Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Podporované projekty

10.07.2017 14:28

Projekt "Udržitelná města a obce pro rozvoj“

Název projektu: Udržitelná města a obce pro rozvoj

Realizátor: Charita ČR
Partner projektu: Svaz měst a obcí ČR

Doba realizace projektu: Leden 2016 – Prosinec 2017
Financování: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“

Projekt „Udržitelná města a obce pro rozvoj“ navazuje na aktivity předešlého projektu "Partnerství pro rozvoj - přínos místních samospráv pro EYD 2015", které probíhaly v průběhu roku 2015 a vycházely z potřeby upozornit v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 na zapojení místních samospráv do rozvojové spolupráce.

Cílem projektu je zvyšovat povědomí a podporovat zapojení měst a obcí do rozvojové spolupráce v kontextu nové rozvojové Agendy 2030, především v kontextu Cíle udržitelného rozvoje č. 11 - Udržitelná města a obce. Vedle toho projekt ve spolupráci s českými obcemi mobilizuje zájem místní veřejnosti o nový rozvojový rámec definovaný Cíli udržitelného rozvoje.

Výstupy projektu v roce 2016:

  • informační video-spot „Udržitelná města a obce“ (viz www.youtube.com/watch)
  • publikace nazvaná „Zahraniční rozvojová spolupráce měst a obcí. Příklady dobré praxe“, která kromě komplexního přehledu o decentralizované rozvojové spolupráci předkládá vybrané inspirativní příklady rozvojových projektů evropských obcí a měst (viz soubory ke stažení)
  • multižánrová akce pod záštitou primátorky hl. města Prahy nazvaná „Za udržitelný svět“ pořádaná v Zoo Praha – zapojení města Chrudim, Turnov, Vítkov a městských částí Prahy 20 a Prahy 8 (3.10.2016)
  • osvětová akce pro místní veřejnost na téma udržitelná rozvoj a vzdělávání v rozvojových zemích ve městě Moravská Třebová (29.11.2016)
  • osvětová akce ve formě živé knihovny ve městě Vsetín – příběh srbské emigrantky (2.12.2016)
  • osvětová akce ve formě přednášky na ZŠ (představení SDGs a udržitelná spostřeba) a sběr oblečení pro charitativní účely v obci Zbyslavice (19.12.2016)

Plánované výstupy projektu v roce 2017:

  • 5 informačních seminářů/setkání určených zastupitelům a úředníkům českých měst/obcí

Cílem semináře je seznámit cílovou skupinu s novou rozvojovou Agendou 2030 a Cíli udržitelného rozvoje včetně jejich provazby na aktivity a praxi českých měst a obcí. Doposud proběhly tři informační semináře – dva v rámci Krajských setkání SMO v Brně (8.3.2017) a Jihlavě (5.4.2017), jeden v MČ Praha 8 (29.5.2017).

  •  3 propagační/osvětové kampaně pro nejširší veřejnost ve spolupráci s vybranými městy/obcemi

Cílem kampaní je ve spolupráci se zainteresovanými městy a obcemi informovat místní obyvatele o problematice rozvojové spolupráce, Cílech udržitelného rozvoje a globální odpovědnosti či o rozvojových aktivitách samotného města či obce. Dosud proběhla osvětová kampaň nazvaná "U-Držme se! Městské části za udržitelný rozvoj" (květen-červen 2017). 

  •  7 osvětových akcí v konkrétních městech a obcích

V rámci projektu proběhly dosud tři osvětové akce: osvětová akce „Chrudim za udržitelný svět“ (31.5.2017), osvětová akce „Zodpovědná móda s Prahou 14“ (1.6.2017), osvětová akce „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“ (5.6.2017). 

 

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

14. listopadu 2019

Den malých obcí

Výstaviště Flora Olomouc

Konference přináší maximum informací z oblasti  rozvoje venkova, dotační politiky či financování, reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti  činnosti  veřejné správy. Nedílnou součás  konference je i doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům.

 
 
detail akce
20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje