Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 347
Ne. Ne. 11
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 7
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 7
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 17

Zajímavosti ze Svazu

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Přijeďte na XX. celostátní konferenci
Přijeďte na XX. celostátní konferenci

Zveme na celostátní finanční konferenci, která se uskuteční 2. a 3. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Využijte zvýhodněného vstupného při včasné registraci! Stěžejním tématem letošní konference bude rozpočtové určení daní, jehož očekávaná změna přinese obcím navýšení prostředků.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

„Přítel na telefonu“ nebo „hodný hlídací pes“. I tak vnímají starostové Centra společných služeb

Rozhodli jsme po třech měsících dát slovo opět třem manažerům Center společných služeb (CSS) a položili jim tři otázky, abychom čtenářům přiblížili konkrétní náplň činnosti CSS. V každém regionu je trochu odlišná, přesto můžeme najít společné body.  Všichni se snaží starostům pomáhat se stále se rozšiřující administrativou a orientací ve složitém legislativním prostředí. Jak je vidět z reakcí tří vybraných starostů, jsou v tom velmi úspěšní.

Otázky:

1/ V čem konkrétně pomáhá CSS starostům ve vašem svazku nejvíce?

2/ Jaké jsou vaše plány do budoucna?

3/ Jak služby CSS využijí občané, co jim CSS může nabídnout?

 

Odpovídá Helena Dobešová, manažerka CSS Valašskomeziříčsko- Kelečsko

1/ Nejvíce jsou využívány služby dotačního managementu, na které zejména menší obce nemají administrativní kapacitu. CSS komplexně zajišťuje danou agendu od podání žádostí, pomoc při administraci žádostí, práce v systému ISKP 2014, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, účtování, jednání se stavebním úřadem a podobně. Praktické zkušenosti pracovníků CSS jsou využívány v širokém spektru oblastí, jako je životní prostředí (odpadové hospodářství, environmentální vzdělávání), doprava (cyklostezky, místní komunikace), školství (zahrady mateřských škol, pořízení vybavení), kultura (polyfunkční komunitní centra, naučné stezky). Práce zaměstnanců CSS je starosty, ale i zástupci ostatních organizací vnímána velmi pozitivně a stále roste počet zájemců o služby CSS.

Jednoznačnou výhodou je sdílení vzorových dokumentů zkontrolovanými právníky zejména směrem od úřadu ORP k úřadům menších obcí (např. smluv, směrnic a vyhlášek, formulářů), ale také zkušeností a dobré praxe (např. v oblasti sběru odpadů, regulace nočního klidu nebo navazování přeshraniční spolupráce).

V návaznosti na rychle se měnící povinnosti a svěřené agendy zajišťujeme vzdělávání starostů a pracovníků úřadů i možnost poradit se nad konkrétním případem s odborníky z úřadu ORP, kraje a dalších institucí, např. v oblasti rozpočtové odpovědnosti, evidence obyvatel a krizového řízení. Předcházíme tak případným sankcím a pokutám za nesplnění zákonných povinností.

CSS v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko se díky projektu stalo profesionálním zázemím, které je vždy k dispozici starostům obcí, ale i školám, spolkům i samotným občanům.

2/ Máme v plánu dále se věnovat službám, které pro obce představují velkou finanční zátěž s často nejistým výsledkem. Jedná se zejména o oblasti veřejných zakázek, dotačního managementu a právního poradenství. Stojí před námi také otázka jednotného systému financování sociálních služeb z obecních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu DSO, kdy má dojít především ke snížení administrativní zátěže obcí a zajištění kontroly prostředků vynaložených na tuto oblast. Dílčím cílem pro nás je posilování vlivu lokální ekonomiky a propojení veřejného a soukromého sektoru se zapojením neziskových organizací i široké veřejnosti (inspirativní kruh, vytvoření příspěvkového systému). V této oblasti totiž spatřujeme další možnost rozvoje našeho mikroregionu.

3/ CSS občané využívají zejména jako konzultační místo, kam se obracejí s dotazy ohledně přípravy žádostí v rámci dotačních titulů určených pro tuto cílovou skupinu. Jde o kotlíkové dotace, dešťovku nebo zelenou úsporám. Tato pomoc pro ně znamená značnou úsporu času, peněz a mnohdy i ušetřené nervy. V případě dotací na domovní čistírny odpadních vod navíc zajistíme jejich propojení a spolupráci s danou obcí, a to je důležitou podmínkou správného nastavení projektu.

Realizujeme také akce, díky kterým dokážeme oslovit téměř všechny věkové generace. Velký ohlas měl aktivizační program "60 a víc neznamená nic". Podpořili jsme tak zdraví a sociální začleňování 384 seniorů našeho mikroregionu. Za spolupráce se školami, policií a neziskovými organizacemi pořádáme vzdělávací aktivity pro děti a mládež, jako například přednášky o kyberšikaně, Dětský den zdraví a Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu. To vše doplňují společenské a kulturní akce a sportovní turnaje pořádané k podpoře spolkového života napříč celým mikroregionem.

Z pohledu starosty obce Jarcová Ing. Ivo Veselého (DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko)

CSS pro nás znamená stále dostupnou pomoc. Vyřešili jsme delší dobu diskutované otázky i aktuální problémy (např. podmínky zveřejňování osobních údajů v souvislosti s vítáním občánků nebo specifika hospodaření a prodeje dřeva z lesů spoluvlastněných obcí). Prostřednictvím CSS jsme také společně řešili narůstající problém s kůrovcem, který způsobuje znehodnocování dřeva a tedy i snížení příjmů a zvyšování výdajů z rozpočtu obce na zajištění zákonem stanovené péče.

Odpovídá Miroslav Kratochvíl, manažer CSS CHOPOS

1/ Není lehké vybrat jednu konkrétní aktivitu či službu, kterou nejvíce využívají starostové členských obcí. Mezi takové aktivity lze určitě zařadit administrování výběrových řízení, zpracování dotačních žádostí, řízení dotačně podpořených projektů a rozličné poradenství. Vytváříme také společné systémy, které zajišťujeme jak personálně, tak i právní subjektivitou. Např. výstavba skupinového vodovodu či společný systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

2/ Chceme být všestranně zdatným partnerem, který pomůže obcím s rozvojem a přebujelou administrativou.

3/ Občané využívají služby CSS většinou nepřímo, tj. prostřednictvím svých obcí. V řadě případů si to ani neuvědomují, ale výsledky meziobecní spolupráce jsou zřetelné. V přímém kontaktu s CSS nabízíme převážně poradenství a zprostředkování informací z širšího území. Máme v plánu zřídit v území DSO službu koordinátora sociálních služeb. Pokud se tak stane, budeme řešit konkrétní potřeby občanů žijících v regionu.

Z pohledu starosty obce Chotýšany Bohuslava Kováře (DSO CHOPOS)

Od roku 2014 jsem starostou malé středočeské obce s 540 obyvateli a svou funkci vykonávám jako uvolněný. Nejvíce oceňuji to, že prostřednictvím CSS mohu řešit časově náročnější činnosti, jako jsou výběrová řízení, příprava vzorových dokumentů a administrace projektů. Přínos CSS dále vnímám zejména v pomoci s narůstající a čím dál tím složitější administrativou. Díky možnosti využití služeb CSS mohu svůj čas více věnovat řešení náročných úkolů v rámci chodu, údržby a rozvoje obce, které jsou pro mě prioritou.

Odpovídá Jan Šebrle, manažer CSS Lanškrounsko

1/ Pomoc obcím (nejen starostům, ale i dalším zaměstnancům obce, nejčastěji účetním) lze rozdělit do dvou velkých skupin. Jednou z nich je oblast dotací, kde specialista pro rozvoj regionu pomáhá s vyhledáváním dotačních titulů a se zpracováním žádostí o dotace, jejich monitorováním, vyúčtováním atd. Do druhé velké skupiny patří odborné poradenství, které lze nejčastěji zařadit do kategorie činnost orgánů obce. Sem patří pomoc při řešení každodenních situací, nejčastěji formou konzultací nebo přímo vypracováním návrhů dokumentů (dopisy, rozhodnutí, vnitřní předpisy, vyhlášky apod.). Pokud mám být konkrétní, pak mohu uvést pomoc při přípravě zasedání zastupitelstva obce (správné formulace návrhů usnesení, zpracování důvodových zpráv k jednotlivým usnesením, řešení jednotlivých případů v souladu se zákonem atd.), následně potom pomoc při zpracování zápisu ze zasedání zastupitelstva. Do této skupiny patří také metodická pomoc v oblasti legislativy, zejména u novel nejrůznějších zákonů a jejich aplikace v praxi. V poslední době se to týkalo např. zajištění povinné předškolní docházky formou stanovení školských obvodů, které naplní i povinnost obce zajistit základní školní docházku (což dosud fungovalo automaticky, ale nebylo to právně ošetřeno). Starostové nejvíce oceňují, že mají „přítele na telefonu (mailu)“ se kterým mohou konzultovat každodenní záležitosti.

2/ Plánujeme rozšíření nabídky pomoci při zadávání veřejných zakázek, zejména malého rozsahu mimo režim zákona. Nejednalo by se přímo o administraci veřejných zakázek, ale spíše konzultační činnost při jejich vypisování (příprava výzev k podání nabídky, oponentura výzev, které zpracoval externí spolupracovník, pomoc při hodnocení nabídek a „hlídání“ dodržení termínů a dalších povinností, zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele atd.). Vedle toho se chceme více věnovat zpracování nejrůznějších metodik (např. aplikace zákona o rozpočtové odpovědnosti a jeho dopadů do zákona o územních rozpočtech, jehož důsledkem je povinnost všechno zveřejňovat, nebo novely zákona o obcích, jíž se mění odměňování členů zastupitelstva) a dále pak „kontrolou“ dodržování povinností, vyplývajících např. ze zákona o svobodném přístupu k informacím, nebo ze zákona o obcích a zákona o územních rozpočtech. Jeden ze starostů toto nazval funkcí „hodného hlídacího psa“, který „zaštěká“, když zjistí nějakou chybu.

3/ Na začátku činnosti CSS bylo prezentováno, že občané mohou CSS využívat k hlášení nejrůznějších závad v dopravě (závady ve sjízdnosti komunikací, dopravní značení apod.). Ve většině případů totiž občané nevědí, na koho se obrátit, kdo je vlastníkem nebo správcem příslušné komunikace. Tuto službu několik občanů již využilo. Vedle toho se na CSS např. obrátil občan, jemuž přes zahradu vede vedení vysokého napětí a potřeboval zjistit, jak velké je ochranné pásmo a co v něm může nebo nemůže být. Dalším příkladem může být občan, který požádal obec o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a obec mu ji protiprávně odmítla poskytnout. Určitou kuriozitou je případ, kdy všímavá cyklistka při průjezdu několika obcemi zaznamenala nesprávné vyvěšení státní a obecní vlajky a obrátila se na CSS s podnětem na upozornění starostů.

Z pohledu starosty obce Žichlínek Petra Syrového (DSO Lanškrounsko)

 

Orientace v některých agendách veřejné správy při neustále se měnících zákonech se nedá v běžném chodu  a řízení obce ani obsáhnout, natož samotné agendy vykonávat rutinně a zcela bezchybně. Činnost, která je CSS poskytována, je velice přínosná a pro mě již zcela nezastupitelná. Spolupráce s manažerem CCS panem Ing. Šebrlem se dostala do takové roviny, že si výkon své starostovské práce už nedovedu bez jeho "jištění" ani představit. Odpovědi  na mé dotazy přicházejí téměř okamžitě.  Řešili jsme spolu již mnoho "běžných" i několik dosti svízelných až nepříjemných situací. Pro mě je to zcela úplný právní servis. Konkrétní pomoci od CSS se mi dostalo při sestavování usnesení pro zasedání zastupitelstva, řešení administrativy při zaměstnávání obecních zaměstnanců, vypracování podkladů pro vedení správních řízení, kompletní administrování konkurzu na ředitele MŠ a ZŠ, odvolacích řízení při náhradní výsadbě za pokácené stromy, zpracování agendy pro výběrová řízení, sepsání smluv v různých záležitostech a mnoho dalšího. Cenná je také organizace školení a seminářů, např. zcela nově absolvované "školské obvody". Rád bych také uvedl, že si dobře uvědomuji velkých úspor, které se naší obci, díky činnosti CSS dostávají a to nejen finanční ale i časové. 

 

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace

Využijte zvýhodněného vstupného
při včasné registraci!
Už jen do konce září!

 

Naši partneři

 

Kalendář

26. září 2017

Informační den k OP URBACT III

V budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

Cílem informačního dne je informování o výzvě pro Sítě přenosu operačního programu URBACT III a také předání zkušeností od měst, která jsou v projektech OP URBACT III již zapojena. Účast prosím potvrďte na e-mail marketa.horska@mmr.cz do 19. 9. 2017.

 
26. září 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí II. typu

Kancelář Svazu
 
10. října 2017 09:30

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, Ministerstvo vnitra
12. - 13. října 2017

Evropské fórum měst

Praha
12. října 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku dne 12. října 2017

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje