Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

18.06.2015 13:45

Jsem z vedlejší obce, tak vím, co bylo poškozeno, tvrdil úředník

VÍTKOV (Moravskoslezský kraj) Je jistě pochopitelné, že se obce setkávají s kontrolami od různých orgánů a institucí.

Vzhledem k tomu, že pracují s veřejnými prostředky, které získávají jak z rozpočtového určení daní, tak z dalších zdrojů, zejména národních nebo evropských, je legitimní, aby existoval systém kontroly nad jejich používáním. Kontrola by však měla být jen jedna, která daný konkrétní případ prověří a udělá nějaký závěr. Nebývá neobvyklé, že po kontrole poskytovatelem dotace, který konstatuje, že nedošlo k pochybení při použití získaných prostředků, dorazí po nějaké době kontrola z finančního úřadu, a má opačný názor.

Tento případ jsme zažili. Není to sice aktuální zážitek, ale přesto ho uvedu. Naše město dostalo v roce 1997 finanční prostředky ve výši 1,2 mil. Kč na likvidaci škod po povodních. Tyto peníze rozděloval okresní úřad, a to tak, že na základě žádostí jednotlivých obcí prověřil oprávněnost jejich požadavků. Pak následně přidělil finanční prostředky. Po ukončení oprav obce tyto akce vyúčtovaly okresnímu úřadu, který toto zkontroloval. Po několika letech se k nám nahlásil finanční úřad na kontrolu. Kontrolor učinil závěr, že jsme 600 tis. Kč použili v rozporu s podmínkami, protože jsme opravili něco, co nebylo povodněmi poškozeno. Své tvrzení opřel o to, že pochází z vedlejší obce, a tudíž ví, co bylo ve Vítkově poškozeno, a co ne. Na základě této argumentace nám bylo nařízeno vrátit 600 tis Kč a také nám bylo vyměřeno penále v téměř stejné výši. Samozřejmě, že jsme se odvolali a nakonec jsme uspěli, ale stálo nás to hodně úsilí a času, abychom vyvrátili ničím nepodložené tvrzení úředníka.

Při čerpání dotací by měly být jasné podmínky, které neumožňují dvojí výklad. Protože tomu tak nebývá, musí se příjemci často ptát poskytovatelů, jak daný problém vyřešit. Je důležité mít vše písemně, aby to pak bylo možné doložit následným kontrolám.

Již několikrát jsme zažili to, že na projekty realizované z ROP Moravskoslezsko přišla kontrola, což není nic neobvyklého. Ale za nějaké období přišla další kontrola, která kontrolovala průběh předcházející kontroly. Zatím jsme bez ztráty kytičky, ale můžeme ještě čekat kontrolu z další instituce - a budeme doufat, že dopadne stejně.

A co se týká kontroly obcí ze strany NKÚ, tak je otázka nejenom, zda to tento úřad vůbec bude kapacitně zvládat. Předpokládáme, že se pěkně rozroste. Hlavní otázkou ale je, co bude kontrolovat? Jak dlouho kde „visel“ záměr na prodej či pronájem? S tím by asi problém nebyl. Ale co když je bude zajímat, proč obec pronajala nebytový prostor lékaři levněji, než prodejci oblečení a pantoflí? Nebo proč pozemek v průmyslové zóně neprodá za účelem zřízení solární elektrárny, ale za menší peníz podnikateli, který tam vybuduje provozovnu a zřídí nová pracovní místa? Tak to je čistá samospráva, která je pod kontrolou občanů a nikoliv úředníků odněkud z „Prahy nebo Brna“.

Postupně začínáme nabývat dojmu, že se omezují či znesnadňují procesy, kdy zastupitelé a radní řídí a rozhodují o záležitostech v dané obci nebo městě. A to jistě není dobře.

Pavel Smolka, Vítkov (Moravskoslezský kraj), Sdružení nezávislých kandidátů

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje