího. Nikdo z nich tak nemusel odcházet z Kyjova, neboť své bytové potřeby uspokojili těmito směnami. S krajem spolupracujeme na přestavbě opuštěného domova mládeže, kde by mohly vyrůst startovací byty. Intenzivně hledáme seriózního developera, se kterým bychom zrealizovali zónu pro individuální bydlení v lokalitě Bukovanská. V předchozích letech jsme zde vykoupením a převody scelili zónu pro možnou výstavbu padesáti rodinných domů. Prioritou ale zůstává starost o stávající obyvatele, aby neměli úvahy o opuštění našeho města. Z finančních prostředků prodeje bytů jsme zajistili revitalizaci našich sídlišť. Upravili parkovací plochy, vysadili novou zeleň, vyměnili veřejné osvětlení, zrekonstruovali chodníky a místní komunikace.

Má-li občan práci a kde bydlet, zajímá ho také volnočasové vyžití pro jeho samotného a především jeho děti. V minulém roce jsme převzali zřizovatelské kompetence domu dětí a mládeže, abychom lépe koordinovali s našimi školami odpolední vyžití dětí a nabídli pestrou škálu aktivit. Grantovým systémem, který má objem kolem 5 milionů korun, podporujeme spolky a organizace v oblasti sportu, sociálních záležitostí, kultury a společenského dění. Letos přibude v Kyjově umělá ledová plocha a chystáme rekonstrukci koupaliště. Možnost odpočinout si od práce a najít dětem vhodné aktivity k podpoře jejich talentu v mimoškolní dobu je velmi podstatná. A úroveň místních škol samozřejmě také. Výborní kantoři si zaslouží učit ve zrekonstruovaných budovách s adekvátním vybavením, kde se žáci cítí bezpečně a spokojeně. Ročně uvolňujeme na provoz škol kolem 15 milionu korun a investujeme také do sportovišť. Snažíme se, aby každý rok vyrostlo nové dětské hřiště nebo stávající prošlo generální opravou.

Úkolem radnice města je udržet stávající počet obyvatel. Pracovat na tom, aby Kyjov byl místem, kde se dobře žije. K tomu přispívá také samotný městský úřad. Otevřeli jsme proto v přízemí radnice nové informační centrum, kde si občan ověří podpis, zaplatí popelnice a dostane veškeré informace včetně tiskopisů. Zavedli jsme objednávání přes internet a mobilní aplikaci pro hlášení závad. Pořádáme pravidelné hovory s občany a také odpoledne se starostou. Je to nejlepší způsob, jak se dozvědět, co občanům chybí, jaké jsou jejich potřeby a přání.

Jsme na dlouhé cestě, jejímž cílem je město vstřícné pro své občany a otevřené novým obyvatelům. Nejdůležitější je nepolevit a inspirovat se dobrými příklady z jiných měst.

František Lukl, starosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje