Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 1
ne ne 1

Zajímavosti ze Svazu

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly správním obvodem DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 692 obcí, tj. 43,04 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 303 454 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,68 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

10.11.2016 21:59

Nečekejme, až se něco stane. Extrémům předcházejme

KYJOV (Jihomoravský kraj)  Občas si říkám, proč se stát dívá na běžný život svrchu. Jako by se některých lidí na ministerstvech reálné dění v území netýkalo. Je to škoda. Vždyť jsou to právě města a obce, která jsou občanům nejblíže a která musí řešit každodenní situace tak, aby se lidem dobře žilo. A že jde někdy o události nemilé, ohrožující bezpečnost našich obyvatel, kterým by se však dalo předcházet rozumným přístupem, spoluprací a praktickou legislativou.

Často si to však centrální orgány uvědomí či připustí až v extrémních situacích typu útoku ve Žďáru nad Sázavou nebo usmrcení policistky v Kostelci nad Labem – jeho pachatelem byl mladík, který dříve opakovaně sedl za volant bez řidičského průkazu. Nedivte se pak, že i na základě těchto zkušeností, voláme po tom, aby se do legislativy vrátil institut zákazu pobytu. Jako nástroj pro vedení města a obcí ve vztahu k osobám, které se dopouštějí opakovaných přestupků a peněžité sankce z nich plynoucí neplatí. Často na to totiž jednoduše nemají, bývají bez práce a bez peněz nebo pobírají sociální dávky.

Zákonem daná bezzubost

Města a obce nemají v současné době proti bagatelní kriminalitě účinný nástroj. Z nového znění přestupkového zákona byl totiž vypuštěn zákaz pobytu. A to přes to, že se tato sankce do tuzemského právního řádu dostala teprve s účinností od ledna 2013. Argumentace předkladatelů změny legislativy se přitom jeví jako dost neurčitá a obecná, tvůrci novely, odkazují na možnost porušení svobody pohybu a pobytu. Není to ale tak, že lidé, kteří opakovaně páchají přestupky, omezují svobodu druhých? A ohrožují jejich bezpečnost? Mají snad být ti slušní trestáni za to, že na ty, kteří pravidla nerespektují, nemají samosprávy páku a jejich zákonem posvěcená bezzubost vede sociálně slabé obyvatele k pocitu beztrestnosti?

Kam s nimi

Přestože je bagatelní kriminalita velmi rozšířená, jde o podceňovaný a opomíjený jev. Rozumí se jím stav, kdy lidé, kteří spáchají přestupek, neplatí pokuty a není nástroj, jak je vymoci. Zvyšování pokut nefunguje. Jen vede k tomu, že výše nevymožených sankcí roste a skupina lidí, kteří mají pocit beztrestnosti, protože nemají z čeho sankci zaplatit, se zvětšuje. Stejně, jako roste jejich zadluženost. Nabízí se tak Nerudovská otázka Kam s nimi? My na ni odpovídáme: Zakázat jim pobyt. Jsme přesvědčení, že tato nepeněžní sankce by byla daleko efektivnější. I třeba proto, že se obyvatelé České republiky obecně neradi stěhují.

Vymahatelnost práva

Nebudu se zaobírat tím, že se tuzemská legislativa neustále mění, zákonodárci bývají kreativní a představitelé samospráv proto často volají: Zastavme legislativní smršť! I to vede k tomu, že to s vymahatelností práva u nás bývá všelijaké. Protože – zjednodušeně řečeno – kdo se v tom má vyznat? Když se s neustále novou právní úpravou ve městech a obcích srovnáme, naučíme se ji efektivně využívat, objeví se další změna. Tak to bylo, jak jsem psal dříve, právě se zákazem pobytu. Zřejmě zde sehrály roli i poněkud liché obavy státu, že by samosprávy daný institut zneužívaly. K tomu lze říct jen to: Vždyť se tolik nevyužíval, vnímali jsme ho jako krajní řešení, nicméně nástroj, který mohl efektivně fungovat. Tak nám ho stát sebral. Zřejmě nechce, abychom byli na straně obětí přestupků, a to i přes to, že jim prokazatelně ti, co je páchají, působí majetkovou i psychickou újmu.

Hlasité extrémy

Takový přístup však hrozí tím, že si ti, kteří se chovají podle práva, zákonitě položí otázky: Proč to děláme, když jiným prochází nerespektování zákonů? Proč s tím vedení města či obce, kde žiji, něco neudělá? Proč nesjedná pořádek?

Milý občane, tento poslední odstavec, ber, prosím, trochu s nadsázkou. Tedy: Věz, že my z radnic bychom rádi něco udělali. Jenže nemůžeme. Možný nástroj nám změna přestupkového zákona vzala. Takže pokud ses stal obětí opakovaného přestupku a chceš situaci změnit, musíš se obrátit na zákonodárce. Ale neboj, oni ti budou rozumět. Zvlášť když přestaneš být solidární a dáš přednost krajním názorům. Na extrémy se totiž u nás slyší. Škoda, že se daleko méně slyší na to, že jim lze také předcházet.

Antonín Kuchař, místostarosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

Antonín Kuchař, místostarosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace
program
video pozvánka

 

 

Naši partneři

 

Kalendář

17. října 2017 09:30-12:00

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
17. října 2017 10:00-13:00

Jednání Sociálně - zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
19. října 2017 10:00-13:00

Jednání Školské komise

Praha, Kancelář Svazu
 
20. října 2017 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
1. listopadu 2017 15:00-17:00

Komora obcí

Praha 9, Clarion Congress Hotel Prague
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje