Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

10.11.2016 21:59

Nečekejme, až se něco stane. Extrémům předcházejme

KYJOV (Jihomoravský kraj)  Občas si říkám, proč se stát dívá na běžný život svrchu. Jako by se některých lidí na ministerstvech reálné dění v území netýkalo. Je to škoda. Vždyť jsou to právě města a obce, která jsou občanům nejblíže a která musí řešit každodenní situace tak, aby se lidem dobře žilo. A že jde někdy o události nemilé, ohrožující bezpečnost našich obyvatel, kterým by se však dalo předcházet rozumným přístupem, spoluprací a praktickou legislativou.

Často si to však centrální orgány uvědomí či připustí až v extrémních situacích typu útoku ve Žďáru nad Sázavou nebo usmrcení policistky v Kostelci nad Labem – jeho pachatelem byl mladík, který dříve opakovaně sedl za volant bez řidičského průkazu. Nedivte se pak, že i na základě těchto zkušeností, voláme po tom, aby se do legislativy vrátil institut zákazu pobytu. Jako nástroj pro vedení města a obcí ve vztahu k osobám, které se dopouštějí opakovaných přestupků a peněžité sankce z nich plynoucí neplatí. Často na to totiž jednoduše nemají, bývají bez práce a bez peněz nebo pobírají sociální dávky.

Zákonem daná bezzubost

Města a obce nemají v současné době proti bagatelní kriminalitě účinný nástroj. Z nového znění přestupkového zákona byl totiž vypuštěn zákaz pobytu. A to přes to, že se tato sankce do tuzemského právního řádu dostala teprve s účinností od ledna 2013. Argumentace předkladatelů změny legislativy se přitom jeví jako dost neurčitá a obecná, tvůrci novely, odkazují na možnost porušení svobody pohybu a pobytu. Není to ale tak, že lidé, kteří opakovaně páchají přestupky, omezují svobodu druhých? A ohrožují jejich bezpečnost? Mají snad být ti slušní trestáni za to, že na ty, kteří pravidla nerespektují, nemají samosprávy páku a jejich zákonem posvěcená bezzubost vede sociálně slabé obyvatele k pocitu beztrestnosti?

Kam s nimi

Přestože je bagatelní kriminalita velmi rozšířená, jde o podceňovaný a opomíjený jev. Rozumí se jím stav, kdy lidé, kteří spáchají přestupek, neplatí pokuty a není nástroj, jak je vymoci. Zvyšování pokut nefunguje. Jen vede k tomu, že výše nevymožených sankcí roste a skupina lidí, kteří mají pocit beztrestnosti, protože nemají z čeho sankci zaplatit, se zvětšuje. Stejně, jako roste jejich zadluženost. Nabízí se tak Nerudovská otázka Kam s nimi? My na ni odpovídáme: Zakázat jim pobyt. Jsme přesvědčení, že tato nepeněžní sankce by byla daleko efektivnější. I třeba proto, že se obyvatelé České republiky obecně neradi stěhují.

Vymahatelnost práva

Nebudu se zaobírat tím, že se tuzemská legislativa neustále mění, zákonodárci bývají kreativní a představitelé samospráv proto často volají: Zastavme legislativní smršť! I to vede k tomu, že to s vymahatelností práva u nás bývá všelijaké. Protože – zjednodušeně řečeno – kdo se v tom má vyznat? Když se s neustále novou právní úpravou ve městech a obcích srovnáme, naučíme se ji efektivně využívat, objeví se další změna. Tak to bylo, jak jsem psal dříve, právě se zákazem pobytu. Zřejmě zde sehrály roli i poněkud liché obavy státu, že by samosprávy daný institut zneužívaly. K tomu lze říct jen to: Vždyť se tolik nevyužíval, vnímali jsme ho jako krajní řešení, nicméně nástroj, který mohl efektivně fungovat. Tak nám ho stát sebral. Zřejmě nechce, abychom byli na straně obětí přestupků, a to i přes to, že jim prokazatelně ti, co je páchají, působí majetkovou i psychickou újmu.

Hlasité extrémy

Takový přístup však hrozí tím, že si ti, kteří se chovají podle práva, zákonitě položí otázky: Proč to děláme, když jiným prochází nerespektování zákonů? Proč s tím vedení města či obce, kde žiji, něco neudělá? Proč nesjedná pořádek?

Milý občane, tento poslední odstavec, ber, prosím, trochu s nadsázkou. Tedy: Věz, že my z radnic bychom rádi něco udělali. Jenže nemůžeme. Možný nástroj nám změna přestupkového zákona vzala. Takže pokud ses stal obětí opakovaného přestupku a chceš situaci změnit, musíš se obrátit na zákonodárce. Ale neboj, oni ti budou rozumět. Zvlášť když přestaneš být solidární a dáš přednost krajním názorům. Na extrémy se totiž u nás slyší. Škoda, že se daleko méně slyší na to, že jim lze také předcházet.

Antonín Kuchař, místostarosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

Antonín Kuchař, místostarosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje