Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 347
Ne. Ne. 11
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 7
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 7
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 17

Zajímavosti ze Svazu

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Přijeďte na XX. celostátní konferenci
Přijeďte na XX. celostátní konferenci

Zveme na celostátní finanční konferenci, která se uskuteční 2. a 3. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Využijte zvýhodněného vstupného při včasné registraci! Stěžejním tématem letošní konference bude rozpočtové určení daní, jehož očekávaná změna přinese obcím navýšení prostředků.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Povinné vstupní školení zaměstnanců CSS

Povinné vstupní školení mělo formu blended-learningu, tzn. bylo složeno z e-learningové části a části věnované prezenčnímu školení. Podmínkou pro účast na prezenčním školení bylo úspěšné absolvování e-learningového kurzu k tématu „Veřejná správa“, který byl pro zaměstnance dostupný v prostředí Informačního systému projektu.

Průběh vstupního školení:

Prezenční školení byla rozdělena do dvou výukových dnů, kdy pro pozici Specialista na rozvoj mikroregionu byla povinná účast na prvním dnů školení (rozsah 8 hod.) a pro pozici manažer CSS byla povinná účast na obou dnech školení (rozsah 16 hod.). Obsah školení byl složen ze čtyř tematických bloků – projektová oblast, veřejná správa, manažerské schopnosti a problematika nového občanského zákoníku ve vztahu k hospodaření a nakládání s obecním majetkem.  První den školení, kterého se účastnili manažeři CSS i specialisté na rozvoj mikroregionu, získali účastníci informace k agendě související s plněním povinností v rámci projektu a k vykazovaným aktivitám, které lze v rámci projektu realizovat. Nedílnou součástí dopoledního bloku bylo také seznámení zaměstnanců CSS s informačním systémem projektu a náležitostmi vytváření povinného informačního zpravodaje. Odpolední blok prvního dne byl věnován tématu veřejné správy a samosprávy, v rámci kterého účastníci získali ucelené informace o fungování obcí, hospodaření s obecním majetkem, financování obcí a především o agendách, které řeší volení představitelé na úrovni obcí I. typu.

Druhý den školení pokračoval již pouze za účasti zaměstnanců na pozici manažer CSS. Dopolední blok byl zaměřen na téma Speciálních manažerských schopností a k vedení školení byly zvoleny interaktivní techniky, které vedly k aktivnímu zapojení účastníků do samotného semináře a prostřednictvím kterých bylo dosaženo efektu výměny zkušeností mezi účastníky. Odpolední blok vyplnilo školení se zaměřením na problematiku nového občanského zákoníku ve vztahu k hospodaření a nakládání s obecním majetkem a také ve vztahu k soukromoprávním vztahům.   

Off-line Webináře pro nově příchozí zaměstnance:

Ze vstupních prezenčních školení byl pořízen video záznam, který byl následně zpracován do
4 off-line webinářů. Každý z nich se skládá z video studijní podpory a závěrečného kontrolního testu. Tato forma distančního vzdělávání slouží pro nově příchozí zaměstnance do projektu jako náhrada prezenčního vstupního školení. Všechna videa jsou dostupná v rámci informačního systému projektu, a to včetně odkazů na závěrečné testy.

Nově příchozí zaměstnanec do projektu tak musí splnit vstupní školení, které se skládá z:

 

o    E-learningu na téma „Veřejná správa“

o    Off-line webinářů:

§  Vstupní školení – Hospodaření a nakládání s obecním majetkem s provazbou na NOZ

§  Vstupní školení – Projektová oblast

§  Vstupní školení – Veřejná správa

§  Vstupní školení – Zákon o obcích – nakládání s majetkem

 

Na závěr každého školení (tj. e-learning, webinář) je nutné absolvovat krátký kontrolní test, který musí být splněn minimálně na 80 %.

 

Průběžné vzdělávání zaměstnanců CSS

Od listopadu 2016 mají zaměstnanci CSS možnost pravidelně prohlubovat své znalosti ve volitelných tématech – odborných školeních, za která sbírají kreditní body. Povinně volitelná odborná školení obsahují 5 forem vzdělávacích aktivit:

·         prezenční seminář

-         témata a obsah seminářů reagují na potřeby a požadavky z území vyplívajících ze zpětných vazeb, sebehodnotících zpráv apod.

·         e-learning,

-         obecný modul - Veřejná správa

-         základní modul - Zákon o obcích a předpisy související

-         pokročilý modul - Zákon o obcích a předpisy související

·         webinář

-         distanční způsob vzdělávání v on-line i off-line verzi pro méně preferovaná témata

·         tematické setkání

-         hodnocení průběhu projektu a jeho činností, sdílení dobré praxe a předávání cenných praktických zkušeností mezi jednotlivými účastníky

·         „závěrečné setkání“

-         celkové shrnutí projektových aktivit, představení dosažených cílů, závěry, udržitelnost projektových aktivit apod.

Na jednotlivá školení se zaměstnanci CSS přihlašují prostřednictvím Informačního systému projektu (ISP). V rámci ISP je vytvořena záložka, kde zaměstnanci CSS naleznou jak aktuální studijní plán a registrační formulář na školení, tak i všechny moduly e-learningu a jednotlivé webináře.

 

Kreditní systém

 

Kreditní systém v rámci projektu přiděluje jednotlivým typům školení číselnou hodnotu (kredit), a to na základě formy, náročnosti a obsahu školení. Kreditní systém přináší zaměstnancům CSS možnost zvolit formu školení dle svých preferencí tak, aby jim co nejvíce vyhovovala a docházelo tak k efektivnějšímu prohlubování jejich odborných znalostí. Za celou dobu realizace projektu je stanoven pro pozici Manažera CSS minimální limit 350 kreditních bodů a pro pozici Specialita na rozvoj mikroregionu minimálně 310 kreditů.

 

Studijní plán

 

Pro zaměstnance CSS je vždy připraven půlroční studijní plán, ze kterého si mohou vybrat semináře, které je tematicky zajímají. Každý vytvořený studijní plán průběžného vzdělávání reaguje na potřeby a požadavky z území. Semináře zařazené do studijního plánu jsou vybírány podle výstupů průběžné evaluace potřeb v území. Snahou projektového týmu je vždy reagovat na aktuální problematická témata, která CSS řeší. V rámci projektu jsou tak připravována pro zaměstnance CSS školení, která se přímo či nepřímo dotýkají následujících tematických oblastí:

 

Předpokládané tematické okruhy pro všechny typy
průběžného odborného vzdělávání

Školství

Sociální oblast

Odpady

Cestovní ruch

Bezpečnost

Doprava

Zaměstnanost a podnikání

Životní prostředí

Volnočasové aktivity

Dotační management

Legislativa

Energie

Informační technologie

Ostatní

 

Poprvé měli zaměstnanci CSS možnost účastnit se seminářů v průběhu posledního čtvrtletí roku 2016.  Připravený studijní plán pro toto období obsahoval specializovaná prezenční školení ke třem tématům - Dotační management, Základy správního řádu a Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.. Součástí studijního plánu byl také off-line webinář na téma Úvod do CBA analýz a dva moduly e-learningu Zákon o obcích a předpisy související. Veškeré vytvořené webináře a e-learningy budou, pro zaměstnance CSS, k dispozici v rámci informačního systému po celou dobu realizace projektu.

Koncem roku 2016 byl zveřejněn studijní plán na 1. pololetí roku 2017, který obsahuje prezenční školení zaměřená na strategické dokumenty obcí, Správní řád, Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. a Základy účetnictví a rozpočtování obcí. Vedle prezenčních školení mohou zaměstnanci CSS absolvovat také pět webinářů - Crowdfunding a jeho využití; Autorská práva; Využití moderních marketingových nástrojů k propagaci činností DSO; Dotační možnosti obcí (přehled dotací EU, národních, krajských) a Práce s Google Analytics – měření návštěvnosti webových stránek.

 

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace

Využijte zvýhodněného vstupného
při včasné registraci!
Už jen do konce září!

 

Naši partneři

 

Kalendář

26. září 2017

Informační den k OP URBACT III

V budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

Cílem informačního dne je informování o výzvě pro Sítě přenosu operačního programu URBACT III a také předání zkušeností od měst, která jsou v projektech OP URBACT III již zapojena. Účast prosím potvrďte na e-mail marketa.horska@mmr.cz do 19. 9. 2017.

 
26. září 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí II. typu

Kancelář Svazu
 
10. října 2017 09:30

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, Ministerstvo vnitra
12. - 13. října 2017

Evropské fórum měst

Praha
12. října 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku dne 12. října 2017

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje