Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 53
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví

Svaz měst a obcí České republiky společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a s německým partnerem, Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, dal vzniknout přeshraničnímu projektu s názvem Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví, jehož realizace probíhá od září roku 2017 a potrvá až do konce února 2020.

Projekt se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko, jehož provázanost lze shledávat v různých oblastech, jako je např. ochrana životního prostředí, policejní spolupráce, městská a školní partnerství či oblast spolupráce záchranných sborů. Přestože se zdá, že kooperace dosáhla vysoké úrovně, čemuž bezpochyby přispěly projekty Krajského úřadu v Plzni Plzeňský kraj a Horní Falc - evropští sousedé a Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj – Dolní Bavorsko, na které současný projekt volně navazuje, nelze přehlížet nedostatky v existujících legislativních, právních a správních bariérách, jejichž překonání lze považovat za primární cíl projektu současného.

Odstranění bariér by mělo mít vliv především na atraktivnost života lidí žijících v regionu Česko-Bavorsko, které bude dosaženo skrze partnerství obcí, krajů, svazů a dalších aktérů, kteří působí v příhraničí a dále přes podporu zájmu investorů o region. Projekt by měl napomoci pozdvihnout především spolupráci v oblasti veřejné správy, hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, to vše s důrazem na rozvoj kultury, cestovního ruchu a rozvoje obcí. Zlepšení právního a administrativního prostředí pro podnikatele v příhraničí je další součástí projektového plánu.

K vytvoření jednotného, společného a přívětivého regionu Česko-Bavorsko a k jeho obousměrnému provázání dojde postupem zaměřeným na analýzu potřeb a problémů obcí a dalších aktérů v příhraničí.  Vymezením oblastí se zaměřením na veřejnou správu a hospodářství, ve kterých se vzájemná spolupráce daří (tzv. best practice) či nedaří, a výběrem oblastí, kde existuje potenciál ke zlepšení a rozvoji přeshraniční spolupráce jsou podstatou rozšířené spolupráce.  Organizací workshopů partnery pro regionální aktéry a mimo jiné i studenty lze dospět k předložení návrhů na další spolupráci s příslušnými orgány na rozhodující úrovni.  Žádoucí je společnými silami vytvořit seznam odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a administrativním postupům pro zjednodušení přeshraniční spolupráce v jednotlivých zkoumaných oblastech s cílem sdílení dobré praxe.

Plánované postupy jsou realizovány nejenom právními experty z obou zemí, kteří se zaměřují na platné právo, ale primárně také Západočeskou univerzitou v Plzni, Svazem měst a obcí České republiky a s Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik. Úzká spolupráce je zajištěna pravidelnými projektovými setkáními.  Vhodné je zmínit plánovanou realizaci tří velkých workshopů, tj. WORKHOP – PLZEŇ 2019, který bude pořádat Západočeská univerzita v Plzni za účasti zástupců projektových partnerů pro české aktéry v příhraničí, dále WORKSHOP – PASSAU 2019 pořádný Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, za účasti zástupců českého partnera pro německé aktéry v příhraničí, Jejich cílem je zahájit tvorbu seznamu odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a zlepšení administrativních postupů, které budou předány kompetentním orgánům na příslušných rozhodovacích úrovních. ZÁVĚREČNÝM WORKSHOPEM – PLZEŇ 2020, který uspořádají partneři společně na území České republiky pro německé i české aktéry budou definovány výstupy spolupráce včetně návrhů na její zlepšení do budoucna.

Součástí plnění projektu je pak vytvoření tří tematických pracovních týmů, které se věnují právně správní problematice s cílem postupně zlepšovat přeshraniční spolupráci v regionu Česko- Bavorsko. Tým 1 je zaměřený na sociální právo se specializuje na zdraví a sociální věci. Tým 2 se věnuje především veřejnoprávním záležitostem se zaměřením na ekonomiku, posílenou spolupráci při přípravě projektů strategické infrastruktury s přeshraničním dopadem, zlepšení právního a administrativního rámce pro podniky v pohraniční oblasti. Tým 3 je zaměřený na cestovní ruch, správu, zkoumání stávajících sítí jako příkladných modelů a vytvoření celoplošného a přenosného modelu fungující přeshraniční spolupráce, podporu kultury a rozvoj komunity.

Realizací projektu dochází k uskutečňování Strategie pro dunajský region především v oblastech zjednodušení spolupráce mezi soukromými a veřejnými aktéry z příhraničního regionu, což má dopad na kulturu, turismus a kontakt mezi lidmi. Projekt se pokusí napomoci vytvářet prosperitu v dunajském regionu, jelikož podporuje konkurenceschopnost podniků a firem pomocí mezinárodní spolupráce.  Cílem projektu je dosáhnout zlepšení institucionální kapacity a spolupráce úřadů a územních korporací, které jsou výchozím bodem pro legislativní změny, a dále zlepšení stávajících správních postupů na regionální a národní úrovni. Projekt dále naplňuje strategii 10 priorit Evropské komise - budování jednotného otevřeného trhu, koordinace sociálních systémů, pracovního trhu a správních postupů.

Partneři považují za důležitý výsledek projektu ustavení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci.  Prostřednictvím této pracovní skupiny, by měly být výsledky projektu zachovány v delším horizontu a měly by být dále rozvíjeny, což bude mít dopad na intenzitu a harmonizaci přeshraniční spolupráce obcí a veřejných orgánů, stejně tak jako spolupráci občanů v oblastech státní správy, hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví.

Projekt má v úmyslu zapojit co největší počet aktérů působících ve společném příhraničním regionu Česko-Bavorsko, a to zejména stávající obyvatele, obyvatele budoucí či potencionální, obce, vyšší územně samosprávné celky a další veřejnoprávní aktéry.

Dveře projektu jsou otevřené všem zájemcům o přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko.

 

 

 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje