Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

30.01.2019 15:07

Příklady dobré praxe z CSS I - Pojízdná prodejna a společný sociální fond

Každý měsíc si o příkladech dobré praxe z Center společných služeb můžete přečíst v časopisu Moderní obec. Postupně vám je budeme představovat: 

8/2018 – CSS Horažďovicko a téma zavírání obchodů v malých obcích, str. 51

Podle údajů Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) ukončilo v roce 2017 svoji činnost 1082 venkovských prodejen. Největší problémy měly obchody v obcích do 250 obyvatel. Důvody jsou – lidé nakupují jinde, zpravidla tam, kde pracují. Nicméně obchod na venkov i předměstí patří, stejně jako třeba kostel, hospoda, škola nebo pošta.  Obce většinou nemají na to, aby prodejny dotovaly, a provozovatelé zase tolik nevydělávají, aby svoji prodejnu byly ochotni v obcích udržet a dofinancovávat. Tak občanům nezbývá nic jiného než jezdit za nákupy do větších měst a do vzdálených supermarketů.  Ale co mají dělat ti, kteří dojíždět nemohou - důchodci, maminky na mateřské nebo prostě občané, kteří prostě jen nemají auto a nemohou si do měst dojet?

V centru společných služeb DSO Horažďovicko se snažili tento problém vyřešit a službu prodejny v obcích zachovat. Zřídili tak pro občany pojízdnou prodejnu. Tzn. jednou - dvakrát týdně na předem domluvené zastávky a v předem domluvený čas přijede dodávka s potravinami a dalším potřebným zbožím. Sortiment, který prodejna běžně nemá k dispozici, si může zákazník objednat na místě, mailem i telefonicky a v následujícím termínu ho prodejna přiveze. Občané si tak mohou v klidu nakoupit, co potřebují, a nemusí se stresovat potřebností nákupu ve městě. Také je zachována možnost setkání občanů a podpora místního života.   

Současné fungování pojízdné prodejny je výsledkem spolupráce čtyř DSO. Provozovatele pojízdné prodejny obce podporují prostřednictvím zřízení a propagací zastávkových míst. Občané tak získali stabilní službu, která je využívána především staršími lidmi, maminkami na mateřské a lidmi se zdravotním postižením v malých obcích a osadách, kteří jinak mají komplikovaný přístup k nákupům.

9/2018 – CSS Dobříšsko a Novoknínsko – Společný sociální fond, str. 47

Při pravidelných setkáních poskytovatelů sociálních služeb na Dobříšsku a Novoknínsku se často vyskytla otázka, jak dlouhodobě zajistit kvalitní a dostupné sociální služby - terénní, pečovatelskou službu, nízkoprahové služby pro děti a mládež, pomoc rodinám v nouzi apod. Obce dle zákona musí zajistit sociální službu, nikoliv jí financovat. Některým poskytovatelům sociálních služeb (PSSL) přispívají obce na provoz a na dofinancování soc. služeb, ale některé obce nepřispívají vůbec. 

Z toho důvodu byl společně s obcemi a PSSL vytvořen koncept Sociálního fondu. Fond funguje na principu vzájemné solidarity a nese heslo „Pečujeme o své blízké, místně blízké“. Dochází tak k zefektivnění systému financování, kdy jsou do jednoho fondu sdruženy prostředky veřejné a soukromé a poskytovatelé o ně v rámci tohoto fondu žádají. Jedná se tak o finanční i časovou úsporu. 

Hlavním cílem je získání zdrojů pro financování sociálních služeb v regionu, prostřednictvím lokálního sociálního fondu. Některé obce se do Sociálního fondu nezapojily a financují PSSL individuálně. Jeden z cílů Sociálního fondu byla také osvěta mezi obcemi. Důležité je, aby se obec spolupodílela na kofinancování sociálních služeb. Sociální služby budou díky získaným prostředkům dostupné a poskytovány v odpovídající kvalitě. K sociálnímu fondu byla vytvořena metodika a statut, který můžeme poskytnout všem zájemcům. Je třeba brát v úvaze i snížení administrativní zátěže obcí, kdy jednotlivé obce již nemusí vyřizovat přes 300 žádostí na sociální služby za rok. Díky CSS starostům tak byl ušetřen čas, finanční prostředky a spolupráce v oblasti sociálních služeb a pomoc svým občanům.

 

Celé články si můžete přečíst v jednotlivých číslech Moderní obce nebo rovnou v přiložených dokumentech. 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
27. listopadu 2019 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. listopadu 2019

Regionální prezentace DVB-T2

Liberec Ještěd
3. prosince 2019 10:00-12:00

Komise životního prostředí a energetiky

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje