Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

23.04.2018 14:52

Příklady meziobecní spolupráce projektu CSS.

 

Průběžně vás informujeme o projektu Center společných služeb (CSS). Abyste si dokázali více představit jejich konkrétní přínos pro DSO, přinášíme vám 5 inspirujících příkladů dobré praxe v rámci meziobecní spolupráce.

Dobrovolný svazek obcí jako místo solidarity, tolerance a odpovědnosti.

 

O tom, že meziobecní spolupráce podporuje společnou odpovědnost a solidaritu, svědčí příběh dobrovolného svazku Moravská brána v Olomouckém kraji. V DSO Moravská brána se osvědčuje, jak výhodné může být, táhnout za jeden provaz, například při svozu komunálního odpadu. Hlas všech 22 členských obcí je přirozeně mnohem silnější při vyjednávání cen a podmínek svozu komunálního odpadu, než by byl hlas každé obce samostatně.

 

V Moravské bráně však nezůstávají pouze u lepších cen a podmínek. Rozdílnou cenu nabízeného svozu jednotlivým obcím totiž zprůměrují a zavedou jednu cenu pro všechny členské obce, nehledě na jejich dostupnost nebo existující infrastrukturu. Toto gesto solidárnosti ocení nejvíce malé a vzdálené obce, které by si jinak za svoz odpadu výrazně připlatily.  

 

Jaká je role DSO? „Koncepčně vnímáme náš svazek jako základní platformu pro řešení různých agend. Ten hlavní a stěžejní bonus meziobecní spolupráce vnímáme v úspoře času a prostředků obcí, kdy deset starostů nemusí řešit stejnou problematiku, ale vyřeší ji za ně Centrum společných služeb při DSO“, říká Kateřina Krejčí, starostka obce Sobíšky a manažerka Centra společných služeb v DSO Moravská brána.

 

 

Tam, kde je třeba, pomáhá meziobecní spolupráce zlepšovat veřejné služby a infrastrukturu.

Technologii na opravu asfaltových povrchů komunikací v Mikroregionu Ivančicko v Jihomoravském kraji pořídili v loňském roce 2017 na základě požadavků obcí. Zájem využívat technologii má všech 14 měst a obcí mikroregionu.

Zkušenosti jsou zatím velmi pozitivní, protože stroj splnil očekávání, resp. obce získaly společným zakoupením této technologie kompletní vybavení pro opravy výtluků, prasklin, děr, vypouklin na asfaltových silnicích, cyklostezkách, chodnících, hřištích apod. Oprava 1m2 trvá zhruba 12 minut a materiálové náklady začínají na 40 Kč. Jako materiál lze využít buď recyklovaný asfalt (broušený, frézovaný atd.) nebo dodávaný balený klasický asfalt. Při pořizovací ceně stroje 315 tisíc korun se investice členských obcí vrátí během několika měsíců až roku.

Jako u každého sdíleného majetku je obtížné nastavit optimální model jeho využívání. A právě zde hraje klíčovou roli Centrum společných služeb, které zajišťuje na základě požadavků obcí zapůjčování tohoto stroje a koordinuje s ostatními obcemi harmonogram oprav.

 

Společná školení a setkávání zástupců obcí v Jihočeském kraji.

Mnoho členů SMO ČR jsou malé obce, které vede neuvolněný starosta a na půl úvazku paní účetní. Ti práci pro obec dělají po večerech nebo o víkendech. Ale co když se změní legislativa a je nutné jet na školení? Musí čerpat dovolenou v rámci svého hlavního pracovního poměru. Ale kde zase vzít čas na svoji dovolenou?

V Centru společných služeb (CSS) Střední Pootaví se rozhodli pomoc těmto pracovníkům obcí a pustili se do pořádání svých seminářů. Tyto akce realizují o víkendu, takže se na nich sejdou všichni, i ti kteří by třeba nedostali v práci volno. Jako místo konání vybírají větší obce v rámci svého svazku, aby snížili dojezdovou vzdálenost účastníků. Šetří tak nejen jejich čas na cestě, ale také náklady obcí. Z hodinové cesty tak je nakonec 15 minut v autě. 

Je třeba brát v úvahu i finanční úsporu za tyto semináře. Za rok 2017 v CSS Střední Pootaví uspořádali 5 školení v oblasti veřejných zakázek, legislativy a účetnictví, cestovního ruch a kulturního dědictví vždy pro 40 účastníků. Pokud by obec vyslala jednoho až dva své zástupce na veřejné školení, zaplatili by obce v průměru 2 500Kč/za osobu. Zatímco náklady na jedno společné školení všech členských obcí v DSO vyjde na 20 000Kč pro všechny obce. CSS Střední Pootaví tak za loňský rok ušetřilo obcím svazku přes 400 tis. Kč.

Takto organizované školení navíc mají velkou přidanou hodnotu ve vzájemném potkávání zástupců obcí, kteří mohou efektivněji sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe. Aktivity CSS Středního Pootaví má tak pozitivní dopad na celé území jejich mikroregionu. 

 

Odborné poradenství na DSO ORP Příbram

 

V dobrovolném svazku obcí na Příbramsku využívají meziobecní spolupráci především k profesionalizaci výkonu veřejné správy. V DSO ORP Příbram je 16 obcí I. typu a 1 obec III. typu, Příbram. Mezi představiteli obcí najdeme 6 uvolněných a 11 neuvolněných starostů. Jen za rok 2017 poskytlo Centrum společných služeb Příbramsko 1 987 odborných služeb, poradenství svým členským obcím. Doba, kterou zaměstnanci CSS starostům přípravou a zpracováním odborných odpovědí, stanovisek, podkladů apod. ušetřili, je vyčíslena na 5 961 hodin za rok. Při porovnání mzdových a provozních nákladů CSS a kanceláří starostů lze tento ušetřený čas starostů nacenit na téměř milion tři sta tisíc korun!

 

Nevyčíslitelnou přidanou hodnotou je pak důvěryhodnost a kvalita zpracovaných materiálů, jejich legitimní orientace na potřeby a příležitosti mikroregionu a koordinovaný přístup k těmto potřebám a příležitostem. Díky meziobecní spolupráci na bázi dobrovolných svazků dochází k snadnějšímu a efektivnímu přenosu ověřených postupů, prevenci duplicit a úspoře lidských sil i finančních prostředků. Starostové a starostky navíc vždy vědí, na koho se obrátit a žádaná podpora vždy přichází připravena s hlubokými znalostmi specifik celého regionu i jednotlivých obcí.

 

Pracovník GDPR k vašim službám

 

Jako poslední příklad lze uvést aktivní přístup SMOČR k řešení problematiky v souvislosti s GDPR. V rámci projektu Centra společných služeb se podařilo u poskytovatele dotace vyjednat rozšíření týmů CSS o novou pozici specialisty/pověřence na GDPR.

 

Každé CSS může zaměstnat specialistu pro ochranu osobních údajů, který může zároveň vykonávat i funkci pověřence pro členské obce DSO, až na 0,4 úvazku. Jak bude spolupráce s obcemi, jejich školami a příspěvkovými organizacemi dále probíhat, již záleží na nastavení každého DSO.

Nejen pro tyto pracovníky SMOČR poskytuje metodické vedení, pořádá školení a připravuje e-learningový vzdělávací kurz. Díky této aktivitě a meziobecní spolupráci, tak jednotlivé obce a jejich školská zařízení ušetří mnoho finančních prostředků, které by zbytečně zaplatily externím firmám za přípravu na účinnost nového nařízení GDPR.

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje