Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Podporované projekty

Projekt "Udržitelná města a obce pro rozvoj“

Název projektu: Udržitelná města a obce pro rozvoj

Realizátor: Charita ČR
Partner projektu: Svaz měst a obcí ČR

Doba realizace projektu: Leden 2016 – Prosinec 2017
Financování: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“

Projekt „Udržitelná města a obce pro rozvoj“ navazuje na aktivity předešlého projektu "Partnerství pro rozvoj - přínos místních samospráv pro EYD 2015", které probíhaly v průběhu roku 2015 a vycházely z potřeby upozornit v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 na zapojení místních samospráv do rozvojové spolupráce.

Cílem projektu je zvyšovat povědomí a podporovat zapojení měst a obcí do rozvojové spolupráce v kontextu nové rozvojové Agendy 2030, především v kontextu Cíle udržitelného rozvoje č. 11 - Udržitelná města a obce. Vedle toho projekt ve spolupráci s českými obcemi mobilizuje zájem místní veřejnosti o nový rozvojový rámec definovaný Cíli udržitelného rozvoje.

Výstupy projektu v roce 2016:

  • informační video-spot „Udržitelná města a obce“ (viz www.youtube.com/watch)
  • publikace nazvaná „Zahraniční rozvojová spolupráce měst a obcí. Příklady dobré praxe“, která kromě komplexního přehledu o decentralizované rozvojové spolupráci předkládá vybrané inspirativní příklady rozvojových projektů evropských obcí a měst (viz soubory ke stažení)
  • multižánrová akce pod záštitou primátorky hl. města Prahy nazvaná „Za udržitelný svět“ pořádaná v Zoo Praha – zapojení města Chrudim, Turnov, Vítkov a městských částí Prahy 20 a Prahy 8 (3.10.2016)
  • osvětová akce pro místní veřejnost na téma udržitelná rozvoj a vzdělávání v rozvojových zemích ve městě Moravská Třebová (29.11.2016)
  • osvětová akce ve formě živé knihovny ve městě Vsetín – příběh srbské emigrantky (2.12.2016)
  • osvětová akce ve formě přednášky na ZŠ (představení SDGs a udržitelná spostřeba) a sběr oblečení pro charitativní účely v obci Zbyslavice (19.12.2016)

Plánované výstupy projektu v roce 2017:

  • 5 informačních seminářů/setkání určených zastupitelům a úředníkům českých měst/obcí

Cílem semináře je seznámit cílovou skupinu s novou rozvojovou Agendou 2030 a Cíli udržitelného rozvoje včetně jejich provazby na aktivity a praxi českých měst a obcí. Doposud proběhly tři informační semináře – dva v rámci Krajských setkání SMO v Brně (8.3.2017) a Jihlavě (5.4.2017), jeden v MČ Praha 8 (29.5.2017).

  •  3 propagační/osvětové kampaně pro nejširší veřejnost ve spolupráci s vybranými městy/obcemi

Cílem kampaní je ve spolupráci se zainteresovanými městy a obcemi informovat místní obyvatele o problematice rozvojové spolupráce, Cílech udržitelného rozvoje a globální odpovědnosti či o rozvojových aktivitách samotného města či obce. Dosud proběhla osvětová kampaň nazvaná "U-Držme se! Městské části za udržitelný rozvoj" (květen-červen 2017). 

  •  7 osvětových akcí v konkrétních městech a obcích

V rámci projektu proběhly dosud tři osvětové akce: osvětová akce „Chrudim za udržitelný svět“ (31.5.2017), osvětová akce „Zodpovědná móda s Prahou 14“ (1.6.2017), osvětová akce „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“ (5.6.2017). 

 

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje