Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starosti starostů aneb jak se žije našim starostům v Čechách a na Moravě

Starosto, starej se

Jsme tady znovu se zbrusu novým příběhem, tentokrát přidává svou zkušenost se starostováním Petr Halfar, starosta obce Sudice u Opavy, jak sám píše, z kraje fascinujícího, plného dobrosrdečných a pracovitých lidí.
 

Slovo starosta nejspíš vzniklo od slova starat se. Proto se starosto starej. Tak zřejmě vnímá tuto funkci většina lidí. 
Naše malá obec leží na Hlučínsku mezi městy Opavou a Ostravou v nejsevernějším výběžku směrem na polskou Ratiboř.
Hlučínsko je specifický region, zmítaný osudem. V roce 1742 prohrála Marie Terezie válku s Fridrichem II a Hlučínsko bylo připojeno k Prusku. V roce 1920 k Československu, v roce 1938 k Německu a v roce 1945 opět k Československu.
Je to region dobrosrdečný, fascinující a pracovitý.

Obec je krásně upravená, máme základní devítiletou školu, mateřskou školu, všechny inženýrské sítě včetně vlastní ČOV, dva kostely, (tři víry), pět dětských hřišť, workautové hřiště, nebo U rampu pro skateboard či kola.
Několik památníků k obětem válek. Fotbalové hřiště. Tři restaurace, obchod, poštu, dvě náměstí, park.
I když nemáme skoro žádné lesy, snažíme se vše vynahradit zelení v obci a kolem polních cest.

Malá obec, malý úřad, jeden uvolněný starosta a dvě pracovnice na ¾ úvazku. Takže starosta je takzvaně holkou pro všechno. Shání lidi na VPP, zajišťuje dovoz benzínu, náhradních dílů, nákupy snad úplně všeho. Má na starosti chod OÚ, výběrová řízení – shání firmy, aby se přihlásily do výběrového řízení, což je dnes velký problém. Jako zřizovatel pečuje o školu. Odpady, životní prostředí. Práci nám někdy ztěžují zákonodárci, kteří svým rozhodnutím přesunují povinnosti ze státu na obce.
A Ty na obci se starej a je toho čím dál více. Pak si zase někdo vymyslí GDPR, zákon o střetu zájmů, některé zákony nemají hlavu ani patu a jiné zmizí, dříve než začnou platit. Pak vám volají občané vlastní obce. Starosto, běhá tady pes … kdo si myslíte, že tam na malé obci půjde …. Starosto je sucho, je povodeň, je mokro, je bláto, práší se. Nebo když náhodou v zimě zasněží…. To všechno jsou jenom střípky, s odstupem času veselé, teda jestli Vás ten pes nekousnul …
Ale jsou i hezké chvíle, kdy dokážete lidem pomoci a oni jsou šťastni. Nebo při gratulacích starším jubilantům, to Vám chtějí donést modré z nebe. Také když se podaří dokončit projekt a jsou vidět výsledky vaší práce.
Já jsem v zastupitelstvu obce od roku 1994, dnes jsem starostou čtvrté volební období. Někdy se divím sám sobě, proč to ještě dělám. A to jsme ještě členy Sdružení obcí Hlučínska v radě Svazku Mikroregionu Hlučínsko západ, v radě Euroregionu Silesia, v předsednictvu MAS Hlučínsko a Spolku obnovy venkova Moravskoslezského kraje.
Ale je důležité si najít i volný čas pro sebe, volejbal, plavání, kolo, rodina, nebo si jen tak zajít na pivko. 
Práce starosty – nikdy nejde říct, že máte hotovo, protože obec se rozvíjí a práce je nekonečná.

Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem ….

Petr Halfar starosta obce Sudice, okr. Opava

 

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

14. listopadu 2019

Den malých obcí

Výstaviště Flora Olomouc

Konference přináší maximum informací z oblasti  rozvoje venkova, dotační politiky či financování, reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti  činnosti  veřejné správy. Nedílnou součás  konference je i doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům.

 
 
detail akce
20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje