Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

13.06.2017 15:09

„Přítel na telefonu“ nebo „hodný hlídací pes“. I tak vnímají starostové Centra společných služeb

Rozhodli jsme po třech měsících dát slovo opět třem manažerům Center společných služeb (CSS) a položili jim tři otázky, abychom čtenářům přiblížili konkrétní náplň činnosti CSS. V každém regionu je trochu odlišná, přesto můžeme najít společné body.  Všichni se snaží starostům pomáhat se stále se rozšiřující administrativou a orientací ve složitém legislativním prostředí. Jak je vidět z reakcí tří vybraných starostů, jsou v tom velmi úspěšní.

Otázky:

1/ V čem konkrétně pomáhá CSS starostům ve vašem svazku nejvíce?

2/ Jaké jsou vaše plány do budoucna?

3/ Jak služby CSS využijí občané, co jim CSS může nabídnout?

 

Odpovídá Helena Dobešová, manažerka CSS Valašskomeziříčsko- Kelečsko

1/ Nejvíce jsou využívány služby dotačního managementu, na které zejména menší obce nemají administrativní kapacitu. CSS komplexně zajišťuje danou agendu od podání žádostí, pomoc při administraci žádostí, práce v systému ISKP 2014, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, účtování, jednání se stavebním úřadem a podobně. Praktické zkušenosti pracovníků CSS jsou využívány v širokém spektru oblastí, jako je životní prostředí (odpadové hospodářství, environmentální vzdělávání), doprava (cyklostezky, místní komunikace), školství (zahrady mateřských škol, pořízení vybavení), kultura (polyfunkční komunitní centra, naučné stezky). Práce zaměstnanců CSS je starosty, ale i zástupci ostatních organizací vnímána velmi pozitivně a stále roste počet zájemců o služby CSS.

Jednoznačnou výhodou je sdílení vzorových dokumentů zkontrolovanými právníky zejména směrem od úřadu ORP k úřadům menších obcí (např. smluv, směrnic a vyhlášek, formulářů), ale také zkušeností a dobré praxe (např. v oblasti sběru odpadů, regulace nočního klidu nebo navazování přeshraniční spolupráce).

V návaznosti na rychle se měnící povinnosti a svěřené agendy zajišťujeme vzdělávání starostů a pracovníků úřadů i možnost poradit se nad konkrétním případem s odborníky z úřadu ORP, kraje a dalších institucí, např. v oblasti rozpočtové odpovědnosti, evidence obyvatel a krizového řízení. Předcházíme tak případným sankcím a pokutám za nesplnění zákonných povinností.

CSS v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko se díky projektu stalo profesionálním zázemím, které je vždy k dispozici starostům obcí, ale i školám, spolkům i samotným občanům.

2/ Máme v plánu dále se věnovat službám, které pro obce představují velkou finanční zátěž s často nejistým výsledkem. Jedná se zejména o oblasti veřejných zakázek, dotačního managementu a právního poradenství. Stojí před námi také otázka jednotného systému financování sociálních služeb z obecních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu DSO, kdy má dojít především ke snížení administrativní zátěže obcí a zajištění kontroly prostředků vynaložených na tuto oblast. Dílčím cílem pro nás je posilování vlivu lokální ekonomiky a propojení veřejného a soukromého sektoru se zapojením neziskových organizací i široké veřejnosti (inspirativní kruh, vytvoření příspěvkového systému). V této oblasti totiž spatřujeme další možnost rozvoje našeho mikroregionu.

3/ CSS občané využívají zejména jako konzultační místo, kam se obracejí s dotazy ohledně přípravy žádostí v rámci dotačních titulů určených pro tuto cílovou skupinu. Jde o kotlíkové dotace, dešťovku nebo zelenou úsporám. Tato pomoc pro ně znamená značnou úsporu času, peněz a mnohdy i ušetřené nervy. V případě dotací na domovní čistírny odpadních vod navíc zajistíme jejich propojení a spolupráci s danou obcí, a to je důležitou podmínkou správného nastavení projektu.

Realizujeme také akce, díky kterým dokážeme oslovit téměř všechny věkové generace. Velký ohlas měl aktivizační program "60 a víc neznamená nic". Podpořili jsme tak zdraví a sociální začleňování 384 seniorů našeho mikroregionu. Za spolupráce se školami, policií a neziskovými organizacemi pořádáme vzdělávací aktivity pro děti a mládež, jako například přednášky o kyberšikaně, Dětský den zdraví a Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu. To vše doplňují společenské a kulturní akce a sportovní turnaje pořádané k podpoře spolkového života napříč celým mikroregionem.

Z pohledu starosty obce Jarcová Ing. Ivo Veselého (DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko)

CSS pro nás znamená stále dostupnou pomoc. Vyřešili jsme delší dobu diskutované otázky i aktuální problémy (např. podmínky zveřejňování osobních údajů v souvislosti s vítáním občánků nebo specifika hospodaření a prodeje dřeva z lesů spoluvlastněných obcí). Prostřednictvím CSS jsme také společně řešili narůstající problém s kůrovcem, který způsobuje znehodnocování dřeva a tedy i snížení příjmů a zvyšování výdajů z rozpočtu obce na zajištění zákonem stanovené péče.

Odpovídá Miroslav Kratochvíl, manažer CSS CHOPOS

1/ Není lehké vybrat jednu konkrétní aktivitu či službu, kterou nejvíce využívají starostové členských obcí. Mezi takové aktivity lze určitě zařadit administrování výběrových řízení, zpracování dotačních žádostí, řízení dotačně podpořených projektů a rozličné poradenství. Vytváříme také společné systémy, které zajišťujeme jak personálně, tak i právní subjektivitou. Např. výstavba skupinového vodovodu či společný systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

2/ Chceme být všestranně zdatným partnerem, který pomůže obcím s rozvojem a přebujelou administrativou.

3/ Občané využívají služby CSS většinou nepřímo, tj. prostřednictvím svých obcí. V řadě případů si to ani neuvědomují, ale výsledky meziobecní spolupráce jsou zřetelné. V přímém kontaktu s CSS nabízíme převážně poradenství a zprostředkování informací z širšího území. Máme v plánu zřídit v území DSO službu koordinátora sociálních služeb. Pokud se tak stane, budeme řešit konkrétní potřeby občanů žijících v regionu.

Z pohledu starosty obce Chotýšany Bohuslava Kováře (DSO CHOPOS)

Od roku 2014 jsem starostou malé středočeské obce s 540 obyvateli a svou funkci vykonávám jako uvolněný. Nejvíce oceňuji to, že prostřednictvím CSS mohu řešit časově náročnější činnosti, jako jsou výběrová řízení, příprava vzorových dokumentů a administrace projektů. Přínos CSS dále vnímám zejména v pomoci s narůstající a čím dál tím složitější administrativou. Díky možnosti využití služeb CSS mohu svůj čas více věnovat řešení náročných úkolů v rámci chodu, údržby a rozvoje obce, které jsou pro mě prioritou.

Odpovídá Jan Šebrle, manažer CSS Lanškrounsko

1/ Pomoc obcím (nejen starostům, ale i dalším zaměstnancům obce, nejčastěji účetním) lze rozdělit do dvou velkých skupin. Jednou z nich je oblast dotací, kde specialista pro rozvoj regionu pomáhá s vyhledáváním dotačních titulů a se zpracováním žádostí o dotace, jejich monitorováním, vyúčtováním atd. Do druhé velké skupiny patří odborné poradenství, které lze nejčastěji zařadit do kategorie činnost orgánů obce. Sem patří pomoc při řešení každodenních situací, nejčastěji formou konzultací nebo přímo vypracováním návrhů dokumentů (dopisy, rozhodnutí, vnitřní předpisy, vyhlášky apod.). Pokud mám být konkrétní, pak mohu uvést pomoc při přípravě zasedání zastupitelstva obce (správné formulace návrhů usnesení, zpracování důvodových zpráv k jednotlivým usnesením, řešení jednotlivých případů v souladu se zákonem atd.), následně potom pomoc při zpracování zápisu ze zasedání zastupitelstva. Do této skupiny patří také metodická pomoc v oblasti legislativy, zejména u novel nejrůznějších zákonů a jejich aplikace v praxi. V poslední době se to týkalo např. zajištění povinné předškolní docházky formou stanovení školských obvodů, které naplní i povinnost obce zajistit základní školní docházku (což dosud fungovalo automaticky, ale nebylo to právně ošetřeno). Starostové nejvíce oceňují, že mají „přítele na telefonu (mailu)“ se kterým mohou konzultovat každodenní záležitosti.

2/ Plánujeme rozšíření nabídky pomoci při zadávání veřejných zakázek, zejména malého rozsahu mimo režim zákona. Nejednalo by se přímo o administraci veřejných zakázek, ale spíše konzultační činnost při jejich vypisování (příprava výzev k podání nabídky, oponentura výzev, které zpracoval externí spolupracovník, pomoc při hodnocení nabídek a „hlídání“ dodržení termínů a dalších povinností, zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele atd.). Vedle toho se chceme více věnovat zpracování nejrůznějších metodik (např. aplikace zákona o rozpočtové odpovědnosti a jeho dopadů do zákona o územních rozpočtech, jehož důsledkem je povinnost všechno zveřejňovat, nebo novely zákona o obcích, jíž se mění odměňování členů zastupitelstva) a dále pak „kontrolou“ dodržování povinností, vyplývajících např. ze zákona o svobodném přístupu k informacím, nebo ze zákona o obcích a zákona o územních rozpočtech. Jeden ze starostů toto nazval funkcí „hodného hlídacího psa“, který „zaštěká“, když zjistí nějakou chybu.

3/ Na začátku činnosti CSS bylo prezentováno, že občané mohou CSS využívat k hlášení nejrůznějších závad v dopravě (závady ve sjízdnosti komunikací, dopravní značení apod.). Ve většině případů totiž občané nevědí, na koho se obrátit, kdo je vlastníkem nebo správcem příslušné komunikace. Tuto službu několik občanů již využilo. Vedle toho se na CSS např. obrátil občan, jemuž přes zahradu vede vedení vysokého napětí a potřeboval zjistit, jak velké je ochranné pásmo a co v něm může nebo nemůže být. Dalším příkladem může být občan, který požádal obec o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a obec mu ji protiprávně odmítla poskytnout. Určitou kuriozitou je případ, kdy všímavá cyklistka při průjezdu několika obcemi zaznamenala nesprávné vyvěšení státní a obecní vlajky a obrátila se na CSS s podnětem na upozornění starostů.

Z pohledu starosty obce Žichlínek Petra Syrového (DSO Lanškrounsko)

 

Orientace v některých agendách veřejné správy při neustále se měnících zákonech se nedá v běžném chodu  a řízení obce ani obsáhnout, natož samotné agendy vykonávat rutinně a zcela bezchybně. Činnost, která je CSS poskytována, je velice přínosná a pro mě již zcela nezastupitelná. Spolupráce s manažerem CCS panem Ing. Šebrlem se dostala do takové roviny, že si výkon své starostovské práce už nedovedu bez jeho "jištění" ani představit. Odpovědi  na mé dotazy přicházejí téměř okamžitě.  Řešili jsme spolu již mnoho "běžných" i několik dosti svízelných až nepříjemných situací. Pro mě je to zcela úplný právní servis. Konkrétní pomoci od CSS se mi dostalo při sestavování usnesení pro zasedání zastupitelstva, řešení administrativy při zaměstnávání obecních zaměstnanců, vypracování podkladů pro vedení správních řízení, kompletní administrování konkurzu na ředitele MŠ a ZŠ, odvolacích řízení při náhradní výsadbě za pokácené stromy, zpracování agendy pro výběrová řízení, sepsání smluv v různých záležitostech a mnoho dalšího. Cenná je také organizace školení a seminářů, např. zcela nově absolvované "školské obvody". Rád bych také uvedl, že si dobře uvědomuji velkých úspor, které se naší obci, díky činnosti CSS dostávají a to nejen finanční ale i časové. 

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje