Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Aktuality

16.03.2018 10:32

Starostové a starostky by uvítali přenos některých kompetencí na DSO

Výsledky dotazníkového šetření mezi obcemi na přenos kompetencí na DSO

Na konci roku 2017 SMOČR realizoval dotazníkové šetření mezi starosty členských obcí zapojených do projektu Centra společných služeb. Starostů a starostek jsme se ptali, zda-li by si dokázali představit přenos některých svých samosprávných a přenesených kompetencí na úroveň dobrovolného svazku obcí. Na naše otázky odpovědělo celých 1 117 starostů a starostek, tedy 67 % všech zapojených obcí. Touto závratnou mírou návratnosti se dotazník řadí mezi historicky nejúspěšnější dotazníky mezi zástupci obcí vůbec a odráží obrovský zájem starostů a starostek o problematiku meziobecní spolupráce. Všem zúčastněným starostům, starostkám a zaměstnancům CSS tímto děkujeme za pomoc s vyplňováním dotazníků.

 

Společný výkon samostatné působnosti

77 % z dotazovaných zástupců obcí by uvítalo přesun určitých kompetencí z obcí na dobrovolný svazek obcí. 80 % všech zapojených obcí pak považuje Centra společných služeb za nejefektivnější způsob profesionalizace veřejné správy na úrovni mikroregionů a malých obcí. Společným znakem podmínky přenosu kompetencí je jejich fakultativnost, tedy svoboda dynamického výběru při přenosu kompetencí. Jedině svobodná volba zaručí efektivní odraz rozmanitých a měnících se potřeb, zájmů a potenciálů různých DSO. Volba kompetencí a agend je ovlivněna také současným stavem řešení a bude se měnit v čase.

 

Z grafu výše jsou patrná nejžádanější témata k převodu kompetencí na DSO, průřezem přes všechny oblasti. Nejžádanějším tématem je vzdělávání a rekvalifikace pracovníků úřadů, tedy potřeba profesionalizace administrativního zajištění veřejné správy. Téma uvedlo 649 starostů. Druhým tématem jsou cyklostezky a cyklotrasy ve smyslu rozvoje dopravní infrastruktury. Toto téma uvedlo 577 starostů. 555 starostů uvedlo téma komunitní plánování sociálních služeb jako hlavní téma sociální oblasti. Nepatrně méně – 541 starostů uvedlo téma osvěty z oblasti odpadového hospodářství, ve smyslu spolupráce a koordinace svozových podmínek komunálního odpadu.

Ze 43 témat v různých oblastech označila alespoň třetina starostů 22 témat. To znamená, že u více než 50% dotazovaných témat si alespoň třetina starostů dovede představit přenos kompetencí na DSO.

Společný výkon přenesené působnosti

 

V oblasti přenesené působnosti si starostové dokáží představit přenesení kompetencí na DSO nejvíce u povinnosti se postarat o zaběhlé psy, respektive u tématu přestupků. Pro tato témata se vyjádřilo 494 respektive 469 starostů. Zhruba třetina starostů si umí také představit přenos kompetencí v otázkách sociálně právní ochrany dětí a zápisu do RUIAN. Pouhá pětina starostů má potenciální zájem o přenos kompetencí v oblasti silničního správního úřadu. U ostatních témat starostové o převodu kompetencí spíše neuvažují.

Další oblasti spolupráce v rámci DSO

 

Valná většina starostů uvedla, že si přejí, aby DSO zajišťoval výkon pověřence. Druhá oblast, o kterou by starostové stáli, je svazkový právník, kde si zajištění prostřednictvím DSO dovede představit 64% starostů. Necelá polovina starostů si dovede představit přenesení kompetencí na DSO u oblastí Zpracování žádostí o podporu, zajištění a realizace školení a veřejných zakázek. Starostové v otevřených otázkách také zmiňovali, že by uvítali zajištění IT specialisty prostřednictvím DSO a spolupráci v oblastech kultury, propagace a poskytování aktuálních změnách v legislativě.

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje