Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

16.08.2016 15:34

Naše dopravní hřiště je nejmodernější v kraji

CHEB (Karlovarský kraj) Dětská hřiště, pískoviště i hřiště pro volnočasové aktivity jsou neodmyslitelnou součástí každého města. Stejně tak tomu je i u nás v Chebu, kde se jich v současné době nachází více než čtyřicet. To považuji za uspokojivý počet s ohledem na rozlohu našeho města a skladbu jeho obyvatel. Klíčovým úkolem všech těchto hřišť je zajistit smysluplné využití volného času obyvatel a posloužit také jako jedno z lákadel pro turisty, kteří směřují do Chebu za aktivní zábavou.

Pro stavbu hřišť je velmi důležitý soulad s konkrétním okolím, jeho atmosférou a možnostmi. Krásná příroda i bezprostřední blízkost řeky Ohře v areálu Krajinka se staly pro obyvatele města synonymem sportu. Na své si zde přijdou cyklisté, hráči minigolfu, běžci, lidé na bruslích nebo koloběžkách. Jednoduše všichni, kteří chtějí strávit své odpoledne aktivně. Proto jsme zde také nechali vybudovat jak hřiště dětská, tak i ta se speciálním zaměřením. Pro ty nejmenší jsou k dispozici moderní hřiště s herními prvky - skluzavky, kolotoče, prolézačky, houpačky a pískoviště. Naopak pro nejstarší občany města bylo postaveno speciální hřiště se cvičebními prvky fitness-centra. Dále zde najdeme dětské hřiště „vodní svět“, kde jsou vodní nádržky, které se v letních dnech dají využít i jako brouzdaliště. Areál má dokonce i několik vodních prvků - například korýtka simulují zdymadlo, vodní pumpu, mlýnek nebo Archimédův šroub. Hřiště je určeno pro děti od tří let a nese v sobě určitý vzdělávací aspekt, moci si na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují fyzikální zákony, o kterých se děti učily nebo teprve budou učit.

Za zmínku stojí rovněž hřiště se speciálním zaměřením. Zmínila bych naše dopravní hřiště, které je nejmodernější v Karlovarském kraji. Děti a mládež se zde mohou zábavnou formou naučit řešit různé situace vyplývající z běžného silničního provozu. Vedle všech možných druhů křižovatek je na hřišti k dispozici také kruhový objezd nebo železniční přejezd. Speciálním hřištěm určeným pro všechny věkové kategorie je lanové centrum. To nabízí spoustu sportovního vyžití - možnost zdolání velkého vysokého okruhu ve výšce 10 metrů se 14 různými překážkami nebo malého okruhu s 11 překážkami v nižší pětimetrové výšce. Pro dětské návštěvníky od 3 let jsou zde připraveny lanové překážky u země a mnoho dalšího. V současné době se veliké oblibě malých i velkých občanů města těší také nově postavené street workoutové hřiště. Nemůžu zapomenout ani na unikátní sportovní areál pro lukostřelbu.

Město Cheb je zřizovatelem Domu dětí a mládeže Sova, který zajišťuje vyplnění volného času našich obyvatel. Každoročně Sova pořádá více jak 100 kroužků, ze kterých si vybere jistě každý. Rovněž zajišťují řadu akcí v podobě exkurzí, karnevalů, soutěží, sportovních klání a výtvarných dílen. O prázdninách pak pořádají mnoho příměstských i klasických táborů, o které je mimořádný zájem.

Tak jako v každém městě, jsou i u nás v Chebu důležitým prvkem občanské vybavenosti běžná a obvyklá sportoviště. Ta zdejší jsou majetkem města a spadají pod jeho správu. Řadím mezi ně i nově a moderně zrekonstruovaná multifunkční hřiště, která jsou u našich základních škol a po skončení výuky slouží i veřejnosti. Dále budu jmenovat plavecký bazén, zimní stadion, atletický areál, nebo sportovní halu. Pochlubit se můžeme i krásným areálem pro tenisový sport a unikátním minigolfovým hřištěm, kde najdete jak miniaturgolf, tak minigolf na jednom místě. V celé republice jsou pouze tři areály s takovými parametry.

Nejbližším dalším projektem z této oblasti je pro nás vybudování opičí dráhy v těsné blízkosti pět metrů dlouhé skluzavky v Hradním příkopu.

DANIELA SEIFERTOVÁ, 1. místostarostka Chebu, ANO

DANIELA SEIFERTOVÁ, 1. místostarostka Chebu, ANO

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje