Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

26.08.2019 15:20

Program EFEKT – podpora přípravy energeticky úsporných řešení pro města a obce

Program EFEKT je svým rozpočtem relativně malým dotačním programem, ale svou podstatou zaměření je stále významnějším. Program EFEKT se zaměřuje zejména na neinvestiční dotace, které motivují k přípravě kvalitního energeticky úsporného projektu. Subjekty ve veřejném sektoru, tedy zejména obce a města a kraje, mohou využít několika forem podpory přípravy a realizace energeticky úsporného projektu.

Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 známý pod názvem program EFEKT je administrovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Znění programu EFEKT je zveřejněno pro celé programové období do roku 2021 a je přístupné na stránkách programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz). Každoročně jsou vyhlašovány výzvy k podávání žádostí o dotaci a to ke každé aktivitě zvlášť. Pro program EFEKT je ze státního rozpočtu uvolňováno ročně 150 mil. Kč. Pro rok 2020 jsou vyhlašovány výzvy k podání žádostí o dotace pro většinu jednotlivých aktivit koncem srpna 2019 s možností podat žádost o dotaci od 1. září s konečným termínem u většiny aktivit do 29. listopadu 2019.

Výzva na podání žádostí o dotace ve výši až 2 mil. Kč na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení již byla uveřejněná s možností podat žádost od 1. září do 31. října 2019.

Pro rok 2020 je možné si požádat o dotaci až 500 tisíc Kč na zavedení energetického managementu, což platí pro kraje, města a městské části s počtem obyvatel nad 5 tisíc obyvatel a nově i pro dobrovolné svazky obcí.

Kraje, hlavní města Praha a statutární města mohou získat dotaci až 800 tisíc Kč na zpracování územní energetické koncepce nebo na zpracování zprávy o uplatňování územních energetických koncepcí krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst.

Kromě toho budou obce, města a dobrovolné svazky obcí mít možnost požádat o dotaci zcela nově na zpracování místní energetické koncepce, a to ve výši až 400 tisíc Kč v rozdělení podle počtu obyvatel. Podpořené místní energetické koncepce budou sloužit k orientaci vedení obce a města, jaké všechny zdroje energie jsou místně k dispozici, jak a kolik energie je v obci spotřebováváno a zejména jak je možné optimalizovat a zefektivnit energetické zdroje a spotřebu všech forem energie.

Dále je možné získat dotaci až 200 tisíc Kč na ověření, zda jsou objekty ve veřejném sektoru vhodné pro projekt řešený metodou EPC, což je specifická forma realizace energeticky úsporných projektů, kdy vybraný dodavatel zainvestuje návrh energeticky úsporných opatření a ručí za smluvně sjednaný objem úspor energie v podobě snížení provozních nákladů, pomocí kterých je splácena úvodní investice. MPO tento model projektů podporuje, protože výtěžnost úspor energie vůči objemu investovaných prostředků je nejvyšší ve srovnání s ostatními typy projektů.

Velmi podstatnou novou formu dotace lze získat ve veřejném sektoru ve výši až 100 tisíc Kč na zpracování komplexního energetického posouzení objektu v podobě studie proveditelnosti. Taková studie by měla vlastníka objektu informovat o všech možných energeticky úsporných opatřeních, která by vedla ke snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, a zjistit jejich optimální kombinaci, která je pro spotřebitele energie výhodná. Zpracovávat takové studie proveditelnosti mohou různé firmy, které k tomu aktivně přistupují a mají zájem připravovat kvalitní a komplexní energeticky úsporné projekty. Může jít o dodavatele energie, poradenské firmy v úsporách energie, energetické auditory a specialisty, firmy instalující energeticky úsporná zařízení apod. Při zpracování takové studie by zákazníkovi měly být navrženy varianty technického a finančního řešení, které pro něho budou přijatelné při realizaci připravovaného projektu. A ten, kdo takový materiál zpracuje, může zároveň nabídnout i provedení realizace, najít vhodný finanční model, nebo také zajistit provoz energetických zařízení a konečně i samotnou dodávku energie. Podávání žádostí o dotace je pro tuto aktivitu odlišné od ostatních a je v podobě ex post, tedy po zpracování příslušné studie, která je přikládána k podávané žádosti. Následně je žádost a studie posouzena a v případě, že je vše v pořádku, je poskytnuta dotace. Výzva v rámci programu EFEKT je pro rok 2019 uveřejněná a žádat o dotaci je možné v letošním roce průběžně do 18. října. Pro rok 2020 bude výzva zveřejněná s možností podávat žádosti o dotaci od 1. ledna do 23. října 2020.

Významnou by se pro města mohla stát výzva k podání žádostí o dotaci na činnost energetického, konzultačního a informačního střediska (EKIS). MPO dlouhodobě podporuje vybraná střediska EKIS, která v rámci stanovených podmínek poskytují poradenství zdarma. Takových středisek funguje po celé zemi přes sedmdesát a MPO by rádo povzbudilo města, aby taková střediska v rámci své působnosti zřizovala a je připravené je finančně podporovat. Příkladem mohou být města Žďár nad Sázavou, Vsetín nebo Městská část Praha 3, která střediska EKIS již provozují. Pro rok 2020 byla výzva pro střediska EKIS vyhlášena a je možnost žádost o podporu podat od 1. září do 30. září 2019.

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

14. listopadu 2019

Den malých obcí

Výstaviště Flora Olomouc

Konference přináší maximum informací z oblasti  rozvoje venkova, dotační politiky či financování, reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti  činnosti  veřejné správy. Nedílnou součás  konference je i doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům.

 
 
detail akce
20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje