Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

25.06.2019 11:04

Tématické setkání Center společných služeb 2019

V průběhu května a června 2019 se Centra společných služeb (CSS) setkaly na pravidelných tematických setkáních CSS. Ty se uskutečnily ve 4 termínech – v Brně, Olomouci, Praze a Pacově.

Jejich cílem bylo informovat pracovníky CSS o aktualitách v projektu. Nejvíce je zajímaly podmínky prodloužení projektu CSS a praktické informace o něm. Dále udržitelnost projektu pro ty, kteří se rozhodly nepokračovat i pro ty, kterým se tato povinnost posouvá o půlroku. Nezbytnou součástí tematických setkání jsou prezentace Odborně evaluačního týmu o plnění aktivit, zajímavých projektech a vyhodnocení každoročních analýz přínosů CSS.

Druhá část tematických setkání byla vždy zaměřena na přenos znalostí a prezentace konkrétních příkladů dobré praxe z území. Účastníci se tak mohli dozvědět o příkladech inspirující další centra. V Brně se kupříkladu CSS Severolanškrounsko podělilo o zkušenosti se zavedením systému setkávání zastupitelů členských obcí svazku po komunálních volbách 2018, CSS Severovýchod se pochlubilo spoluprací obcí při komunitním plánování a CSS Novoměstsko informovalo kolegyně a kolegy o inspiraci týkající se organizace příspěvků na vybavení dětského oddělení nemocnice Nové Město na Moravě.

V Olomouci představilo CSS Valašské Klobúcko společný projekt obcí svazku s názvem Hurá jdeme do práce!, CSS Luhačovské Zálesí pro změnu předvedlo společnou organizaci odpadového hospodářství a CSS Mohelnicko v rámci projektu ukázalo, že lze skvěle spolupracovat i pomocí společně realizované cyklotrasy Ochutnej Střední Moravu.

Na dalším setkání, které se konalo v Praze, předvedlo CSS Horaždovicko, že spolupráce obcí je potřebná a výhodná i při projektech Pojízdná prodejna a 3D tiskárna. CSS Podoubraví bylo úspěšné při společné organizaci poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou ambulanci a CSS Tanvaldsko se úspěšně daří využívat brownfields.

Poslední setkání se konalo v Pacově a tady předvedlo „domácí“ CSS Stražiště úžasný projekt Vybudování mateřské školy Za Branou. Tento projekt si účastníci mohli prohlédnout v reálu. CSS Nová Lípa následně navázalo informováním o systému Strategické řízení a plánování obcí v jejich dobrovolném svazku.

 

Všechny příklady dobré praxe byly velmi inspirativní! Těmito příklady a následnými diskusemi o nich byla setkání vždy ukončena. Podrobnější informace budou ke konci projektu shrnuty do sborníku.

 
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.Tématické setkání Center společných služeb 2019  

 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
27. listopadu 2019 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. listopadu 2019

Regionální prezentace DVB-T2

Liberec Ještěd
3. prosince 2019 10:00-12:00

Komise životního prostředí a energetiky

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje