Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 44
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

10.11.2016 21:59

Nečekejme, až se něco stane. Extrémům předcházejme

KYJOV (Jihomoravský kraj)  Občas si říkám, proč se stát dívá na běžný život svrchu. Jako by se některých lidí na ministerstvech reálné dění v území netýkalo. Je to škoda. Vždyť jsou to právě města a obce, která jsou občanům nejblíže a která musí řešit každodenní situace tak, aby se lidem dobře žilo. A že jde někdy o události nemilé, ohrožující bezpečnost našich obyvatel, kterým by se však dalo předcházet rozumným přístupem, spoluprací a praktickou legislativou.

Často si to však centrální orgány uvědomí či připustí až v extrémních situacích typu útoku ve Žďáru nad Sázavou nebo usmrcení policistky v Kostelci nad Labem – jeho pachatelem byl mladík, který dříve opakovaně sedl za volant bez řidičského průkazu. Nedivte se pak, že i na základě těchto zkušeností, voláme po tom, aby se do legislativy vrátil institut zákazu pobytu. Jako nástroj pro vedení města a obcí ve vztahu k osobám, které se dopouštějí opakovaných přestupků a peněžité sankce z nich plynoucí neplatí. Často na to totiž jednoduše nemají, bývají bez práce a bez peněz nebo pobírají sociální dávky.

Zákonem daná bezzubost

Města a obce nemají v současné době proti bagatelní kriminalitě účinný nástroj. Z nového znění přestupkového zákona byl totiž vypuštěn zákaz pobytu. A to přes to, že se tato sankce do tuzemského právního řádu dostala teprve s účinností od ledna 2013. Argumentace předkladatelů změny legislativy se přitom jeví jako dost neurčitá a obecná, tvůrci novely, odkazují na možnost porušení svobody pohybu a pobytu. Není to ale tak, že lidé, kteří opakovaně páchají přestupky, omezují svobodu druhých? A ohrožují jejich bezpečnost? Mají snad být ti slušní trestáni za to, že na ty, kteří pravidla nerespektují, nemají samosprávy páku a jejich zákonem posvěcená bezzubost vede sociálně slabé obyvatele k pocitu beztrestnosti?

Kam s nimi

Přestože je bagatelní kriminalita velmi rozšířená, jde o podceňovaný a opomíjený jev. Rozumí se jím stav, kdy lidé, kteří spáchají přestupek, neplatí pokuty a není nástroj, jak je vymoci. Zvyšování pokut nefunguje. Jen vede k tomu, že výše nevymožených sankcí roste a skupina lidí, kteří mají pocit beztrestnosti, protože nemají z čeho sankci zaplatit, se zvětšuje. Stejně, jako roste jejich zadluženost. Nabízí se tak Nerudovská otázka Kam s nimi? My na ni odpovídáme: Zakázat jim pobyt. Jsme přesvědčení, že tato nepeněžní sankce by byla daleko efektivnější. I třeba proto, že se obyvatelé České republiky obecně neradi stěhují.

Vymahatelnost práva

Nebudu se zaobírat tím, že se tuzemská legislativa neustále mění, zákonodárci bývají kreativní a představitelé samospráv proto často volají: Zastavme legislativní smršť! I to vede k tomu, že to s vymahatelností práva u nás bývá všelijaké. Protože – zjednodušeně řečeno – kdo se v tom má vyznat? Když se s neustále novou právní úpravou ve městech a obcích srovnáme, naučíme se ji efektivně využívat, objeví se další změna. Tak to bylo, jak jsem psal dříve, právě se zákazem pobytu. Zřejmě zde sehrály roli i poněkud liché obavy státu, že by samosprávy daný institut zneužívaly. K tomu lze říct jen to: Vždyť se tolik nevyužíval, vnímali jsme ho jako krajní řešení, nicméně nástroj, který mohl efektivně fungovat. Tak nám ho stát sebral. Zřejmě nechce, abychom byli na straně obětí přestupků, a to i přes to, že jim prokazatelně ti, co je páchají, působí majetkovou i psychickou újmu.

Hlasité extrémy

Takový přístup však hrozí tím, že si ti, kteří se chovají podle práva, zákonitě položí otázky: Proč to děláme, když jiným prochází nerespektování zákonů? Proč s tím vedení města či obce, kde žiji, něco neudělá? Proč nesjedná pořádek?

Milý občane, tento poslední odstavec, ber, prosím, trochu s nadsázkou. Tedy: Věz, že my z radnic bychom rádi něco udělali. Jenže nemůžeme. Možný nástroj nám změna přestupkového zákona vzala. Takže pokud ses stal obětí opakovaného přestupku a chceš situaci změnit, musíš se obrátit na zákonodárce. Ale neboj, oni ti budou rozumět. Zvlášť když přestaneš být solidární a dáš přednost krajním názorům. Na extrémy se totiž u nás slyší. Škoda, že se daleko méně slyší na to, že jim lze také předcházet.

Antonín Kuchař, místostarosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

Antonín Kuchař, místostarosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje